scenariusz

advertisement
SCENARIUSZ ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 W KLASIE ‘pierwszej’
Prowadzący: Agnieszka Bis
Klasa 1f
Data: 9 maja 2012r.
Temat: Podróż do Londynu .
Cele ogólne:
- kształtowanie postaw europejskich, kultury i tradycji Wielkiej Brytanii,
- poznanie charakterystycznych cech wybranych Państw członkowskich Unii Europejskiej: Wielkiej Brytanii,
- poznanie nazw niektórych słynnych miejsc w Londynie
Cele szczegółowe:
- uczeń zna podstawowe zwroty służące komunikacji w klasie i w podróży
- uczeń zna położenie geograficzne na mapie świata Polski i Wielkiej Brytanii
- uczeń zna formę pisemną wprowadzanych wyrażeń
- uczeń zna i stosuje i reaguje na proste polecenia nauczyciela w języku angielskim
- uczeń zna nazwy: Poland, Warsaw, from, to, Big Ben, the guard, Palace Buckingham, the London Eye
Pomoce: koperta z listem, mapa polityczna , karty pokładowe, flaga Wielkiej Brytanii, prezentacja multimedialna, zdjęcia
dotyczące Londynu, podpisy do najważniejszych miejsc i budowli, karty pracy, wycięte stopy informacyjne, podręcznik
multimedialny e-book, płyty CD,
Metody:
- komunikacyjne
- pogadanka
- audiowizualne
- TPR (metoda reagowania całym ciałem)
Ćwiczone sprawności:
- słuchanie
- mówienie
- czytanie kart obrazkowych i dopasowywanie nazw
- utrwalenie poznanych piosenek
ETAP
Powitanie
PROCEDURA
Wybrany uczeń wita przybyłych gości w j. angielskim: Good morning ladies and gentelmen!
Wszystkie dzieci machają do gości i pozdrawiają zwrotem: Hello!
Rozgrzewka
językowa
Nauczyciel pyta uczniów o samopoczucie:
N: Are you OK? Are you ready? So, Lets’ start!
U: Yes, ok.
Rozpocznijmy znaną już wam piosenką: ‘Conga’
Dzieci ustawiają się ‘w węża’ i śpiewają wykonując odpowiednie ruchy.
N: Ok Sit down at the circle, please.
Zanim zdradzę wam, co będzie tematem naszych dzisiejszych zajęć, chciałabym Wam zadać kilka
pytań:
N: Czy wy lubicie podróżować?
U: odpowiedzi dzieci
N: Gdzie już byliście? Jakie miasta, państwa zwiedziliście?
Wprowadzenie
do tematu
lekcji
CZAS
2min
3-4min
2 min
UWAGI
Uczniowie znajdują się na dywanie
– stoją w półkolu zwróceni do
gości.
Nagranie piosenki w wersji
karaoke ’Conga’
Uczniowie siedzą w kole na
dywanie. Aktywnie biorą udział w
pogadance.
U: odpowiedzi dzieci
N: Jakimi środkami transportu podróżowaliście? Jakimi jeszcze można podróżować?
In English, please.
U: by car, by train, by plane, by boat itp.
N: Teraz mam bardzo trudne pytanie: Co było, jest i zawsze będzie pierwszym środkiem
transportu człowieka (małego człowieka)?
U: Jeśli uczniowie nie zgadną nauczyciel podpowiada pokazując ‘flashcards’.
Wprowadzenie
nowego
materiału
N: Czy słyszycie? Ktoś puka do drzwi? Kacper – Can you open the door, please?
Postman: Good morning Ms, hello children. I have a letter for us.
N: Realy?
Postman: It’s from Great Britain from London.
N: Thank you, postman. Goodbye!
N: Otwiera list i oznajmia, że klasa 1f dostała zaproszenie do Londynu. Musimy natychmiast
ruszać, ponieważ czeka na nas już samolot w Warszawie. W kopercie są już bilety i karty
pokładowe.
Za chwileczkę Wam rozdam.
Czy już wiecie co będzie tematem dzisiejszych naszych zajęć?
U: Tak, podróż do Londynu.
8min
Nauczyciel z pomocą studenta
odgrywa mini scenkę w j.
angielskim. Student wciela się w
postać listonosza.
N: So, let’s fly to Great Britain! Teraz rozdam wam karty pokładowe i zgodnie z zamieszczonym
tam numerem, usiądźcie w samolocie.
N: Here you are.
U: Thank you.
Zanim rozpoczniemy podróż, chciałabym zapytać was, czy potrafilibyście pokazać na mapie Polskę
i Wielką Brytanię.
N: pokazuje na mapie jaką drogę musimy przebyć , żeby dostać się na Wyspy.
U: Uczniowie wypełniają kartę pokładową: poznają wyrażenia: from, to
N: Let’s start our travel.
N: Co zwykle przed startem samolotu słyszymy? Kto wie?
U: zapięcie pasów, wyłączenie telefonów
N: Set the belts, please and turn off your mobile phone.
N:Ok. Now . Close your eyes. Wyobraźcie sobie, że już jesteśmy wysoko i nagle pojawia się tęcza.
N: Do you remembe our song about rainbow?
D: Yes.
N: Let’s sing this song.
3min
Nauczyciel rozdaje karty
pokładowe. Uczniowie siedzą w
ławkach.
Nauczyciel podchodzi do mapy i
prosi chętnego ucznia, aby
spróbował wskazać na mapie
Polskę i Wielką Brytanię.
Prezentacja mutlimedialna
Zdjęcie samolotu na lotnisku,
wnętrze samolotu,
Tęcza na niebie
e-book - piosenka ‘ Rainbow’
N: Jesteśmy już w Londynie , wysiadamy z samolotu. Bardzo się cieszymy, że dotarliśmy . Pokażmy
jak się cieszymy śpiewając piosenkę: If your happy…
N: Wsiadamy do czerwonego autobusu piętrowego i jedziemy do pierwszego miejsca, które
będziemy zwiedzać. Ślady w postaci stóp, będą nam wskazywały co zwiedzimy.
Nauczyciel prosi ucznia, odkleił stopę nr 1 i przeczytał co będziemy zwiedzać. Opowiada o każdym
miejscu:
Nr 1 to Pałac Westminsterski i rzeka Tamiza
N: zadaje pytania: kto mieszka w tym Pałacu itp..
Nr 2 the Guard
Nr 3 Queen
Nr 4 Big Ben
Nr 5 The London Eye
N: Teraz pojedziemy na zakupy piosenka. Piosenka ‘ How much is…’
N: Czas na zwiedzenie szkoły angielskiej
Dzieci pracują przy kartach pracy, podchodzą i na tablicy i dopasowują napisy pod zdjęciami.
Powtórzenie informacji dotyczące Londynu.
Podsumowanie N: wychodzimy ze szkoły i czas na podsumowanie naszego pierwszego dnia naszej wycieczki.
i zakończenie
Czy podobała wam się podróż do Londynu?
zajęć.
Co najbardziej utkwiło Wam w pamięci?
Czy warto podróżować i dlaczego? - „Podróże kształcą”.
Now, stand up please.
Dzieci dziękują gościom za przybycie i zapraszają na niespodziankę.
Nauczycielka dziękuję za aktywne uczestnictwo podczas lekcji i zgodnie z obietnicą uczniowie
otrzymują nagrody (zielone kartki z pochwałami, gwiazdki, nagrody rzeczowe)
Nauczycielka zaprasza wszystkich na niespodziankę.
8min
Dzieci śpiewają piosenkę z
gestami.
Prezentacja – czerwony piętrowy
autobus
Dzieci siadają na dywanie.
Zdjęcie i Tamizy
Zdjęcie gwardzisty
Zdjęcie Williama z zoną, królową
zdjęcie Big Ben
zdjęcie The London Eye
8 - 10
min
Stragan z gadżetami
Praca przy stolikach - Karty pracy
(malowanie flagi brytyjskiej,
łączenie podpisów z miejscami,
które zwiedziliśmy )
5-7 min
Dzieci siadają na dywanie
Surprise:
‘Herbatka angielska z ciasteczkami’
Download