SERIA FP2000 / FR2000 / RP2000-Instalator

advertisement
SERIA FP2000 / FR2000 / RP2000
ANALOGOWY, ADRESOWALNY SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY,
PANEL CENTRALI, REPETYTORY I EMULATORY
INSTRUKCJA MONTAŻU I URUCHOMIENIA
SPIS TREŚCI
INFORMACJE OGÓLNE
5
KODY PRODUKTÓW
5
SPECYFIKACJA SPEŁNIANYCH NORM
6
DANE TECHNICZNE
7
MONTAŻ PANELA CENTRALI
11
WYMIARY PANELA
11
INSTRUKCJA MONTAŻU
12
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW PANELA
14
rOZMIESZCZENIE ELEMENTÓW REPETYTORA
15
PROJEKTOWANIE LINII DOZOROWYCH (FP2XXX)
16
TYPOWA KONFIGURACJA PĘTLI
16
WŁAŚCIWY RODZAJ OKABLOWANIA
18
PODŁĄCZENIE OKABLOWANIA
19
PODŁĄCZENIE PĘTLI, WEJŚĆ ORAZ WYJŚĆ (TYLKO FP2xxx)
PODŁĄCZENIE WEJŚĆ POŻAROWYCH
PROGRAMOWALNE PRZEKAŹNIKI WYJŚCIOWE
WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE KLASY A - NADZOROWANE
WEJŚCIA NADZOROWANE WEJ5 - WEJ8
WEJŚCIA DODATKOWE
PODŁĄCZENIE POWIADOMIENIA DO STRAŻY POZARNEJ I SYREN
PODŁĄCZENIE PORTÓW KOMUNIKACYJNYCH (WSZYSTKIE MODELE)
PĘTLA PRĄDOWA
Port RS232
19
20
22
23
26
27
29
30
30
31
POŁĄCZENIA SIECIOWE
32
INTERFEJS SIECIOWY RS485 (NC2000)
32
ZASILANIE SIECIOWE
33
WERSJA 220V (modele FP2xxx )
WERSJA 24V (Modele FR2xxx /RP2000)
33
34
jakość odczytu z wyświetlacza lcd
35
USTAWIENIA REGIONALNE
36
WYBÓR JĘZYKA
36
TRYB PRACY
36
2
WKładki opisowe
36
URUCHOMIENIE CENTRALI/REPETYTORA SERII 2000.
37
PRZED ZAŁĄCZENIEM ZASILANIA
37
POSTĘPOWANIE PO ZAŁĄCZENIU ZASILANIA
38
DODATEK A :
40
DODATEK B
41
DODATEK C : OPIS ZŁĄCZA RS232
42
3
WPROWADZENIE
Podstawowym celem niniejszej instrukcji jest zapoznanie Instalatora ze sposobem montażu i uruchomienia
elementów systemu . serii FP2000 – panel centrali, repetytory i emulatory.
Instrukcje stowarzyszone::
Kod produktu
LKFP2118
LKFP2518
LKFP2318
LKFP2418
Aritech Czujniki Serii 950 - 900 Instrukcja Montażu
FP2000 - Instrukcja programowania
FP2000 - Konfiguracja Sieciowa Centrali
FP2000 – Instrukcja Użytkownika
4
INFORMACJE OGÓLNE
KODY PRODUKTÓW
PANELE CENTRALOWE
FP2416 :
Obudowa Typ A*
2 dwie pętle rozszerzalne do 4 (klasa A)
16 stref – sygnalizacja na diodach LED
wbudowana drukarka - opcjonalnie
FP2432 :
Obudowa Typ A*
2 dwie pętle rozszerzalne do 4 (klasa A)
32 strefy – sygnalizacja na diodach LED
bez opcji wewnętrznej drukarki
FP2864 :
Obudowa Typ B*
2 dwie pętle rozszerzalne do 8 (klasa A)
16 stref – sygnalizacja na diodach LED, rozszerzalna do 64
wbudowana drukarka – opcjonalnie
REPETYTORY/EMULATORY
FR2032 :
Obudowa Typ A*
16 stref/detektor na diodach LED (max 32)
Zasilanie 24V DC
bez opcji wewnętrznej drukarki
FR2064 :
Obudowa Typ B*
16 strefowy detektor na diodach LED (max 64)
Zasilanie 24V DC
wbudowana drukarka – opcjonalnie
REPETYTORY
RP2000 :
Obudowa Typ C*
Bez detektorów na diodach LED
Zasilanie 24V DC
bez opcji wewnętrznej drukarki
ROZSZERZENIA
ZE2016 :
PR2000 :
LC2002 :
NA2004 :
NC2011 :
NC2051 :
NE2011 :
NE2051 :
16 strefowe rozszerzenie diod LED (opcja)
Drukarka wewnętrzna (opcja) (drukarka 40 kolumnowa )
Rozszerzenie pętli (opcja)
4 kierunkowy wzmacniacz sieciowy
Interfejs sieciowy ARNET RS485 (opcja)
Interfejs sieciowy ARNET ze złączem światłowodowym (opcja)
Rozszerzenie (drugi port –dual) do karty ARCNET RS485 NC2011 (opcja)
Rozszerzenie (drugi port –dual) do karty ARCNET optycznej NC2051 (opcja)
*Wymiary obudów znajdują się na stronie 10
5
SPECYFIKACJA SPEŁNIANYCH NORM
Centrale serii FP2000 spełniają wymagania normy EN54-2 (detektory i urządzenia kontrolne) i EN54-4
(urządzenia zasilające).
Centrale spełniające normę EN54-2 posiadają następujące opcje:






















Wyjście do innych urządzeń przeciwpożarowych
Wyjście do przeciwpożarowych urządzeń powiadamiających zgodnie z DIN VDE0833
Wyjście do przeciwpożarowych urządzeń ochronnych zgodnie z wytycznymi VdS
Opóźnienia zadziałania wyjść
Alarm grupowy z czujek
Licznik alarmów
Sygnalizacja uszkodzenia/odłączenia czujnika adresowalnego
Wyjście ostrzegające o uszkodzeniu urządzeń powiadamiających (Straż Pożarną)
Standardowy interfejs wyjścia/wejścia, zgodny z normą DIN 14661
Funkcja testu
Opcjonalnie – baterię 9V na wypadek całkowitego zaniku zasilania
6
DANE TECHNICZNE
Pojemność Pętli (Tylko FP2xxx)

Każda płyta pętli może być skonfigurowana jako 2 pętle klasy A lub 4 pętle klasy B


Ilość czujników adresowalnych w pętli : 126
Maksimum 1008 czujek adresowalnych dla jednej centrali


Maksimum 8 pętli w centrali


Prąd przeciążeniowy pętli : >500mA
Prąd roboczy pętli: 100mA max
Pojemność stref


16 stref sygn.diodami LED (rozszerzalnych do 32, 48 lub 64 w obudowie typu B)


Maks.do112 stref dla każdej centrali
Ekran LCD


Podświetlany, alfanumeryczny 8x 40 znaków, typu LCD
Wskaźniki

Wskaźniki główne
Pożar
Usterka
Blokada
Usterka zasilania
Usterka systemu
Praca procesora
Zasilanie załączone

Wskaźniki kontrolne
Brzęczyk
Blokada
Test
Test baterii 9V
- 2 x LED - Czerwona
- 1 x LED - Żółta
- 1 x LED - Żółta
- 1 x LED - Żółta
- 1 x LED - Żółta
- 1 x LED - Zielona
- 1 x LED - Zielona
- 1 x LED - Żółta
- 1 x LED - Żółta
- 1 x LED - Żółta
- 1 x LED - Żółta

Wskaźniki sygnalizacji akustycznej
Załączenie syren
- 1 x LED - Czerwona
Opóźnienie Zał.
- 1 x LED - Żółta
Opóźnienie Wył.
- 1 x LED - Żółta
Uszkodzenie/Blokada
- 1 x LED - Żółta
Wyłączenie syren
- 1 x LED - Żółta

Wskaźniki sygnałów do Straży Pożarnej
Wysłanie sygnału do Straży- 1 x LED - Czerwona
Opóźnienie Zał.
- 1 x LED - Żółta
Opóźnienie Wył.
- 1 x LED - Żółta
Uszkodzenie/Blokada
- 1 x LED - Żółta
Powstrzymanie Straży
- 1 x LED - Żółta

Wskaźniki nadzoru stref
Pożar
- 16 x LED - Czerwona (rozszerzalne do 32, 48 lub 64)
Usterka
- 16 x LED - Żółta (rozszerzalne do 32, 48 lub 64)

Wskaźniki związane z pracą w sieci
Wszystkie
- 1 x LED - Żółta
Centrala
- 1 x LED - Żółta
7
Klawiatura Membranowa
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A .. Z
Podstawowe przyciski kontrolne
Wyciszenie brzęczyka
Reset
Blokada
Test
Test baterii 9V
Sterowanie syrenami
Załączenie syren
Załączenie/wyłączenie opóźnienia syren
Blokada
Kasowanie
Kontrola sygnalizacji do Straży Pożarnej
Załączenie sygnalizacji
Załączenie/wyłączenie opóźnienia sygnalizacji
Blokada
Wyłączenie sygnaliacji Straży
Kontrola związana z pracą w sieci (z wyjątkiem RP2000)
Wszystkie
Centrala
Klucz kontrolny (stacyjka)
Zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do obsługi i program. centrali.
Styk Sabotażowy
Umieszczony wewnątrz obudowy centrali – oparty o drzwiczki - pozwala na rejestrację otwarcia obudowy.
Bataria 9V (jeżeli zastosowano)

Przycisk kontrolny i dioda LED do testowania baterii (ostatnie źródło zasilania)
Porty komunikacyjne
2x RS232 port szeregowy (Ustawianie parametrów początkowych, przesyłanie parametrów i ustawień, drukarka,
grafika, zdalne sterowanie, pakiety grafiki)
1x pętla prądowa (do podłączenia paneli Straży Pożarnej)
8
Wyjścia standardowe (Tylko FP2xxx)
Wszystkie wyjścia standardowe są umieszczone na płycie sygnalizatorów.
WYJ 1 :
A
B
Wyjście do urządzeń alarmowych (Syren).
:
24V - 0.8A kontrolowane
:
3K3/680 styk załączający
WYJ 2 :
A
B
Wyjście do urządzeń powiadamiających (Straż Pożarna)
:
24V - 0.8A kontrolowane
:
3K3/680 3K3/680 styk załączający
WYJ 3 :
A
B
Wyjście do urządzeń zabezpieczających przed pożarem (Ochrona)
:
24V - 0.8A kontrolowane
:
3K3/680 3K3/680 styk załączający
WYJ 4:
A
B
Wyjście ostrzegające o uszkodzeniu urządzeń powiadamiających
:
Zobacz wyj. 3
:
Zobacz wyj. 3
WYJ. 5 – WYJ. 8:
4 Programowalne przekaźniki
Trzy wyjścia : wspólne - NO - NC
Maks. napięcie przełączające
: 150V DC
: 125V AC
Maks. Przełączany prąd : 2 A @ 24V DC
Maks. Przenoszona moc : 50W DC
: 250VA AC
Standardowe wejścia (TylkoFP2xxx)
4 x Wejście pomocnicze (15V AC lub 20-28V DC) 3mA (Płyta procesora)
4 x Wejście kontrolowane (wejścia 1-4). Zakończone rezyst. 5.6k(Płyta sygnalizatorów)
Pętla prądowa (tylko dla urządzeń serii FM/FR8xx )



Maksimum 15 urządzeń
Maksimum 1km pomiędzy 2 urządzeniami w pętli
Pojemność kabla maksimum 150nF
Charakterystyka zasilacza (Seria FP2xxx)
WEJŚCIE
:
230V AC ± 15% 50Hz ± 10% 200V A
21 - 28V DC (Dla 24V Akum. rezerwowy)
WYJŚCIE
:
27.6V DC ± 1% 4 A Prąd całkowity (ładowanie
i zasil. pomocnicze)z akum.
lub bez
Kontrola
:
- zanik 220 V
- odłączenie akum.
- niski stan akum.
- odcięcie wyładowanego akumulatora
Bezpieczniki
:
;
;
Bezp. AC
2A
Wyj. Pomocn. 5A
Bezp. baterii
5A
Maks. pobór prądu z pierwszego wejścia
Maks. tętnienia napięcia wyj
:
:
± 300mV
1 Amp
9
(Wymiar standardowy 20mm )
(Wymiar standardowy 20 mm)
(Wymiar standardowy 20 mm)
Praca znamionowa
Pobór mocy z sieci (maks.)
Całkowity prąd wyjściowy (27.6V)
Poj. akumulatora IAUX = 0 (72H rezerwy)
Maks. Pojemność akumulatora
Wymagany prąd ładowania akumulatora (maks.
poj. Akumulatora)
Pobór prądu przez System (ISYS)
Dopuszczalny pobór prądu przez urządzenia
dodatkowe
Uwagi: ISYS wylicza się jako:
FP2416/32
200VA
4.A
36AH
69AH
3.05A
FP2864
200VA
4.A
58AH
69AH
3.05A
0.5A
0.45A
0.8A
0.15A
252 x Seria 950 – czujki jonizacyjne (FP2416)
1008 x Seria 950 – czujki jonizacyjne (FP2864)
Wymagany prąd ładowania wyliczono z warunku 80% naładowania akumulatora w ciągu 24 godzin przy 75%
sprawności zasilacza
Praca alarmowa
Pobór mocy z sieci (maks.)
Całkowity prąd wyjściowy (27.6V)
Wymagany prąd ładowania akumulatora (maks.
poj. Akumulatora)
Pobór prądu przez System (ISYS)
Dopuszczalny pobór prądu przez urządzenia
dodatkowe
FP2416/32
200VA
4.A
0A
Charakterystyka zasilacza (Seria FR2xxx i RP2000)
WEJŚCIE
:
21 - 28V DC (24V Bateria rezerwowa)
Nadzór
WEJŚĆ
:
- zanik 220 V
- zanik ładowania
Bezpieczniki
:
Bezpiecznik 1A (Wymiar standardowy 20 mm)
Prąd wejściowy :
0.3 A (bez zainstalowanych urządzeń dodatkowych)
Warunki klimatyczne
Szczelność obudowy
:
Temperatura
Pracy
:
Magazynowania :
-5C — +40C
-20C — +60C
IP54
10
0.6A
3.4A
FP2864
200VA
4.A
0A
1A
3.A
MONTAŻ PANELA CENTRALI
WYMIARY PANELA
Rysunek 1
Wymiary panela (Obudowa typ A)
Uwagi: 1Obudowa typ B: 804 x 441 x 109 (H x W x D)
2Obudowa typ C: 473.5 x 441 x 109 (H x W x D)
3Wszystkie wymiary w mm
11
INSTRUKCJA MONTAŻU
OBUDOWA TYP B
OBUDOWA TYP A
4 x 5 mm OTWORY MONTAŻOWE
OBUDOWA TYP C
4 x 5 mm OTWORY MONTAŻOWE
4 x 5 mm OTWORY MONTAŻOWE
Rysunek 2
Instrukcja montażu
12
Rozmieszczenie 5mm otworów montażowych przedstawia powyższy rysunek.
Pięć 20mm otworów na górze i dole panela jest przewidzianych dla wprowadzenia okablowania.
Całkowita waga panelu wynosi:: 11kg dla obudowy typu A (wyłączając akum)
15kg dla obudowy typu B (wyłączając akum)
9 kg dla obudowy typu C (wyłączając akum)
Rysunek 3
Wejścia kabli
13
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW PANELA
1. Klawiatura numeryczna
2. Płyta diod LED
3. Płyta wyświetlacza LCD z podświetleniem
4. Płyta głównego procesora
5. Złącza petli prądowej
6. Porty RS232 (port 1-górny; port 2-spód)
7. Płyta procesora linii (pętli)
8. Zasilacz płyty procesora linii
9. Płyta pętli wejsciowych (x2)
10. Płyta przekąźn. (wyjść)
11. Obszar wyświetlacza segmentowego
12. Przełączniki DIP
Rysunek 4
Rozmieszczenie elementów
14
13. Płyta głównego zasilacza
14. Opcjonalna karta sieci Arcnet (NC2000)
15. Zasilacz buforowy (wersja 220V )
16. 2x Akumulator
17. Opcjonalne trzecie źródło zasilania (Bateria 9V)
18. Zwora baterii podtrzymującej pamięć
19. Zwora blokady pamięci RAM
20. Przełącznik Serwis/Praca
21. Opcjonalna drukarka (PR2000)
22. Złącza wejść pomocniczych
23. Złącza linii wejściowych 1-4
24. Złącza sygnalizatorów akustycznych
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW REPETYTORA
1
2
3
4
5
6
7
8
Klawiatura numeryczna
Plyta diod LED
Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Płyta głównego procesora
Złącza petli prądowej
Porty RS232 (port 1-front; port 2-spód)
Zasilanie 24V
Opcjonalne trzecie źródło zasilania
Rysunek 5
9
10
11
12
13
14
15
16
rozmieszczenie elementów repetytora
15
Zwora baterii podtrzymujacej pamięć
Blokada pamięci RAM
Przełącznik Serwis/Praca
Opcjonalna drukarka(PR2000lub FR2064)
Obszar wyświetlacza segmentowego
Przełącznik DIP
Płyta głównego zasilacza
Karta sieci ARCNET (NC2000)
PROJEKTOWANIE LINII DOZOROWYCH (FP2XXX)
TYPOWA KONFIGURACJA PĘTLI
Centrala akceptuje poniższe konfiguracje pętli.
Rysunek 6
Pętla zamknięta klasy "A"
Rysunek 7
Pętla zamknieta klasy "A" z odgałęzieniem
16
Rysunek 8
Pojedyńcza pętla otwarta klasy"B" (topologia gwiazdy)
Rysunek 9
Pojedyńcza pętla otwarta klasy B z odgałęzieniami
Maksymalnie 126 czujek serii 950 może być zawartych w pętli. Przy zastosowaniu detektorów ognia wraz z
urządzeniami do monitoringu i urządzeniami wyjścia/wejścia, maksymalna ilość zastosowanych urządzeń
adresowalnych musi być dobrana induwidualnie (doświadczalnie).
Więcej szczegółów uzyskacie Państwo z instrukcji montażu czujników serii 950.
Uwagi:
1. Norma EN54 precyzuje, że przerwa lub zwarcie w pętli detekcyjnej nie może wyeliminować
więcej niż 32 czujników pożarowych i/lub ręcznych ostrzegaczy.
17
Z tego powodu, jeżeli planujemy dołączenie więcej niż 32 czujki w pętli, musimy zastosować
izolatory pętli przynajmniej dla kazdych 32 urządzeń. W tym przypadku, należy zawsze
stosować konfigurację klasy A (bez odgałęzień).
2. Norma EN54 precyzuje, że w przypadku awarii systemu, nie może być wyeliminowanych
więcej niż 512 czujników pożarowych i/lub ręcznych ostrzegaczy. Z tego powodu pojedynczy
panel centralowy nie powinien zawierać więcej niż 512 detektorów.
WŁAŚCIWY RODZAJ OKABLOWANIA
Dopuszcza się do stosowania większość standardowych kabli. 126 czujek może pracować na kablu w izolacji
mineralnej o średnicy 1 mm na odleglości do 2 kilometrów. Maksymalna pojemność kabla=300 n/km,
maksymalna całkowita rezystancja przewodów w pętli=100 ohm.
Uwaga: Wartość maksymalnej rezystancji przewodów wynika z minimalnej wartości napięcia
zasilajacego przy najgorszej pojemnosci kabla.
18
PODŁĄCZENIE OKABLOWANIA
PODŁĄCZENIE PĘTLI, WEJŚĆ ORAZ WYJŚĆ (TYLKO FP2XXX)
Rysunek 10
Rozmieszczenie wejść, linii pożarowych, podłączenia przekaźników
19
PODŁĄCZENIE WEJŚĆ POŻAROWYCH
Rysunek 11
Podłączenie pętli klasy A
Fabrycznie, płyta centrali jest skonfigurowana w klasie linii wejściowych A. (zobacz również paragraf 5 –
konfiguracja pętli):
Gdy wymagana jest pętla klasy B, należy rozłączyć zwory A w celu zdublowania ilości linii. Zwory B należy
założyć.
Rysunek 12
Rozmieszczenie zworek konfiguracyjnych dla klasy A i B
Rysunek 13
Podłączenie pętli klasy B
20
UWAGI:
1.
W klasie A wejście i powrót pętli musi mieć zachowaną polaryzację
Istotna jest również polaryzacja izolatorów (zobacz w Instrukcji Montażu i Uruchomienia Detektorów))
Zaleca się stosowanie pętli klasy A
Połączenie klasy A i B możemy przeprowadzic następująco:
a) skonfiguruj wejście na klasę A
b) wejście w klasie B połącz jak pokazano poniżej:
Rysunek 14
5.
6.
Podłączenie pętli klasy AB
Maksymalna ilość pętli w panelu centrali (klasy A lub B) wynosi osiem.
Wszystkie karty z pętlami muszą być skonfigurowane identycznie (klasa A lub B)
Urządzenia stosowane w pętlach detekcyjnych
Analogowe, adresowalne centrale serii FP2000 są w pełni kompatybilne z czujnikami oraz ręcznymi
ostrzegaczami serii 950, jak również z urządzeniami powiadamiającymi oraz urządzeniami wejścia/wyjścia
firmy Aritech (seria IU 900).
Centrale serii FP2000 są również całkowicie kompatybilne z czujnikami oraz ręcznymi ostrzegaczami serii serii
2000 oraz urządzeniami wejścia/wyjścia.
Przełącznik nr 7 na płycie bazowej głównego procesora musi być w pozycji ZAŁ (góra) jeżeli używamy
urządzeń Aritech serii 900 – 950 lub w pozycji WYŁ (dół) dla urządzeń serii Aritech 2000. (Zobacz Dodatek A).
Szczegółowe informacje o poszczególnych urządzeniach znajdziesz w ich Instrukcjach Montażu i Eksploatacji.
21
PROGRAMOWALNE PRZEKAŹNIKI WYJŚCIOWE (Wyjścia OUT5-OUT8)
Rysunek 15
Podłączenie przekaźników programowalnych
Każdy z przekaźników posiada styk przełączany. Rysunek przedstawia polożenie styków w stanie spoczynku.
Czerwona dioda LED wskazuje stan pracy przekaźnika.
22
WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE MONITOROWANE (OUT1 do OUT4)
Wyjścia monitorowane OUT1 do OUT4 są załączane przez przekaźniki dwusekcyjne. Dostępne są zetem dwie
pary zacisków dla każdego wyjścia OUT1-OUT4:
-Sekcja A: podanie napięcia 24V w stanie aktywności. Wyjście to służy do zasilania syren i innych urządzeń i
jest monitorowane (opornik końcowy 1-6k8 )
-Sekcja B: styk załączający. W zależności od położenia zwór konfiguracyjnych, w obwód mogą być włączone
dodatkowe oporniki 3k3 i 560 omów.
W stanie aktywnym wyjścia sekcji A dostarczają napięcia stałego 24V (bez zmiany polaryzacji), a czerwona
dioda LED wskazuje włączenie przekaźnika.
Rys. 16 Wyjścia OUT1 do OUT4: sekcje A (zaciski A +-)
23
WYJŚCIA PRZEKAŹNIKÓW OUT1 do OUT4-sekcje B
WYJ1 / WYJ2 / WYJ3
W zależności od konfiguracji zwór, wyjścia te mogą pracować jako styk przekaźnikowy bezpotencjałowy
(Konfiguracja2) albo z dodatkowymi opornikami (Konfiguracja1) .Ten wariant (z opornikami) jest przeważnie
stosowany do przesłania informacji do urządzeń, które wymagają oporników końcowych (np. monitorowane
wejścia tej lub innej centrali pożarowej FP2000)
Dioda LED wskazuje stan wyjscia (Dioda
świeci = wyjście aktywne).
Rysunek 16: Dwa typy konfiguracji dla wyjść przekaźnikowych 1 – 3 B. Stan wyjścia w
pozycji nieaktywnej.
WYJŚCIA
WYJ 1
WYJ 2
WYJ3
KONFIGUR. 1
J12 zwarta
J13 rozwarta
J2 zwarta
J3 rozwarta
J4 zwarta
J5 rozwarta
24
KONFIGUR. 2
J12 rozwarta
J13 zwarta
J2 rozwarta
J3 zwarta
J4 rozwarta
J5 zwarta
UWAGI
J18 rozwarta
J19 rozwarta
J18 rozwarta
J19 rozwarta
WYJ 4
Rysunek 17: Dwie konfiguracje dla wyjścia 4- sekcja B — położenie styków w chwili usterki
Sposób pracy wyjścia OUT4 –sekcja B jest podobny do pracy sekcji B wyjść OUT1 do OUT3, z tą różnicą, że
jest wyjście NC (zamknięte w stanie spoczynku). Dioda LED świeci się gdy nie ma uszkodzenia.
WYJŚCIA
Uszkodzenie Powiadomienia WYJ4
Rysunek 18
KONFIGUR. 1
J6 zwarta
J7 rozwarta
Położenie zwor (J) na płycie sygnalizatorów
25
KONFIGUR. 2
J6 rozwarta
J7 zwarta
WEJŚCIA NADZOROWANE WEJ5 - WEJ8
Wejścia nadzorowane znajdują się na plycie sygnalizatorów.
Zastosowanie wejść zależy od konfiguracji centrali FP2000 (zobacz Dodatek B). W trybie pracy NEN i EP, nie
mają przydzielonych funkcji i mogą być dowolnie programowalne w opcjach logiki wyjścia/wejścia.
Rysunek 19
Podłączenie wejść nadzorowanych
26
WEJŚCIA DODATKOWE
Rysunek 20
Wejscia dodatkowe
Cztery programowalne wejscia znajdują się na plycie procesora linii. Każde wejście jest izolowane (transoptor)
oraz ma niezależną polaryzację. Wyjścia nie są nadzorowane i są programowane poprzez funkcje
wyjścia/wejścia.
27
PODŁĄCZENIE POWIADOMIENIA DO STRAŻY POZARNEJ ORAZ
SYGNALIZAOTRÓW (dla trybów pracy EP oraz NEN):
(zalecana jest praca centrali w trybie NEN)
Podłączenie sygnalizacji na Straży Pożarnej
OUT1
Podłączenie sygnalizatora (Syreny)
Uwagi:
1. Aby uzyskać niezależną pracę syren oraz wyjścia na Straż Pożarną należy upewnić się, czy
zwora J18 jest otwarta
2. Brak opornika końcowego będzie sygnalizowany jako uszkodzenie
28
PODŁĄCZENIE POWIADOMIENIA DO STRAŻY POZARNEJ DLA PRACY W
TRYBIE EN (z sygnałem potwierdzenia zadziałania podanym na wejście 5)
Rysunek 21
Podłączenie modułu powiadamiania Straży Pożarnej Siemiens.
Uwaga1: Zamiast modułuSienens można stosować również inny układ,
zapewniający przekazanie sygnału zwrotnego (zwarcie styku) na wejście5 po
zadziałaniu synalizatora na Straży.
Uwaga2:
Jeżeli nie zastosujemy sprzężenia zwrotnego, konfiguracja
połączeń ulegnie zmianie –sygnał zwrotny może być przekazany
bezpośrednio w wyjścia, z wykorzystaniem sekcji B pracującej z opornikami
końcowymi (patrz strona 24)
Rysunek 22
Połączenie przy braku sygnału sprzężenia zwrotnego.
WYJŚCIE 2 B musi być skonfigurowane w konfiguracji 1 (zobacz 6.1.4)
29
PODŁĄCZENIE
MODELE)
PORTÓW
KOMUNIKACYJNYCH
(WSZYSTKIE
PĘTLA PRĄDOWA
Wyjście prądowe w formie petli jest standardowym wyposażeniem paneli central p.poż. serii FP2000. Pętla
prądowa jest w stanie wysterować do 15 paneli powiadamiania Straży serii FR8xx oraz FM8xx. Każdy panel
p.poż/repetytor posiada swój unikalny adres, za pośrednictwem rezystorów na płycie. Proszę zajrzeć do
Instrukcji Instalacji i Uruchomienia, w celu wykonania poprawnych ustawień.
W warunkach polkich, ze względu na brak atestów C.N.B.O.P na urządzenia FR8xx i FM8xx ich stosowanie nie
jest możliwe.
Rozmieszczenie zacisków petli prądowej przedstawia Rysunek 4.
Połączenia pomiędzy serią central p.poż. FP2000, a panelem powiadamiania Straży Pożarnej serii FM800 oraz
repetytorem serii FR800 przedstawia poniższy rysunek.
Rysunek 23
Podłączenie wyjsciowej pętli prądowej
30
Port RS232
Dwa porty RS232 są wyprowadzone na złącze męskie DB25. Położenie portów pokazuje Rysunek 4.
Rozmieszczenie sygnałów w obydwu portach przedstawia poniższa tabela:
ZŁĄCZE NR
2
3
4
5
6
7
8
20
22
NAZWA SYGN.
TxD
RxD
RTS
CTS
DSR
GND
DCD
DTR
RI
31
POŁĄCZENIA SIECIOWE
INTERFEJS SIECIOWY RS485 (NC2011/NC2051)
Dla uzyskania szczegółów proszę zajrzeć do skryptu “Konfiguracja Sieci”.
Praca sieciowa central możliwa jest po zastosowaniu kart sieciowych. Wszystkie centrale pracujące w sieci
muszą być wyposażone w karty sieciowe NC2011 lub NC2051. Wyjątkiem są urządzenia UN2000 oraz
repetytory serii RP2000, które przyłącza sieciowe mają już na wyposażeniu.
Dostępne są dwa rodzaje kart sieciowych:
-karta NC 2011 : posiada port RS485 , do realizacji sieci po skrętce.
-karta NC 2051: posiada port światłowodowy do realizacji sieci w wykorzystaniem włókien wielomodowych. Ta
konfiguracja posiada dopuszczenie CNBOP.
Dodatkowo, do kart dostępne są moduły NE2011 oraz NE2051. Ich zastosowanie zwiększa pewność transmisji w
trudnych warunkach przemysłowych poprzez zdublowanie kanału transmisyjnego. W razie uszkodzenia
przewodu lub światłowodu, transmisja zostaje zachowana.
Rysunek 24
Karty sieciowe
32
ZASILANIE SIECIOWE
WERSJA 220V (modele FP2xxx )
Rysunek 25
Podłączenie zasilania i przyłączy dodatkowych (wersja 230V)
Panel zasilacza SU-2000 jest załączany głównym wyłącznikiem sieciowym (umieszczonym na spodzie). Obok
umieszczono wyłącznik akumulatorów. Trzy diody LED u góry panela sygnalizują:
- Ładowanie załączone
- Akumulatory załączone
- Uszkodzenie akumulatorów
Na szczycie znajduje się wyjście zasilania 24 V do pozostałych urządzeń panelu centrali p.poż.
Zasilanie sieciowe 220 V musi być doprowadzone osobno, najlepiej z głównej tablicy rozdzielczej.
Zabezpieczenie powinno posiadać dwa styki rozłączne. Bezpiecznik powinien być jednoznacznie i przejrzyście
oznaczony i zasilać wyłącznie centralę p.poż. oraz urządzenia towarzyszące.
Zalecany kabel zasilający - 3 x 1.5mm˛ (faza, zero, ziemia), np. YDYp 3x1.5 / 500 V.
Dwa akumulatory 12V muszą być połączone szeregowo i przyłączone do oznaczonych zacisków ładowania. Nie
należy podłączać innych urządzeń pod te zaciski.
Panel zasilacza PSU-2000 jest przeznaczony jedynie do zasilania paneli p.poż. firmy Aritech.
Opcjonalne dodatkowe zasilanie bateryjne (9V, PP3) należy instalować jakoTrzecie Źródło Zasilania.
Lokalizację Trzeciego Źródła Zasilania przedstawia Rysunek 4.
33
WERSJA 24V (Modele FR2xxx /RP2000)
Seria FR2000 jest dostarczana z zasilaczem buforowym w wersji napięcia wejściowego 24 V.
Rysunek 26
Podłączenie zasilań (Wersja 24V)
34
JAKOŚĆ ODCZYTU Z WYŚWIETLACZA LCD
Wyświetlacz alfanumeryczny LCD ustawiamy przeważnie na maksymalną ostrość odczytu. Uzyskujemy to
poprzez zmianę kontrastu (potencjometr VR1) oraz jasność podświetlenia (potencjometr VR2).
Rysunek 27
Regulacja jakości odczytu wyświetlacza LCD
35
USTAWIENIA REGIONALNE
WYBÓR JĘZYKA
Wybór wersji językowej odbywa się poprzez konfigurację przełączników DIP wewnątrz panela centrali.
Proszę zajrzeć do Dodatku A
SW1/SW2/SW3 decydują o wyborze języka.
TRYB PRACY
Możliwe są do wyboru następujące tryby pracy centrali p.poż. – NEN, EN lub EP. Praca wyjść i wejść
opisanych w rozdziałach 6.1.4 oraz 6.1.5 zależy od wyboru sposobu pracy.
Szczegóły znajdziesz w Dodatku B
WKŁADKI OPISOWE
W odpowiednie wycięcia można wsuwać wkładki z opisami np.stref LED. W ten sposób można również
umieścić własne opisy i komentarze przy posczególnych przyciskach sterujących.
36
URUCHOMIENIE CENTRALI/REPETYTORA SERII 2000.
PRZED ZAŁĄCZENIEM ZASILANIA

Obejrzyj dokładnie panel centrali, w celu wyeliminowania ewentualnych uszkodzeń
powstałych podczas instalacji.

Sprawdź , czy dodatkowe moduły są na właściwych pozycjach i czy są prawidłowo wetknięte
w złącza oraz zabezpieczone przed wysunięciem.

Upewnij się, że wyłączniki: głownego zasilania oraz akumulatorów, są w pozycji
WYŁĄCZONY.

Załącz baterię litową podtrzymującą pamięć poprzez przełączenie zwory J5 (umieszczonej
ponad baterią na plycie głównego procesora) w pozycję ZAŁĄCZONY.

Przełącz przełącznik blokady pamięci w pozycję - ODBLOKOWANA.

Przełącz przełącznik serwisowy w pozycję ZAŁĄCZONY (chroni to wszystkie wyjścia przed
przypadkowym pobudzeniem podczas uruchamiania).

Podłącz główne zasilanie 220V lub 24 V (w zależności od wersji zasilacza) do właściwych
zacisków.

Podłącz akumulatory do przyłączy w zasilaczu buforowym. Nie pomyl polaryzacji !

podłącz interfejs RS485 (jeżeli jest niezbędny). Nie pomyl polaryzacji !
Podłącz/usuń rezystory zakończeniowe (terminatory).
Podłącz/usuń połączenia ekranów.

Seria FP2xxx

Upewnij się, czy panel centrali jest prawidłowo uziemiony. Uziom musi być doprowadzony
bezpośrednio z punktu zbiorczego. Zapewni to właściwe bezpieczeństwo i odporność na
zakłócenia interferencyjne.
Sprawdź, czy wszystkie urządzenia zewnętrzne są podłączone i mają ustawione właściwe
adresy.
! Uwaga: Izolatory pętli muszą mieć podłączoną prawidłową polaryzację.
Seria FP2xxx

Sprawdź miernikiem jakość połączeń zewnętrznych na zwarcia, przerwy, brak uziemienia.
Jeżeli w pętli stosujemy izolatory, wówczas jeden z przewodów będzie sygnalizował przerwę.
Należy wówczas sprawdzać jakość połączeń pomiędzy parą izolatorów.
NIE UŻYWAJ INDUKTORA – to spowoduje uszkodzenie urządzeń podłączonych w pętli.
Seria FP2xxx


Podłącz okablowanie zewnętrzne do zacisków na płycie centrali p.poż. Przełącznik serwisowy
ustaw w pozycję ZAŁĄCZONY (chroni to wszystkie wyjścia przed przypadkowym
pobudzeniem podczas uruchamiania).
Sprawdź, czy w centrali nie pozostały jakiekolwiek odizolowane luźne przewody. Mogą one
spowodować uszkodzenia elektroniki.
37
POSTĘPOWANIE PO ZAŁĄCZENIU ZASILANIA

Załącz główne zasilanie 220 V wyłącznikiem lub podaj 24 V na panel zasilacza.

wewnętrzny brzęczyk zadziała, i pojawi się na wyświetlaczu LCD informacja: "START
FP2000"
Gdy to NIE nastąpi nie idź dalej. Sprawdź obecność zasilania oraz bezpieczniki.

Załącz akumulatory przełącznikiem – pozycja ZAŁĄCZONY. (Tylko wersja na 220V).

Sprawdź, czy napięcie z zasilacza buforowego na akumulatorach wynosi 27.6 V. Jeżeli jest
wyrażnie niższe, sprawdź:
Czy baterie nie są rozładowane ?
Czy nie ma ewentalnych przeciążeń prądowych na płycie ?
1
2
Jeżeli są widoczne efekty przegrzewania zasilacza, nie postępuj dalej. Odłącz okablowanie zewnętrzne
oraz akumulator, usuń przyczynę przeciążenia.

Centrala przeprowadzi autotest. Ewentualne usterki zostaną wyświetlone na ekranie LCD.

Zanotuj liczbę usterek wyświetloną w linii 8 panela LCD.
Planowo, możemy spodziewać się sygnalizacji najwyżej dwóch usterek:
1
2
Pamięć odblokowana
przełącznik serwisowy ZAŁĄCZONY
Użyj przycisku
do przejrzenia zaistniałych zdarzeń.
Wszystkie usterki (za wyjątkiem powyższych dwóch) muszą być usuniete przed dalszą procedurą
uruchomieniową. Używaj przycisku [RESET], aby otrzymać kolejny nowy raport o usterkach.
Możliwe usterki:
Przeciążenie Pętli- sprawdź czy nie ma zwarć w obrębie petli
Brak Uziemienia - sprawdź przewody uziemiające
Usterka Akumulatora- sprawdź obwód ładowania akumulatorów
Sygnalizatory lub Straż pożarna- sprawdź polaryzację diód zaporowych
, zwarcie/rozwarcie obwodu rezystorów
końcowych 5.6k (terminatory)
38
Usterka Podanego Urządzenia
Podwójny Adres









- sprawdź urządzenie
- zanotuj adres urządzenia i sprawdź jego
poprawność zaadresowania
Uaktywnij urządzenia w pętli dozorowej centrali FP2000 jedną z trzech metod:
1
Ręcznie, przy użyciu Menu Urządzeń .
2
Przywrócić ustawienia fabryczne z Menu Ustawień Fabrycznych
3
Programując , np.: z komputera przenośnego, poprzez port RS232
Usuń wszystkie informacje o alarmach indywidualnych i grupowych
Sprawdź wszystkie urządzenia zgłoszone jako niedostępne
Zweryfikuj wszystkie wyjścia alarmowe pod kątem właściwego przełączania
Nadaj numer identyfikacyjny (ID) panelowi
w przypadku instalacji sieciowej:
Skonfiguruj ustawienia sieci dwoma metodami:
1
Ręcznie, przy użyciu przycisków i wytświetlacza LCD na centrali
2
Programując , np.: z komputera przenośnego, poprzez port RS232
Przejrzyj wszystkie informacje o błędach centrali i systemu i postaraj się usunąć ich
przyczyny.
Sprawdż czy Centrala jest skonfigurowana do pracy z Repetytorem w sieci ARCNET.
Usterki dotyczące braku łączności z Repetytorem w węzłach identyfikacji adresów, muszą
zniknąć do czasu przełączenia sieci ARCNET w stan normalnej pracy.
Sprawdź, czy repetytor prawidłowo wchodzi w tryb emulacji centrali
Wyłącz zasilanie panela, w celu sprawdzenia czy zostanie zasygnalizowane jego uszkodzenie w
sieci.
Sprawdź raportowanie o usterkach i pożarach.
Jeżeli powyższe testy przebiegły pomyślnie, wykonaj kolejne czynności:
 Wyłącznik serwisowy przestaw w pozycję WYŁĄCZONY
 Sprawdź poprawność pracy kart sieciowych Wyjścia/Wejścia
 Zablokuj pamięć przełącznikiem Blokada Pamięci
Zresetuj centralę p.poż. i repetytor.
39
DODATEK A :
USTAWIENIA MIKROPRZEŁĄCZNIKÓW DIP (Płyta główna procesora))
SW1
SW2
WYŁ
WYŁ
WYŁ
WYŁ
ZAŁ
ZAŁ
ZAŁ
ZAŁ
ZAŁ
WYŁ
SW3
WYŁ
WYŁ
ZAŁ
ZAŁ
WYŁ
WYŁ
ZAŁ
ZAŁ
=
=
SW4
SW5
SW6
WYŁ
WYŁ
ZAŁ
ZAŁ
WYŁ
ZAŁ
WYŁ
WYŁ
WYŁ
ZAŁ
WYŁ
ZAŁ
WYŁ
ZAŁ
WYŁ
ZAŁ
Pozycja do góry
Pozycja na dół
Lokalizacja przełączników DIP pokazana jest na Rysunku 4.
40
SW7
ZAŁ
WYŁ
SW8
OPCJA
Czujki Aritech (Seria950 )
Czujki Sentrol (Seria 2000)
Tryb EN
Tryb NEN
Tryb EP
Angielski
Włoski
Polski
Portugalski
Duński (Holenderski)
Niemiecki
Francuski
Hiszpański
DODATEK B
TRYBY PRACY
Tryb
EN
NEN
EP
Sygn. Akustyczna:
Syreny
Wyciszenie
Opóźnienie
Zał. przy pożarze
Możliwe po alarmie
Dozwolone
Zał. przy pożarze
Zawsze możliwe
Dozwolone
Dodatk. 1 min. Opóźnienia
Wyjścia Straż przy braku
reakcji ze strony operatora
centrali .
Włączone na poz .2
Wycisz. na poziom 2
Dozwolone
Tak
Nie
Dozwolone
Tak
Tak
Dozwolone
Sygnał (poziom 2)
Stop (poziom 2)
Dozwolone
Potwierdzenie od Straży Poż.
Uszkodzenie powiadomienia
Praca urządzeń p.poż.
Logiczne
Logiczne
Logiczne
Logiczne
Logiczne
Logiczne
Logiczne
Logiczne
Logiczne
Straż Pożarna:
Natychm.Sygnał
Stop
Opóźn.
Wejścia VDS:
Wej 5
Wej 6
Wej 7
Wej 8
41
DODATEK C : OPIS ZŁĄCZA RS232
1. V3.xx lub wyższa: KABEL FP2000 < ---- > PC NULL - MODEM KABEL
FP2000 - 25 pin Żeńskie
GND 7
CTS 5
RTS 4
DTR 20
DCD 8
DSR 6
TX 2
RX 3
FP2000 - 25 pin Żeńskie
GND 7
CTS 5
RTS 4
DTR 20
DCD 8
DSR 6
TX 2
RX 3
PC - 9 pin
5 GND
7 RTS
8 CTS
1 DCD
6 DSR
4 DTR
2 RX
3 TX
PC - 25 pin
7 GND
4 RTS
5 CTS
8 DCD
6 DSR
20 DTR
3 RX
2 TX
2. Dołączenie drukarki szeregowej bez kontroli transmisji (CTS/RTS) lub terminala pracującego jako
drukarka:
FP2000 - 25 pin Żeńskie
GND 7
CTS 5
RTS 4
DTR 20
DSR 6
TX 2
Drukarka - 9 pin
5 GND
2 RX
42
Download