Laboratorium V biologia - Fizjologia roślin - Rainhardt

advertisement
Laboratorium V biologia.doc
(89 KB) Pobierz
ĆWICZENIE 5
Wybrane zagadnienia z fizjologii roślin
Literatura zalecana:
Solomon, Berg, Martin, Ville. 2000. Biologia. MULTIKO Warszawa:
Czubaj A. (red.) 1999. Biologia. PWRiL Warszawa
Pytania i zagadnienia:
Na czym polega plazmoliza i deplazmoliza? Co ja powoduje? Etapy rozwoju rośliny. Budowa
nasienia rośliny okrytozalążkowej. Wpływ czynników środowiska na kiełkowanie oraz na
zachowanie przez nasiona zdolności do kiełkowania. Oddychanie tlenowe: etapy i ich efekt
energetyczny (bez szczegółowego przebiegu). Barwniki występujące w chloroplastach i ich
budowa chemiczna. Od jakich czynników środowiska zależy zawartość chlorofilu w roślinie? Co
to jest feofityna? Etapy fotosyntezy: lokalizacja w komórce roślinnej i ich efekt (bez
szczegółowego przebiegu). Zależność intensywności fotosyntezy od czynników środowiska.
ZADANIA
1. Obserwacja plazmolizy i deplazmolizy w komórkach skórki z łuski spichrzowej cebuli
zwyczajnej (Allium cepa)*
Plazmoliza polega na odwodnieniu wakuoli i cytoplazmy, i w konsekwencji kurczeniu się
protoplastu, na skutek umieszczenia komórki w roztworze hipertonicznym (o stężeniu soli
większym niż w soku komórkowym). Deplazmoliza jest zjawiskiem odwrotnym i zachodzi
wówczas, gdy splazmolizowana komórka znajdzie się w roztworze hipotonicznym (o stężeniu soli
mniejszym niż w soku komórkowym). Wówczas woda wnika do komórki i przywraca pierwotny
stan cytoplazmy i wakuoli, oraz ciśnienie wewnątrz komórki (turgor). Oba opisane zjawiska są
efektem procesu osmozy. Osmoza polega na przechodzeniu wody przez błonę półprzepuszczalną
z roztworu o mniejszym stężeniu do roztworu o większym stężeniu związku osmotycznie
czynnego (np. soli NaCl).
Wykonanie:
1.
2.
3.
Wykonaj preparat przyżyciowy z zabarwionej wodnym roztworem czerwieni obojętnej
skórki z łuski spichrzowej cebuli. W tym celu kawałek zabarwionej skórki (ok. 1 cm 2)
umieść w kropli roztworu fizjologicznego i przykryj szkiełkiem nakrywkowym
Obserwuj wykonany preparat używając obiektywów o powiększeniach: 10x – 40x
Wykonaj rysunek kilku sąsiednich komórek zaznaczając:
 ścianę komórkową,
 cytoplazmę (tworzy cienką ziarnistą warstewkę przylegającą do ściany komórkowej),
 wodniczkę (jest duża, centralnie położona oraz zabarwiona czerwienią obojętną i przez
to wyraźnie oddzielona od cytoplazmy),
 jądro komórkowe,
 jąderko (mogą być dwa).
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wykonaj drugi preparat z zabarwionej skórki, ale tym razem umieść ją w 10 %
roztworze NaCl
Obserwuj proces plazmolizy
Wykonaj rysunek kilku splazmolizowanych komórek. Zwróć uwagę na odstawanie
cytoplazmy od ściany komórkowej, oraz na widoczne w splazmolizowanej komórce
cienkie nitki cytoplazmy łączące się ze ścianą komórkową i z podobnymi nitkami w
sąsiedniej komórce. Dzięki tym połączeniom wszystkie komórki budujące roślinę tworzą
fizycznie jedną całość.
Wykonaj trzeci preparat umieszczając skórkę z poprzedniego preparatu (drugiego) w
wodzie wodociągowej
Obserwuj proces deplazmolizy
Pytania:
Czy błona cytoplazmatyczna (plazmalemma) i błona otaczająca wakuolę (tonoplast), są błonami
półprzepuszczalnymi ? Uzasadnij na podstawie obserwacji
Czy ściana komórkowa ma właściwości błony półprzepuszczalnej ? Uzasadnij
Jakie znaczenie biologiczne może mieć zjawisko osmozy ?
Dlaczego jądro komórkowe stało się gorzej widoczne po zadziałaniu roztworu soli ?
Dlaczego w obserwowanych komórkach roślinnych nie ma chloroplastów ?
*Cebula pospolita jest rośliną jednoliścienną z rodziny czosnkowatych. W sensie ogólnym nazwa „cebula” odnosi się
do podziemnego pędu, który pełni funkcję spichrzową i przetrwalnikową. Cebula pospolita jako warzywo jest właśnie
takim przekształconym pędem, o bardzo skróconej łodydze (tzw. piętce) i mięsistych liściach, a właściwie pochwach
liściowych, o charakterystycznym smaku i zapachu.
2. Wpływ temperatury na kiełkowanie
Wyróżnia się 3 kardynalne punkty termiczne dla procesu kiełkowania: temperaturę
minimalną, optymalną i maksymalną. Temperatura kiełkowania zależy od gatunku i jest związana
z jego pochodzeniem. Nasiona większości gatunków kiełkują w temperaturze 15-30°C
(optymalna). Optimum temperatury może podlegać wahaniom w trakcie kiełkowania. Dla roślin
klimatu umiarkowanego jest ono na ogół niższe w pierwszej fazie kiełkowania niż w kolejnych.
Minimalna temperatura kiełkowania jest zbliżona do 0°C.
Wykonanie:

Płytki Petriego (9) wysłać ligniną. Ligninę zwilżyć wodą destylowaną. Po trzy płytki opisać
temperaturami inkubacji: 4°C, 25°C, 40°C.




Przygotować po trzy porcje po 10 nasion: ogórka, rzepaku i pszenicy. Nasiona każdego
gatunku posiać na 3 płytki przeznaczone do inkubacji w różnych temperaturach.
Płytki inkubować przez tydzień w wymienionych wyżej temperaturach.
Po tygodniu policzyć nasiona, które wykiełkowały oraz zmierzyć długości korzenia. Dla
każdego gatunku i każdej temperatury obliczyć procent nasion kiełkujących oraz średnią
długość korzenia.
Wyniki zestawić w tabelach. We wnioskach określić wpływ temperatury na procent nasion
kiełkujących oraz długość korzenia u różnych gatunków roślin.
Tab. Wpływ temperatury na kiełkowanie nasion
procent nasion kiełkujących w różnych temperaturach
gatunek rośliny
4°C
25°C
40°C
ogórek
rzepak
pszenica
Tab. Wpływ temperatury na długość siewek korzenia
średnia długość korzenia [mm] w różnych temperaturach
gatunek rośliny
4°C
25°C
40°C
ogórek
rzepak
pszenica
Wnioski:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Określenie intesywności oddychania roślin wyższych (nasiona grochu) poprzez oznaczanie
ilości wydzielonego dwutlenku węgla



Do 2 kolbek Erlenmayera o pojemności 250 cm3 wprowadzić po 50 cm3 0,02 N Ca(OH)2 i
natychmiast zamknąć korkiem.
W jednej przeprowadzone będzie doświadczenie, a drugiej tylko próba odczynnikowa.
Następnie do woreczka z gazą włożyć 15 g kiełkujących nasion grochu i umieścić woreczek
w jednej z kolb. Trzymając koniec woreczka zamknąć kolbę korkiem tak, aby woreczek
zawisnął nad powierzchnią wodorotlenku wapnia.
Czas wiązania dwutlenku węgla przez wodorotlenek baru powinien wynosić 30 minut. Osad
węglanu wapnia wytrąca się w reakcji:


 Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓ + H2O
Następnie należy zmiareczkować powstałą zawiesinę 0,02 N kwasem szczawiowym wobec
fenoloftaleiny:
 COOH COO\
 Ca(OH)2 + │ = │ Ca↓ + 2H2O
 COOH COO⁄
W trakcie doświadczenia zachodzącego w pierwszej kolbie przeprowadzić próbę
odczynnikową w kolbie drugiej – zmiareczkować 50 c...
Plik z chomika:
Rainhardt
Inne pliki z tego folderu:

934075_545189585528006_1604821706_n.jpg (49 KB)
 DSC_0384.jpg (808 KB)
 DSC_0403.jpg (565 KB)
 fizjo notatki.pdf (6215 KB)
 fizjologia roslin - kolokwium.doc (24 KB)
Inne foldery tego chomika:
 Angol
Chemia ogólna i nieorganiczna
Chemia organiczna i makrocząsteczek
 Dydaktyka biologii
 Dydaktyka chemii


Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download