Zatrucia Tlenkiem Węgla CO - FIRE-MAX

advertisement
Zatrucia
Tlenkiem Węgla CO
Tlenek węgla CO
Tlenek węgla zabija więcej ludzi niż
jakakolwiek inna trucizna !
 W USA 450 przypadków śmiertelnych rocznie
 40 000 przypadków zatruć w USA rocznie , z czego
90 % pozostawia trwałe ślady
 Prawdziwa liczba nie jest znana – wielu lekarzy
uważa , że szereg przypadków pozostaje nie
zdiagnozowanych
Hemoglobina tlenkowęglowa (HbCO)
 Hemoglobina wiąże tlenek węgla 200 razy
mocniej niż tlen , co uniemożliwia przenoszenie
tlenu
Zatrucie tlenkiem węgla jest
trudne do rozpoznania
 CO jest gazem bezbarwnym i bezwonnym
 Objawy groźnego stężenia CO są podobne do
objawów grypy lub zmęczenia
•
•
•
8+% COHb: zmiany nastroju , senność , zaburzenia
pamięci , skłonność do szybkiej akcji serca
20% COHb: bóle głowy i mięśni , osłabiennie ,
zwiększone ryzyko zaburzeń akcji serca
40+% COHb: śpiączka i śmierć
 Obecnie HBCO może być oznaczona na podstawie
badania krwi w szpitalu
Leczenie zatrucia tlenkiem węgla
 Leczenie : podawanie tlenu , aby wypchnąć
tlenek z połączenia z hemoglobiną
 Oddychanie normalnym powietrzem
okres półtrwania od 4 do 5.5 godz.
 Podawanie 100% tlenu
okres półtrwania od 1 do 2 godzin
 Leczenie w komorze hiperbarycznej
okres półtrwania 20–30 minut
Korzyści szybkiego pomiaru HbCO
 Wczesne wykrycie zatrucia tlenkiem węgla
 Zapobiega błędnej diagnozie grypy , zatrucia lekami
lub innego schorzenia
 Umożliwia lekarzowi określenie priorytetów leczenia
pacjentów w sytuacjach np. zbiorowego zatrucia
 Zmniejsza liczbę pacjentów z odległymi
powikłaniami neurologicznymi
Tradycyjny pomiar HbCO
 Wymaga próbki krwi

Ryzyko zakażenia

Koszt

Dyskomfort pacjenta
 Brak ciągłego pomiaru – wartość chwilowa
 Wymaga modułu CO nie jest dostępny we
wszystkich szpitalach
 Brak możliwości pomiaru poza szpitalem
Na czym polega technologia Rainbow SET ?
 Masimo jest pierwszą firmą na świecie z
nieinwazyjnym pomiarem HBCO ,
wykorzystuje czujnik w technologii Rainbow
z 8 długościami fal światła.
Monitor HbCO
Rad - 57
Pulse CO-Oximeter 
Rad-57 Pulse Co-Oximeter
 Czujnik Rainbow DCI wykorzystuje 8
długości światła , mierzy zarówno
SpCO i SpO
 Kompatybilny z czujnikami Masimo
LNOP i LNCS
 Lekki , zasilany bateryjnie do
wykorzystania w każdych warunkach
Rad-57 Monitor
Skala
perfuzji
Kontrolka jakości
sygnału
Kontrolka alarmu
Przycisk SpCO ,
zamiast wartości
SpO wyświetlana
jest wartość SpCO
Rad-57 Monitor
Po naciśnięciu przycisku SpCO na ekranie wyświetlana
jest wartość SpCO% oraz oznaczenie CO
Wskaźnik SpCO
Wskaźnik SpCO
Wskaźnik nie świeci się – brak
właściwego czujnika
Wskaźnik zapalony – pomiar
prawidłowo dokonywany
Wskaźnik powoli mruga – właściwy
czunik , ale nie dokonano jeszcze
pomiaru
Wskaźnik szybko mruga - czujnik
właściwy , ale zakłócenia nie
pozwalają na wiarygodny pomiar
ALARM
SpCO
%SPCO Bar Graph
 1st LED – Zielony
 2nd – 3rd LED – Pomarańczowy
 4th – 10th LED - Czerwony
 Domyślne limity alarmu SpCO:
 Dolny Limit – Wyłączony
 Górny Limit – 10%
 Do ustawienia 5-50%
Słupek %SpCO
Po przekroczeniu wartości
alarmowych cały słupek SpCO%
mruga
Opis monitora
Rad-57
 Ciągłe pomiary parametrów :




SpCO
SpO2
Tętno
Wskaźnik perfuzji
 Potwierdzona dokladność pomiaru do 40%
HbCO (+/-3%)
 Czas pracy na zasilaniu bateryjnym – 8
godz.
 Trendy z dwusekundową rozdzielczością
Miejsca pracy monitora HbCO
 Rad-57 (HbCO)
 Oddziały Ratunkowe
 Pogotowie Ratunkowe
 Straż Pożarna
 Komory Hiperbaryczne
Download