Błogosławieństwo:

advertisement
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA – BOREK STARY (26.05.2013)
Zbiórka dzieci z rodzicami przed kościołem
Procesja po dzieci- (organista śpiewa pieśń: ,,Kto się w opiekę…”)
Przed kościołem:
K: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W: Amen.
K: Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
który okazał dzieciom swoją miłość i od Ducha Świętego, niech będą z wami
wszystkimi.
W: I z Duchem Twoim.
K: Najmilsi! Wśród nas zgromadzonych w imię Chrystusa, by złożyć Bogu
Najświętszą Ofiarę stoją dziś dzieci, które po raz pierwszy przyjmą w
Komunii świętej Ciało i Krew Pana Jezusa. Jest to wielka chwila dla
Kościoła, który raduje się z nowych uczestników stołu Pańskiego. Jest to też
wielka chwila dla was dzieci. Od tej Mszy świętej będziecie często spożywać
pokarm, który daje życie wieczne. Niech to błogosławieństwo wody
i pokropienie nią przypomni tym dzieciom, a także nam wszystkim, wielką
godność przybranych dzieci Bożych.
K: Panie, Ojcze Święty, Twój Syn nas odkupił, a przez chrzest obdarzył
nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Wejrzyj na nas i spraw abyśmy
pokropieni tą wodą, odnowili się na Duchu i służyli Tobie z czystym sercem.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
Kapłan kropi obecnych wodą święconą
K: Kochane dzieci proście teraz waszych rodziców o błogosławieństwo.
Błogosławieństwo:
1)Konrad Barański(NB): Błogosław mnie ojcze, błogosław mnie matko, dłońmi swoimi, gdy
dzisiaj Ciało Chrystusa mam przyjąć wspólnie z braćmi moimi.
2) Joanna Borowiec(B): Na świętą chwilę, w radości czy w udręce niech nam błogosławią
rodziców ręce.
K: Teraz procesyjnie ze śpiewem pieśni wprowadzimy nasze dzieci do
kościoła, by mogły uczestniczyć w Najświętszej Ofierze Chrystusa.
Procesja do ołtarza- pieśń: ,,Kiedyś o Jezu chodził…”
MSZA ŚWIĘTA
Akt pokuty:
1
1) Jacek Zimirowicz(B): Panie Jezu, przebacz grzechy popełnione w naszej Ojczyźnie, które
oddalają nas od Boga. Zmiłuj się nad nami.
2) Natalia Szura(BS): Panie Jezu przepraszamy za każde zło, jakie działo się w naszych
rodzinach, wśród rodziców, rodzeństwa, krewnych, znajomych i sąsiadów. Zmiłuj się nad
nami.
3)Łukasz Stankowski(NB): Panie Jezu przepraszamy Cię za tych, którzy opuszczali
z lenistwa niedzielna Mszę Świętą, dlatego że ważniejszy był dla nich film, zabawa, czy jakaś
rozrywka niż Eucharystia. Zmiłuj się nad nami.
K: Chwała na wysokości Bogu…
-Kolekta
-Hymn do Ducha Świętego
-Czytania
-Homilia
Po homilii odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.
1)Wiktor Laska(NB): Kiedyś nasi Rodzice i Rodzice Chrzestni podczas naszego chrztu
przyrzekali Bogu za nas, że będziemy Go kochać i wiernie Mu służyć.
2)Patrycja Fuglewicz(BS): Dzisiaj sami chcemy odnowić przyrzeczenia złożone na chrzcie
świętym. Na świadków naszych przyrzeczeń bierzemy obecnych Kapłanów, Rodziców
i wszystkich tu obecnych.
3) Patryk Bomba(B): O pomoc w dochowaniu obietnicy prosimy Matkę Bożą, naszego
Anioła Stróża i świętych Patronów.
4) Madzia Pluta(BS): Boże nasz, daj nam łaskę, abyśmy tak potrafili żyć, jak uczy Pan Jezus
w Ewangelii.
K: Drogie Dzieci. Zanim po raz pierwszy spotkacie się z Panem Jezusem w
Eucharystii, aby jeszcze ściślej się z nim zjednoczyć, wspomnijcie na wiarę,
którą otrzymaliście na Chrzcie św., a którą wasi rodzice i chrzestni wyznali
razem z Kościołem. Pytam każdego z was:
- Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych?
Odpowiadamy: wyrzekam się
- Czy wyrzekasz się, wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie
opanował?
Odpowiadamy: wyrzekam się
- Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Odpowiadamy: wyrzekam się
A teraz wyznajcie wiarę:
- Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego , Stworzyciela nieba i ziemi?
Odpowiadamy: wierzę
- Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał
z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Odpowiadamy: wierzę
2
- Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie
świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Odpowiadamy: wierzę
- Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania
Boskie i kościelne?
Odpowiadamy: przyrzekam
- Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać na lekcje religii?
Odpowiadamy: przyrzekam
Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest
naszą chlubą w Chrystusie Jezusie , Panu naszym.
Odpowiadamy: Amen.
Modlitwa wiernych:
K: Najmilsi wznieśmy nasze prośby do Boga, który karmi nas przy swoim
stole Słowa i Eucharystii:
1) Roksana Sowa(B) : Panie Jezu, jesteś najcudowniejszym darem jaki Bóg Ojciec dał
wszystkim ludziom na ziemi.
Michał Teleśnicki(NB): Umacniaj cały Kościół święty, abyśmy wsłuchani i wpatrzeni w
Ciebie umieli być coraz lepsi . Ciebie prosimy.
2)Rybka Julita(B): Panie Jezu, ty przychodzisz do nas przez Ojca Świętego, biskupów
i kapłanów.
Patryk Hałdys(B): Błogosław im w codziennej pracy, aby patrząc w niebo odważnie
prowadzili nas do pana Jezusa. Ciebie prosimy.
3) Gabrysia Sobkowicz(BS): Panie Jezu, tak bardzo kochamy naszą Ojczyznę.
Karol Maćkowicz(NB): Spraw, aby Maryja Królowa Polski zachowała nasz kraj w pokoju
oraz wierności Panu Bogu. Ciebie prosimy.
4) Kinga Kwiatkowska(B): Panie Jezu, Ty znasz dobroć i troskę Maryi i świętego Józefa.
Konrad Pomykała(NB): Spójrz na naszych kochanych Rodziców, Rodziców Chrzestnych
i Rodzeństwo, którym tyle zawdzięczamy. Pomóż nam zawsze ich kochać. Ciebie prosimy.
5) Gabriela Szura(B): Panie Jezu, prosimy Cię za dzieci chore, smutne, głodne, biedne
i opuszczone.
Bartosz Wybraniec(NB): Poślij do nich ludzi ofiarnych, którzy dadzą im pomoc i pociechę,
a serca ich napełnij Twoją miłością. Ciebie prosimy.
Procesja z darami – Komentarz
1. Płonące kaganki (2x)– które Ci Jezu niesiemy, to znak Twojej obecności wśród nas
i naszej żywej wiary.
2. Kwiaty- które składamy to symbol naszej wdzięczności za to że jesteś i kochasz.
3. Przynosimy owoce –zechciej je przyjąć i pomnożyć owoce dobroci w naszych sercach.
4. Chleb powszedni- nad którym pracowały czyjeś ręce. Przyjmij Jezu dobre czyny naszych
serc i rąk.
5. Katechizm i zeszyt – symbole naszej nauki, przez którą bardziej poznaliśmy
i pokochaliśmy Ciebie, Panie Jezu.
6. Chlebki - które zaniesiemy do naszych domów, by dzielić się nimi i przedłużyć
świętowanie naszej uroczystości.
7. Wino i woda- które przynosimy Ci Panie, niech złączą się w jeden napój duchowy.
8. Hostia( i puszka -2X)- którą przemienisz w siebie, aby każdy mógł się posilić Tobą, jak
chlebem.
3
Pieśń na ofiarowanie: ,,Wszystko Tobie oddać pragnę..”
KOMUNIA ŚWIĘTA
Po śpiewie Baranku Boży dzieci odmówią następującą modlitwę:
1) Emilia Kowal(BS): Panie Jezu za chwilę przyjdziesz do mojego serca. Wierzę mocno, że w
małej Hostii, którą mi kapłan poda Ty jesteś żywy i prawdziwy , Pan mój i najdroższy
Przyjaciel.
2) Szymon Mitał(B): Jestem niegodny, abyś wszedł do mojego serca, ale Ty wiesz Jezu, jak
bardzo Cię kocham. Przyjdź i zamieszkaj we mnie i bądź ze mną zawsze.
Pieśni na Komunię: ,,Panie dobry jak chleb…”, ,,Pan Jezus już się zbliża…”
Podziękowania dzieci:
Panu Jezusowi
1) Hubert Skrzat(NB): Panie Jezu Chryste dziś wszystkie dziewczynki i chłopcy,
pragną podziękować Ci za to, że jesteś tak bardzo dobry,
że umarłeś za nas na krzyżu,
a jednocześnie wśród nas pozostałeś.
2) Wiktoria Rabczak(NB): Za życie, za dom rodzinny,
Za Boga w życia wiośnie,
za chleb i Komunii święto,
dzisiaj dziękuję radośnie.
3) Kacper Krużel(BS): Za tatę ukochanego
i Mamy serce drogie
za lekcje religii, Msze święte
rodzinne życie z Bogiem.
Dzisiaj dzieciom błogosław
Boże ukryty w Chlebie
na zawsze z nami zostań
proszę Cię Jezu.
Kapłanom
1) Jakub Szpala(NB): Czcigodny Księże Proboszczu, Kochani Księża!
Dzisiejszy dzień naszej Pierwszej komunii świętej na zawsze zapisze się w naszych sercach.
Nie byłoby jednak tej uroczystości, gdyby nie wasze kapłaństwo.
2) Magdalena Tereszkiewicz(BS): Dziękujemy za to, że w imię Pana Jezusa odpuszczacie
nam grzechy, rozdajecie Ciało Pańskie i umacniacie nas błogosławieństwem, byśmy nie ustali
w drodze do nieba.
3) Bartłomiej Maziarz(NB): Szczególnie dziękujemy za pierwszą spowiedź i słowo
rozgrzeszam, za Wasze ręce, które podały nam Ciało Pana Jezusa.
4) Klaudia Bieniek(BS): Dziękujemy za cały dzisiejszy dzień, tak piękny i uroczysty.
Wyrazem naszej dziecięcej wdzięczności są kwiaty, które jak nasze serca uśmiechają się do
Was i mówią: Kochamy Was bardzo!
Rodzicom
1) Natalia Szura(BS): Kochana Mamusiu, Kochany Tatusiu!
4
Nadszedł dziś upragniony dzień naszej Pierwszej Komunii Świętej. W naszym sercu
zamieszkał Pan Jezus. Jakże jesteśmy dziś szczęśliwi!
2) Łukasz Rabczak(NB): Z tą wielką radością na ustach i w sercu chcemy powiedzieć Wam,
kochani Rodzice wiele razy Dziękuję!
3)Iwona Bogusz(NB): Wy pierwsi ukazaliście nam miłość Boga, składaliście do modlitwy
nasze ręce i uczyliście nas znaku krzyża.
4) Bartosz Pisz(BS): Wiemy, jak bardzo się trudziliście, by nam niczego nie brakowało.
Wiemy ile miłości wkładacie w nasze wychowanie. Kochamy Was za to i dziękujemy!
Pozostali
1) Jakub Pociask(BS): Dziękujemy także naszemu kochanemu Rodzeństwu, kochanym
Babciom i Dziadziom i tym wszystkim, którzy są dzisiaj z nami i za nas się modlą, a wśród
nich naszym Paniom Nauczycielkom i Wychowawczyniom.
2) Emilia Kowal(BS): Słowa wdzięczności kierujemy ku wszystkim, którzy pomogli nam
przygotować się do przyjęcia Pana Jezusa w Eucharystii.
3) Jakub Zawiła(BS): Dziękujemy panu organiście za piękno melodii, oraz panu kościelnemu
za posługę przy ołtarzu. Niech dobry Bóg napełni was swoimi łaskami i błogosławi
w codziennej pracy.
-Ogłoszenia
Prośba dzieci o poświęcenie chlebków:
1) Dawid Inglot(BS): Panie Jezu prosimy, abyś przez ręce Kapłana pobłogosławił chlebki,
które zaniesiemy do naszych domów, by dzielić się nimi i przedłużyć świętowanie naszej
uroczystości w gronie rodzinnym.
2) Jowita Drewniak(NB): A Wy, kochani Rodzice, pomóżcie nam przeżywać tę radość ze
spotkania z Jezusem – naszym Panem i Przyjacielem. Pokażcie nam jak świętować, by Jezus
czuł się dobrze w naszych sercach.
-Poświęcenie i rozdanie chlebków
K: Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie
światu. Pobłogosław ten chleb na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud
słuchający Cię wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu
przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Daj nam wszystkim dojść
do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen
-Poświęcenie obrazków - Agenda
-Błogosławieństwo
-Rozdanie obrazków po Mszy
Opr. Ks. Zbigniew Szymański
5
Download