Czy słyszeliście Państwo o EmbryoGlue?

advertisement
Procent
Więcej dzieci urodzonych dzięki EmbryoGlue®
70
Czy słyszeliście
Państwo o
EmbryoGlue?
EmbryoGlue
Standardowe podłoże
60
p<0.05
EmbryoGlue
Standardowe podłoże
p<0.05
50
Odsetek urodzeń
43
30
70
Badania
retrospektywne wykonane wEmbryoGlue
latach 2004-2008
80
EmbryoGlue
porównujące
EmbryoGlue®
z
konwencjonalnymi
podłożami,
Standardowe
podłoże
20
60
Standardowe podłoże
70
p<0.05 p<0.05
użytymi jako podłoża
do transferu, dla ok. 1300 pacjentów.
50
400
63
I więcej
dzieci
40
30
p<0.01
Procent
Procent
40
30
80
20
20
70
10
10
60
0
0
50
40
80
30
70
20
60
10
50
450
40
40
30
35
50
48
Odsetek urodzeń
43
38
30
p<0.05
63
p<0.001
EmbryoGlue 28
Standardowe podłoże
18
p<0.001
Odsetek urodzeń
52
Odsetek
urodzeń po Odsetek urodzeń po Ogólny odsetek
p<0.01
48
transferze zarodków z transferze zarodków z urodzeń po
hodowli do dnia 3
transferze zarodków
40 hodowli do dnia 5
Dzieci urodzone /
transfer zarodka
p<0.001
38 EmbryoGlue
30
p<0.05
63
52
p<0.01
28
Standardowe podłoże
18
p<0.001
48
EmbryoGlue
Odsetek urodzeń po Odsetek urodzeń po Ogólny odsetek
Dzieci urodzone /
transferze zarodków
40 z transferze zarodków z urodzeń poStandardowe
transfer podłoże
zarodka
p<0.001
38 zarodków
hodowli do dnia 3
hodowli do dnia 5
transferze
42
Procent
30
28
Kontynuacja badań przedstawionych poniżej wykazała
20
30
p<0.0000118
32 urodzeń dzieci po zastosowaniu
znaczący
wzrost
EmbryoGlue
25
10
do transferu zarodków. U wszystkich pacjentek, niezależnie od
20
0
23
45 Odsetek urodzeń
przyczyny
niepłodności.
po Odsetek urodzeń po Ogólny odsetek
Dzieci urodzone /
15
EmbryoGlue
40
10
transferze zarodków z transferze zarodków z urodzeń po
transfer zarodka
hodowli do dnia 3
hodowli do dnia 5
transferze zarodków
Standardowe podłoże
10
35
305
250
20
klinicznej
42
32
Odsetek ciąży
klinicznej
23
EmbryoGlue
Standardowe podłoże
12
p<0.00001
Odsetek implantacji
23
15
10
12
5
0
Odsetek ciąży
klinicznej
Odsetek implantacji
Ref. B. Balaban Am Hosp. Ass Repr Unit,
Istanbul, Turkey, ESHRE 2004
Procent
EmbryoGlue
® istotnie
zwiększa
odsetek
42
12
35
5
implantacji
u
pacjentek
po
wcześniejszej
30
0
p<0.00001
32 ciąży
Odsetek implantacji
Odsetek
nieudanej
implantacji.
25
20
45
15
40
Nowe podłoże zwiększające
szansę zagnieżdżenia zarodka. Patent No. US 6,838,235, Patent No US 6,762,053, Patent No. NZ523481
p<0.001
52
Rx only. 510(k) clearance.
For prescription use only.
Niniejsza broszura zawiera informacje dotyczące różnych
badań i prób klinicznych dotyczących EmbryoGlue®. Informacja
odnośnie badań i prób klinicznych dotyczących EmbryoGlue®
jest tylko podsumowaniem, prezentowanym w celach
informacyjnych dotyczących EmbryoGlue®. Niniejsza informacja
podana została w sposób bezpośredni i nie zawiera jakichkolwiek
gwarancji wyrażonych wprost lub sugerowanych. Dotyczy to
także sugerowanej gwarancji stosowności bądź przydatności w
określonym celu lub też powodzenia indywidualnej kuracji, nie
ograniczając się jednak to tychże. Materiału informacyjnego nie
należy traktować jako wyczerpującego zagadnienie, nie może
on też zastąpić porady lekarskiej. Dlatego zawarte w niniejszej
broszurze informacje należy omówić ze swoim lekarzem.
Dlatego ważne jest, aby omówić zawarte informacje ze swoim
lekarzem. Ponadto, ta broszura zawiera informacje odnoszące się
w szczególności do zdrowia, przydatności, domeny medycznej
i różnych rodzajów leczenia zarezerwowanych wyłącznie do
użycia dla ludzi. Niniejsza informacja jest prezentowana tylko w
celach informacyjnych i nie jest substytutem porady, udzielanej
przez własnego lekarza lub przedstawicieli innych zawodów
medycznych. Należy zawsze skonsultować się z własnym
lekarzem odnośnie jakichkolwiek pytań o EmbryoGlue® jakie się
pojawiają, szczególnie dotyczących zalet i ryzyka związanego z
zastosowaniem i użyciem EmbryoGlue®.
www.vitrolife.com
Box 9080, SE-400 92 Göteborg, Sweden
© Vitrolife 1.111026.1 POL
30
70
20
60
10
50
0
40
10
60
50
Procent
50
43
Ref: Balaban B et al. ESHRE 2011
Procent
Procent
Procent
40
Ref: Sun et al. IFFS 2010
50
Co to jest EmbryoGlue?
EmbryoGlue® to produkt stworzony, aby ściśle
odzwierciedlać warunki w macicy w czasie implantacji.
To nie jest klej w rozumieniu powszechnym, lecz
działa jak klej poprzez zwiększenie szansy na
implantacje zarodka w macicy. EmbryoGlue® jest
wzbogacone węglowodanami i aminokwasami
potrzebnymi do wspomagania embrionu w trakcie
transferu oraz mplantacji.
Posiada on stosunkowo wysokie stężenie
hialuronianu a także zawiera najbardziej bezpieczne
źródło białka tj. albuminę rekombinowaną.
Co to jest Hialuronian?
Hialuronian jest naturalną substancją występującą
we wszystkich tkankach w organizmie. Poziom
hialuronianu znacznie wzrasta w macicy w czasie
procesu implantacji. Ściany macicy i zarodka
posiadają receptory dla tej cząsteczki.
Uważa się, że hialuronian w EmbryoGlue
® działa jak mostek pomiędzy zarodkiem
i śluzówką macicy, o efekcie podobnym
do kleju. Ponadto, podwyższone stężenie
hialuronianu zagęszcza roztwór upodabniając go
do stężenia płynów w macicy. Umożliwia to lepsze
mieszanie podłoża do transferu i płynu macicy
ograniczając dryfowanie zarodka w jamie macicy po
transferze.
Co to jest rekombinowana albumina?
Rekombinowana albumina to kolejny bardzo
ważny składnik podłoża EmbryoGlue®. Nie jest
ona pochodzenia ludzkiego czy zwierzęcego,
jak większość innych dostępnych na rynku źródeł
albuminy. Dzięki temu zapewnia wysoki poziom
bezpieczeństwa dla matki i przyszłego dziecka,
poprzez wyeliminowanie ryzyka zakażenia.
Dla kogo przeznaczone jest EmbryoGlue®
Wszyscy pacjenci leczeni za pomocą procedury IVF,
której wynikiem jest przeniesienie zarodka, mogą
odnieść korzyść z zastosowania EmbryoGlue ®.
Badanie literatury, wykonane przez niezależny instytut
badawczy “Cochrane Collaboration”, obejmujące
wszystkie opublikowane wyniki dotyczące wpływu
zwiększonego stężenia hialuronianu podczas
przeniesienia zarodka wskazują na wzrost szansy
na implantację, w porównaniu do przenoszenia
zarodka bez hialuronianu. EmbryoGlue ® jest jedynym
dostępnym podłożem do transferu zarodków, które jest
wzbogacone w hialuronian. Inne badania wykazały
znaczący wzrost liczby dzieci wśród par z szerokim
zakresem zdiagnozowanych niepłodności.
Wykazano, że EmbryoGlue ® jest szczególnie
korzystne dla pacjentek w wieku powyżej 35
roku życia, pacjentek po wcześnieszych,
nieudanych próbach implantacji oraz pacjentek z
niepłodnością idiopatyczną. Jeśli mają Państwo
pytania dotyczące EmbryoGlue ® lub chcą
Państwo wiedzieć, czy EmbryoGlue ® jest
odpowiednie dla Państwa, prosimy zwrócić się
do swojego lekarza.
Bliżej natury
Współcześnie, naukowcy lepiej rozumieją
potrzeby fizjologicznye gamet i zarodków.
Poprzez określenie składu podłoża
hodowlanego, które odpowiada zmieniającemu
się środowiskowi narządu rozrodczego
kobiety, byliśmy w stanie zoptymalizować
rozwój i zdrowie zarodków. EmbryoGlue
® jest ważną częścią podłóż G-Series™ i
zostało opracowane w wyniku coraz lepszego
poznawania zarodka i organizmu matki.
Download