Hasło spoczynek

advertisement
spoczynek nasion
(hodowla lasu, szkółkarstwo), dziedziczna właściwość biologiczna nasion roślin, umożliwiająca im
przetrwanie niekorzystnej pory roku; objawia się niezdolnością nasion do kiełkowania bezpośredniego po
osiągnięciu biologicznej dojrzałości jesienią. Przyczyną spoczynku nasion gatunków drzewiastych może
być brak warunków zewnętrznych (np. pogodowych) do kiełkowania, niedorozwój zarodka, okrywy
nasienne nie przepuszczające wody i powietrza lub silnie zdrewniałe okrywy, które w sposób
mechaniczny powstrzymują rozwój zarodka. U niektórych gatunków przyczyna spoczynku może być
nadmiar inhibitorów wzrostu, które nagromadziły się podczas dojrzewania nasion. Wyróżnia się
spoczynek wymuszony (względny), głęboki (bezwzględny) i wtórny (indukowany).
Download