Hydrologia - hp.igf.edu.pl

advertisement
Badania
hydrologiczne
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Jarosław J. Napiórkowski
Instytut Geofizyki PAN
[email protected]
http://www.igf.edu.pl/~jnn/GLOBE.htm
Jak msz na
Badania
hydrologiczne
imię?
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Główna siedziba - Warszawa
Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk
Obserwatoria:
Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie:
Jak msz na
Badania
hydrologiczne
imię?
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Polska Stacja Polarna na Spitsbergenie:
Badania
hydrologiczne
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Hydrologia (z gr. hydor, woda) - dział geofizyki
zajmujący się badaniem wody (pod każdą postacią)
występującej w środowisku przyrodniczym.
WODA
• jedna z najbardziej powszechnie występujących
i najważniejszych substancji na Ziemi, pokrywa
71% jej powierzchni
• podtrzymuje życie roślin i zwierząt
• modeluje powierzchnię planety w wyniku erozji i
innych procesów
• pełni kluczową rolę w kształtowaniu pogody
(niskie chmury)
Badania
hydrologiczne
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Cykl hydrologiczny
Nieprzerwany obieg wody między powierzchnią ziemi a jej
atmosferą
103 km3
Badania
hydrologiczne
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Zasilanie Wodą Ziemi
Zbiornik
% Objętości
Atmosfera/Wilgotność gleby /Biosfera
0.006
Rzeki i jeziora
0.010
Wody podziemne
0.680
Lodowce i inne zlodowacenia
2.051
Oceany i góry lodowe
97.250
RAZEM:
100.000
Badania
hydrologiczne
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
LIDAR
lotniczy skaning
Laserowy - NMT
akustyczny
dopplerowski
przepływomierz
profilujący
Badania
hydrologiczne
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Woda charakteryzuje się pewnym
specyficznym składem chemicznym,
decydującym o jej jakości
W ramach programu GLOBE,
uczniowie podejmują badania
podstawowych parametrów
charakteryzujących jakość wody
Badania
hydrologiczne
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Protokoły Hydrologiczne
1.
2.
Wybór miejsca badań
Pobieranie próbek wody
• Przezroczystość wody
• Temperatura wody
• Przewodnictwo
elektryczne
• Odczyn pH
• Zasolenie
•
•
•
•
•
Tlen rozpuszczony
Zasadowość
Azotany
Bezkręgowce słodkowodne
Zasolenie metodą
miareczkowania azotanem
srebra
Badania
hydrologiczne
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Wybór miejsca
Kolejność preferowanych miejsc
poboru wody:
- Strumyk lub rzeka
- Jezioro, sztuczny zbiornik
- Staw
Badania
hydrologiczne
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Pobieranie próbek wody
Badania
hydrologiczne
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Przezroczystość w wody
Badania
hydrologiczne
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Temperatura wody
Znajomość temperatury wody jest istotna
w badaniach
pH,
tlenu rozpuszczonego,
zasolenia
Badania
hydrologiczne
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Przewodnictwo elektryczne
Im więcej zanieczyszczeń w wodzie,
tym lepsze jej przewodnictwo
Badania
hydrologiczne
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Odczyn pH – pomiar kwasowości
Pomiar pH umożliwia określenie
czynnika warunkującego
życie w zbiorniku wodnym.
Badania
hydrologiczne
Warsztaty początkowe dla nauczycieli, 26-27 października 2012
Zasolenie
Zasolenie wody w zbiorniku wodnym jest jednym
z podstawowych czynników określających skład
gatunkowy organizmów
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards