Cuda architektury

advertisement
Cuda architektury
Bryły złożone
Bryły
ostrosłup
stożek
stożek ścięty
walec
sześcian
prostopadłościan
Zamek w Malborku
Zamek ten to krzyżacka budowla
w stylu gotyckim. Jest to jeden z
największych zachowanych
zespołów gotyckiej architektury
na świecie. Powstał pod koniec
XIII wieku. Początkowo był
siedzibą wielkiego mistrza
krzyżackiego. W 1997 roku
zamek krzyżacki w Malborku
został zapisany na liście
światowego dziedzictwa
UNESCO. Znajduje się on w
województwie pomorskim.
Zamek zbudowany jest z :
• prostopadłościanów,
• czworościanów,
• graniastosłupów o podstawie
trójkąta,
• sześcianów,
• stożków,
• walców.
Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej
Sejm zbudowany jest z:
• prostopadłościanu,
• walca,
• stożka,
• kolumn w kształcie
walców.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej znajduje
się w Warszawie. Cały kompleks został
zbudowany między 1925, a 1928 rokiem.
Budynek sejmu i inne gmachy parlamentu
są nad skarpą wiślaną w rejonie ulicy
Wiejskiej, Górnośląskiej i Maszyńskiego.
W III Rzeczypospolitej Sejm stanowi
pierwszą izbę polskiego parlamentu.
Nazwa ,,Sejm” w języku staropolskim
oznacza zjazd ludności.
Pałac Kultury i Nauki
Obiekt ten położony jest w centrum
Warszawy, przy placu Defilad. Budowę
jego rozpoczęto 2 maja1952r. a
ukończono 22 lipca 1955r. Budowla ta
jest dziełem radzieckiego architekta Lwa
Rudniewa, inspirowana jest
chicagowskimi i moskiewskimi
budowlami. Została zbudowana m.in. w
stylu polskiego historyzmu. Pałac kultury
i nauki wzniesiony został ,,jako dar
narodu radzieckiego dla narodu
polskiego”, którego pomysłodawcą był
Józef Stalin. Całkowita wysokość tej
budowli wynosi 230,68m. W sylwestrową
noc 2000 na szczycie Pałacu odsłonięty
został drugi co do wielkości zegar w
Europie. 2 lutego pałac został wpisany
do rejestru zabytków.
Pałac Kultury zbudowany
jest z:
• prostopadłościanów,
• ostrosłupa,
• sześcianu.
Big Ben
Big Ben jest to nazwa ważącego 14 ton
dzwonu umieszczonego na szczycie 106
metrowej wieży. Uważany jest on za symbol
nie tylko Londynu, ale także Wielkiej Brytanii.
Dzwon ten zawisa na jednej z dwóch wież
londyńskiego parlamentu. Zegar ten jest
największym zegarem w Wielkiej Brytanii.
Wyposażony jest w cztery tarcze o średnicy
7,5 m każda oraz we wskazówki o długości
4,25 m. Wykonany jest on w stylu neogotyckim z kamienia ciosanego.
•
•
•
•
Big Ben zbudowany jest z :
prostopadłościanów,
sześcianu,
ostrosłupa,
graniastosłupa o podstawie trapezu.
Empire State Building
Jest wieżowcem w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych.
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli nie tylko miasta,
ale także całego kraju. W całym kraju jest obecnie na 2 miejscu
po względem wysokości po Sears Tower w Chicago. Jego
oficjalna wysokość wynosi 381 metrów. Jednak jeśli liczyć
również antenę znajdującą się na dachu wysokość ta wzrasta
aż do 448,7 metrów. Ma 102 pietra oraz jedno piętro
podziemne. Amerykańskie Towarzystwo Inżynierii Cywilnej
zaliczyło go do 7 cudów współczesnego świata. Budowę
Empire State Building rozpoczęto w 1930, a zakończono w
1931 roku. Empire State waży przeszło 360 000 ton. Ma 73
windy i 1 860 stopni na najwyższe piętro.
Empire State Building zbudowany jest z :
• prostopadłościanów,
• walca,
• graniastosłupa o podstawie trapezu.
Kopuła na Skale
Budowla na jerozolimskim wzgórzu świątynnym, uważana za jedno z
najwspanialszych dzieł islamskiej architektury. Budowla ta jest czasami zwana
meczetem Omara, mimo że nie jest typowym meczetem, ale czymś w rodzaju
pomnika i osłony dla świętej skały. Została zbudowana po śmierci kalifa Omara
za rządów kalifa Abd al-Malika (ukończono ją w 691 roku). Wznosi się na środku
prawie kwadratowej platformy o wysokości 3 m, na którą wchodzi się z czterech
stron po ośmiu schodach. Podczas chrześcijańskiego panowania w Jerozolimie
(1099-1187 i 1229-1244) Kopuła na Skale służyła jako kościół. Razem z
meczetem Al-Aksa tworzy ona jedno z trzech najświętszych miejsc islamu,
ustępując jedynie Mekce i Medynie.
Kopuła na Skale zbudowana jest z :
• prostopadłościanu,
• walca,
• kolumn w kształcie walców,
• półkuli.
Krzywa Wieża
Krzywa Wieża w Pizie - jedna z najbardziej znanych
budowli świata, odwiedzana rocznie przez ok. 10
milionów turystów; symbol miasta Pizy. W istocie jest
dzwonnicą katedralną i należy do kompleksu
zabudowań w stylu romańskim. Wkrótce po
rozpoczęciu budowy w 1174 wieża zaczęła odchylać
się od pionu. W XIX wieku zaczęto podejmować
pierwsze próby powstrzymania przechylania się
wieży, co przyniosło jednak przeciwny skutek. Wieża
jest zbudowana z białego marmuru, liczy osiem
kondygnacji. Obecnie wieża ma wysokość około 55
m, odchyliła się zaś od pionu o około 5 m (średnio o
1 mm rocznie).
Krzywa Wieża zbudowana jest z :
• walców,
• kolumn w kształcie walców.
Tadż Mahal
Tadż Mahal zbudowany jest z:
• prostopadłościanu o podstawie
wielokąta,
• kopuły przypominającej kulę,
• kolumn w kształcie stożków
ściętych
Jest to indyjskie mauzoleum
wzniesione przez Saha Dżehana z
dynastii Mongołów. Kompleks
budowlany Tadż Mahal składa się z
głównej świątyni z wielką kopułą
charakterystyczną dla sztuki islamu
i olbrzymią bramą symbolizującą
wrota do Raju. Obiekt ten bywa
czasami nazywany ,,świątynią
miłości”. Budowa trwał dwadzieścia
dwa lata, od 1632r. do 1654r. Tadż
Mahal został wzniesiony w Agrze,
mieście nad rzeką Jamuna w
indyjskim stanie Uttar Pradesh.
Obiekt ten jest przykładem
szczytowych osiągnięć
architektonicznych Indii w epoce
Mongołów. 7 lipca 2007r. Tadż
Mahal został ogłoszony jako jeden
z siedmiu nowych cudów świata.
Hagia Sophia
Na początku był to kościół
zbudowany w Stambule (dawny
Konstantynopol). Po zajęciu go przez
Turków w 1453 zamieniony został na
meczet. Obecnie jest to teraz
muzeum. Jego budowa trwała od 23
lutego 532r. do 27 grudnia 537r.
Nazwa Hagia Sophia to dosłownie
znaczy ,,Święta Mądrość” i odnosi
się do Mądrości Bożej, jednego z
atrybutów Boga. Obiekt ten
zbudowany jest w stylu architektury
bizantyjskiej. Wypełnia go mnóstwo,
różnych mozaik. W 558 roku kopuła
kościoła zapadła się podczas
trzęsienia ziemi, następnie zaś
kościół wielokrotnie płonął, jednak za
każdym razem szybko go
remontowano.
Hagia Sophia zbudowana
jest z:
• kolumn w kształcie walców
zakończonych stożkami,
• prostopadłościanów,
• kopuły przypominającej
kulę.
Prezentację przygotowali:
Zosia Czyżewska
Konrad Wyszkowski
Kinga Karaszewska
Download