Warszawa, 2005-09-07

advertisement
KOMUNIKAT PRASOWY
Warszawa, 2005-09-09
12 tysięcy miejsc pracy powstanie dzięki inwestycji jednego z największych na
świecie producentów modułów telewizyjnych – firmy LG.Philips LCD.
Podpisanie umowy inwestycyjnej z LG.Philips LCD
9 września br. w obecności Premiera Marka Belki w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy stroną polską
a koreańsko-holenderskim koncernem.
Ze strony polskiej umowę podpisali przedstawiciele czterech ministerstw: Gospodarki i
Pracy – Minister Jacek Piechota, Skarbu Państwa – Podsekretarz Stanu Krzysztof
Żyndul, Finansów – Sekretarz Stanu Elżbieta Suchocka-Roguska i Infrastruktury
– Minister Krzysztof Opawski, przedstawiciele władz regionalnych – Marszałek
Województwa Dolnośląskiego – Jacek Wróblewski, Prezydent miasta Wrocławia
– Rafał Dutkiewicz, Wicestarosta powiatu Wrocławskiego – Ireneusz Słoma, Wójt
gminy Kobierzyce – Ryszard Pacholik, przedstawiciele Zarządu Agencji Rozwoju
Przemysłu – Bronisława Kowalak i Wiesław Olszewski, a także przedstawiciele PAIiIZ
– Prezes Andrzej Zdebski oraz Wiceprezes Sebastian Mikosz.
Ze strony inwestora umowę podpisali: Bon Joon Koo – Dyrektor Zarządzający
LG.Philips LCD i Ron H. Wirahadiraksa – Dyrektor Finansowy LG.Philips LCD oraz
reprezentujący polską spółkę-córkę koncernu – Prezes Changho Choi.
Podpisanie umowy jest efektem blisko 8-miesięcznych negocjacji prowadzonych przez
Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Prace nad projektem rozpoczęły
się w lutym br. Agencja była odpowiedzialna za przedstawienie warunków
inwestycyjnych, koordynację współpracy pomiędzy władzami lokalnymi a MGiP, a także
za przygotowanie dokumentacji dotyczącej pakietu pomocy publicznej. Ostatni etap
negocjacji rozpoczął się w II połowie sierpnia w Korei. Delegacja polska pod
przewodnictwem Wiceministra Gospodarki Marcina Kaszuby otrzymała tam informację
o wyborze lokalizacji w Polsce. Dalsze rozmowy były kontynuowane po przyjeździe
delegacji koreańskiej do Polski i trwały niemal do dnia podpisania umowy.
- Największym problemem w trakcie negocjacji był czas. Strona koreańska bardzo
długo analizowała wstępne warunki inwestycyjne w naszym kraju. Na negocjacje
szczegółów mieliśmy niewiele czasu. Rozmowy prowadzone były równolegle w kilku
grupach tematycznych po kilkanaście godzin na dobę – powiedział Sebastian Mikosz,
Wiceprezes PAIiIZ nadzorujący projekt w Agencji.
- Ten projekt był dla nas od samego początku priorytetem priorytetów. Dzięki tej
inwestycji powstanie w Polsce klaster nowoczesnych technologii – stwierdził Minister
Kaszuba.
- Inwestycja w Kobierzycach daje szanse na kolejne, których produkcja jest ściśle
związana z produktem finalnym LG.Philips LCD – powiedział Andrzej Zdebski, Prezes
PAIiIZ.
LG.Philips LCD planuje rozpoczęcie budowy fabryki w pierwszej połowie 2006 r.
Pierwsze moduły zjadą z taśmy produkcyjnej już rok później. Początkowo zakład
będzie opuszczać 3 miliony modułów rocznie. Pełną zdolność produkcyjną – 11
milionów urządzeń rocznie – LG.Philips LCD Poland Sp. z o.o. osiągnie w 2011 r.
Do tego czasu Koreańczycy zainwestują w Polsce 429 milionów Euro. Strona Polska
szacuje, że do końca 2017 roku do budżetu Państwa wpłynie ok. 1,2 mld zł.
W nowym zakładzie znajdzie bezpośrednio zatrudnienie ok. 3000 pracowników.
Ogółem dzięki tej inwestycji powstanie w regionie 12 tysięcy miejsc pracy.
Inwestycja jest zlokalizowana na 66 ha działce w Biskupicach Podgórnych
w podwrocławskiej gminie Kobierzyce, w utworzonej specjalnie na ten cel Specjalnej
Strefie Ekonomicznej.
Dzięki wsparciu władz samorządu gminnego oraz wojewódzkiego powstanie
infrastruktura drogowa, wodociągowa i kanalizacyjna. Agencja Rozwoju Przemysłu jako
przyszły zarządca SSE przygotuje grunty pod inwestycję.
Nowa fabryka będzie jednym z najnowocześniejszych zakładów LG.Philips LCD,
wiodącego w świecie producenta innowacyjnych wyświetlaczy typu TFT-LCD (thin-film
transistor liquid crystal display). Produkowane w nim będą zarówno duże,
panoramiczne moduły telewizyjne o rozmiarach: 26”, 32”, 37”, 42”, jak również monitory
19” i większe. Produkcja modułów kończy proces wytwarzania paneli TFT-LCD. Dalej
następuje montaż urządzeń przeciwoświetleniowych, błon polaryzujących światło,
układów scalonych oraz obudowy. Panele są sprzedawane następnie producentom
odbiorników telewizyjnych i sprzętu komputerowego, a także mogą być montowane
w ciekłokrystalicznych telewizorach, monitorach lub notebookach.
LG.Philips LCD jest obecnie największym na świecie producentem modułów i zatrudnia
ogółem blisko 15.000 pracowników na całym świecie. Inwestycja w Kobierzycach jest
pierwszym zakładem koncernu w Europie.
Download