Od mozaiki do prawidłowej blastocysty

advertisement
Od mozaiki
blastocysty
do
prawidłowej
Najnowsze badania dowodzą, że większość ludzkich zarodków przed
implantacją w macicy jest pod względem genetycznym
mozaiką. Naukowcy z uniwersytetów w Wielkiej Brytanii i Belgii zbadali
rozwój embrionów mozaikowych, wykorzystując model mysi. Okazało się że
mechanizmy naprawcze we wczesnych etapach rozwoju zarodka odgrywają
bardzo ważną rolę, gdyż warunkują prawidłowy rozwój zarodka.
W ostatnich latach nastąpiły ogromne zmiany w diagnostyce w położnictwie.
Badania prenatalne stały się bardzo popularne, a płód stał się szczególnym
pacjentem, który jest diagnozowany i może być leczony w łonie matki. Pojawiły się
też nowe testy o bardzo wysokiej czułości, wykonywane z krwi matki. Ich
przeprowadzenie niesie za sobą wiele korzyści. Badania prenatalne pozwalają
przygotować rodziców do narodzin dziecka obarczonego wadami genetycznymi
oraz umożliwiają podjęcie wczesnego leczenia. Należy jednak pamiętać, że
niektóre badania prenatalne takie jak: amniopunkcja, biopsja trofoblastu,
fetoskopia czy kordocenteza są inwazyjne i niosą ze sobą ryzyko poronienia lub
innych powikłań. Właściwa i wczesna diagnoza ma ogromne znaczenie dla losów
ciąży. Naukowcy podążają coraz dalej wykonując badania we wczesnych etapach
rozwoju zarodka, co budzi wiele kontrowersji, gdyż ingerencje na tak wczesnym
etapie rozwoju człowieka wiążą się z trudną kwestią moralności.
Najnowsze badania dostarczają dowodów, że w trakcie rozwoju blastocysty
komórki nieprawidłowe są aktywnie eliminowane z chimerycznych
zarodków.
Źródło: Flickr, autor: Seweryn Olkowicz, licencja: CC0
Przedmiotem najnowszych badań jest mozaika czyli struktura zbudowana z
przynajmniej dwóch linii komórek pochodzących od tego samego zarodka, ale o
różnych genotypach. Zarodek taki składa się z prawidłowych komórek
diploidalnych czyli zawierających podwójny komplet chromosomów i
patologicznych, aneuploidalnych, które otrzymały lub utraciły parę albo kilka par
chromosomów w trakcie mitozy lub mejozy. Pomimo nieprawidłowości ostatecznie
rozwija się on zwykle w zdrowy organizm.
Grupa naukowców z Cambridge i Hixton w Wielkiej Brytanii oraz Leuven w Belgii
zbadała los komórek aneuploidalnych i rozwój potencjalnych embrionów
mozaikowych. W tym celu wygenerowano mysi model mozaiki. Mysie zarodki
inkubowano na podłożu z rewersyną czyli inhibitorem punktu kontrolnego
wrzeciona podziałowego w trakcie od 4 do 8 podziału komórki. Na skutek tego
działania powstały zarodki zawierające tylko komórki aneuploidalne. Pomimo
faktu, że we wczesnym etapie rozwoju blastocysty nie było różnic w całkowitej
liczbie komórek tworzących blastocystę prawidłową i patologiczną, zarodki
nieprawidłowe obumierały w trakcie implantacji.
Obrazowanie żywych zarodków i śledzenie pojedynczych komórek w
chimerycznych embrionach, zawierających komórki aneuploidalne i diploidalne
ujawniło, że pula komórek aneuploidalnych pochodzenia zarodkowego ulega
zmniejszeniu.
Eliminowanie nieprawidłowych komórek ma miejsce najprawdopodobniej na
drodze apoptozy, która zachodzi znacznie częściej w embrionach mozaikowych.
Zwrócono uwagę, że cykl komórkowy w komórkach nieprawidłowych ulega
wydłużeniu. Sugeruje się, że to zjawisko również prowadzi do eliminacji komórek
aneuploidalnych.
Wyniki te dostarczają dowodów, że w trakcie rozwoju blastocysty komórki
nieprawidłowe są aktywnie eliminowane z mozaikowych zarodków. Ubytek ten
zostaje po raz pierwszy uwidoczniony podczas dojrzewania blastocysty. Zarodki
mozaikowei mają pełny potencjał rozwojowy, pod warunkiem, że zawierają
wystarczając liczbę komórek diploidalnych, co jest ważne w ocenie żywotności
zarodka w klinice. Zarodki zawierające zbyt dużo nieprawidłowych komórek mogą
zagnieździć się w macicy, lecz później obumierają i ostatecznie ulegają resorpcji.
Jest to prawdopodobnie jedna z przyczyn utraty ciąży na wczesnym etapie, w
sytuacjach gdy po początkowym prawidłowym obrazie rozwoju ciąży, dochodzi do
obumarcia i resorbcji zarodka.
Badania nad embrionami stanowią dylemat natury etycznej. Bez znaczenia
czy zapłodnienie ma miejsce in vivo czy in vitro, proces ten prowadzi do
rozwoju jednostki ludzkiej. Badania na blastocystach łamią podstawowe
prawo do życia embrionów. Z drugiej jednak strony mogą przynieść
korzyści w postaci nowych rodzajów terapii. Najnowsze badania dowodzą,
że z nieprawidłowych embrionów mogą powstać zdrowe organizmy, co
zmienia punkt widzenia w kwestii rozwoju człowieka w łonie matki.
mgr Natalia Grzegorzak, diagnosta laboratoryjny
Piśmiennictwo:
Bolton H. et al. Mouse model of chromosome mosaicism reveals lineage-specific
depletion of aneuploid cells and normal developmental potential. Nat Commun,
2016;7, 11165.
Data publikacji: 20.05.2016r.
Download