Polityka prywatności

advertisement
Polityka prywatności
Polityka prywatności strony www.bluee.pl
Korzystając ze strony www.bluee.pl akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności, które
prezentujemy poniżej. Firma BlueEvent zarządzająca stroną www.bluee.pl zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje
polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.
Strona umożliwia skontaktowanie się z firmą BlueEvent poprzez wypełnienie
przygotowanego formularza rejestracyjnego lub kontaktowego. Firma BlueEvent szanuje
prywatność Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe, pozyskane za pomocą
formularza rejestracyjnego lub kontaktowego zostaną wykorzystane w pierwszym rzędzie do
zapewnienia Państwu dostępu do żądanej Usługi lub/i odpowiedzi na zadane pytanie.
CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe podane z własnej woli, będą przetwarzane w celu:
a) zapewnienia dostępu do żądanej usługi (udział w konferencji czy szkoleniu, pytania)
b) dostarczania, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych, informacji
marketingowych, handlowych i/lub promocji, a także wysyłania materiałów reklamowych
Przetwarzanie danych osobowych dla każdego z powyższych celów odbywać się będzie w
formie papierowej, automatycznej i elektronicznej, a w szczególności za pomocą poczty
tradycyjnej lub elektronicznej oraz telefonu (również poprzez komunikaty automatyczne,
wiadomości SMS i MMS itp.).
Strona www.bluee.pl zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie
użyczania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom bez zgody klienta, chyba,
że będzie wymagało tego obowiązujące prawo. Dane osobowe użytkowników traktowane są
przez firmę BlueEvent jako dane poufne.
Dane osobowe podawane poprzez formularz kontaktowy lub rejestarcyjny są chronione
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883)
SKUTKI EWENTUALNEGO BRAKU UDZIELENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże, w przypadku braku danych
osobowych oznaczonych gwiazdką jako “obowiązkowe”, zamawiana Usługa nie będzie mogła
zostać dla Państwa zrealizowana a Pani / Pan, nie będzie mógł być prawidłowo
zidentyfikowany.
Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie oznaczonych gwiazdką jako
“obowiązkowe” pozwoli jednakże na realizację zamawianej Usługi.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Firma BlueEvent dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych
osobowych. Strona www.bluee.pl została przygotowana w oparciu o technologie, które służą
minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.
Podczas przeglądania strony, pobierane są dane, które nie identyfikują danych osobowych
użytkownika, ale tzw. dane techniczne na przykład: adres IP, informacje dotyczące rodzaju
przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawcy internetu. Dane te
wykorzystywane są do tworzenia statystyk np. określenia statystyk odsłon z rozróżnieniem
na miejsce zamieszkania czy używanie przeglądarki internetowej. Dane te są danymi
całkowicie nie związanymi z danymi przesyłanymi poprzez formularz kontaktowy czy
rejestracyjny.
Download