787-861 Elektroniczne wyłączniki nadprądowe EPSITRON®

advertisement
787-861
4
330
Elektroniczne wyłączniki nadprądowe
EPSITRON®
• elektroniczny wyłącznik nadprądowy z 4 kanałami, możliwość
parametryzacji
• z aktywnym ograniczeniem prądu, skutecznie zapobiega zanikom napięcia
• załączanie kanałów ze zwłoką czasową
• monitorowanie prądu i napięcia oraz parametryzacja poprzez wyświetlacz
LCD i złącze szeregowe RS-232
• aktywne wyjścia sygnałowe do monitorowania funkcji
Opis
nr katalogowy
szt./
opak.
elektroniczny wyłącznik nadprądowy,
na TS 35
787-861
1
Dane techniczne
Dane techniczne
wejście:
nominalne napięcie wejściowe Uwe
nom
zakres napięcia wejściowego
wyjście:
nominalne napięcie wyjściowe Uwy
nom
prąd nominalny
warunki środowiskowe:
temperatura otoczenia
temperatura składowania
wilgotność względna
spadek napięcia
czas podtrzymania przeciążonego
kanału
pojemność załączeniowa
reakcja przy załączeniu
prąd zadziałania bezpiecznika
ograniczenie prądu
wskaźnik zadziałania
sygnalizacja
LineMonitor, parametryzacja
sprawność/moc strat
sprawność
moc strat PV
zabezpieczenie
zabezpieczenie wewnętrzne
24 V DC
18 V ... 30 V DC
4 x 24 V DC
4 x 1 ... 8 A DC
(do nastawiania dla każdego kanału
w krokach co 1 A)
240 mV przy 8 A
100 ms (100 ms ... 1,5 s; do nastawiania,
zależnie od prądu nominalnego)
maks. 20 000 μF
załączanie kanałów ze zwłoką czasową
(każdorazowo 250 ms)
1,1 x prąd nominalny typ.
1,5 x prąd nominalny typ.
zielona LED (wszystkie kanały o.k.),
żółta LED (ostrzeżenia),
czerwona LED (min. jeden kanał
przeciążony)
wyświetlacz LCD, 4 x wyjścia sygnałowe
24 V DC, 25 mA
przez wyświetlacz LCD i złącze szeregowe
RS-232
96 % typ.
2 W (bez obciążenia), /
8,2 W (obciążenie nominalne)
15 AT
bezpieczeństwo i ochrona
napięcie probiercze
klasa ochronności
ochrona przed zmianą polaryzacji
stopień ochrony
ochrona przed przeciążeniem
napięcie zwrotne
kaskadowe łączenie wielu urządzeń
praca równoległa poszczególnych
kanałów
podłączanie przewodów i mocowanie:
technika podłączania przewodu
przekrój przewodu
dł. odizolowania przewodu
rodzaj montażu
wymiary i ciężar:
wymiary (mm) S x H x G
ciężar
normy i wymagania
normy / wymagania
:$*2.RQWDNWWHFKQLN*PE+&R.*
:$*2(/:$*VS]RR
=DVWU]HJDVLĊSUDZRGR]PLDQWHFKQLF]Q\FK
XO3LĊNQDD:URFáDZ
-10 °C ... +60°C
-25 °C ... +85 °C
30 % ... 85 %
(niedozwolona kondensacja)
500 V DC (złączki względem obudowy)
III
nie
IP20 zgodnie z EN 60529
przez diodę supresorową na wejściu
maks. 33 V DC
niemożliwe
niemożliwe
wejście: WAGO seria 831
wyjście: WAGO seria 231
wejście:
0.5 mm² ... 10 mm² / AWG 20 ... 8
wyjście:
0.08 mm² ... 2.5 mm² / AWG 28 ... 12
wejście: 13 ... 15 mm / 0.55 in
wyjście: 8 ... 9 mm / 0.33 in
montaż na szynie (EN 60715)
w 2 pozycjach
40 x 171 x 163
wys. od górnej krawędzi szyny
800 g
EN 60950, UL 508, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3
WHO
ZZZZDJRFRP
Download