I Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

advertisement
I Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym
Jezus upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz,
zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się
stanie. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak
gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do
uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. (Łk 22, 39-46).
Wszechmogący, wieczny Boże, chcąc dać ludziom
przykład pokory do naśladowania,
sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało
i poniósł śmierć na krzyżu;
dozwól łaskawie, abyśmy pojęli
naukę płynącą z Jego Męki
i zasłużyli na udział w Jego zmartwychwstaniu.
Jan Paweł II do chorych Jasna Góra 4 VI 1979
Nie może w czasie tej mojej pielgrzymki po Polsce zabraknąć słowa o chorych,
którzy zawsze naprawdę są mi bliscy i drodzy. Zawsze i wszędzie. Wiem, moi
umiłowani, piszecie mi o tym często w Waszych listach, że wielu z Was, chorych,
ciężki krzyż choroby, cierpienia ofiaruje w intencji Papieża, w intencji mojego
posługiwania, w intencjach Kościoła i to tych najważniejszych. Bóg Wam zapłać.
Pragnę zapewnić chorych na całym świecie, ale dzisiaj pragnę zapewnić przede
wszystkim Was, chorych w Polsce, że w mojej modlitwie czuję szczególną z Wami
bliskość i więź. Jednoczę się duchowo z Wami wszystkimi. W szczególny sposób
odnawiam to zjednoczenie w duchu, które łączy mnie z każdym człowiekiem
cierpiącym, z każdym chorym przykutym do łóżka szpitalnego, czy wózka
inwalidzkiego, z każdym człowiekiem, który w jakikolwiek sposób nawiedzony jest
krzyżem. (Jan Paweł II do chorych Jasna Góra 4 VI 1979)
Zachodni skłon Góry Oliwnej od strony Cedronu pokryty był ogrodami, z których
jeden, ze względu na znajdującą się w nim tłocznię oliwy, zwany był Getsemani.
Nazwa ta jest grecką formą hebrajskiej nazwy Gat-Szemane, co oznacza właśnie
tłocznia oliwy.
Chrystus Pan niejednokrotnie nawiedzał ten ogród. Tutaj wraz z Apostołami
przybył po Ostatniej Wieczerzy, aby spędzić noc na modlitwie. Na terenie ogrodu
miało miejsce pojmanie Jezusa, poprzedzające Jego mękę na krzyżu.
Wobec wyraźnych określeń Ewangelii lokalizacja Getsemani nie przedstawiała
nigdy żadnych trudności i chrześcijanie dobrze znali to miejsce. Już za czasów
św. Hieronima istniał tam kościół. Był on wiele razy burzony i wciąż na nowo
odbudowywany. Dzisiaj pozostaje pod opieką franciszkanów jako Bazylika Agonii
Chrystusa. Otacza ją osiem potężnych rozmiarów drzew oliwnych, bezpośrednich
potomków tych, które były świadkami męki Chrystusa w Getsemani i od których Góra
Oliwna otrzymała swą nazwę.
http://www.abobola.aplus.pl - Parafia św. Andrzeja Boboli M. w Białymstoku
Powered by Mambo
Generated: 19 July, 2017, 00:31
Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny!
Widzę Pana mego na twarz upadłego.
Tęskność, smutek, strach Go ściska,
Krwawy pot z Niego wyciska,
Ach Jezu mdlejący, prawieś konający!
Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki
Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz;
Anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozmawia.
Ach Jezu strwożony, przed męką zmęczony!
Uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli,
Judasz zbrojne roty stawia przede wroty,
I wnet do Ogrójca wpada z wodzem swym zbirów gromada.
Ach Jezu kochany, przez ucznia sprzedany!
Chociaż ze swym ludem obalony cudem,
Judasz z ziemi wstaje: Jezusa wydaje.
Dopiero się nań rzucają, więzy, łańcuchy wkładają.
Ach Jezu pojmały, za złoczyńcę miany!
Opracowała: E.K.
http://www.abobola.aplus.pl - Parafia św. Andrzeja Boboli M. w Białymstoku
Powered by Mambo
Generated: 19 July, 2017, 00:31
Download