Uploaded by jacekmiecznikowski

Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych

advertisement
Budynek inteligentny. T. 2, Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach
inteligentnych / oprac. Jerzy Mikulik ; praca pod red. ElŜbiety Niezabitowskiej.
- wyd. 2. – Gliwice, 2010
Spis treści
WPROWADZENIE
1.
BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKÓW INTELIGENTNYCH
7
13
2.
SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA
17
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.2.1.
3.4.2.2.
3.4.2.3.
3.4.2.4.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.5.
3.6.
3.7.
SSP - SYSTEM SYGNALIZACJI POśAROWEJ
Wprowadzenie
Podstawowe zjawiska fizyczne występujące w czasie poŜaru
Topologie systemów SSP
Urządzenia systemu SSP
Centrala alarmowa
Urządzenia detekcyjne
Czujki jonizacyjne dymu
Czujki optyczne dymu
Czujki płomienia
Czujki temperatury
Ręczne ostrzegacze poŜarowe
Urządzenia wejściowe
Urządzenia zasilania
Urządzenia sygnalizacji
Systemy transmisji alarmu poŜarowego
Okablowanie systemu SSP
Współpraca systemu SSP z innymi systemami
Podsumowanie
24
24
25
26
29
30
33
33
34
35
36
37
38
38
39
40
40
42
43
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.2.1.
4.5.2.2.
4.5.2.3.
4.5.2.4.
4.5.2.5.
4.5.2.6.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.6.
4.7.
4.8.
SSWN-SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
Wprowadzenie
Klasyfikacja środowiskowa elementów systemu
Klasyfikacja elementów i systemów SSWN
Topologie systemów
Urządzenia systemu
Centrala alarmowa
Urządzenia detekcyjne
Czujki podczerwieni
Czujki ultradźwiękowe
Czujki mikrofalowe
Czujki ruchu z podwójnymi detektorami
Czujki stłuczenia szklą
Czujki sejsmiczne
Urządzenia wejściowe
Urządzenia zasilania
Urządzenia sygnalizacji
Systemy transmisji sygnału alarmu
Okablowanie systemu SSWN
Współpraca systemu SSWN z innymi systemami
Podsumowanie
45
45
46
46
48
50
51
53
54
59
59
60
61
61
63
64
65
66
68
69
70
5.
SKD - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
5.1.
Wprowadzenie
5.2.
Urządzenia systemu SKD
5.2.1.
Urządzenia wejściowe
5.2.1.1. Czytniki kart magnetycznych
5.2.1.2. Czytniki kart zbliŜeniowych
5.2.1.3. Czytniki kart stykowych
5.2.1.4. Czytniki z klawiaturami
5.2.1.5. Czytniki biometryczne
5.2.1.5.1. Czytnik linii papilarnych
5.2.1.5.2. Czytnik kształtu dłoni
5.2.1.5.3. Czytnik geometrii twarzy
5.2.1.5.4. Czytnik rysunku tęczówki i siatkówki oka
5.2.1.5.5. Czytnik głosu
5.2.2.
Urządzenia blokujące
5.2.2.1. Zamknięcia elektromagnetyczne
5.2.2.2. Bramki kołowrotowe, śluzy i szlabany
5.2.3.
Urządzenia systemu zarządzającego
5.2.4.
Urządzenia alarmowe
5.2.5.
Urządzenia zasilania
5.3.
Topologie systemu
5.4.
Okablowanie systemu
5.5.
Współpraca systemu SKD z innymi systemami
5.6.
Podsumowanie
71
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.3.1.
6.2.3.2.
6.2.3.3.
6.2.3.4.
6.2.4.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
STVD - SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ
Wprowadzenie
Urządzenia systemu
Kamery i przetworniki
Monitory
Urządzenia sterujące funkcjami uŜytkowymi
Zmieniacze i dzielniki obrazu
Multipleksery
Krosownice wizyjne
Matryce wideo
Urządzenia zapisujące dane
Urządzenia zasilania
Okablowanie systemu
Topologie systemu
Współpraca systemu STVD z innymi systemami
Podsumowanie
99
7.
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.3.
7.4.
7.5.
PAS - SYSTEM NAGŁOŚNIENIA EWAKUACYJNEGO
Wprowadzenie
Urządzenia systemu
Mikrofony
Wzmacniacze i miksery
Głośniki
Struktura okablowania systemu
Integracja systemu z innymi systemami bezpieczeństwa
Podsumowanie
120
120
120
120
121
122
123
124
125
73
74
76
79
80
80
81
82
82
83
83
84
85
87
92
96
97
101
104
105
105
106
107
'08
109
110
118
H9
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.6.1.
8.6.2.
8.6.3.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO
Wprowadzenie
Rodzaje obiektów energetycznych
Podział odbiorów energetycznych na kategorie
Agregaty prądotwórcze
Rodzaje zakłóceń w sieci energetycznej miejskiej
Zasilacze UPS
Zasilacze UPS z bierną rezerwa
Zasilacze UPS o działaniu wzajemnym
Zasilacze UPS z dwukrotnym przetwarzaniem energii
Układy pracy równoległej zasilaczy UPS
Niezawodność pracy systemu awaryjnego zasilania UPS
Współpraca systemu zasilania awaryjnego z BMS
Podsumowanie
126
126
128
130
132
135
137
139
140
141
143
145
147
151
9.
9.1.
9.2.
9.3.
INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
Podział zintegrowanych systemów bezpieczeństwa
Integracja systemów bezpieczeństwa na poziomie sprzętowym
Integracja systemów bezpieczeństwa na poziomie środków
transmisji sygnałów
Integracja systemów bezpieczeństwa na poziomie oprogramowania
Otwartość systemów zintegrowanych
Podsumowanie
152
153
153
9.4.
9.5.
9.5.
156
156
158
161
ZAKOŃCZENIE
162
LITERATURA
163
oprac. BPK
Download