ochrona-zywnosci-i-wody-przed-skaz-i

advertisement
OCHRONA ŻYWNOŚCI I
WODY PRZED SKAŻENIAMI I
ZAKAŻENIAMI
OGÓLNE WIADOMOŚCI O
MOŻLIWOŚCIACH SKAŻENIA I ZAKAŻENIA
☻Główne źródło skażeń promieniotwórczych żywności i wody 
PYŁ PROMIENIOTWÓRCZY (pierwiastki
promieniotwórcze: α, β, γ)
☻ŚRODKI TRUJĄCE
☻ ŚRODKI BIOLOGICZNE
ZABEZPIECZANIE PRODUKTÓW
ŻYWNOŚCIOWYCH
☻ IZOLACJA POMIESZCZEŃ
Produkty wymagające wentylacji:
-owoce i warzywa
-nasiona roślin strączkowych i oleistych
-wilgotne ziarno zbóż
ZABEZPIECZANIE PRODUKTÓW
ŻYWNOŚCIOWYCH
☻OPAKOWANIA ŻYWNOŚCI :
-Masło, margaryna, chleb, mięso  słoje lub drewniane
skrzynie
-Produkty płynne i zapasy wody do picia  szczelne
naczynia szklane lub metalowe (butelki, słoje, termosy)
-Warzywa i owoce  np. piwnice
-Kiszonki i marynaty  szczelnie przykryte naczynia
-Artykuły sypkie  znajdujące się w orginalnych workach
papierowych dodatkowo owinąć w pergamin, folię,
ceratę
ZABEZPIECZANIE PRODUKTÓW
ŻYWNOŚCIOWYCH
☻OPAKOWANIA ŻYWNOŚCI :
-Tłuszcze roślinne  metalowe lub szklane, dobrze
zamknięte opakowania
-Makarony i wyroby cukiernicze  torebki celofanowe
następnie do kartonowych pudełek
SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA
ZABEZPIECZENIE PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
PRZEZNACZONYCH DLA DZIECI I NIEMOWLĄT
ZABEZPIECZENIE ŹRÓDEŁ POBORU
WODY I UJĘĆ WODNYCH
☻BUDYNKI PRZEPOMPOWNI  uszczelnienie otworów
workami z piaskiem lub materiałami impregnowanymi
☻MAŁE ZBIORNIKI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
przykrycie odpowiednią folią
☻DUŻE UJĘCIA POWIERZCHNIOWE  studnie
brzegowo-infiltracyjne
☻STUDNIE SZYBOWE
☻STUDNIE POMPOWE
☻WODY ŹRÓDLANE (obudowa z materiałów drewnianych
lub kręgów betonowych)
POSTĘPOWANIE ZE SKAŻONĄ
ŻYWNOŚCIĄ I WODĄ
1☻Odkażanie żywności i wody
2☻Dezaktywacja żywności i wody
3☻Dezynfekcja żywności i wody
1☻ODKAŻANIE ŻYWNOŚCI I WODY
-
-
Hermetyczne opakowania żywności
Utwardzone tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz mięso,
warzywa i owoce
Płynne tłuszcze roślinne
Mąka w worku
Mięso, wędliny, ryby, a także cukier
Zboże i kasze
Woda
2☻DEZAKTYWACJA ŻYWNOŚCI I WODY
-
-
Żywność w hermetycznie zamykanych opakowaniach
Produkty sypkie
Wędliny i świeże mięso
Kapusta świeża i cebula
Woda
3☻DEZYNFEKCJA ŻYWNOŚCI I WODY
-
-
Mąka, chleb i suchary
Mięso i ryby
Zakażone tłuszcze, w tym oleje
Woda
KONIEC
Download