Załącznik nr 7.1 Specyfikacja techniczna zasilaczy UPS: instalacja

advertisement
Centrum NanoBioMedyczne
Poznań, 28 lipca 2016 r.
Załącznik nr 7.1
Specyfikacja techniczna zasilaczy UPS: instalacja zasilaczy UPS wraz
z systemem klimatyzacyjnym dla potrzeb szafy SAW oraz sprężarki NMR
na terenie Centrum NanoBioMedycznego UAM przy ul. Umultowskiej 85
w Poznaniu
Lokalizacja: – 1/6 Pom. Sprężarek
Zasilacz UPS 3f./3f. w technologii true on-line o mocy znamionowej 12 kVA / 10,8 kW
(współczynnik mocy wyjściowej min. 0,9) z minimalnym czasem podtrzymania 20 minut (dobór
akumulatorów dla 80% obciążenia tj. 8,64 kW)
Lokalizacja: – 1/7 Wentylatorownia
Zasilacz UPS 3f./3f. w technologii true on-line o mocy znamionowej 80 kVA / 72 kW
(współczynnik mocy wyjściowej min. 0,9) z minimalnym czasem podtrzymania 20 minut (dobór
akumulatorów dla 80% obciążenia tj. 57,6 kW)
Zasilacze UPS o parametrach, wyposażeniu i wymogach Inwestora:

Baterie hermetyczne, bezobsługowe, w technologii AGM, o żywotności min. 10-12 lat według
klasyfikacji EUROBAT, posadowione na stelażu zewnętrznym;

Wejściowy współczynnik mocy (PF) nie mniej niż 0,99 dla 100% obciążenia i 0,98 dla 50%
obciążenia;
ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 5157, tel. /fax. +48 61 829 51 59
[email protected]
www.cnbm.amu.edu.pl
Centrum NanoBioMedyczne

Napięcie wejściowe trójfazowe i napięciowy zakres pracy prostownika przy napięciu
znamionowym międzyfazowym 400V AC - 3x 380/400/415VAC od 320VAC do 480VAC bez
ograniczenia mocy wyjściowej;

Sprawność całkowita AC-DC-AC: dla UPS 12 kVA nie mniej niż 93%; dla UPS 80 kVA nie
mniej niż 95%

Układ łagodnego startu z programowalnym czasem narastania prądu rozruchowego prostownika
w zakresie 5-30s
z możliwością zaprogramowania mocy generatora prądotwórczego;
opcjonalnie: programowalne opóźnienie startu prostownika do 120s;

Napięcie wyjściowe: 3x 380/400/415 V, częstotliwość 50/60Hz;

Bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass): dwa wewnętrzne przełączniki obejściowe
w UPS: jeden elektroniczny (statyczny), drugi ręczny serwisowy;

Zniekształcenia prądu wejściowego THDi <3% w zakresie mocy 50 do 100%; tzw. technologia
IGBT;

Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym: <1%;

Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu dynamicznym zmieniającym się 100%-0%100%: ±5% w ciągu min. 20ms zgodnie z normą EN 62040-3;

Stabilizacja częstotliwości napięcia wyjściowego przy pracy z baterii: - ±0,05%;

Współczynnik zniekształceń napięcia wyjściowego przy obciążeniu liniowym THDu: maks. 1%;

Współczynnik zniekształceń napięcia wyjściowego przy równomiernym obciążeniu nieliniowym
THDu: maks. 3%;

Przeciążenie falownika: 110% - min. 10 minut, 125% - min. 1 minuta; 150% min. 5 sekund;

Możliwość pracy z nierównomiernym obciążeniem faz;

Sposoby komunikacji: RS 232, USB, SNMP, karta LAN/WAN;

Panel LCD z możliwością automatycznej diagnostyki parametrów urządzenia UPS i baterii na
panelu zasilacza UPS (menu
w języku polskim) oraz z wykorzystaniem oprogramowania
(interfejs SNMP); monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii uwzględniające wiek baterii, jej
charakterystyki mocowe i stopień naładowania; stan baterii i autonomia mierzona w czasie
rzeczywistym wyświetlana na panelu LCD; podgląd kształtu napięcia i prądu na wyjściu UPS;
ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 5157, tel. /fax. +48 61 829 51 59
[email protected]
www.cnbm.amu.edu.pl
Centrum NanoBioMedyczne

Dziennik zdarzeń w zasilaczu UPS oraz komunikaty serwisowe (oscylogramy);

Zewnętrzny (wyniesiony) panel dla każdego z UPS informujący o stanie UPS z sygnalizacją
diodową i akustyczną (komunikaty na zdalnym panelu w języku polskim, takie same jak na
wyświetlaczu UPS);

Min. dwa złącza interfejsów, jednoczesna komunikacja z agregatem prądotwórczym,
zewnętrznym bypassem serwisowym, zewnętrznym odłącznikiem wyjściowym, wyłącznikiem
ppoż.; interfejs EPO (wyłącznik przeciwpożarowy);

Zabezpieczony hasłem dostęp do istotnych funkcji UPS;

Zabezpieczenie przed zasilaniem zwrotnym (tzw. backfeed protection) zgodnie z normą EN
62040-3;

Rozruch UPS z baterii bez obecnej sieci: tzw. „zimny start”;

Możliwość pracy równoległej zasilaczy UPS do sześciu sztuk;

Adapter sieciowy SNMP - oprogramowanie do kontroli i zarządzania pracą urządzenia ze stacji
roboczej z wykorzystaniem protokołu SNMP (TCP/IP, HTTP);

Tzw. tryb ekonomiczny pracy urządzenia, z czasem przełączania z bypassu na falownik poniżej
1 ms;

Tzw. tryb SMART: tryb inteligentnej pracy UPS; przy wahaniach napięcia sieci poza ustawione
w UPS granice tolerancji - praca
z falownika, przy napięciu sieci w granicach tolerancji
ustawionych w UPS - praca z by-passu elektronicznego;

Funkcja tzw. autotestu: możliwość samoobciążenia UPS bez odbiorów zewnętrznych do min
90% obciążenia znamionowego;

Spełnienie norm: bezpieczeństwa - (EN) IEC62040-1, EMC IEC EN 62040-2 C2, dotyczących
budowy - EN LV 2006/95/CE, IEC 62040-3 (VFI-SS-111), elektromagnetycznych - EMC
2004/108/CE;

Wymiary każdego z UPS nie przekraczające dł. 500 mm, szer. 900 mm, wys. 1600 mm;

Poziom hałasu każdego z UPS poniżej 56 dBA z odległości 1m;

Deklaracja zgodności CE dla oferowanego zasilacza UPS potwierdzająca zgodność wyrobu
z wymaganymi dyrektywami Unii Europejskiej oraz aktualny certyfikat jakości ISO9001:2008
ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 5157, tel. /fax. +48 61 829 51 59
[email protected]
www.cnbm.amu.edu.pl
Centrum NanoBioMedyczne
obejmujący produkcję systemów zasilania bezprzerwowego UPS, wystawiony dla producenta
zaoferowanego urządzenia przez niezależną zewnętrzną jednostkę badawczą;

Potwierdzenie spełnienia wszystkich wymaganych parametrów technicznych oferowanego
urządzenia przez wykonawcę;

Dokument autoryzacji serwisowej dla wykonawcy wystawiony przez producenta zasilacza UPS
uprawniający serwis wykonawcy do instalacji i obsługi serwisowej oferowanego urządzenia;

Wykaz imienny oraz kserokopie uprawnień co najmniej 2 osób, które będą uczestniczyć
w dostawie i montażu urządzenia, posiadających świadectwa kwalifikacyjne typu „E” i „D”
upoważniające do obsługi, instalacji i serwisu oferowanego urządzenia.
Pozostałe parametry techniczne i szczegóły Wykonawcze znajdują się w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji zamówienia.
ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 5157, tel. /fax. +48 61 829 51 59
[email protected]
www.cnbm.amu.edu.pl
Download