Instrukcja obsługi naświetlaczy

advertisement
Instrukcja obsługi: naświetlacze LED z czujką/bez czujki ruchu
1.Wstęp.
Naświetlacz LED EcoEnergy jest bardzo ekonomicznym
i uniwersalnym źródłem światła do zastosowań zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Gdy jest w
wersji z czujnikiem ruchu (PIR) - automatycznie
załącza on naświetlacz po wykryciu ruchu w polu
detekcji.
Pozwala na oświetlenie dużych powierzchni (bram
wjazdowych, placów budowy, parkingów itp) wpływa na
poprawę bezpieczeństwa oświetlając teren objęty polem
detekcji.
Rysunek 1
2.Montaż.
Widok ogólny naświetlacza w wersji z
czujnikiem ruchu, jednocześnie:
Uwagi wstępne:
zalecany sposób montażu – czujnik pod
− montaż powinien być przeprowadzony przez osobę
naświetlaczem
posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Gdy niniejsza
instrukcja wydaje się być zbyt skomplikowana – poproś o
pomoc specjalistę elektryka.
− nie należy ze względów bezpieczeństwa montować naświetlacza podczas opadów deszczu
czy śniegu
− przy podłączeniu naświetlacza ze źródłem zasilania zastosuj przewody o odpowiednim
przekroju
− zanim rozpoczniesz montaż, upewnij się że przewody doprowadzające zasilanie
naświetlacza są odłączone spod napięcia. W innym wypadku możesz doznać porażenia
prądem elektrycznym.
− upewnij się że obwód elektryczny, który będzie zasilał naświetlacz jest wyposażony w
odpowiednie zabezpieczenie (bezpiecznik)
− nigdy nie instaluj naświetlacza uszkodzonego: ze zbitą szybą, czujką ruchu, pękniętego, z
ubytkami śrub itp. grozi to porażeniem prądem. Tego typu usterki kwalifikują naświetlacz do
utylizacji.
Rysunek 2
Opis elementów montażowych:
1 – korpus naświetlacza
2 – czujka ruchu
3 – przewód podłączeniowy
4 – ramię montażowe
5 – pokrętło blokady czujnika ruchu
Strona 1 z 4
Instrukcja obsługi: naświetlacze LED z czujką/bez czujki ruchu
Przygotowanie:
− wybierz odpowiednie miejsce w którym zamontujesz
naświetlacz. Uwzględnij jego powierzchnię oraz
doprowadzenie zasilania.
− w miejscu na którym zaplanowałeś montaż
naświetlacza wykonaj otwory do których umocujesz
ramię montażowe (poz 4 rysunek 2) Użyj wiertła o
średnicy odpowiedniej do otworów wykonanych w
ramieniu montażowym – patrz poglądowo rysunek 3.
− aby ułatwić prace możesz zdemontować ramię
montażowe (poz 4 rysunek 2) odkręcając 2 śruby które
mocują je do naświetlacza.
− przykręć samo ramię montażowe za pomocą śrub
− przygotuj przyłącze elektryczne naświetlacza. zapewnij
odpowiednie połączenie przewodu zasilającego i przewodu Rysunek 3
podłączeniowego naświetlacza (poz 3 rysunek 2). Jeżeli będzie to konieczne, użyj puszki
hermetycznej i kostek połączeniowych. NIEDOPUSZCZALNE JEST ŁĄCZENIE
PRZEWODÓW NA TZW SKRĘTKĘ!!! GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM!!! Pamiętaj
o podłączeniu wszystkich przewodów: fazowego (brązowy), neutralnego (niebieski) oraz
zielono – żółtego (uziemienie)
− naświetlacz z wykonanym przyłączem elektrycznym przykręć do ramienia montażowego
− nie zapomnij o odpowiednim zabezpieczeniu przewodu zasilającego naświetlacz:
niedopuszczalne jest aby zwisał on pod swoim ciężarem z naświetlacza. Należy użyć
odpowiednich klipów aby umocować przewód do ściany lub użyć korytka na kable.
3. Dotyczy naświetlacza z czujką ruchu: uwagi odnośnie wyboru miejsca montażu.
Aby czujka ruchu spełniała swoje zadanie tj. włączała naświetlacz po wykryciu ruchu, trzeba
mieć na uwadze:
− kierunki wykrywania ruchu – zgodnie z rysunkiem poniżej
Strona 2 z 4
Instrukcja obsługi: naświetlacze LED z czujką/bez czujki ruchu
− orientacyjne i przybliżone kąty i odległości w których działa czujka:
- możliwość regulacji położenia czujki:
przy czym regulacji można dokonać po zluzowaniu śruby zabezpieczającej 1. Czujkę
możemy regulować w pionie (2) w zakresie 90 stopni oraz poziomie (3) w zakresie około 165
stopni. UWAGA! Nadmierne skręcenie czujki może spowodować jej uszkodzenie które nie
podlega naprawie gwarancyjnej!
Strona 3 z 4
Instrukcja obsługi: naświetlacze LED z czujką/bez czujki ruchu
- ustawienia regulatorów naświetlacza:
SENS – czułość, odległość od której jest wykrywany ruch (od poniżej 5m w pozycji
minimum do ok. 12m w pozycji maksimum)
TIME – czas świecenia naświetlacza po wykryciu ruchu (od ok. 10sek w pozycji minimum do
ok. 7-10minut w pozycji maksimum)
LUX – poziom oświetlenia zewnętrznego od którego czujka ruchu będzie załączać
naświetlacz. (w pozycji minimum naświetlacz będzie uaktywniany tylko nocą lub przy
minimalnym oświetleniu, w pozycji maksimum naświetlacz będzie uaktywniany nawet w
dzień)
4. Jeżeli wystąpią problemy:
− naświetlacz nie zaświeca się: sprawdź przewody doprowadzające prąd i podłączenia oraz
czy do naświetlacza dostarczane jest poprawne napięcie zasilające.
− słaba czułość reakcji na ruch: sprawdź czy pokrętła LUX i SENS są w odpowiedniej
pozycji, sprawdź czy czujnik nie jest czymś zasłonięty, zanieczyszczony np. kurzem
− naświetlacz świeci cały czas (dotyczy urządzenia z czujką ruchu) – sprawdź ustawienia
pokręteł LUX i SENS.
Jeżeli działania nie przyniosą rozwiązania problemu – skontaktuj się z autoryzowanym
serwisem EcoEnergy bądź dostawcą urządzenia.
Życzymy samych korzyści z użytkowania naświetlacza EcoEnergy!
Strona 4 z 4
Download