ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW TYDZIEŃ

advertisement
ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW
TYDZIEŃ PROFILAKTYKI
Rosnąca liczba zachowań problemowych oraz pojawienie się nowych zagrożeń we
współczesnym świecie wywołują coraz większy niepokój dorosłych.
Rodzice i nauczyciele powinni mieć świadomość niebezpieczeństw z jakimi mogą spotkać
się dzieci w każdym wieku. Zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, zapraszamy
Państwa na warsztaty profilaktyczne, które odbędą się w naszej szkole.
Proponujemy zróżnicowaną tematykę oraz możliwość udziału w dwóch warsztatach.
W dniu 19.01.2016..Początek spotkania 18.30.
Zasady i konsekwencje: co to są granice i jakie jest ich znaczenie w wychowaniu?
Celem warsztatu jest:
-zwrócenie uwagi na ważną rolę zasad jako narzędzia do budowania poczucia bezpieczeństwa u
dzieci
-omówienie najczęstszych błędów w ustalaniu i egzekwowaniu zasad
-podkreślenie roli komunikacji między rodzicami w ustalaniu zasad i egzekwowaniu konsekwencji
-omówienie wymagań jakie powinniśmy stawiać dziecku w wieku szkoły podstawowej
W dniu 20.01.2016 Początek spotkania 18.30
Nowe uzależnienia – gry komputerowe, Internet, portale społecznościowe.
Celem warsztatu jest:
-przedstawienie wpływu gier komputerowych i Internetu na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój
dziecka
-uświadomienie zagrożeń płynących z nadmiernego i pozbawionego kontroli rodzicielskiej
korzystania z multimediów
-kształtowanie umiejętności stwarzania dziecku alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
-przedstawienie najpopularniejszych gier ze szczególnym uwzględnieniem gier uzależniających
Przewidywany czas spotkań to 1,5 godziny.
Prosimy o wstępną deklarację udziału w warsztatach. Jest nam ona potrzebna do oszacowania ilości
chętnych osób. Prosimy o wysłanie odpowiedzi zwrotnej (wezmę udział, nie wezmę udziału,
rozważam możliwość uczestnictwa)
W ramach TYGODNIA PROFILAKTYKI w terminie 18.01-22.01 odbędzie się również
(w ramach zajęć lekcyjnych) cykl warsztatów dla uczniów.
Zespół psychologiczno - pedagogiczny
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards