Produkty ECM

advertisement
<Insert Picture Here>
Administracja serwerem bazy danych Oracle 11g
Zarządzanie strukturą bazy danych
Wykład nr 2
Michał Szkopiński
Struktura logiczna i fizyczna bazy
Logiczna
Fizyczna
Baza danych
Przestrzenie tabel
Tablespace
Pliki SO
Segmenty
Extent-y
Bloki danych
Bloki SO
Jak przechowywane są obiekty w bazie
Kolumny
Tabela A
Bloki
Tabela B
Wiersze
Segment
Segment
Tabela
Przestrzeń tabel
Tablespace
Wiersz
Extent
Blok Bazodanowy
Nagłówek bloku
Rozszerzanie
Wolna
przestrzeń
Dane
Przestrzenie tabel i pliki danych
• Baza Oracle przechowuje dane w przestrzeniach tabel
poprzez pliki systemu operacyjnego
• Przestrzeń tabel (tablespace):
• Przynależy tylko do jednej bazy danych
• Zawiera jeden lub więcej plików
• Składa się z segmentów, extentów i bloków
• Plik danych (data file):
• Przynależy tylko do jednej przestrzeni tabel
• Przechowuje obiekty bazodanowe
Database
Tablespace
Data files
Zarządzanie strukturą przestrzeni tabel
• Zarządzanie lokalne (locally managed tablespace):
• Informacja o wolnych extentach jest przechowywana w
przestrzeni tabel
• Mapa bitowa użyta do rozróżnienia wolnych i zajętych
extentów
• Każdy bit reprezentuje wolny lub zajęty extent
• To jest rekomendowana metoda zarządzania przestrzenią
tabel
• Zarządzanie przez tabele słownikowe (dictionarymanaged tablespace):
• Informacja o wolne extentach jest przechowywana w tabelach
słownikowych bazy .
• Tabele słownikowe są modyfokowane przy alokacji lub
zwolnieniu extentu
Tworzenie nowej przestrzeni tabel
• SQLPLUS:
• CREATE TABLESPACE MY_TS1 DATAFILE
‘my_ts1.dbf' SIZE 20M AUTOEXTEND ON;
• Enterprise manager
Prekonfigurowane przestrzenie tabel
• SYSTEM
• SYSAUX
• TEMP
• UNDO
SELECT TABLESPACE_NAME FROM DBA_TABLESPACES;
Rodzaje przestrzeni tabel
• Normalna (permanent)
• Do przechowywania standardowych obiektów w bazie danych np.
tabel, indeksów, materializowanych widoków
• Tymczasowa (temporary)
• Do przechowywanie obiektów tymczasowych lub częściowych
rezultatów obliczeń
• Wycofania (undo)
• Do przechowywania zmienianych danych podczas transakcji w
celu ich ewentualnego przywrócenia (wycofania zmian)
Rodzaje przestrzeni tabel
Stany pracy przestrzeni tabel
• Odczyt-Zapis (read-write)
• Normalny tryb pracy do modyfikacji danych
• Tylko do odczytu (read only)
• Modyfikacje na danych nie są możliwe
• Baza czeka na zakończenie aktywnych transakcji na tej
przestrzeni.
• Nie można wprowadzić w ten stan przestrzeni SYSTEM i
SYSAUX
• Nieaktywna (offline)
• Wyłączenie tej przestrzeni i wszystkich jej obiektów
• Baza działa normalnie z pozostałymi przestrzeniami tabel
• Przełączanie w trybie NORMAL, TEMPORARY, IMMEDIATE
Zmiana trybu pracy przestrzeni tabel
ALTER TABLESPACE USERS
READ ONLY;
ALTER TABLESPACE USERS READ WRITE;
ALTER TABLESPACE USERS OFFLINE;
ALTER TABLESPACE USERS ONLINE
Usuwanie przestrzeni tabel
• Usunięcie przestrzeni z bazy oraz jej wszystkich
plików
• Usunięcie wszystkich obiektów z tej przestrzeni
tabel
• Wymagane uprawnienie DROP TABLESPACE
• Zalecane wprowadzenie przestrzeni w tryb
OFFLINE przed usunięciem.
•DROP TABLESPACE USERS INCLUDING
CONTENTS;
Usuwanie przestrzeni tabel
Dostęp do informacji o przestrzeniach
tabel
SELECT TABLESPACE_NAME, STATUS, CONTENTS, LOGGING,
EXTENT_MANAGEMENT, ALLOCATION_TYPE, SEGMENT_SPACE_MANAGEMENT
FROM DBA_TABLESPACES
SELECT TS#, NAME FROM V$TABLESPACE;
Powiększanie Bazy danych
• Można powiększyć przestrzeń tabel w bazie przez:
• Stworzenie nowej przestrzeni tabel
• Dodania nowego pliku w istniejącej przestrzeni tabel
• Zapewnić swobodne rozszerzanie się plików w przestrzeniach
tabel
Baza danych
Przestrzeń SYSTEM
Przestrzeń USERS
Specjalne rodzaje przestrzeni tabel i
plików danych
• Przestrzeń BIGFILE
• Przestrzeń z pojedynczym plikiem
• Może zawierać max. 4G bloków = 32TB przy 8 KB bloku
danych
• Szyfrowane przestrzenie tabel
• Całkowicie przezroczyste dla użytkownika i aplikacji
zewnętrznyc
• Różne algorytmy szyfrowania
• 3DES168
• AES128
• Przestrzenie o różnym rozmiarze bloku bazodanowego
• 2kB, 4kB, 8kB, 16kB, 32kB
Automatic Storage Management ASM
ASM
disk group
Database
Tablespace
Data file
Segment
Extent
Oracle
block
ASM file
ASM disk
File-system
file
or
raw device
Allocation unit
Physical
block
Dziękuję za uwagę i
zapraszam na ćwiczenia
Download