Załącznik nr 1 do Umowy Wymagane minimalne parametry

advertisement
Załącznik nr 1 do Umowy
Wymagane minimalne parametry techniczne
Oferowane urządzenie do bezprzerwowego zasilania musi być fabrycznie nowe i musi pochodzić z
seryjnej produkcji. Producent oferowanego urządzenia powinien posiadać własny certyfikat ISO 9001
oraz 14001 jako potwierdzenie wymagań międzynarodowego standardu jakości. Oferowane
urządzenie musi posiadać oznakowanie CE (deklarację zgodności CE załączyć do oferty). Oferent ma
obowiązek przedstawienia karty katalogowej producenta urządzenia, karta dystrybutora własnej
marki nie jest wystarczającym potwierdzeniem parametrów urządzenia.
Proponowany UPS musi posiadać budowę opartą o sterowanie DSP i spełniać poniżej opisane
wymagania - nie gorsze niż:
1. Moc wyjściowa pozorna: 30 kVA (30 kW)
2. Technologia: VFI SS 111
3. Możliwość konfiguracji wejścia / wyjścia oferowanej jednostki UPS: 1 fazy -1 fazy / 3 fazy -3
fazy / 3 fazy -1 faza / 1 faza – 3 fazy
4. Architektura: Redundancyjny układ modułowy oparty na bazie jednofazowych modułów
mocy 5000 VA, lub 6700 VA
5. Tor neutralny: przechodzący / ciągły
6. Sprawność: 96% całkowita w trybie przetwarzania VFI, 99% w trybie ekonomicznym
WEJŚCIE
7.
8.
9.
10.
Napięcie wejściowe oferowanej jednostki UPS: 400 V (trójfazowe + N)
Zakres napięcia wejściowego: 400V +15%/-20%, 45-65 Hz
THDi: < 3%
Wejściowy współczynnik mocy (PF): > 0,99
WYJŚCIE
11. Napięcie wyjściowe oferowanej jednostki UPS: 220, 230, 240 (1P+N+PE)
12. Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz wybieralna przez użytkownika ±2 % (standardowa) / ±14
% (rozszerzona)
13. Kształt napięcia wyjściowego: sinusoida
14. THDu: <1%
15. Przeciążenie: 135% przez 1 minutę, 115% przez 10 minut
16. Współczynnik szczytu: 3 : 1
BATERIE AKUMULATORÓW
17. Typ baterii: Szczelne, bezobsługowe (VRLA)
18. Żywotność wg Eurobat: 6-9 lat
19. Układ mechaniczny: Baterie umieszczone na stelażu bateryjnym dostosowanym do
wymiarów pomieszczenia. UPS musi mieć możliwość współpracy z modułową szafą bateryjną
wyposażoną w modułowe szuflady bateryjne składające się z 5 akumulatorów 7,2 Ah lub 9 Ah
20. Możliwość wydłużenia autonomii bateryjnej: tak
21. Charakterystyka ładowania baterii: Ładowanie nieciągłe, 3-stopniowe
22. Urządzenie zapewni podtrzymanie zasilania przy obciążeniu 10 kVA minimum 65 minut.
1
Załącznik nr 1 do Umowy
WYPOSAŻENIE
23. Bypass: Statyczny niezależny dla każdego modułu mocy, Główny – automatyczny, Główny –
ręczny serwisowy
24. Sygnały i alarmy: Wyświetlacz alfanumeryczny 4-wierszowy, monitoring wszystkich stanów
pracy UPSa, wskaźnik wielokolorowy, sygnał akustyczny
25. Porty komunikacyjne: 2 x RS232, 1 x interfejs logiczny, 5 x styki beznapięciowe, karta SNMP
do komunikacji sieciowej
26. Oprogramowanie: umożliwiające zamykanie 100 stanowisk komputerowych
27. Wymagane zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, zwarciowe, przed głębokim
rozładowaniem baterii, blokowanie funkcji pracy po rozładowaniu baterii, przeciwudarowe,
E.P.O. (wył. ppoż.), czujnik temperatury i wilgotności
28. Sposób podłączenia wejścia/wyjścia: zaciski na szynie omega od przodu UPSa
PARAMETRY MECHANICZNE
29. Wymiary: 420 x 1400 x 640 [szerokość x wysokość x głębokość]
30. Obsługa serwisowa UPSa: dostęp serwisowy tylko od przodu
31. Chłodzenie: wymuszone (wentylatory z automatyczną kontrolą prędkości obrotowej)
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
32.
33.
34.
35.
Temperatura pracy: 0°C - 40°C
Wilgotność względna: 0 - 40°C / 0-95% bez kondensacji
Poziom hałasu: maksymalnie 46 dBA
Stopień ochrony: IP 21
ZGODNOŚĆ
36. Bezpieczeństwo: EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
INSTALACJA
37. Wykonawca po dostawie przeprowadzi pomiary i testy funkcjonalne potwierdzające
spełnianie przez dostarczony UPS zadeklarowanych parametrów.
38. Wykonawca uwzględni dostosowanie istniejącej instalacje zasilania gwarantowanego do
oferowanego urządzenia i zainstaluje zewnętrzny serwisowy układ obejściowy BYPASS i
wyłącznik przeciwpożarowy.
39. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie teoretyczne oraz praktyczne dla
wskazanych przez Zamawiającego osób (operatorów) z zakresu obsługi i eksploatacji w
miejscu zamontowania UPS-a
2
Download