2.1 Szerzenie się Infekcji Higiena Rąk Wyniki - e-Bug

advertisement
Rozdział ma zwrócić uwagę
uczniów, jak niewłaściwa higiena
rąk sprzyja szerzeniu się mikrobów i
infekcji.
Uczniowie w trakcie prowadzonego
eksperymentu mogą zaobserwować,
w jaki sposób mikroby
rozprzestrzeniają się między ludźmi
przez zwykłe podanie rąk.
Uczniowie oceniają, która metoda
mycia rąk jest najlepsza.
WIEDZA
DO ZDOBYCIA
Poziom podstawowy:
 Niektóre mikroby są dla nas chorobotwórcze
 Zapobieganie zakażeniom, o ile to możliwe jest
lepsze niż leczenie
 Należy zapobiegać szerzeniu się mikrobów
 Kiedy, jak i dlaczego należy myć ręce
Escherichia coli
ODNIESIENIA
DO PODSTAW PROGRAMOWYCH
GIMNAZJUM
III Etap Edukacyjny: Klasy I-III
Biologia
Cele kształcenia: I, II, III, IV i V
Treści nauczania – wymagania
szczegółowe: II (3), III (6, 7, 11), VI
(11(1)), VII (1, 3, 8)
Czas realizacji materiału
Około 50 minut
2.1 Szerzenie się Infekcji
Higiena Rąk
Podstawowe Informacje
Szkoła jest doskonałym środowiskiem dla szkodliwych mikrobów,
które przez dotyk bez trudu mogą rozprzestrzeniać się między
dziećmi. Mycie rąk jest jednym z najlepszych sposobów
ZAPOBIEGANIA szerzeniu się drobnoustrojów i zapobiegania
chorobom.
Nasze dłonie naturalnie pokryte są specjalną, oleistą substancją,
która nawilża naszą skórę i chroni ją przed wysychaniem.
Substancja ta jednocześnie ułatwia mikrobom przyleganie
do powierzchni skóry i stanowi doskonałe środowisko do ich
rozwoju i namnażania się. Na powierzchni naszych dłoni obecne
są pożyteczne bakterie – np. niechorobotwórcze gronkowce
(Staphylococcus). Regularne mycie rąk pozwala pozbyć się
innych mikrobów, które gromadzą się na naszych dłoniach
z naszego otoczenia (domu, szkoły, ogrodu, zwierząt, żywności
itd.). Niektóre z tych mikrobów po przedostaniu się do naszego
organizmu np. po zjedzeniu mogą wywołać u nas chorobę.
Mycie rąk wodą bez mydła lub zimną wodą pozwala pozbyć się
widocznego gołym okiem brudu; aby jednak pozbyć się
z powierzchni skóry oleistej substancji z przyczepionymi
mikrobami, sama woda nie wystarczy – potrzebne jest mydło.
Ręce powinniśmy umyć:
- Przed, w trakcie i po przygotowywaniu jedzenia,
- Po skorzystaniu z łazienki,
- Po kontakcie ze zwierzętami, lub zwierzęcymi resztkami,
- Po kaszlu, kichaniu i dmuchaniu nosa,
- Kiedy jesteśmy chorzy lub mamy kontakt z chorymi.
Słowa Kluczowe
Higiena
Kolonia
Mydło przeciwbakteryjne
Transmisja
Zakażenie
Zakaźny
Zaraźliwy
Potrzebne
Materiały
Dla każdego ucznia
 Kopia KU 1
 Kopia KU 2
 3 płytki Petriego
o podłożu agarowym
Dla grupy
 Kopia MU 1
 Kopia MU 2
 Ręcznik/suszarka do
rąk/ręczniki
papierowe
 Marker do pisania
na szkle
 Mydło
 Ciepła woda
Potrzebne Będą…
1. Dla każdego ucznia: kopia KU 1, KU 2, MU 1 i MU 2.
2. Przybory do mycia rąk (mydło, ciepła woda, coś
do wysuszenia rąk).
3. Dla każdego ucznia: 2/3 płytki Petriego o podłożu agarowym.
Zdrowie i
Bezpieczeństwo
Rozwiązania Zastępcze
 Podczas oglądania
kolonii płytki powinny
być zamknięte
 Sprawdź, czy
wszyscy uczniowie
umyli po ćwiczeniu
ręce
Zamiast płytek Petriego z podłożem agarowym można użyć
kromki białego chleba. Uczniowie odciskają wtedy dłonie na
kromkach chleba i umieszczają je w torebkach na żywność
dodając kilka kropel wody. Przechowujemy torebki pionowo
w zaciemnionym miejscu, podobnie, jak w przypadku płytek
Petriego.
UWAGA: Metoda ta nie jest tak dokładna , jak z użyciem płytek
Petriego i obok kolonii bakterii mogą również pojawić się kolonie
grzybów. Należy wtedy zmodyfikować Karty Ucznia.
Materiały Dostępne na Stronie Internetowej



Film demonstrujący ćwiczenie
MU 1 i MU 2 w formacie MS PowerPoint
Zdjęcia oczekiwanych wyników doświadczenia
2.1 Szerzenie się Infekcji
Higiena Rąk
Wprowadzenie
1. Na początku zadaj uczniom pytanie: „Jak to się dzieje, że mimo, że na wszędzie wokół krążą miliony
chorobotwórczych mikrobów, my jednak nie chorujemy przez cały czas?” Rozdaj uczniom kopie MU 1
(Łańcuch zakażenia) i MU 2 (Jak przewać łańcuch zakażenia?). W wyjaśnieniu tych zagadnień może
pomóc prezentacja dostępna na stronie www.e-bug.eu.
2. Wytłumacz, że są różne drogi szerzenia się mikrobów między ludźmi. Zapytaj uczniów czy potrafią
podać ich przykłady. Mogą to być: spożywana przez nas żywność, woda, którą pijemy, wdychane
powietrze (np. po kichnięciu), czy przedmioty, których dotykamy.
3. Zapytaj ucznów ilu z nich myło dzisiaj ręce? Dowiedz się dlaczego myli ręce (żeby zmyćmikroby, które
mogą być na dłoniach) i co mogłoby się stać, gdyby nie zmyli mikrobów z dłoni (mogliby zachorować).
4. Powiedz uczniom, że w ciągu dnia zbieramy dłoniach miliony mikrobów i choć większość z nich nie
jest szkodliwa, to niektóre z nich mogą być chorobotwórcze.
5. Wytłumacz, że przez dotyk możemy przenosić drobnoustroje na inne osoby, dlatego powinniśmy myć
ręce.
6. Wyjaśnij uczniom, że dzięki ćwiczeniu, które wykonają przekonają się, który sposób mycia rąk jest
najlepszy i pozwala pozbyć się z dłoni niebezpiecznych mikrobów.
Ćwiczenie Podstawowe
UWAGA 1 Jęsli zabraknie czasu na wykonanie całego doświadczenia, jego wyniki można obejrzeć na
stronie: www.e-bug.eu.
Część 1
1. Rozdaj uczniom kopie KU 1 oraz płytki Petriego z podłożem agarowym, poproś uczniów aby podzielili
płytki na dwie części rysując linię na dolneej ściance płytki (na zewnątrz). Nich uczniowie jedną stronę
podpiszą „Czysta”, „Brudna”. UWAGA 2 Uczniowie nie powinni podpisywać pokrywek.
UWAGA 3 Aby uniknąć zafałszowania wyników należy uważać, żeby nie pomylić
strony czystej i brudnej. Aby temu zapobiec można użyć 2 płytek – jednej dla
czystych, a jednej dla brudnych rąk.
2. Poproś uczniów, aby odcisnęli dłonie po stronie podpisanej „Brudna”. Następnie poproś uczniów, aby
umyli dokładnie ręce i odcisnęli dłonie po „Czystej” stronie płytek.
3. Odstaw płytki Petriego na 48 godzin w ciemnym i ciepłym miejscu i oceńcie płytki na kolejnej lekcji.
Poproś uczniów, aby zanotowali swoje obserwacje w KU 1.
Po brudnej stronie płytki uczniowie powinni zaobserwować różne kolonie bakterii i grzybów. Każdy
rodzaj kolonii reprezentuje inny szczep bakterii lub grzybów – niektóre należą do naturalnej flory
fizjologicznej, a niektóre stanowią zanieczyszczenie z dotykanych wcześniej obszarów. Uczniowie
powinni przyjrzeć się dokładnie koloniom i opisać ich morfologię, oraz ile różnych rodzajów
organizmów mogą zaobserwować.
Po czystej stronie płytki uczniowie powinni zaobserwować znacznie ograniczoną liczbę różnych
rodzajów kolonii. Powinno tak być w efekcie usunięcia podczas mycia z rąk wielu mikrobów zebranych
wcześniej na przez dotyk dłoniach. Organizmy, które wyrosły na płytce należą do naturalnej flory
fizjologicznej. Ogólna ilość tych kolonii może być większa niż po brudnej stronie płytki, ponieważ
podczas mycia rąk mogą wydostać się z mieszków włosowych mikroby, które jednak są do siebie
podobne. Chorobotwórcze mikroby można odróżnić od niechorobotwórczych tendencją do większej
różnorodności gatunków.
2.1 Szerzenie się Infekcji
Higiena Rąk
Ćwiczenie Podstawowe
Część 2
4. Podziel klasę na 4 grupy (a, b, c, d).
5. Każda grupa powinna wybrać jedną osobę, która NIE będzie myła rąk. Pozostali uczniowie będą myć
dokładnie ręce mydłem (jeśli jest dostępne) i wodą. Następnie uczniowie powinni wysuszyć ręce
suszarką, lub czystymi chusteczkami. Osoba, która NIE myje rąk powinna dotykać możliwie dużo
przedmiotów w klasie, w tym klamki od drzwi, krany od zlewów, buty itd.
6. Poproś uczniów, aby ustawili się w 4 rzędach, jeden za drugim i wyznacz następujące grupy:
a.
b.
c.
d.
Bez mycia
Szybkie mycie w ciepłej wodzie
Dokładne mycie w ciepłej wodzie
Dokładne mycie w ciepłej wodzie mydłem
Grupa kontrolna
Zanurza dłonie w wodzie i szybko pociera
7. Każdy uczeń powinien otrzymać 2 płytki z podłożem agarowym i kopię KU 2.
8. Każdy uczeń powinien odcisnąć dłoń na swojej płytce i odpowiednio podpisać.
9. Uczeń, który nie mył rąk (uczeń 1) powinien następnie umyć ręce tak, jak reszta grupy, do której
należy. Następnie uczeń 1 odwraca się i podaje dłoń drugiemu uczniowi (uczeń 2), tak aby był
możliwie największy kontakt między dłońmi. Następnie uczeń 2 w ten sam sposób podaj dłoń
kolejnemu uczniowi, itd. Aż do końca rzędu.
10. Następnie każdy uczeń robi odcisk dłoni na drugiej płytce z odżywką i odpowiednio ją podpisuje.
11. Umieszczamy płytki w ciepłym miejscu na 48 godzin. Następnie uczniowie obserwują wyniki i zapisują
je w KU 2.
Dyskusja
1. Omówcie wspólnie wyniki. Co było najbardziej zaskakujące? Wyjaśnij, że mikroby mogą przylegać do
oleistej substancji, która naturalnie pokrywa naszą skórę. Mycie rąk samą wodą spłukuje tylko ręce i
nie spłukuje tej substancji z przylegającymi do niej mikrobami. Mydło pomaga zmyć oleistą substancję
i pozbyć się mikrobów.
2. Zastanówcie się, skąd biorą się mikroby na dłoniach. Podkreśl, że nie wszystkie mikroby obecne na
dłoniach są złe, i że niektóre należą do naturalnej flory skóry rąk, dlatego mogą wzrastać na płytkach
mimo mycia rąk.
Ćwiczenie Dodatkowe
1. Poproś uczniów, aby zbadali kontrowersyjny temat, czy należy stosować mydła przeciwbakteryjne, czy
nie. Klasę można podzielić na 4-osobowe grupy, które przygotują debatę klasową. Uczniowie mogą
również przygotować krótkie eseje, w których przedstawią argumenty za i przeciw i na tej podstawie
swoje wnioski.
2.1 Rozprzestrzenianie się zakażeń
Mycie rąk
Ćwiczenie
1. Ćwiczenie można przeprowadzić w grupach 2 – 4 uczniów lub jako dyskusję w klasie.
2. Zapytać uczniów, czy mieli kiedyś tzw. grypę żołądkową. Przy pomocy SH 1 i SH 2, poprosić uczniów,
aby wyobrazili sobie przenoszenie zapalenia żołądka i jelit (zwanego potocznie grypą żołądkową) w
szkole od jednego zakażonego ucznia.
3. Klasa powinna uwzględnić codzienne sytuacje w życiu szkoły (korzystanie z toalety bez umycia dłoni
lub mycie ich bez mydła, jedzenie w stołówce szkolnej, pożyczanie długopisu lub innych przedmiotów
od kolegów, podawanie sobie dłoni, korzystanie z komputera itp.).
4. Grupy/klasa powinna podać sposoby przenoszenia się zakażenia i szybkość przenoszenia się w klasie
oraz w szkole.
5.
Zasugerować uczniom zastanowienie się nad trudnościami związanymi z myciem rąk w szkole i
omówienie ich oraz zasugerować sposoby lepszego korzystania z dostępnych udogodnień.
Ludzie zagrożeni
zakażeniem
Źródło zakażenia
Droga wnikania
drobnoustrojów
Droga wnikania
drobnoustrojów
Rozprzestrzenianie
się zakażeń
2.1 Szerzenie się Infekcji
Higiena Rąk
Wyniki
Narysuj i opisz, co zaobserwowałeś/aś na płytce Petriego:
Brudna strona
Kolonia 1 duże, okrągłe, kremowe kolonie o białym środku
Kolonia 2 małe, żółte kolonie
Kolonia 3 b. małe, kremowe kolonie o nieregularnym kształcie
Kolonia 4 małe, kremowe, owalne kolonie
Kolonia 5 małe, okrągłe, białe kolonie
Czysta strona
Kolonia 1 małe, okrągłe, białe kolonie
Kolonia 2 małe, kremowe, owalne kolonie
Obserwacje
1. Po której stronie płytki Petriego
było więcej mikrobów?
Czystej
2. Po której stronie było więcej
różnych kolonii mikrobów?
Brudnej
3. Ile różnych kolonii było po
stronie:
Czystej 2
Brudnej 5
Wnioski
1. Niektórzy mogli zaobserwować więcej mikrobów po
czystej stronie płytki niż po brudnej stronie. Dlaczego?
Po czystej stronie może być więcej mikrobów, ale jeśli
uczniowie dokładnie umyli ręce, to po brudnej stronie powinno
być mniej różnych rodzajów mikrobów. Większa liczba
mikrobów może być wynikiem obecności mikrobów w wodzie,
lub na ręcznikach użytych do osuszenia rąk.
2. Które kolonie uznałbyś za kolonie
przyjaznych/nieszkodliwych mikrobów i dlaczego?
Mikroby, które pojawiły się po czystej stronie, ponieważ są
prawdopodobnie częścią naturalnej flory fizjologicznej.
Wnioski
1. Która metoda mycia rąk była najskuteczniejsza w eliminacji mikrobów?
Mycie rąk ciepłą wodą i mydłem.
2. Dlaczego mycie rąk mydłem usunęło więcej mikrobów niż samą wodą?
Pomaga zmyć oleistą substancję pokrywającą nasze dłonie, do której przylegają mikroby.
3. Jakie są zalety i wady stosowania przeciwbakteryjnego mydła do rąk?
Zalety: pozbywa się niepożądanych mikrobów
Wady: pozbywa się też naturalnej flory fizjologicznej
4. Jakie masz dowody na to, że mikroby możne przenosi się na rękach?
Mikroby z pierwszej płytki przeniosły się na kolejne i ich liczba stopniowo malała.
5. Które obszary dłoni wg Ciebie zawierają najwięcej mikrobów i dlaczego?
Pod paznokciami, kciuki i między palcami – to są miejsca, które często zapominamy umyć, lub które
trudno jest umyć.
6. Podaj 5 przykładów, kiedy powinniśmy umyć ręce:
a. Przed gotowaniem
jedzeniem
b. Po dotykaniu zwierząt
e. Po kichaniu w ręce
c. Po wyjściu z łazienki d. Przed
Łańcuch zakażenia
Osoby narażone
na zakażenie
Wszyscy
jesteśmy
narażeni
na zakażenie, istnieją jednak
grupy wysokiego ryzyka zakażenia
tj.:
 Osoby chore, przyjmujące
leki
 Małe dzieci
 Osoby starsze
Wnikanie mikrobów
do wnętrza organizmu
Chorobotwórcze mikroby zanim
wywołają
zakażenie,
muszą
dostać się do wnętrza organizmu,
np.
 Wraz ze spożywanym
jedzeniem
 Z wdychanym powietrzem
 Przez rany i uszkodzenia
skóry
 Z przedmiotami wkładanymi
do buzi
Źródło zakażenia
Siedlisko chorobotwórczych mikrobów.
Może nim być:





Osoba zarażona
Osoby, które miały styczność
z patogenem są jego
bezobjawowym nosicielem
Zwierzęta
Żywność
Przedmioty (klamki drzwi,
klawiatury, toalety, itd.)
Uwalnianie mikrobów
z organizmu
Chorobotwórcze mikroby zanim zarażą
kolejną osobą, najpierw muszą
wydostać się z organizmu osoby
zakażonej np. poprzez:
 Kichanie i kaszel
 Płyny ustrojowe
Drogi zakażenia
Aby
doszło
do
zakażenia
chorobotwórcze
mikroby
muszą
pokonać drogę między zakażanymi
osobami, np. przez:
 Dotyk
 Kontakty płciowe
Jak przerwać łańcuch zakażenia?
Źródło zakażenia

Osoby narażone
na zakażenie
Wszyscy
 Przyjmowanie szczepień
Osoby z grup wysokiego ryzyka
 Unikanie kontaktu z
zakażonymi
 Szczególne przestrzeganie
zasad higieny
 Szczególna ostrożność przy
przygotowywaniu I obróbce
żywności


Izolacja osób zakażonych
Ostrożne postępowanie
z żywnością
Regularne mycie zwierząt
domowych
Właściwe postępowanie
z pieluchami i zabrudzonym
ubraniem
Uwalnianie mikrobów
z organizmu
Ochrona/higiena rąk i powierzchni
przed/podczas/po:
 Kaszlu i kichania
 Wypróżniania
 Wymiotów
 Kontakcie z płynami
ustrojowymi
Wnikanie mikrobów
do wnętrza organizmu



Osłanianie ran i skaleczeń
wodoodpornymi opatrunkami
Właściwa obróbka żywności
Picie czystej wody
Drogi zakażenia



Dokładne I regularne mycie rąk
Zasłanianie skaleczeń i ran
Stosowanie odpowiednich
zabezpieczeń podczas
kontaktów płciowych
Wyniki
Narysuj i opisz, co zaobserwowałeś/aś na płytce Petriego:
Brudna Strona
Kolonia 1 _________________________
Kolonia 2 _________________________
Kolonia 3 _________________________
Kolonia 4 _________________________
Kolonia 5 _________________________
Czysta strona
Kolonia 1 _________________________
Kolonia 2 _________________________
Kolonia 3 _________________________
Kolonia 4 _________________________
Kolonia 5 _________________________
Wnioski
Obserwacje
1. Po której stronie płytki
Petriego było więcej
mikrobów?
______________________
1. Niektórzy mogli zaobserwować więcej mikrobów po
czystej stronie płytki niż po brudnej stronie.
Dlaczego?
2. Po której stronie było więcej
różnych kolonii mikrobów?
______________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
3. Ile różnych kolonii było po
stronie:
___________________________________________
Czystej ____________
2. Które kolonie uznałbyś za kolonie
przyjaznych/nieszkodliwych mikrobów?
___________________________________________
___________________________________________
Brudnej ____________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
________
Instrukcje
1.
2.
Przeprowadź doświadczenie zgodnie z instrukcjami nauczyciela.
Zapisz w poniższej tabeli, ile różnych kolonii zaobserwowałeś na swojej płytce, wyniki zilustruj wykresem.
Wyniki
Po umyciu (lub bez mycia) i podaniu rąk
Uczeń 1
Uczeń 2
Uczeń 3
Uczeń 4
Uczeń 5
Uczeń 6
Bez mycia (kontrola)
Szybkie mycie
Dokładne mycie
Dokładne mycie z mydłem
Wnioski
1. Która metoda mycia rąk była najskuteczniejsza w eliminacji mikrobów?
______________________________________________________________________
2. Dlaczego mycie rąk mydłem usunęło więcej mikrobów niż samą wodą?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Jakie są zalety i wady stosowania przeciwbakteryjnego mydła do rąk?
Zalety:
________________________________________________________
________________________________________________________
Wady:
________________________________________________________
________________________________________________________
4. Jakie masz dowody na to, że mikroby możne przenosi się na rękach?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Które obszary dłoni wg Ciebie zawierają najwięcej mikrobów i dlaczego?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Podaj 5 przykładów, kiedy powinniśmy umyć ręce:
a. ________________________
b. ________________________
c. ________________________
d. ________________________
e. ________________________
Download