COSMOS

advertisement
COSMOS
‘Chocamocha’
(Na drugiej stronie CHRYSOCEPHALUM)
Doniczkowanie:
Sadzenie do doniczek Ø10 cm po 1 roślinie.
Substrat:
Przepuszczalny z dodatkiem perlitu o pH 5,5--6,5.
Uszczykiwanie:
Jednorazowe po posadzeniu, dość dobrze sie krzewi, należy usuwać
przekwitłe kwiaty.
Temperatura:
Do przekorzenienia potrzebna temperatura około 18 ºC w nocy i 20 ºC w
dzień, później stopniowo obniżać do 15 ºC.
Światło:
Najlepsze bezpośrednie oświetlenie.
Podlewanie:
Utrzymywać równomierną wilgotność podłoża.
Nawożenie:
Roślina wymaga średniego nawożenia nawozami wieloskładnikowymi, w
podlewaniu w stężeniu 0,1 do 0,15 %.
Skarlanie:
Dla uzyskania zwartej rośliny można skarlać dolistnie B-Nine o stężeniu
0,2%.
Kwitnienie:
Od końca kwietnia do jesieni, kwiaty koloru czekoladowego a także zapachu
czekolady.
Ochrona roślin:
Na liściach może żerować przędziorek i mączlik, wrażliwa na mączniaka
prawdziwego. Reagować natychmiast w razie pojawienia się szkodnika czy
choroby. W sprawie środków ochrony roślin aktualnie dopuszczonych do
stosowania proszę się porozumieć z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i
Nasiennictwa.
Zastosowanie:
Doskonała roślina na rabaty, do różnego rodzaju kompozycji a także jako
pojedyncza roślina w donicy na tarasy i balkony.
Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia i przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą
i sprawdzone w naszych warunkach uprawy.
Proven Winners® jest zarejestrowanym Znakiem Towarowym.
CHRYSOCEPHALUM
(Na drugiej stronie COSMOS)
Doniczkowanie:
Polecamy do uprawy finalnej doniczki o średnicy 10cm.
Substrat:
Torfowy o pH 5,8-6,2.
Uszczykiwanie:
Po posadzeniu przyciąć dla lepszego rozkrzewienia i otrzymania zwartego
pokroju.
Temperatura:
Początkowo 18-20ºC, później obniżyć do 15-13 ºC
Światło:
Pełne nasłonecznienie.
Podlewanie:
Utrzymywać umiarkowaną wilgotność.
Nawożenie:
Roślina jest średnio wymagająca. Polecamy zasilanie raz, dwa razy na
tydzień PLANTONEM ®K o stężeniu 0,1-0,15 nawozu.
Kwitnienie:
Roślina późno kwitnie, główną ozdobę stanowią liście.
Ochrona roślin:
Każdy pojawiający się szkodnik lub choroba powinny być do razu zwalczane
dostępnymi na rynku chemicznymi środkami ochrony roślin. W sprawie
środków ochrony roślin aktualnie dopuszczonych do stosowania proszę się
porozumieć z przynależną dla siedziby Waszej firmy Stacją Kwarantanny
Roślin.
Zastosowanie:
Polecana na rabaty lub kompozycji pojemnikowych.
Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia i przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą
i sprawdzone w naszych warunkach uprawy. Prosimy o wykazanie zrozumienia, że nie możemy gwarantować
pełnego sukcesu w uprawie, ponieważ nie mamy wpływu na warunki uprawy w poszczególnych zakładach.
Download