Piątek, 9 czerwca 2017 godz. 8.00 – 9.00 Sesja plakatowa 1

advertisement
STRESZCZENIA PREZENTOWANE W SESJACH PLAKATOWYCH
Piątek, 9 czerwca 2017
godz. 8.00 – 9.00
Sesja plakatowa 1
Przewodniczy: M. Wesołowska
PADACZKA
1. NIEFARMAKOLOGICZNE METODY LECZENIA PADACZKI W ODDZIALE NEUROLOGII
DZIECIĘCEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU DZIECIĘCYM W BYDGOSZCZY
K. Borucka, L. Przybysz
2. PADACZKA OPORNA NA LECZENIE U DZIECKA Z MNOGIMI NACZYNIAKAMI JAMISTYMI
MÓZGU (MNJM) - PREZENTACJA PRZYPADKU
E. Czyżyk, J. Bielak, S. Wątróbska
3. STERYDOTERAPIA W ZESPOLE WESTA
J. Paprocka, I. Kopyta, E. Głuszkiewicz
4. PADACZKA W GUZACH MÓZGU - CO WIEMY A CO WCIĄŻ NIEPOZNANE?
Ł. Przysło, M. Stasiołek
5. CECHY BIOELKTRYCZNE SNU A HIPSARYTMIA U DZIECI Z ZESPOŁEM WESTA
M. Rudzka-Dybała, I. Terczyńska, A. Goszczańska, A. Lipiec, E. Szczepanik
6. ZASTOSOWANIE AUTOLOGICZNYCH KOMÓREK REGENERACYJNYCH W TERAPII DZIECI Z
LEKOOPORNĄ PADACZKĄ O PODŁOŻU AUTOIMMUNOLOGICZNYM
E. Szczepanik, H. Mierzewska, D. Antczak Marach, A. Figiel-Dąbrowska, Z. Zalewska
Miszkurka, M. Kruk, I. Terczyńska, N. Krześniak, J. Tryfon, A. Sarnowska
STRESZCZENIA PREZENTOWANE W SESJACH PLAKATOWYCH
Piątek, 9 czerwca 2017
godz. 8.00 – 9.00
Sesja plakatowa 2
Przewodniczy: A. Masztalerz
CHOROBY UWARUNKOWANE GENETYCZNIE
1. ZESPÓŁ AICARDIEGO-GOUTIERESA - TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE. OPIS PRZYPADKU
A. Goszczańska-Ciuchta, H. Mierzewska, J. Tryfon, R. Płoski, E. Szczepanik
2. PRZEBIEG KLINICZNY LEUKODYSTROFII HIPOMIELINIZACJA Z ZANIKIEM JĄDER
PODSTAWNYCH MÓZGU I MÓŻDŻKU (H-ABC) PREZENTACJA PRZYPADKU
A. Jakubiuk-Tomaszuk, B. Kiryluk, T. Kmieć, B. Olchowik, M.S. van der Knaap, L. Boćkowski
3. NAPADOWA DYSKINEZA KINEZYGENNA
M. Łukawska, A. Potulska-Chromik, K. Szczałuba, A. Kostera-Pruszczyk
4. CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA - PREZENTACJA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH
A. Orłowska, E. Czyżyk
5. ATAKSJA U 18-MIESIĘCZNEJ DZIEWCZYNKI - PODEJRZENIE ZESPOŁU ATAKSJA
TELEANGIEKTAZJA - OPIS PRZYPADKU
J. Pelc, E. Czyżyk, E. Tonia-Cwynar
6. ZABURZENIA MIELINIZACJI OUN U DZIECKA Z AGAMMAGLOBULINEMIĄ BRUTONA I
ZESPOŁEM MOHRA-TRANEBJORG
A. Szaflarska, M. Rutkowska-Zapała, A. Gruca, K. Szewczyk, M. Bik-Multanowski, M. Kotula,
E. Głuszkiewicz, I. Kopyta, A. Pituch-Noworolska, M. Siedlar, M. Machnikowska-Sokołowska,
Z. Olczak
7. ZESPÓŁ LEIGHA NA PRZYKŁADZIE DWOJGA PACJENTÓW - WSPÓLNE OBJAWY I TRUDNOŚCI
DIAGNOSTYCZNE
E. Tonia-Cwynar, E. Czyżyk, M. Bocheńska
8. ZESPÓŁ WALKERA WARBURG U DZIECI
I. Witek, K. Stasiak, E. Wesołowska, S. Kroczka
9. ROZPOZNANIE STWARDNIENIA GUZOWATEGO U PACJENTÓW Z GUZAMI SERCA
M. Słowińska, K. Kotulska-Jóźwiak, K. Sadowski, S. Jóźwiak
10. FASD - SPEKTRUM PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH W GRUPIE DZIECI PO PŁODOWEJ
EKSPOZYCJI NA ALKOHOL. DONIESIENIE WSTĘPNE (przeniesione z sesji plakatowej 4B)
I. Sawionek, D. Polańska, M. Wiater, B. Markowska, M. Romanowska, U. Bogdalska, P.
Stobnicka-Stolarska, K. Żmuda-Trzebiatowska, M. Gostyńska, E. Stawicka, K. Szymańska
STRESZCZENIA PREZENTOWANE W SESJACH PLAKATOWYCH
Sobota, 10 czerwca 2017
godz. 8.00 – 9.30
Sesja plakatowa 3
Przewodniczy: L. Müller
A - CHOROBY OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
1. OD DIAGNOSTYKI HIPERTRANSAMINAZEMII DO ROZPOZNANIA CHOROBY POMPEGO
E. Grzywna-Rozenek, J. Kwiecień
2. MIASTENIA WIEKU ROZWOJOWEGO - TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE
U WYBRANYCH PACJENTÓW
A.K. Kostorz, I. Kopyta, J. Pietruszewski, M. Machnikowska-Sokołowska, W. Korlacki
3. PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE CHORÓB NEURONU RUCHOWEGO U DZIECI - OPIS
PRZYPADKU KLINICZNEGO
A. Kowalik-Gałuszka, Czyżyk, E. Czyżyk, M. Budziak
4. NIEDOWŁAD CZTEROKOŃCZYNOWY O NAGŁYM POCZĄTKU U NASTOLATKA
A. Lipiec, S. Barszcz, M. Bekiesińska- Figatowska, A. Goszczańska-Ciuchta, E. Szczepanik
5. ZESPÓŁ BÓLOWY KORZENIOWY U 17-LETNIEJ DZIEWCZYNKI - OPIS PRZYPADKU
E. Zienkiewicz, M. Jasiński, K. Mitosek-Szewczyk, M. Chrościńska-Krawczyk, M. Brzozowski,
B. Gołębiowska, M. Miazga, G. Jędrzejewski
B - DIAGNOSTYKA I LECZENIE
1. WPŁYW BODŹCA POZNAWCZEGO NA RÓWNOWAGĘ WSPÓŁCZULNO-PRZYWSPÓŁCZULNĄ
U DZIECI Z OMDLENIAMI NEUROKARDIOGENNYMI
A. Gergont, U. Stolarska-Weryńska, B. Gajda, M. Kaciński
2. HR NMR I METODY MULTIWARIACYJNE JAKO NARZĘDZIE IDENTYFIKACJI BIOMARKERÓW
DIAGNOSTYCZNYCH W SUROWICY KRWI W CHOROBACH UKŁADU NERWOWEGO U DZIECI
(WYNIKI PILOTAŻOWE)
E. Jamroz, Ł. Boguszewicz, M. Ciszek, M. Sokół
3. MEZENCHYMALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE POCHODZĄCE Z GALARETY WHARTONA W
LECZENIU DZIECI Z ROZSZCZEPEM KRĘGOSŁUPA. WSTĘPNE WYNIKI ZASTOSOWANIA
KLINICZNEGO W POLSCE
K. Kosterna, A. Mucha, M. Chrościnska-Krawczyk, M. Kotarska, K. Mitosek-Szewczyk, I.
Woźnica-Karczmarz, T. Greczkowska-Chmiel, M. Murzyn, J. Koryga, M. Markowska, A.
STRESZCZENIA PREZENTOWANE W SESJACH PLAKATOWYCH
Olkowicz, K. Tarnowska, M. Grudniak, D. Gladysz, I. Marszałek, M. Boruczkowski, T. Ołdak, D.
Boruczkowski
4. NIEPRAWIDŁOWY ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY DZIECI W WIEKU OD PIERWSZEGO DO
TRZECIEGO ROKU ŻYCIA, A OBRAZ BADAŃ ELEKTROENCEFALOGRAFICZNYCH - ANALIZA
JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA (QEEG)
K. Kurowska, J. Śmigielska-Kuzia, L. Boćkowski
5. UŻYCIE KOMÓREK MEZENCHYMALNYCH Z GALARETY WHARTONA W LECZENIU DZIECI Z
MÓZGOWYM PORAŻENIEM ORAZ Z INNYMI ZESPOŁAMI PORAŻENIA. WSTĘPNE WYNIKI
ZASTOSOWANIA KLINICZNEGO W POLSCE
A. Mucha, K. Kosterna, M. Chroscinska-Krawczyk, M. Kotarska, K. Mitosek- Szewczyk, I.
Woźnica-Karczmarz, T. Greczkowska-Chmiel, M. Murzyn, J. Koryga, M. Markowska, A.
Olkowicz, K. Tarnowska, M. Grudniak, D. Gladysz, I. Marszalek, M. Boruczkowski, T. Oldak, D.
Boruczkowski
6. CYKL DOBOWY WYDZIELANIA MELATONINY W ZESPOLE ANGELMANA - MODELOWANIE
MATEMATYCZNE
J. Paprocka, M. Kijonka, E. Emich-Widera, M. Sokół
7. MELATONINA W STWARDNIENIU GUZOWATYM - KOMPLEKSOWA ANALIZA Z
WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH METOD MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO
J. Paprocka, M. Kijonka, E. Emich-Widera, M. Sokół
C - CHOROBY NACZYNIOWE OUN
1. UDAR NIEDOKRWIENNY MÓZGU W POPULACJI DZIECIĘCEJ - AKTUALNE POGLĄDY NA
TEMAT CZYNNIKÓW RYZYKA, KONSEKWENCJI ORAZ MOŻLIWOŚCI LECZENIA
I. Kopyta, B. Sarecka-Hujar, M. Machnikowska-Sokołowska
2. OSTRE POWIKŁANIA NEUROLOGICZNE W PRZEBIEGU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
M. Kuzior-Pławiak, M. Rosiński, D. Mermer-Kutek
3. PRZYPADEK ZŁOŚLIWEGO OBRZĘKU MÓZGU W PRZEBIEGU UDARU NIEDOKRWIENNEGO
LECZONEGO KRANIOTOMIĄ
A. Lang, B. Ujma-Czapska
4. KRWAWIENIA DO UKŁADU NERWOWEGO A ZESPÓŁ MALTRETOWANEGO DZIECKA
A. Masztalerz
5. PATOLOGIA TĘTNIC DOGŁOWOWYCH JAKO PRZYCZYNA UDARU U DZIECI - OPIS 2
PRZYPADKÓW
B. Ujma-Czapska, D. Cichosz
STRESZCZENIA PREZENTOWANE W SESJACH PLAKATOWYCH
Sobota, 10 czerwca 2017
godz. 8.00 – 9.30
Sesja plakatowa 4
Przewodniczy: M. Wesołowska
A - NEUROINFEKCJE
1. TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE U PACJENTA Z ROPNYM ZAPALENIEM
OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH I RDZENIA- PREZENTACJA PRZYPADKU
D. Budzowska-Sosna
2. LIMBICZNE ZAPALENIE MÓZGU U PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH - ANALIZA WYBRANYCH
PRZYPADKÓW (przeniesione do prezentacji ustnej)
M.M. Sadowska, J. Pietruszewski, I. Kopyta, R. Olszanecka, M. Machnikowska-Sokołowska, B.
Wesołek- Kamińska
3. ENCEFALOPATIA HASHIMOTO - OPIS PRZYPADKU KLINICZNEGO
J. Szczęsna, E. Czyżyk
4. ASEPTYCZNE ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH U 7-LETNIEJ W PRZEBIEGU
LECZENIA OPERACYJNEGO CRANIOPHARYNGIOMA
E. Zienkiewicz, M. Jasiński, K. Mitosek -Szewczyk, M. Chrościńska-Krawczyk, M. Brzozowski, B.
Gołębiowska, M. Janczarek
B - TEMATY WOLNE
1. NAPADOWE TONICZNE SPOJRZENIE W GÓRĘ U 13-MIESIĘCZNEGO CHŁOPCA - OPIS
PRZYPADKU
L. Boćkowski, K. Sendrowski, J. Śmigielska - Kuzia
2. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z MIGRENĄ
J.T. Fliciński, B. Steinborn
3. OD OKULISTY DO NEUROLOGA-RODZINNE WYSTĘPOWANIE GLEJAKA NERWU
WZROKOWEGO - OPIS PRZYPADKU
J. Dubelt, M. Chrościńska-Krawczyk, M. Jasiński, K. Mitosek-Szewczyk, A. Brodzisz, M.
Woźniak, M. Brzozowski
4. ZABURZENIA ŻYWIENIOWE U DZIECI AUTYSTYCZNYCH
B. Kazek, E. Emich-Widera, A. Kapinos Gorczyca, A. Brzóska, M. Ferlewicz
STRESZCZENIA PREZENTOWANE W SESJACH PLAKATOWYCH
5. FUNKCJONOWANIE INTELEKTUALNE I POTENCJAŁ P300 U MŁODOCIANYCH Z NOWO
ROZPOZNANYM STWARDNIENIEM ROZSIANYM
S. Kroczka, U. Stolarska, I. Witek, K. Fiederer
6. PO NEURONIE DO KŁĘBKA - O WZAJEMNYCH ZWIĄZKACH NEURO- i NEFROLOGII.
Ł. Przysło, M. Stasiołek
7. FASD - SPEKTRUM PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH W GRUPIE DZIECI PO PŁODOWEJ
EKSPOZYCJI NA ALKOHOL. DONIESIENIE WSTĘPNE (przeniesione do sesji plakatowej 2. w
dniu 9 czerwca 2017)
I. Sawionek, D. Polańska, M. Wiater, B. Markowska, M. Romanowska, U. Bogdalska, P.
Stobnicka-Stolarska, K. Żmuda-Trzebiatowska, M. Gostyńska, E. Stawicka, K. Szymańska
C - WADY OUN
1. DYSPLAZJA KOROWA - RÓŻNORODNOŚĆ OBRAZU KLINICZNEGO U DZIECI
I. Kopyta, M. Machnikowska-Sokołowska, K. Gruszczyńska
2. ANALIZA OBRAZU KLINICZNEGO I RADIOLOGICZNEGO PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH Z
AGENEZJĄ CIAŁA MODZELOWATEGO
J. Paprocka, M. Machnikowska-Sokołowska, I. Kopyta, K. Gruszczyńska
3. AGENEZJA CIAŁA MODZELOWATEGO U DZIECI
J. Paprocka, I. Kopyta, M. Machnikowska-Sokołowska, K. Gruszczyńska
Download