Program konferencji

advertisement
Czy wierzymy jeszcze w wolny rynek? Refleksje pokryzysowe
Ogólnopolska konferencja
Zakładu Etyki Gospodarczej (Instytut Kulturoznawstwa UAM)
oraz Polskiego Stowarzyszenia Etyki biznesu, EBEN Polska
D.S. „Jowita”, ul. Zwierzyniecka 7
Poznań 13 – 14 listopada 2014 roku
13.XI.2014 (czwartek)
10.00 – 10.30 Otwarcie konferencji oraz wprowadzenie – dr hab. Jacek Sójka,
prof. UAM, Wolny rynek i jego architekci
10.30 – 11.00 Prof. dr hab. Bożeny Klimczak, UE Wrocław, Opinie
studentów III stopnia o moralnych granicach rynku
11.00 – 11.30 Dr Joanna Dzionek-Kozłowska, UŁ, Homo oeconomicus w
czasach kryzysu
11.30 – 12.00 Dr hab. Janina Filek, prof. UE w Krakowie, Wolność w świecie
wielkich korporacji
12.00 – 12.30 Dr hab. Halina Zboroń, prof. UE w Poznaniu, Od idei wolnego
rynku do realności przedsiębiorczości społecznej
12.30 – 13.00 Dr Michał Michalski, UAM, Żeby sprzedać – trzeba dać. O
rynku i jego nierynkowych fundamentach
13.00 – 14.30
Przerwa
14.30 – 15.00
finansjalizacji
Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka, IFiS PAN, Kultura
15.00 – 15.30 Dr hab. Barbara Pogonowska, prof. UE w Poznaniu, Dlaczego
wierzyliśmy kiedyś w wolny rynek?
1
15.30 – 16.00 Dr Wiesław Banach, UAM, Kryzys jako efekt zakłócenia rynku
czyli Hayek odczytany na nowo
16.00 – 16.30
Przerwa
16.30 – 17.00 Prof. dr hab. Aniela Dylus, UKSW, „Ta gospodarka zabija”.
Papieża Franciszka krytyka (wynaturzeń) wolnego rynku
17.00 – 17.30
Dr Cezary Kościelniak, UAM, Religia w państwie dobrobytu
17.45 – 18.45 Gość specjalny konferencji – dr Maciej Zięba OP, Czy
wierzymy jeszcze w człowieka? O przyczynach kryzysu ekonomii
14.XI.2014 (piątek)
9.00 – 9.30
Dr hab. Leszek Karczewski, prof. PO, Szanse i zagrożenia
wolnego rynku. Czy należy i przed kim bronić idei wolnego rynku?
9.30 – 10.00 Dr hab. Przemysław Rotengruber, UAM, Chrześcijańskie ordo,
pieniądz, władza administracyjna. Czy schyłek społecznej gospodarki?
10.00 – 10.30 Dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH, Pojęcie „wolnego
rynku” jako główne pojęcie ideologiczne neoliberalizmu
10.30 – 11.00 Dr Bartosz Rydliński, UKSW, „Wolny rynek” jako
antydemokratyczna utopia. Alterglobalistyczna krytyka neoliberalnego
kapitalizmu
11.00 – 11.30
Przerwa
11.30 – 12.00 Dr Przemysław Kieliszewski, UAM, Rynkowy model
zarządzania instytucją publiczną na przykładzie Teatru Muzycznego w Poznaniu
12.00 – 12.20
Mgr Piotr Firych, UAM, Rynek imprez festiwalowych
2
12.20 – 12.40
Mgr Alicja Gojlik, UAM, Przywództwo w sektorze kultury
12.40 – 13.00
Mgr Paweł Kwiatkowski, UAM, Etyka – genetyka – rynek
13.00 – 13.20 Mgr Michał Mękarski, UAM, Walka o „nowego” klienta.
Oferta dla seniorów w obliczu starzenia się społeczeństwa.
13.20 – 13.30
Zakończenie konferencji
3
Download