zboża ozime - Poznańska Hodowla Roślin Sp. z oo

advertisement
zboża ozime
2014 /2015
Zł
20 otym
M e dale m
14
N
O
W
OŚ
Ć!
O
a
zo n
dm
d
Po iana nagro iery
l ag
r a Pr e m
astoria
pszenica ozima
„ „Jedyna zarejestrowana polska odmiana w GRUPie
elitarnej E
„ „Odmiana wcześnie dojrzewająca, idealna jako
przedplon pod rzepak
C H ARAKTERYSTYKA
Wysoki i stabilny plon.
Odmiana elitarna – grupa E.
Przystosowana do uprawy na terenie całego kraju.
Rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie.
Bardzo duża masa tysiąca ziaren.
Ziarno dorodne o bardzo dobrym wyrównaniu, bardzo wysokiej liczbie opadania,
bardzo wysokiej liczbie sedymentacji, dużym ciężarze hektolitra, bardzo dużej zawartości
białka i glutenu, bardzo dobrej objętości chleba.
Wpisana do Krajowego Rejestru w 2012 r.
Cechy użytkowo-rolnicze
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
termin kłoszenia
termin dojrzewania
w yrównanie ziarna
odporność na wyleganie
potencjał plonowania
mrozoodporność
zawartość białka
ilość glutenu
liczba opadania
liczba sedymentacji
masa 1000 ziaren
wczesny
wczesny
bardzo wysokie
wysoka
wysoki
średnia
bardzo wysoka
bardzo wysoka
bardzo wysoka
bardzo wysoka
bardzo wysoka
W AŻ N IE J SZE ZA L E C E N IA A G ROTE C H N I C Z N E
Odmiana zalecana do intensywnej technologii uprawy na glebach dobrych. Z uwagi na wczesność
dojrzewania z powodzeniem może być uprawiana na słabszych stanowiskach.
Siew
Termin siewu od połowy września do połowy października, optymalny termin zależy od rejonu
uprawy – im wcześniejszy tym lepszy.
Ilość wysiewu zależy od terminu wysiewu (im wcześniej tym mniejsza ilość wysiewu), rejonu uprawy,
warunków glebowych, MTZ i zdolności kiełkowania materiału siewnego.
Zalecana norma wysiewu dla optymalnych warunków uprawy wynosi 280 – 320 ziaren kiełkujących
na 1 m2 .
Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatem zalecanym przez IOR.
Nasiona winny być umieszczone na głębokości 2 – 3 cm, a w stanowiskach przesuszonych 4 cm.
Nawożenie mineralne
Zależnie od rodzaju i zasobności gleby oraz przedplonu winno wynosić:
„„ fosforowe:
„„ potasowe:
40 – 100 kg/ha P2O5
60 – 120 kg/ha K2O
Nawożenie azotowe
Zależnie od poziomu plonowania, przedplonu, stanu roślin, łączna dawka może się wahać w granicach
120 – 180 kg N/ha, a przy uprawie intensywnej i na cele konsumpcyjne – nawet 200 – 220 kg N/ha.
Nawożenie azotem należy stosować w czterech fazach:
„„ I faza:
„„ II faza:
„„ III faza:
„„ IV faza:
przed siewem: do 20 kg N/ha
krzewienia: 40 – 80 kg N/ha – im słabsza plantacja tym większa dawka
strzelania w źdźbło: 40 – 60 kg N/ha
kłoszenia: 40 – 60 kg N/ha – jeśli istnieje odpowiednia wilgotność gleby
Zapobieganie wyleganiu
zastosować CCC – od końca fazy krzewienia do rozpoczęcia fazy strzelania
„„ I termin:
w źdźbło lub CCC + trineksapak etylu – dawki i termin w zależności od stanu
plantacji
zastosować Etefon – od fazy drugiego kolanka do fazy pokazania się liścia
„„ II termin:
flagowego – dawka w zależności od stanu plantacji
Odporność na choroby skala 9°
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
2
ączniak
m
rdza brunatna
septorioza liści
septorioza plew
fuzarioza kłosów
choroby podstawy źdźbła
brunatna plamistość liści
6,8
7,2
6,9
7,0
7,8
8,1
7,7
wysoka
wysoka
wysoka
wysoka
bardzo wysoka
bardzo wysoka
bardzo wysoka
3
N
O
W
OŚ
Ć!
TULECKA
pszenica ozima
„ „Wysoki i stabilny plon
„ „Odmiana średnio wczesna
„ „Bardzo dobra odporność na zmienne warunki
glebowo-klimatyczne
C H ARAKTERYSTYKA
Wysoki i stabilny plon – 105% wzorca.
Odmiana jakościowa – grupa A.
Odporna na wyleganie, średnio wysoka – 95 cm.
Odmiana średnio wczesna o bardzo dobrej odporności na zmienne warunki glebowoklimatyczne.
Duża masa tysiąca ziaren.
Wpisana do Krajowego Rejestru w 2012 r.
Cechy użytkowo-rolnicze
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
termin kłoszenia
termin dojrzewania
w yrównanie ziarna
odporność na wyleganie
potencjał plonowania
mrozoodporność
zawartość białka
ilość glutenu
liczba opadania
liczba sedymentacji
masa 1000 ziaren
średni
średni
wysokie
wysoka
bardzo wysoki
średnia
średnia
średnia
średnia
średnia
wysoka
6,8
7,3
7,0
7,3
7,3
8,1
8,2
wysoka
wysoka
wysoka
wysoka
wysoka
bardzo wysoka
bardzo wysoka
Odporność na choroby skala 9°
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
4
ączniak
m
rdza brunatna
septorioza liści
septorioza plew
fuzarioza kłosów
choroby podstawy źdźbła
brunatna plamistość liści
W AŻ N IE J SZE ZA L E C E N IA A G ROTE C H N I C Z N E
Odmiana wymaga gleb bardzo dobrych i dobrych, będących w wysokiej kulturze rolnej. Uprawa na
glebach średnich wymaga starannego prowadzenia plantacji. Wskazane jest, by pszenicę wysiać na
dobrym stanowisku, najlepiej po strączkowych, ziemniakach wcześniej schodzących z pola, rzepaku,
wcześnie zebranych burakach cukrowych oraz innych roślinach dwuliściennych.
Najsłabszymi przedplonami są zboża, a zwłaszcza jęczmień oraz kukurydza.
Siew
Termin siewu od połowy września do połowy października, optymalny termin zależy od rejonu
uprawy – im wcześniejszy tym lepszy.
Dla optymalnych warunków uprawy zalecana norma wysiewu wynosi 300 – 400 z. na 1 m2.
Nasiona winny być umieszczone na głębokości 2 – 3 cm, a w stanowiskach przesuszonych na 4 cm.
Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatem zalecanym przez IOR.
Nawożenie mineralne
W zależności od zasobności gleby zaleca się, by nawożenie fosforowo-potasowe wynosiło:
„„ fosforowe:
„„ potasowe:
50 – 100 kg/ha P2O5
80 – 140 kg/ha K2O
Nawożenie azotowe
Planowaną ilość wysiewu nawozów dzielimy na dawki, które stosuje się:
„„ I faza:
„„ II faza:
„„ III faza:
„„ IV faza:
przed siewem: do 20 kg N/ha w stanowiskach słabszych
krzewienia: 40 – 80 kg N/ha
strzelania w źdźbło: 40 – 60 kg N/ha
kłoszenia: 50 – 70 kg N/ha w zależności od przewidywanej wysokości plonu
i odpowiedniego uwilgotnienia gleby
Zapobieganie wyleganiu
zastosować CCC – od końca fazy krzewienia do rozpoczęcia fazy strzelania
„„ I termin:
w źdźbło lub CCC + trineksapak etylu – dawki i termin w zależności od stanu
plantacji
zastosować Etefon – od fazy drugiego kolanka do fazy pokazania się liścia
„„ II termin:
flagowego – dawka w zależności od stanu plantacji
5
legenda
Zł
o
20 tym M edalem
06
pszenica ozima
a
O
dmi
on
a na w y róż ni R M
M
TP
A
Pol agr a F
„ „BARDZO WYSOKA MROZOODPORNOŚĆ
„ „Idealna na opóźniony termin wysiewu
C H ARAKTERYSTYKA
Odmiana jakościowa – grupa A.
Odmiana typu intensywnego o bardzo wysokim potencjale plonowania, szczególnie
przy intensywnym użytkowaniu (agrotechnice).
Przystosowana do uprawy na terenie całego kraju, szczególnie preferowana do uprawy
na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Wielkopolsce oraz Śląsku.
Rośliny wysokie, odporne na wyleganie.
Ziarno dorodne o bardzo dobrym wyrównaniu, bardzo wysokiej liczbie opadania,
wysokiej liczbie sedymentacji, dużym ciężarze hektolitra, dużej zawartości białka i ilości
glutenu.
Cechy użytkowo-rolnicze
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
termin kłoszenia
termin dojrzewania
w yrównanie ziarna odporność na wyleganie
potencjał plonowania
mrozoodporność
zawartość białka
ilość glutenu
liczba opadania
liczba sedymentacji
masa 1000 ziaren
średni
średni
bardzo wysokie
wysoka
bardzo wysoki
bardzo wysoka
wysoka
wysoka
bardzo wysoka
wysoka
wysoka
W AŻ N IE J SZE ZA L E C E N IA A G ROTE C H N I C Z N E
Odmiana szczególnie przystosowana do bardzo dobrych warunków glebowych oraz wysokiego
poziomu agrotechniki. Przyrost plonu w takich warunkach jest większy niż innych zarejestrowanych
odmian. Nadaje się również do opóźnionych terminów siewu.
Siew
Termin siewu optymalny dla poszczególnych rejonów uprawy.
Norma wysiewu zależnie od rejonu uprawy, warunków glebowych, MTZ i zdolności kiełkowania
materiału siewnego w granicach 350 – 450 z. na 1 m2.
Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatem zalecanym przez IOR.
Nasiona winny być umieszczone na głębokości 2 – 3 cm, a w stanowiskach przesuszonych 4 cm.
Nawożenie mineralne
Zależnie od rodzaju i zasobności gleby oraz przedplonu winno wynosić:
„„ fosforowe:
„„ potasowe:
40 – 100 kg/ha P2O5
60 – 120 kg/ha K2O
Nawożenie azotowe
Zależnie od poziomu plonowania, przedplonu, stanu roślin, łączna dawka może się wahać w granicach
120 – 180 kg N/ha, a przy intensywnej uprawie i na cele konsumpcyjne – nawet 200 – 220 kg N/ha.
Nawożenie azotem należy stosować w czterech fazach:
„„ I faza:
„„ II faza:
„„ III faza:
„„ IV faza:
przed siewem: do 20 kg N/ha
krzewienia: ok. 80 kg N/ha
strzelania w źdźbło: 40 – 60 kg N/ha
kłoszenia: 40 – 60 kg N/ha w zależności od przewidywanego plonu i odpowiedniego
uwilgotnienia gleby
Zapobieganie wyleganiu
„„ I termin:
„„ II termin:
zastosować CCC – od końca fazy krzewienia do rozpoczęcia fazy strzelania
w źdźbło, przy gęstych łanach dodać trineksapak etylu
zastosować Etefon – od fazy drugiego kolanka do fazy pokazania się liścia flagowego
Odporność na choroby skala 9°
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
6
mączniak
rdza brunatna
septorioza liści
septorioza plew
fuzarioza kłosów
choroby podstawy źdźbła
brunatna plamistość liści
7,6
7,0
7,0
7,9
7,3
8,1
8,2
wysoka
wysoka
wysoka
bardzo wysoka
wysoka
bardzo wysoka
bardzo wysoka
7
naridana
pszenica ozima
„ „ODMIANA NISKA, ODPORNA NA WYLEGANIE
„ „WIERNA W PLONOWANIU
„ „WYSOKA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
C H ARAKTERYSTYKA
Odmiana jakościowa w grupie A.
Posiada bardzo wysoki potencjał plonowania szczególnie przy intensywnym użytkowaniu.
Preferowana do uprawy na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Wielkopolsce i Śląsku przy
podstawowym poziomie prowadzenia odmiany, a w warunkach intensywnych na terenie
całego kraju.
Rośliny niskie, odporne na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania wczesny.
Tolerancyjna na zakwaszenie gleby.
Najniższa pszenica (86 cm) Poznańskiej Hodowli Roślin.
Ziarno dorodne, o bardzo dobrym wyrównaniu, średniej masie tysiąca nasion, dużym
ciężarze hektolitra, niskim udziale pośladu.
Cechy użytkowo-rolnicze
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
termin kłoszenia
termin dojrzewania
w yrównanie ziarna odporność na wyleganie
potencjał plonowania
tolerancja na termin siewu
mrozoodporność
zawartość białka
liczba opadania
liczba sedymentacji
masa 1000 ziaren
wczesny
wczesny
wysokie
wysoka
bardzo wysoki
wysoka
wysoka
wysoka
wysoka
bardzo wysoka
wysoka
6,5
6,5
5,8
6,4
7,2
7,9
7,4
wysoka
wysoka
wysoka
wysoka
wysoka
bardzo wysoka
wysoka
W AŻ N IE J SZE ZA L E C E N IA A G ROTE C H N I C Z N E
Cechy jakościowe
Odmiana ma wysoką liczbę opadania, stosunkowo wysoką zawartość białka, bardzo wysoką liczbę
sedymentacji. Objętość chleba dobra, wodochłonność wysoka, pozostałe parametry jakościowe mąki
bardzo dobre lub dobre.
Siew
Termin siewu od połowy września do połowy października, optymalny termin zależy od rejonu
uprawy – im wcześniejszy tym lepszy.
Ilość wysiewu zależy od kilku czynników tj. terminu wysiewu (im wcześniejszy tym mniejsza ilość
wysiewu), stanowiska, gleby. Zalecana norma wysiewu dla optymalnych warunków uprawy wynosi
350 – 450 z. na 1 m2.
Nasiona winny być umieszczone na głębokości 2 – 3 cm, a w stanowiskach przesuszonych 4 cm.
Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatem zalecanym przez IOR.
Nawożenie
W zależności od zasobności gleby zaleca się, by nawożenie fosforowo-potasowe wynosiło:
„„ fosforowe:
„„ potasowe:
50 – 100 kg/ha P2O5
80 – 140 kg/ha K2O
Nawożenie azotowe
„„ I faza:
„„ II faza:
„„ III faza:
„„ IV faza:
przed siewem: do 20 kg N/ha w stanowiskach słabszych
krzewienia: 60 – 80 kg N/ha
strzelania w źdźbło: 40 – 60 kg N/ha
kłoszenia: 50 – 80 kg N/ha w zależności od przewidywanej wysokości plonu
i odpowiedniego uwilgotnienia gleby
Zapobieganie wyleganiu
„„ I termin:
„„ II termin:
zastosować CCC – od końca fazy krzewienia do rozpoczęcia fazy strzelania
w źdźbło przy zbyt dużej obsadzie dodać trineksapak etylu
zastosować Etefon – od fazy drugiego kolanka do fazy pokazania się liścia flagowego
Odporność na choroby skala 9°
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
8
ączniak
m
rdza brunatna
septorioza liści
septorioza plew
fuzarioza kłosów
choroby podstawy źdźbła
brunatna plamistość liści
9
N
O
W
OŚ
Ć!
kobuz
jęczmień ozimy
„ „Odmiana wielorzędowa
„ „Charakteryzuje się wysokim potencjałem
plonowania
C H ARAKTERYSTYKA
Mrozoodporność dobra (5 w skali 9-stopniowej).
Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Odmiana średnio wysoka, do intensywnej uprawy.
Tolerancyjna na opóźnienie siewu.
Odporność na mączniaka i pozostałe choroby dobra.
termin kłoszenia
termin dojrzewania
długość źdźbła masa 1000 ziaren
zawartość białka
odporność na wyleganie
mrozoodporność 10
ączniak prawdziwy
m
rynchosporioza
plamistość siatkowa
pleśń śniegowa
Siew
Termin siewu optymalny dla poszczególnych rejonów uprawy:
„„ południowy-zachód Polski: 15 – 25 września
„„ centralna i zachodnia Polska: 10 –20 września
„„ wschodnia Polska: 8 – 20 września
Odmiana Kobuz jest tolerancyjna na kilkudniowe opóźnienie siewu.
Zalecana gęstość siewu: 270 – 320 ziaren kiełkujących na 1 m2.
„„ fosforowe:
„„ potasowe:
średni
średnio wczesny
średni
średnia
wysoka
wysoka
dobra
Odporność na choroby skala 9°
„„
„„
„„
„„
Udaje się na wszystkich kompleksach glebowych o pH 5,5 – 7,4.
Najlepszymi przedplonami są: rzepak ozimy, rzepak jary, rośliny strączkowe.
Nawożenie mineralne
Zależy od rodzaju gleby, jej zasobności w składniki pokarmowe i przedplonu.
Najczęściej stosuje się w czystym składniku:
Cechy użytkowo-rolnicze
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
W AŻ N IE J SZE ZA L E C E N IA A G ROTE C H N I C Z N E
8,0
8,0
7,0
7,5
bardzo wysoka
bardzo wysoka
wysoka
wysoka
40 – 80 kg/ha P2O5
60 – 100 kg/ha K2O
Nawożenie azotowe
„„ I faza:
„„ II faza:
krzewienia: 50 kg N/ha
strzelania w źdźbło: 50 kg N/ha
Ochrona roślin
Zwalczanie chwastów, szkodników i chorób powinno być zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Herbicydy na chwasty jedno i dwuliścienne stosować jesienią.
Jesienią przy zbyt bujnym łanie należy zastosować ochronę przeciw mszycom i skoczkom, które
sprzyjają szerzeniu chorób wirusowych.
Regulatory wzrostu stosować najlepiej w fazie 31 – 32. Ostateczny termin skracania, gdy pojawiają
się pierwsze ości.
11
N
O
W
OŚ
Ć!
ANTONIŃSKIE
żyto ozime
C H ARAKTERYSTYKA
Odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2013 roku.
Odmiana populacyjna przeznaczona na ziarno, bardzo dobrze i stabilnie plonuje na
słabszych stanowiskach.
Ziarno bardzo wyrównane o dobrej wartości przemiałowej i wypiekowej.
Cechy użytkowo rolnicze
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
termin kłoszenia
termin dojrzewania
w yrównanie ziarna
odporność na wyleganie
odporność na porastanie
potencjał plonowania
mrozoodporność
zawartość białka
liczba opadania
masa 1000 ziaren
średni
średni
bardzo wysokie
wysoka
dobra
wysoki
bardzo wysoka
wysoka
wysoka
wysoka
Odporność na choroby
„„
„„
„„
„„
„„
„„
12
mączniak rdza brunatna
rdza źdźbłowa
rynchosporioza
septorioza liści
pleśń śniegowa
bardzo wysoka
bardzo wysoka
bardzo wysoka
wysoka
wysoka
bardzo wysoka
W a ż n i e j s z e z a l e c e n i a a g r o t e chn i c z n e
Odmiana bardzo dobrze plonuje na stanowiskach o niższej klasie bonitacyjnej.
Siew
Termin siewu optymalny w danym rejonie.
Norma wysiewu w optymalnym terminie 270 – 300 z. na 1m2.
Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatem zalecanym przez IOR.
Nawożenie mineralne
Zależnie od rodzaju i zasobności gleby i przedplonu.
„„ fosforowe:
50 – 90 kg P2O5 /ha
„„ potasowe:
90 – 120 kg K2O/ha
Nawożenie azotowe
W zależności od żyzności gleby i przedplonu, należy zastosować w ilości 60 – 90 kg N/ha.
Nawożenie azotowe należy zastosować w dwóch dawkach:
„„ I faza:
„„ II faza:
przed ruszeniem wegetacji: 30 – 50 kg N/ha – do rozpoczęcia intensywnego
wzrostu wiosennego
strzelania w źdźbło: 30 – 40 kg N/ha
Zapobieganie wyleganiu
zastosować CCC – od końca fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło
„„ I termin:
z dodatkiem trineksapaku etylu – dawki w zależności od stanu plantacji
zastosować Etefon – od fazy drugiego kolanka do fazy pokazania się liścia
„„ II termin:
flagowego
13
Arant
W a ż n i e j s z e z a l e c e n i a a g r o t e chn i c z n e
żyto ozime
„ „Wierny i stabilny plon
„ „dobra wartość przemiałowa i wypiekowa ziarna
C h a r
a k
t e r y s t
y k
Odmiana populacyjna.
Przeznaczona na ziarno, wiernie i stabilnie plonuje na słabszych stanowiskach.
Ziarno wyrównane o dobrej wartości przemiałowej i wypiekowej.
Cechy użytkowo rolnicze
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
termin kłoszenia termin dojrzewania
w yrównanie ziarna
odporność na wyleganie potencjał plonowania mrozoodporność zawartość białka
liczba opadania
masa 1000 ziaren
średnio wczesny
średni
wysokie
dobra
dobry
bardzo wysoka
dobra
dobra
wysoka
a
Odmiana uniwersalna, przydatna do uprawy na terenie całego kraju z wyjątkiem rejonów górskich.
Siew
Termin siewu optymalny wg rejonizacji.
Norma wysiewu w optymalnym terminie 270 – 300 z. na 1 m2.
Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatem zalecanym przez IOR.
Nawożenie mineralne
Zależnie od rodzaju i zasobności gleby i przedplonu.
„„ fosforowe:
50 – 90 kg P2O5 /ha
„„ potasowe:
90 – 120 kg K2O/ha
Nawożenie azotowe
W zależności od żyzności gleby i przedplonu, należy zastosować w ilości 80 – 110 kg N/ha.
Nawożenie azotowe należy zastosować w dwóch dawkach:
„„ I faza:
„„ II faza:
przed ruszeniem wegetacji: 50 – 70 kg N/ha – do rozpoczęcia intensywnego
wzrostu wiosennego
strzelania w źdźbło: 30 – 40 kg N/ha
Zapobieganie wyleganiu
zastosować CCC – od końca fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło
„„ I termin:
z dodatkiem trineksapaku etylu – dawki w zależności od stanu plantacji
zastosować Etefon – od fazy drugiego kolanka do fazy pokazania się liścia
„„ II termin:
flagowego
Odporność na choroby
„„
„„
„„
„„
„„
„„
14
ączniak m
rdza brunatna
rdza źdźbłowa
rynchosporioza
septorioza liści
pleśń śniegowa
wysoka
wysoka
wysoka
wysoka
wysoka
średnia
15
gradan
żyto ozime
notatki
„ „Odmiana hybrydowa
„ „duża odporność na wyleganie
„ „doskonała odporność na mączniaka
C h a r
a k
t e r y s t
y k
a
Krajowy mieszaniec liniowo-populacyjny.
Odmiana zalecana do uprawy na wszystkich typach gleb w dobrej kulturze z wyjątkiem
gleb bardzo słabych.
Odmiana przeznaczona do uprawy na ziarno na terenie całego kraju, najwyżej plonuje
w środkowych rejonach kraju.
Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie.
Zdrowotność dobra, o bardzo dużej odporności na mączniaka prawdziwego.
Plony ziarna dobre do bardzo dobrych.
Duża masa tysiąca ziaren, ziarno wyrównane o dużej zawartości białka.
Zalecana norma wysiewu wynosi 70 – 80 kg/ha.
Wyhodowano przez PHR Tulce i DANKO HR, rok rejestracji 2003.
Cechy użytkowo rolnicze
termin kłoszenia
średni
yrównanie ziarna
w
duże
w ysokość roślin
średnia
odporność na wyleganie
odporna
odporność na porastanie
odporna
zawartość białka
średnia
liczba opadania
wysoka
masa 1000 ziaren
wysoka
plon ziarna
wyższy od plonu odmian populacyjnych o 10 – 15%
„„ stosowanie antywylegaczy
wskazane przy intensywnej uprawie i spodziewanym
­w ysokim plonie ziarna
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
„„
Odporność na choroby skala 9°
„„
„„
„„
„„
„„
„„
16
mączniak prawdziwy
rdza brunatna
rdza źdźbłowa
septorioza liści pleśń śniegowa
rynchosporioza
7,8
6,9
7,6
6,6
8,2
7,2
bardzo wysoka
wysoka
bardzo wysoka
wysoka
wysoka
bardzo wysoka
17
notatki
‘14
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
‘15
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
27
1
2
3
4
5
6
40
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
14
1
2
3
4
5
Lipiec
28
7
8
9
10
11
12
13
29
14
15
16
17
18
19
20
30
21
22
23
24
25
26
27
Październik
41
6
7
8
9
10
11
12
42
13
14
15
16
17
18
19
43
20
21
22
23
24
25
26
Styczeń
2
5
6
7
8
9
10
11
3
12
13
14
15
16
17
18
4
19
20
21
22
23
24
25
Kwiecień
15
6
7
8
9
10
11
12
16
13
14
15
16
17
18
19
17
20
21
22
23
24
25
26
31
28
29
30
31
31
44
27
28
29
30
31
44
5
26
27
28
29
30
31
5
18
27
28
29
30
1
2
3
1
2
1
18
1
2
3
Sierpień
32
4
5
6
7
8
9
10
33
11
12
13
14
15
16
17
34
18
19
20
21
22
23
24
36
1
2
3
4
5
6
7
37
8
9
10
11
12
13
14
47
17
18
19
20
21
22
23
48
24
25
26
27
28
29
30
49
1
2
3
4
5
6
7
50
8
9
10
11
12
13
14
8
16
17
18
19
20
21
22
9
23
24
25
26
27
28
9 10
2
3
4
5
6
7
1 8
21
18
19
20
21
22
23
24
22
25
26
27
28
29
30
31
23
1
2
3
4
5
6
7
Listopad
45
3
4
5
6
7
8
9
6
2
3
4
5
6
7
8
19
4
5
6
7
8
9
10
46
10
11
12
13
14
15
16
Luty
7
9
10
11
12
13
14
15
Maj
20
11
12
13
14
15
16
17
Wrzesień
35
25
26
27
28
29
30
31
38
15
16
17
18
19
20
21
39
22
23
24
25
26
27
28
Grudzień
51
15
16
17
18
19
20
21
52
22
23
24
25
26
27
28
Marzec
11
9
10
11
12
13
14
15
12
16
17
18
19
20
21
22
25
15
16
17
18
19
20
21
1
29
30
31
13 14
23 30
24 31
25
26
27
28
29
Czerwiec
24
8
9
10
11
12
13
14
40
29
30
26
22
23
24
25
26
27
28
27
29
30
Uwaga!
Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy i doświadczenia.
Przedstawione charakterystyki odmian odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań
COBORU oraz doświadczeń własnych Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.
Pomimo zachowania najwyższej staranności z naszej strony, Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. nie
może gwarantować, że podane wyniki zostaną przez Państwa w pełni osiągnięte w przyszłości. Dane
przedstawione w niniejszym katalogu charakteryzują się naturalną zmiennością wywoływaną wpływem
środowiska naturalnego i rolniczego, zastosowaną technologią uprawy i dlatego też odczytywać je
należy jako informacje o możliwym do osiągnięcia potencjale plonowania oraz jakości, a nie jako
gwarancję ich uzyskania.
18
19
63-004 Tulce, ul. Kasztanowa 5
tel. +48 61 872 79 50
fax +48 61 872 79 55
www.phr.pl
sim
tie pro
i s uge s
ia
n
ta
:
ie py
etingu
Wszelk
i Mark
y
ż
a
d
e
pr z
82
Pion S
72 79
8 61 8
4
74
+
l.
9
te
72 7
8 61 8
4
+
pl
r.
l.
te
e @ ph
andlow
h
ro
iu
b
:
wać do
y kiero
Download