Pobierz informację prasową

advertisement
Kraków, 31.03.2015 r.
Genewski lek na zakażenia szpitalne
Profesor Didier Pittet - twórca Pierwszego Globalnego Programu Bezpieczeństwa
Pacjenta: „Clean Care is Safer Care” – odwiedzi w kwietniu Polskę.
Ponad 4 miliony pacjentów cierpi rocznie z powodu zakażenia
szpitalnego, w Polsce jest to ok. 8 % wszystkich
hospitalizowanych*. „Odpowiednia higiena rąk daje gwarancję
redukcji zakażeń przynajmniej o 50%” – przekonuje prof. Didier
Pittet ze Swiatowej Organizacji Zdrowia, twórca skutecznego
programu higieny rąk i walki z zakażeniami szpitalnymi. Ten
międzynarodowej sławy ekspert przebywać będzie w Polsce
w dniach 22-23 kwietnia.
Wysoka gorączka, rozwolnienie i wymioty – to częste objawy osób, które po krótkiej
hospitalizacji zostały zakażone krzyżowo, chorobą przenoszoną pomiędzy pacjentami.
Infekcje szpitalne są mimowolne, niepożądane i niedopuszczalne, a wielu z nich można
uniknąć. Główny Inspektorat Sanitarny donosi, że najczęstszymi chorobami nabytymi
w środowisku szpitalnym są C.difficile oraz rotawirusy** – niemal 70% dotyczy chorób układu
pokarmowego i oddechowego***, zdarzają się jednak także zakażenia groźnymi chorobami
lekoopornymi, jak MRSA. Większość ognisk zakaźnych dotyka pacjentów, jednak w ostatnim
roku w ich wyniku zachorowało także ok. 200 pracowników służby zdrowia. Polska nie jest
jedynym krajem, w którym temat zakażeń szpitalnych powraca. „Procedury szkoleniowe,
przetargowe, ruchome budżety służby zdrowia skutkują brakiem jednostajnych działań
zabezpieczających przed zakażeniami szpitalnymi” – mówi prof. Didier Pittet z Genewy,
który w kwietniu odwiedzi Polskę.
Profesor Pittet jest twórcą autorskiego programu dotyczącego higieny
rąk, a tym samym walki z zakażeniami szpitalnymi. Wdrożył go
w 1994 r. w rodzimej placówce w Genewie, gdzie odniósł olbrzymi
sukces. Skutkiem było stworzenie dla WHO międzynarodowego planu
walki z zakażeniami szpitalnymi. Program przyjął w Polsce nazwę
„Higiena Rąk To Bezpieczna Opieka”. Działa w 170 krajach świata,
a w Polsce przystąpiono do niego w maju 2013 roku. Zakłada
redukowanie liczby zakażeń poprzez promowanie higieny rąk na
wszystkich poziomach ochrony zdrowia. Oparty jest on przede
wszystkim na edukacji pracowników służby zdrowia, ale i pacjentów w zakresie higieny rąk,
zmianę przyzwyczajeń dotyczących mycia rąk, a także zapewnieniu dostępności środka do
dezynfekcji rąk w miejscu sprawowania opieki nad pacjentem. Wg autora programu
konieczne jest stosowanie alkoholowych preparatów do dezynfekcji rąk, które nie zmywają
drobnoustrojów, ale skutecznie je niszczą. „Program nie jest kwestią wyboru, lecz stanowi
jedno z podstawowych praw pacjenta. Czyste ręce pozwalają zapobiegać cierpieniom i mogą
ratować życie. Po ponad dziesięciu latach wdrażania wiemy już, że daje on gwarancję
redukcji liczby infekcji przynajmniej o 50%.” – konkluduje profesor.
Rys. (5 momentów higieny rąk wg WHO).
W Polsce do programu Higiena Rąk
To Bezpieczna Opieka przystąpiły
93
placówki
służby
zdrowia,
deklarując chęć usystematyzowania
procedur
na
kontaktu
z
szpitali,
każdym
poziomie
pacjentem.
które
Pośród
przystąpiły
do programu jedynie 30% wdrożyło
system
higieny
rąk
zgodny
z procedurą prof. Pittet’a. 70% ma
wciąż
przed
edukacyjne,
i
analityczne.
sobą
działania
organizacyjne
Autor
programu
przebywać będzie w Polsce na
zaproszenie Komitetu Naukowego Koalicji Dla Bezpiecznej Opieki w dniach od 22 do 23
kwietnia 2015. W tym czasie odwiedzi placówki szpitalne, zaprezentuje dwa wykłady na
konferencji „Dzień Higieny Rąk” (23.04 w Warszawie) oraz weźmie udział w konferencji
prasowej (22.04 w Warszawie). Już dziś zapraszamy Państwa do uczestniczenia w tych
spotkaniach.
___________________________________________
W imieniu Organizatora, więcej informacji udziela:
Maja Magdalena Matoga
[email protected]
tel.502-025-997
* 774 tys. osób wg European Hospital and Healthcare Federation
** Stan Sanitarny Kraju 2013 r.
*** Ibidem
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards