U osób cierpiących na obturacyjny bezdech senny (OBS) podczas

advertisement
U osób cierpiących na obturacyjny bezdech senny (OBS) podczas snu występuje wielokrotne wstrzymanie oddechu z
powodu zapadania się dróg oddechowych. Górne drogi oddechowe mogą zapadać się z powodu osłabionej aktywności
mięśni, rozrostu tkanki wokół dróg oddechowych czy cech anatomicznych, które powodują zwężenie się dróg.
oddechowych. W rezultacie powietrze nie może dotrzeć do płuc. Skutkuje to obniżeniem stężenia tlenu oraz
zwiększeniem poziomu dwutlenku węgla we krwi, prowadzi także do zaburzenia prawidłowej architektury snu.
Większość chorych nie wie, że cierpi na obturacyjny bezdech senny (OBS). Schorzenie to jest często wykrywane przez
osobę, która śpi obok nas – to ona zazwyczaj zauważa objawy tego zaburzenia snu. Typowe objawy bezdechu to:
- Głośne chrapanie z przerwami w oddychaniu
- Wybudzenia ze snu
- Niespokojny sen, koszmary senne
- Dławienie, duszenie się w czasie snu
- Wzmożona potliwość w czasie snu
- Kołatanie serca w czasie snu
- Częste oddawania moczu w czasie snu
- Impotencja, osłabienie libido
- Poranne bóle głowy i suchość w ustach
- Nadmierna senność dzienna
- Roztargnienie, drażliwość, zaburzenia pamięci, depresja
Istnieje wiele potencjalnych zagrożeń związanych z występowaniem OBS. Badania kliniczne wykazały, że istnieje
relacja pomiędzy występowaniem OBS i takich schorzeń przewlekłych, jak nadciśnienie, choroby serca, atak serca,
udar, otyłość, cukrzyca typu II, a także wypadków samochodowych wynikających ze zmęczenia kierowcy oraz
wypadków w pracy. Odpowiednie leczenie OBS może ograniczyć ryzyko rozwoju chorób zagrażających życiu oraz
poprawić jakość życia pacjenta.
Nadciśnienie tętnicze:
U pacjentów cierpiących na OBS zagrożenie występowaniem nadciśnienia tętniczego, które jest czynnikiem ryzyka
zachorowania na choroby układu krążenia, może być większe. Leczenie OBS może spowodować obniżenie ciśnienia krwi
oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.
Migotanie przedsionków:
Obturacyjny bezdech senny może sprzyjać rozwojowi nieprawidłowości rytmu serca, takich jak np. migotanie
przedsionków. Co więcej, u osób, u których występuje migotanie przedsionków przy nieleczonym OBS, ryzyko nawrotu
migotania przedsionków po skutecznym leczeniu tego schorzenia jest większe niż u pacjentów, którzy nie cierpią na
OBS lub poddali się skutecznej terapii.
Choroby układu krążenia:
Nieleczony OBS obciąża serce, co może prowadzić do rozwoju poważnych chorób układu krążenia, takich jak
niewydolność czy nawet zawał serca. Leczenie OBS może zmniejszyć ryzyko wystąpienia schorzeń tego rodzaju i pomóc
pacjentom w odpowiednim dbaniu o zdrowie serca i tętnic.
Choroby układu naczyniowo-mózgowego:
Badania wykazały, że OBS jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru, a jego obecność utrudnia
rekonwalescencję po przebytym udarze.
Cukrzyca typu II:
Osoby cierpiące na bezdech senny są w większym stopniu zagrożone rozwinięciem odporności na insulinę, co może
prowadzić do cukrzycy typu II. Badania kliniczne wykazały, że u chorych na cukrzycę typu II to zaburzenie snu
występuje niezwykle często.
Wypadki komunikacyjne związane z mimowolnym zasypianiem za kierownicą pojazdu
W celu określenia prawdopodobieństwa, czy cierpisz na OBS, oraz stwierdzenia, czy konieczne jest wykonanie dalszych
badań diagnostycznych konieczna będzie konsultacje z lekarzem specjalistą zajmującym się zaburzeniami snu.
Niezbędny element diagnostyki stanowi całonocne badanie snu (badanie poligraficzne/polisomnograficzne), Badanie to
jest bezpieczne i bezbolesne, a polega na monitorowaniu snu, parametrów oddychania oraz czynności serca.
W diagnostyce stosujemy zaawansowany technologicznie, przenośny aparat Alice PDx, specjalnie przystosowany do
diagnozowania zaburzeń oddechu podczas snu w warunkach domowych bez konieczności pobytu w szpitalu. Aparat
prowadzi całonocny zapis parametrów oddychania, tętna i poziomu tlenu we krwi.
Podjęcie niektórych prostych działań może pomóc w złagodzeniu objawów OBS, np.:



Zmniejszenie wagi ciała
Unikanie spożywania alkoholu w godzinach wieczornych
Unikanie spania w pozycji na wznak
Powyższe sposoby stanowią nieodzowny element leczenie bezdechu sennego niezależnie od stopnia jego ciężkości,
mogą
stanowić
jedyną
formą
leczenia
w
przypadku
łagodnego
nasilenia
choroby.
W cięższych postaciach choroby stosujemy terapię wspomagająca oddychanie za pomocą utrzymywania dodatniego
ciśnienia powietrza w drogach oddechowych(ang. Positive Airway Pressure, PAP). Jest to powszechnie uznana i
zalecana metoda leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (OBS). Terapia PAP zapobiega zapadaniu się górnych dróg
oddechowych podczas snu poprzez zastosowanie urządzenia podającego delikatny strumień powietrza, co pozwala na
swobodny oddech, likwiduje chrapanie oraz zapobiega epizodom bezdechów i niedotlenień. Posiadamy
najnowocześniejsze urządzenia służące leczeniu bezdechu sennego. Zajmujemy się długoterminowym prowadzeniem
leczenia. Więcej informacji uzyskasz podczas konsultacji u swojego lekarza specjalisty.
Jeśli podejrzewasz u siebie bezdech senny skontaktuj się z nami. Zapewniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w diagnostyce i leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego.
Konsultujący specjaliści:
Dr med. Aleksander Kania
Lek. med. Paweł Nastałek
Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
Specjalista chorób wewnętrznych
Konsultacje: Poniedziałki 17.30-20.00
Konsultacje: Wtorki: 19.00-20.00
Download