kultura - Olsztyn.eu

advertisement
KULTURA
Instytucje
Miejsca pełne kultury
Artystyczna aktywność
Imprezy
Czerwony Tulipan
Olsztyn kocham, moją małą Amerykę […]
Kocham Łynę, zamek, kocham park i Miasto Stare
Ratusz nocą oświetlony jaśnie zegarami
I Grunwaldzką kocham i Most Jana, Prostą,
Kołłątaja, Żiżki, domy kocham
Drzewa, niebo i nad Krzywym przystań
I deszcz w Śródmieściu i szum po ulicach samochodów i kąpiel w Żbiku
Wędrówki po lesie, kocham słońce i muzykę kocham
Na dziedzińcu pod lipą z Kopernikiem muzykę
Czerwony Tulipan, fragment piosenki: „Olsztyn kocham”
sł. i muz. Stefan Brzozowski
Instytucje
Miejsca pełne kultury
Artystyczna aktywność
Imprezy
2
10
24
38
OLSZTYN
kultura
Olsztyn ma swoją wyjątkową atmosferę – dynamiczny i tętniący w swej codzienności zachowuje pewną dozę nostalgii. Być może jej źródłem jest bogata historia
miasta, a może sprawia to bliskość Natury, dzięki której Olsztyn daje wytchnienie, pozwala na dystans do rzeczywistości, jest źródłem energii i motywem działań. Ten urok miasta inspiruje wielu twórców – malarzy, fotografików, muzyków,
poetów i pisarzy. Olsztyn jest bohaterem wierszy, piosenek, intersującym tłem fabuły wielu powieści. Latem Stare Miasto zmienia się w multiscenę, która kusi
różnorodnością artystycznych propozycji, zaś gościnne staromiejskie kawiarenki
pozwalają przedłużyć kulturalne popołudnia i wieczory, zamieniając je niepostrzeżenie w najpiękniejsze, niezapomniane noce. Wyjątkowy klimat tworzy muzyka,
dobiegająca niemal każdego letniego dnia z położonego u stóp gotyckiego zamku
amfiteatru, oraz płynące wśród kamieniczek melodie ulicznych grajków.
Ale tak jest nie tylko latem…
2
KULTURA
INSTYTUCJE czyli SZTUKA WYSTAWIANA
Teatry
W Olsztynie działają dwa teatry, ale magiczna przestrzeń miejskiej sceny jest zdecydowanie większa niż wynikałoby
to z liczby instytucji. W Teatrze im. Stefana Jaracza działa kilka scen, zaś Olsztyński Teatr Lalek nie ogranicza się do
repertuaru skierowanego wyłącznie do najmłodszych widzów. Nowe, postindustrialne przestrzenie wykorzystywane są na potrzeby festiwali teatralnych. Bardzo prężnie, i to nie tylko na lokalnych scenach, działają zespoły amatorskie, takie jak Teatr Biały, „Kokon”, czy teatr „Nieskromny”.
Teatr im. S. Jaracza
ul. 1 Maja 4, tel. 089 527 59 58,
www.teatr.olsztyn.pl
Teatr im. Stefana Jaracza
Wybudowany na miejscu dużej willi w stylu włoskim w 1925 r., wg projektu architekta Augusta Feddersena, był darem dla miejscowej ludności za
wygrany plebiscyt. Budynek przetrwał lata wojny prawie w nienaruszonym
stanie. Po II wojnie światowej – 18 listopada 1945 r. premierą sztuki „Moralność pani Dulskiej” zainaugurowano działalność polskiej sceny.
Praca odbywa się na kilku scenach: Dużej, gdzie prezentowana jest klasyka, dramaturgia współczesna oraz spektakle dla dzieci i młodzieży,
Kameralnej, nakierowanej na literaturę współczesną, Scenie „Margines”, tworzonej przez młodych i dla młodych oraz scence w „Cafe Teatralna”, gdzie realizowane są premiery Teatru przy Stoliku. Do dzisiaj
wystawiono w teatrze ponad 600 premier – granych nie tylko na macie-
INSTYTUCJE
rzystej scenie, ale i poza Olsztynem. To nie wszystkie propozycje – teatr
jest organizatorem festiwali teatralnych, prowadzi działalność objazdową, a także wymianę z innymi teatrami. Ważne dla życia kulturalnego
festiwale organizowane przez teatr to Olsztyńskie Spotkania Teatralne
oraz Międzynarodowy Festiwal Tetralny DEMOLUDY. Działalność edukacyjna realizowana jest w Policealnym Studium im. Aleksandra Sewruka, które w lipcu 1998 r. uzyskało uprawnienia szkoły publicznej oraz
prawo wydawania dyplomów państwowych w zawodzie aktora. Teatr
organizuje również takie cykle jak: „Dramat w działaniu”, „Perforacje literackie”, „Didaskalia”, czy działalność „Gońca teatralnego”. Foyer teatru pełni także funkcję galerii, w której odbywają się wernisaże malarstwa, grafiki, rysunku, plakatu czy archiwaliów.
Olsztyński Teatr Lalek
Powstał w listopadzie 1953 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Teatru Kukłowego Ziemi Warmińsko-Mazurskiej „Czerwony Kapturek”. Przed wojną
miał swojego poprzednika – był nim teatrzyk „Bajka”, który założyło dziesięcioro nauczycieli szkół i przedszkoli polskich istniejących na Warmii. Od
1986 r. teatr działa pod nazwą Olsztyńskiego Teatru Lalek.
W ciągu 50 lat działalności w OTL odbyło się ponad 200 premier dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 2000 r. istnieje oficjalna Scena dla Dorosłych. Teatr jest obecny na najważniejszych przeglądach teatralnych
w kraju i za granicą. W repertuar teatru na stałe wpisane są takie wydarzenia kulturalne, jak Studencka Trzydniówka Teatralna oraz Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych ANIMA. Teatr prowadzi działalność
edukacyjną. Przy teatrze działa Szkolna Rada Teatralna, skupiająca dzieci
3
Przy Teatrze im. S. Jaracza od
1991 r. działa Policealne Studium
Aktorskie im. Aleksandra Sewruka
Olsztyński Teatr Lalek
ul. Głowackiego 17,
tel. 089 538 70 30,
www.teatrlalek.olsztyn.pl
Wizyta w Olsztyńskim Teatrze Lalek
pozwala nie tylko dzieciom
przenieść się w magiczny świat
baśni…
4
KULTURA
i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Współpraca ze szkołami zaowocowała wydawaniem „Gazety Teatralnej„
OTL. Po spektaklach odbywają się lekcje teatralne, dyskusje i spotkania
z twórcami. Na uwagę zasługuje również oprawa plastyczna teatralnej
działalności – znakomite stroje, scenografie czy plakaty na najwyższym
poziomie artystycznym, którym teatr poświęca wiele uwagi.
Filharmonia
Wszystko zaczęło się od Towarzystwa Muzycznego – zalążka, który zaowocował w przyszłości powstaniem orkiestry. W 1962 r. Państwowa Orkiestra Symfoniczna w Olsztynie otrzymała imię Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego kompozytora o warmińskim rodowodzie. Był to ważny krok w rozwoju zespołu, zapewnił mu znaczącą pozycję
wśród instytucji szerzących kulturę narodową. Po 11 latach orkiestrę przekształcono w Państwową Filharmonię im.
Feliksa Nowowiejskiego, od 2005 r. funkcjonuje ona pod obecną nazwą.
Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im.
Feliksa Nowowiejskiego
ul. Kościuszki 39,
tel. 089 527 51 75,
www.filharmonia.olsztyn.pl
Olsztyn ma powód do dumy –
orkiestra symfoniczna koncertuje
nieprzerwanie od ponad 50 lat
Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego
Sala koncertowa jest miejscem wielu prawykonań polskich i światowych. Z orkiestrą filharmonii koncertują sławni artyści, ale stanowi ona
również doskonałe miejsce promocji dla utalentowanej muzycznie młodzieży. Dużym uznaniem melomanów cieszą się organizowane festiwale muzyczne, cykle koncertowe i poranki symfoniczne. Filharmonia
prowadzi także szeroką działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży
i studentów: audycje przedszkolne, szkolne koncerty kameralne, koncerty uniwersyteckie, bardzo często wspólnie z chórami działającymi
w Olsztynie. Olsztyńscy filharmonicy notują liczne sukcesy w kraju i zagranicą, dokonują nagrań płytowych. Już niedługo filharmonia otrzyma nową siedzibę.
INSTYTUCJE
5
Galerie
Sztuka, zwłaszcza nowoczesna, coraz częściej wychodzi na ulicę, jednak zawsze potrzebuje odpowiedniej oprawy.
W Olsztynie jest wiele takich uroczych miejsc, które doskonale zaspokoją naszą tęsknotę za pięknem. Położone są głównie w centrum miasta, choć nie tylko, ułatwiając odbywanie artystycznych wędrówek. Będąc entuzjastą sztuk pięknych
i chcąc im poświęcając swój czas, możemy odwiedzić w Olsztynie kilka galerii, które dzięki swojej bogatej ofercie zaspokoją nie tylko nasze pasje estetyczne, ale także dostarczą wielu wrażeń artystycznych i inspiracji twórczych.
Biuro Wystaw Artystycznych
To największa i najbardziej prestiżowa Galeria Sztuki Współczesnej
w Olsztynie. Usytuowana jest w centrum miasta w budynku olsztyńskiego Planetarium. Początkowo miała siedzibę w olsztyńskim zamku, w nowej siedzibie działa od 1973 r. Prawdziwą ozdobą BWA jest
umieszczona na ścianie w atrium rzeźba autorstwa Stefana Knappa.
Galeria organizuje ogólnopolskie wystawy tematyczne, problemowe
i monograficzne, wystawy promocyjne, środowiskowe oraz konkursy
artystyczne. Od 1975 r. w olsztyńskiej galerii odbywa się Quadriennale
Drzeworytu i Linorytu Polskiego, ważny, ogólnopolski konkurs graficzny
o ustalonej już renomie i prestiżu. Od 1998 r. BWA jest również głównym organizatorem Biennale Plastyki Olsztyńskiej, konkursu prezentującego kondycję olsztyńskiego środowiska artystycznego.
Galeria realizuje ok. 25 wystaw rocznie. Dzięki współpracy z Państwowa Galerią Sztuki w Sopocie trzykrotnie prezentowała zbiory słynnej kolekcji malarstwa polskiego Lwowskiej Galerii Sztuki. Galeria BWA zorganizowała również wiele wystaw monograficznych, m.in. tak wybitnych
artystów jak: Jan Tarasin, Tadeusz Dominik, Józef Szajna, Stasys Eidri-
Biuro Wystaw Artystycznych
al. Piłsudskiego 38,
tel. 089 533 51 08,
www.bwa.olsztyn.pl
Czynne codziennie, oprócz poniedziałków, w godz. 10–17.
W Galerii Sztuki Współczesnej BWA
miłośnicy sztuki mogą przeżyć
prawdziwą ucztę
6
KULTURA
gevicius, Władysław Hasior, Jerzy Duda-Gracz, Andrzej Dudziński, Henryk Musiałowicz, Jerzy Mierzejewski, Józef Łukomski, Kazimierz Mikulski, Józef Wilkoń, Roland Topor, Henryk Waniek, Andrzej Wróblewski,
Wojciech Sadley.
Galeria „Rynek”
Galeria „Stary Ratusz”
Galeria „Rynek”
ul. Stare Miasto 24/25,
tel. 089 527 31 37.
Galeria „Stary Ratusz”
ul. Stare Miasto 33,
tel./fax 089 527 57 97.
Galeria ArtDeco
ul. Wilczyńskiego 6a/37,
tel. 089 541 76 88,
www.artdeco.artneo.pl
Galeria „Rynek”
Dobór ekspozycji prezentowanych w galerii z założenia ma charakter interdyscyplinarny. Prezentowane jest tu malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia oraz sztuka nowych mediów. Przez cały rok galeria jest miejscem,
w którym mieszkańcy Olsztyna mogą zobaczyć to, co dzieje się w sztukach plastycznych w kraju, natomiast w okresie letnim, głównie z myślą
o turystach, prezentowana jest twórczość olsztyńskich artystów.
Galeria „Stary Ratusz”
Mieści się w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Pomyślana jako kolejne miejsce spotkań ze sztuką, prezentuje ok. 20 wystaw rocznie. W galerii mają miejsce wydarzenia artystyczne różnego rodzaju – od tradycyjnych wystaw prezentujących prace artystów malarzy, grafików, rzeźbiarzy
czy fotografików – po prezentacje multimedialne i koncerty. Bardzo dobra
przestrzeń ekspozycyjna często jest wykorzystywana do prezentacji wystaw
fotograficznych. Tam, w przyjaznej atmosferze, przy filiżance dobrej kawy
można odpocząć w trakcie zwiedzania olsztyńskiego Starego Miasta.
Galeria „ArtDeco”
Galeria ArtDeco to galeria prywatna. Plan pracy galerii jest rezultatem
zainteresowań jej twórców, ze wskazaniem na regionalizm jako wartość
zasadniczą. Prezentowane prace są mocno osadzone w charakterystycznych klimatach właściwych kulturze regionu, a przy tym nie pozbawione szerokich europejskich horyzontów.
7
INSTYTUCJE
Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków
Położona w obrębie zabudowań zamkowych została wybudowana
w latach 1968–1970 wg projektu Bolesława Wolskiego przy ogromnym
zaangażowaniu ówczesnego środowiska w Olsztynie. To chyba jedyna
galeria w Polsce, którą artyści wybudowali dosłownie własnymi siłami.
Jej uroczyste otwarcie odbyło się 13 października 1970 r. Pomyślana
była jako salon wystawienniczy Związku Polskich Artystów Plastyków,
reprezentujących malarstwo, rzeźbę, grafikę, tkaninę artystyczną, medalierstwo i scenografię. Galeria jest także miejscem wielu ciekawych
wydarzeń kulturalnych Olsztyna.
Galeria „Spichlerz”
Galeria „Spichlerz” prezentuje prace zarówno profesjonalistów, jak
i amatorów, skupionych w różnych środowiskach twórczych. Prace
z dziedziny fotografii, malarstwa i grafiki prezentują w „Spichlerzu”
MOK artyści, dla których sztuka jest życiową pasją, często bardzo odległą od wykonywanego przez nich zawodu. Prezentowane tam wystawy
stanowią naturalną dekorację, a czasami bywają elementem scenografii
wielu imprez kulturalnych, które organizuje Miejski Ośrodek Kultury.
Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Powstało w 2005 r. w ramach Narodowego Programu Kultury „Znaki
Czasu”, dysponuje ciekawymi zbiorami. Tymczasowo korzysta z gościnności olsztyńskiego zamku.
Galeria Związku Polskich
Artystów Plastyków
ul. Zamkowa 2a,
tel. 089 527 31 77.
Czynna codziennie, oprócz
poniedziałków, w godz. 11–17
Galeria „Spichlerz”
ul. Piastowska 13,
tel. 089 527 09 64.
Czynna codziennie w godz. 10–17
Warmińsko-Mazurskie
Towarzystwo Sztuk Pięknych
ul. Zamkowa 2,
tel. 089 527 95 96 w. 36,
www.zacheta.olsztyn.pl
Galeria „Spichlerz”
Wernisaż wystawy „Początek. Kolekcja Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych”
8
KULTURA
Muzea
Miejsca zabytkowe, odświętne, z historią w murach i wnętrzach, służą dzisiaj nie tylko celom wystawienniczym,
prezentacji dziedzictwa kulturowego, ale są też miejscem konferencji, koncertów, widowisk, edukacji, a nawet degustacji. Jednak zamki i pałace, w których swoją siedzibę mają najczęściej muzea, wracają do swej pierwotnej funkcji – stają się miejscem tętniącym życiem. A co kryją muzea olsztyńskie?
Muzeum Warmii i Mazur
ul. Zamkowa 2,
tel. 089 527 95 96,
www.muzeum.olsztyn.pl
CZY WIESZ, ŻE:
Muzeum Warmii i Mazur posiada
osiem oddziałów:
• Dom „Gazety Olsztyńskiej”
w Olsztynie,
• Muzeum Przyrody w Olsztynie,
• Muzeum Warmińskie w Lidzbarku
Warmińskim,
• Galeria „Zamek” w Reszlu,
• Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu,
• Muzeum Mazurskie w Szczytnie,
• Muzeum w Mrągowie,
• Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej
w Stębarku.
Na ścianie krużganku olsztyńskiego
zamku znajduje się tablica
astronomiczna wykonana
własnoręcznie przez Kopernika
Muzeum Warmii i Mazur
Swą siedzibę ma w XIV-wiecznym gotyckim zamku kapituły warmińskiej.
Muzeum w Olsztynie zostało otwarte w lipcu 1921 r. Miało wówczas zasięg regionalny o charakterze plebiscytowo-etnograficznym. W swojej
powojennej historii istniało początkowo (od 1945 r.) pod nazwą „Muzeum Mazurskie”, a od 1975 r. jako „Muzeum Warmii i Mazur”. Muzeum gromadzi pamiątki przeszłości regionu z zakresu archeologii, historii, numizmatyki, sztuki, rzemiosła artystycznego, piśmiennictwa,
kultury ludowej. Niepowtarzalny charakter zbiorów tworzą m.in. kolekcje rzeźby gotyckiej, malarstwa religijnego Warmii, portretu holenderskiego, wyrobów konwisarskich i ludwisarskich, grafiki współczesnej.
Kolekcje te pięknie prezentują się we wnętrzach, które niegdyś służyły
administratorowi dóbr kapituły warmińskiej. W latach 1516–1521 funkcję tę pełnił Mikołaj Kopernik. Do dziś na ścianie krużganka pozostała unikalna pamiątka po jego pobycie – własnoręcznie wykonana doświadczalna tablica astronomiczna z 1517 r., a w zbiorach biblioteki
przechowywany jest inkunabuł medyczny, z którego korzystał ten wybitny astronom.
9
INSTYTUCJE
Dom „Gazety Olsztyńskiej”
Dom „Gazety Olsztyńskiej”
Siedzibę muzeum stanowi zrekonstruowany budynek, w którym w latach 1920–1939 mieściła się redakcja i drukarnia „Gazety Olsztyńskiej”.
Znajdują się tam zbiory i ekspozycje dotyczące przede wszystkim historii
Olsztyna. Szczególnie prezentowane są treści związane z tradycją polskiej prasy na Warmii i Mazurach.
Muzeum Przyrody
To jeden z oddziałów Muzeum Warmii i Mazur mieszczący się w Olsztynie w secesyjnym pałacyku z końca XIX w. W jego zasobach zgromadzono dotąd ok. 18 900 eksponatów. W większości są to zbiory zoologiczne, botaniczne i geologiczne. Odwiedzającym udostępniona jest stała
wystawa „Zwierzęta Warmii i Mazur”. Muzeum prowadzi też działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjno-popularyzatorską.
Dom „Gazety Olsztyńskiej”
pl. Targ Rybny 1,
tel. 089 534 01 19.
Muzeum Przyrody
ul. Metalowa 8,
tel. 089 533 47 80.
Muzeum Przyrody prezentuje
stałą wystawę „Zwierzęta Warmii
i Mazur”
10
KULTURA
MIEJSCA PEŁNE KULTURY
Ośrodki kultury
Domy i ośrodki kultury oraz biblioteki to miejsca szczególne w życiu kulturalnym każdego miasta. Instytucje, w których organizuje się wiele imprez, realizuje wyjątkowe projekty, kreuje wydarzenia kulturalne nadają miastu indywidualny charakter, tworzą jego niepowtarzalny klimat. To właśnie w takich miejscach często spełniają się artystyczne marzenia, zaspokajane są pasje twórcze, ciekawość świata i jego rozmaitych kultur czy po prostu potrzeba
bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Każda instytucja ma swoje własne propozycje i sposoby na uatrakcyjnienie
mieszkańcom i turystom wolnego czasu.
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Rodziewiczówny 3,
tel. 089 527 09 64,
www.mok.olsztyn.pl
Miejski Ośrodek Kultury proponuje
nie tylko najmłodszym wiele
sposobów na atrakcyjne spędzenie
wolnego czasu
Miejski Ośrodek Kultury (MOK)
Mieści się na Starym Mieście w samym centrum życia artystycznego
Olsztyna. W „Spichlerzu” i Galerii „Rynek” ma miejsce ponad 100 różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych rocznie. Od września do czerwca
można uczestniczyć w wernisażach, koncertach, spotkaniach, spektaklach, projekcjach filmowych i prezentacjach. Działalność MOK obejmuje wszelkie dziedziny kultury i sztuki, od plastyki, poprzez literaturę i film, po muzykę i teatr. MOK wspiera wartościowe projekty twórcze
artystów pracujących samodzielnie, a także wzbogacające kulturę miasta inicjatywy instytucji i organizacji społecznych.
Przy Miejskim Ośrodku Kultury działa Olsztyński Chór Kameralny „Collegium Musicum”, zespół wokalny „Moderato”, Klub Plastyka Amatora
„Sąsiedzi”. Młodzież rozwija swoje zainteresowania w pracowni literac-
MIEJSCA PEŁNE KULTURY
kiej, na warsztatach dziennikarskich i filmoznawczych, w grupie teatralnej „Kokon”. Dla dzieci przeznaczone są zajęcia zespołu „Radość”. MOK
jest organizatorem najdłuższej letniej imprezy, jaką jest Olsztyńskie Lato
Artystyczne, trwające od czerwca do września każdego roku.
Przy MOK działa Miejska Orkiestra Dęta powstała w 1985 r. W jej skład
wchodzą muzycy olsztyńskiej filharmonii, orkiestr wojskowych i nauczyciele szkół. Założycielem i kapelmistrzem jest Józef Kieliszewski. Orkiestra dała kilkaset koncertów w kraju i za granicą.
Pałac Młodzieży
Jest największą placówką oświatowo-wychowawczą w Olsztynie.
W 16 pracowniach pracują zespoły budzące i rozwijające różnorodne zainteresowania dzieci i młodzieży. Ci, którzy lubią grać, tańczyć i śpiewać
mogą rozwijać swoje zdolności w Zespole Tańca Ludowego „Rutka”, inni
– śpiewać w zespołach wokalnych, grać na keyboardzie i gitarze klasycznej lub w próbować sił w zespole muzyki dawnej. Ciekawą propozycją są
zajęcia teatru tańca. Dużą popularnością cieszy się chór chłopięcy. Umiejętności aktorskie można zdobywać w kilku grupach wiekowych zespołu
teatralnego. Zaś zajęcia w teatrze lalek „Iskierka” to współdziałanie plastyki i teatru. Działa tu sekcja turystyczna, modelarnia, strzelnica sportowa, sekcja brydżowa i szachowa. Miłośników słowa pisanego zaprasza
zespół reporterski. W Pałacu Młodzieży znajduje się też galeria sztuki.
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych (CEiIK)
Położone jest w jednym z najpiękniejszych parków w Olsztynie – Parku
„Jakubowo”. CEiIK integruje społeczności lokalne i środowiska kulturotwórcze regionu, tworzy i chroni regionalną indywidualność kulturalną,
diagnozuje aktywność społeczną w tej sferze. Pełni rolę przedstawiciela
Narodowej Agencji Programu „Młodzież” w województwie warmińsko-
11
Pałac Młodzieży
ul. E. Plater 3,
tel. 089 527 32 69,
www.palac.olsztyn.pl
Centrum Edukacji i Inicjatyw
Kulturalnych
ul. Parkowa 1,
tel. 089 513 17 34,
www.ceik.pl
W celu rozwijania zainteresowań
młodych ludzi Pałac Młodzieży
organizuje poza kółkami także
liczne spotkania
CZY WIESZ, ŻE:
Budynek, w którym mieści się dziś
CEiIK powstał na początku XX w. Służył
jako restauracja. Po wojnie oddany do
użytku 1 X 1951 r. działał początkowo
jako Wojewódzki Dom Kultury
i Oświaty Związków Zawodowych.
W 1992 r. przekształcił się
w Regionalny Ośrodek Kultury,
a w 2002 r. w Centrum Edukacji
i Inicjatyw Kulturalnych (CEiIK).
Jednym z priorytetów CEiIK-u jest
tworzenie i ochrona regionalnej
indywidualności kulturalnej
12
Centrum Polsko-Francuskie Côtes
d’Armor Warmia i Mazury
ul. Dąbrowszczaków 39,
tel. 089 527 63 73,
www.cpf.olsztyn.pl
Ośrodek Kultury Studenckiej
UWM
ul. Kanafojskiego 1/8,
tel. 089 523 32 36.
Studenci z „Jamnika” biorą udział
w licznych konkursach, w których
często zdobywają nagrody
ADRESY OSIEDLOWYCH
DOMÓW KULTURY
r Spółdzielczy Dom Kultury
„Akces’’, Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Pojezierze”, ul. Pana Tadeusza 6a,
tel. 089 534 18 82.
r Osiedlowy Dom Kultury „Akant”,
ul. Kanta 11, tel. 089 541 58 40.
r Osiedlowy Dom Kultury „17”
ul. Leyka 17, tel. 089 541 28 13.
r Osiedlowy Dom Kultury
„Na Górce”, ul. Wańkowicza 9,
tel. 089 543 55 99.
KULTURA
-mazurskim. Jego celem jest nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymiana doświadczeń. Jest także organizatorem Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”, od lat działa tam Dyskusyjny Klub Filmowy
„ZA”, Stowarzyszenie „Tratwa”, Ośrodek Poszukiwań i Edukacji Teatralnej „Węgajty”.
Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor Warmia i Mazury
Centrum jest wyrazem partnerskich stosunków i oficjalnej współpracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim i departamentem
Côtes d’Armor w Bretanii (Francja). Centrum popularyzuje kulturę, sztukę i język francuski. Organizuje wystawy malarstwa i fotografii, spotkania kulturalne, m.in. Dni Kultury Francuskiej czy Dni Bretanii. Centrum
jest także inicjatorem i organizatorem prezentacji regionalnej kultury
polskiej w departamencie Côtes d’Armor i w regionie Bretanii.
Ośrodek Kultury Studenckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Swą działalność prowadzi na olsztyńskim uniwersytecie . Zaspokaja potrzeby żaków, zarówno jeżeli chodzi o rozwój ich zainteresowań i pasji,
jak też wypełnienie wolnego czasu. Ośrodek udostępnia sale do prób,
instrumenty, sprzęt nagłaśniający oraz organizuje wiele imprez kulturalnych. Pomaga studentom realizować ich pomysły. Obecnie w ośrodku
skupionych jest kilkanaście agend. Działają przy nim m.in. Zespół Pieśni
i Tańca „Kortowo”, Teatr Studencki „Cezar” i Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”.
Osiedlowe Domy Kultury
Prowadzą działalność w lokalnych środowiskach. Służą przede wszystkim dzieciom i młodzieży, bowiem to właśnie do nich kierowana jest
większość programów; to im zapewniają atrakcyjne formy spędzania
wolnego czasu podczas wakacji czy ferii. Jednak w każdym ośrodku realizowane są także projekty, pozwalające aktywnie i twórczo zagospodarować wolny czas ludziom starszym. Animatorzy kultury z ogromną
pasją realizują postawiony sobie cel – kształtowanie osobowości i rozwijanie zdolności twórczych swoich podopiecznych. Tam działają liczne pracownie, tworzone są koła zainteresowań. Bardzo często właśnie
w osiedlowych domach kultury ma miejsce pierwsze spotkanie ze sztuką. Możliwość realizowania tutaj swoich pasji odgrywa często decydującą rolę w życiowych wyborach młodych ludzi.
MIEJSCA PEŁNE KULTURY
13
Biblioteki
Czy Internet zastąpi biblioteki? Olsztyn jest przykładem , że można pogodzić elektroniczny przekaz informacji z tradycyjnym czytelnictwem. Oprócz działających od setek lat typowych bibliotek, powstają nowe – wsparte multimediami i te właśnie wzbudzają coraz większe zainteresowanie nie tylko wśród młodego pokolenia, zdobywając wciąż
nowych czytelników.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
Mieści się w Starym Ratuszu, który po remoncie wrócił do pierwotnej,
gotyckiej postaci i stanowi dziś perłę architektoniczną Olsztyna. Jest
znakomitym przykładem umiejętnego łączenia dawnego z nowym.
Przeprowadzono automatyzację procesów bibliotecznych. Czytelnicy
mają możliwość korzystania ze zbiorów innych bibliotek poprzez wypożyczalnie międzybiblioteczne, dostęp do bazy danych Biblioteki Narodowej. W zasobach biblioteki znajdują się także zbiory specjalne – płyty analogowe i kompaktowe, nuty, „książki mówione”, dokumenty życia
społecznego, fotogramy, stare druki oraz książki dla osób niewidomych
i słabowidzących. WPB współpracuje z bibliotekami innych sieci w kraju
i za granicą. Organizuje różnego rodzaju działania kulturalne, m.in. spotkania autorskie czy wystawy w Galerii „Stary Ratusz”.
Wojewódzka Biblioteka
Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
ul. Stare Miasto 33 i 1 Maja 5,
tel. 089 524 90 32,
www.wbp.olsztyn.pl
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rodziewiczówny 2,
tel. 089 535 30 80,
www.mbp.olsztyn.pl
Miejska Biblioteka Publiczna
Obsługuje czytelników za pośrednictwem 17 filii, rozmieszczonych we
wszystkich dzielnicach miasta. Większość filii ma charakter ogólny, zarówno ze względu na rodzaj gromadzonych zbiorów, jak i zakres świadczonych usług, dwie filie przeznaczone są dla młodzieży i czytelników
Przechadzając się po olsztyńskiej
Starówce, można wstąpić po
książkę do Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej
.
14
Na każdym osiedlu Olsztyna
znajduje się filia Miejskiej Biblioteki
Publicznej
Biblioteka Multimedialna
„Planeta 11”
al. Piłsudskiego 38,
tel. 089 535 44 88,
www.planeta11.pl
Olsztyńska młodzież jest oczarowana bogatą ofertą biblioteki. Do
komputerów ustawiają się kolejki
KULTURA
dorosłych, jedna – dla dzieci i młodzieży, jedna zaś jest filią specjalną nastawioną na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw. Zbiory Centrum
Informacji obejmują m.in. takie zagadnienia jak: zarządzanie i organizacja, finanse, bankowość, statystyka, gospodarka odpadami, logistyka,
marketing, urbanistyka i architektura, ciepłownictwo, przemysł drzewny, samorząd terytorialny.
Młodzież i dzieci mają w Olsztynie do swojej dyspozycji jedne z najnowocześniejszych bibliotek w kraju. Są to:
– Biblioteka Multimedialna „Planeta 11”. Jedna z sześciu
tego typu placówek na świecie i jedna z najnowocześniejszych w Polsce
dla młodych ludzi powyżej 13 roku życia. Oddana do użytku we wrześniu 2004 r. w ramach projektu „Biblioteka dla młodych klientów” Fundacji Bertelsmanna. Oferuje książki, płyty CD, DVD, gry komputerowe,
programy. Liczne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
i oprogramowaniem umożliwiają samodzielną pracę, są tu także stanowiska do odtwarzania CD i DVD. W swoich zbiorach „Planeta” posiada profesjonalne podręczniki gramatyczne i materiały multimedialne do
nauki języków obcych, tych bardzo popularnych, jak angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski i rosyjski, a także do mniej powszechnych jak arabski, japoński, hebrajski i grecki.
W bibliotece prowadzone są zajęcia aktywizujące młodzież z realizowanym projektem „Wolontariat europejski”. Można tu też rozwijać swoje
zainteresowania z zakresu poezji, grafiki, teatru, filmu czy też spotykać
się z przyjaciółmi i prezentować swoje umiejętności i talenty.
MIEJSCA PEŁNE KULTURY
– „Abecadło” jest nowoczesną biblioteką dla dzieci do 13 lat. Została oddana do użytku 21 marca 2006 r. Mieści się na II piętrze Centrum Handlowego „Alfa”. Dzieci mają dostęp do książek tradycyjnych,
mówionych, 25 różnych rodzajów czasopism, zbiorów specjalnych
(VDS, CD, DVD), zabawek, komputerów i Internetu. Do dyspozycji dzieci i młodzieży oddany jest nowoczesny sprzęt techniczny – komputery,
odtwarzacze, rzutniki, drukarki, skanery itp. Można też zawsze skorzystać z pomocy bibliotekarzy i wolontariuszy. W zbiorach biblioteki znajduje się również zbiór książek i czasopism dla rodziców, który ułatwi
zrozumienie psychiki i potrzeb dziecka. Dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach z zakresu literatury, plastyki, teatru i muzyki. W bibliotece
można odrabiać prace domowe i rozwijać własne zainteresowania.
15
W „Abecadle” personel chętnie
pomaga dzieciom w dokonaniu
wyboru
„Abecadło”
al. Piłsudskiego 16,
tel. 089 527 28 10,
www.abecadlo.olsztyn.pl
MultiCentrum
ul. Limanowskiego 8,
tel. 089 526 65 17,
www.multicentrum.net
– MultiCentrum to ośrodek służący nauce i wzbogacaniu wiedzy, oferujący szeroki zakres działań połączonych z zaawansowanymi i najnowszymi
Im więcej zmysłów dziecka zostanie
zaangażowanych w naukę, tym
lepsze będą jej rezultaty – wiedzą
o tym pracownicy MultiCentrum
16
W księgozbiorze Hosianum
znajduje się ponad 300
inkunabułów
Biblioteka Wyższego Seminarium
Duchownego HOSIANUM
ul. Kard. Hozjusza 15,
tel. 089 523 89 75,
www.hosianum.edu.pl
CZY WIESZ, ŻE:
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej HOSIANUM istnieje od 1589 r. Z Braniewa
do Olsztyna została przeniesiona po
1945 r. W październiku 1949 r. wznowiła swoją działalność.
Od sierpnia 1997 r. funkcjonuje w nowo wybudowanym gmachu w kompleksie zabudowań seminaryjnych
w Olsztynie-Redykajnach. Wśród zbiorów bibliotecznych na szczególną uwagę zasługują unikatowe inkunabuły:
Piotra Lombarda „Sententiarum libri IV”
– wydrukowany w Strasburgu przed
1468 r., unikatowe w skali całego kraju są „Historia destrucionis Troiae”
z 1480 r. i „Pielgrzymka do Ziemi Świętej” Michała Radziwiłła oraz „Breviarium Warmiense” z 1494 r.
KULTURA
technologiami informatycznymi. To miejsce, w którym, prócz korzystania
z komputerów i Internetu, można nauczyć się podstaw robotyki, tworzyć
muzykę, czy wejść w świat nowych technologii. MultiCentrum jest podzielone na sześć działów tematycznych. Najmłodsi mają swój MultiOgródek z bajkowymi stworkami: Budyniem i Bezą. Dzieci poznają kolory, kształty, mogą zaprojektować ogród czy dom. Projekty mebli można
wydrukować, pokolorować i skleić – to sposób na ćwiczenie manualnych
umiejętności. Jest też dział MultiDzieci, w którym najmłodsi mieszkańcy
Olsztyna uczą się m.in. przepisów ruchu drogowego. Pomaga im w tym
interaktywna mapa z zaznaczonymi jezdniami i przejściami dla pieszych.
Tu mogą poznać podstawy matematyki, nuty i budować proste modele maszyn. O dźwiękach dowiedzą się w dziale MultiMuzyka, który do
dyspozycji młodych pasjonatów ma nie tylko klawiatury komputerowe,
ale też keyboardy i mikrofony. Znajdzie się coś dla miłośników sztuk wizualnych. Dział MultiSztuki wyposażony jest w bardzo proste programy
do tworzenia karykatur, ale i te dużo bardziej skomplikowane, których
używali twórcy efektów specjalnych do „Gwiezdnych wojen”. Nie zapomniano także o naukach ścisłych. Dzieci i młodzież mają trzy działy do
wyboru. MultiLogika – świat sterowanych komputerowo robotów, modeli samochodów, różnych urządzeń i konstrukcji, które można wykonać
samodzielnie ze specjalnych elementów. MultiNauka uczy biologii, fizyki
i chemii przez doświadczenia, a dzięki MultiTechnice można zapoznać się
z najnowszymi technologiami wykorzystywanymi w przemyśle.
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego HOSIANUM
Zbiory Biblioteki obejmują 324 inkunabuły (największy zbiór w Polsce północno-wschodniej), 7618 starodruków, 141 399 druków nowszych, 93 166 czasopism. Biblioteka szczyci się posiadaniem unikatowego zbioru książek wydawanych w oficynach Braniewa, począwszy
od XVI w. aż po 1945 r. Część inkunabułów i starych druków pochodzi
z powstałej w 1347 r. biblioteki kapituły kolegiackiej z Dobrego Miasta,
biblioteki kapitulnej we Fromborku, część książek z byłych bibliotek Ornety i Reszla. Zachowane inkunabuły warmińskie są cennym świadectwem kultury umysłowej Warmii z drugiej połowy XV w. Dobór autorów, tematyka zachowanych pism, druk w najprzedniejszych oficynach
wydawniczych ówczesnej Europy wystawiają zaszczytne świadectwo
nabywcom i czytelnikom, bibliotekom i szkołom całej ówczesnej War-
MIEJSCA PEŁNE KULTURY
mii. Biblioteka ma profil naukowy. Korzystają z niej alumni, studenci
teologii oraz studenci i pracownicy naukowi innych uczelni Olsztyna,
głównie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Biblioteka Uniwersytecka
Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego realizuje zadania dydaktyczne, usługowe i naukowe. Pełni także funkcję ogólnodostępnej
biblioteki naukowej, służącej mieszkańcom miasta, regionu i kraju.
Biblioteka UWM jest największą biblioteką naukową północno-wschodniego regionu Polski. Księgozbiór Biblioteki Głównej UWM liczy obecnie
ponad 880 tys. woluminów. Zbiory mają charakter uniwersalny zarówno w treści, jak i w formie. Reprezentują wszystkie dziedziny wiedzy, zapewniają realizację badań naukowych i procesu dydaktycznego na 40
kierunkach 15 wydziałów Uniwersytetu.
System biblioteczno-informacyjny UWM to: Biblioteka Główna, 4 biblioteki wydziałowe, biblioteka Gimnazjum i Liceum Akademickiego, 2 filie
zamiejscowe (Ełk, Braniewo), 29 tzw. bibliotek zakładowych, Centrum
Dokumentacji Europejskiej oraz Punkt Informacji Normalizacyjnej.
Nowy budynek biblioteki uniwersyteckiej znajduje się w Kortowie II i jest
najnowocześniejszym budynkiem tego typu w regionie. Znajduje się w
nim: 700 miejsc czytelnianych, 300 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, 8 kabin do pracy indywidualnej, 5 kabin wyposażonych w sprzęt audiowizualny, kawiarnia, czytelnia prasy, punkt informacyjny, księgarnia, sklep papierniczy, ogród zimowy, dwa tarasy
widokowe, 3 sale dydaktyczne oraz 2 sale do nauki w grupach.
17
Biblioteka Uniwersytecka
ul. Oczapowskiego 4,
tel. 089 523 33 09,
www.uwm.edu.pl/bibgw/pl
CZY WIESZ, ŻE:
Biblioteka Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
powstała 1 września 1999 r.
z połączenia Biblioteki Akademii
Rolniczo-Technicznej i Biblioteki
Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Biblioteka UWM jest jedną
z najnowocześniejszych w Polsce
18
KULTURA
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Czy można przenieść się do roku 1542 i opowiedzieć Mikołajowi Kopernikowi o wynikch badań, które potwierdziły jego model budowy świata oraz przedstawić współczesny obraz Wszechświata – jakże bogatszy od zawartego
w dziele „O obrotach sfer niebieskich”? Może nie wszędzie, ale w Olsztynie istnieje taka możliwość dzięki Planetarium, które jest pomnikiem zbudowanym w hołdzie temu wielkiemu astronomowi.
Olsztyńskie Planetarium
al. Piłsudskiego 38,
tel. 089 533 49 51,
www.planetarium.olsztyn.pl
Obserwatorium Astronomiczne
ul. Żołnierska 13,
tel. 089 527 67 03.
CZY WIESZ, ŻE:
19 lutego 1973 r. – w 500. rocznicę
urodzin Mikołaja Kopernika – odbyło
się otwarcie Planetarium w Olsztynie.
Gmach zaprojektował Ludomir Gosławski. Kolorową kompozycję, składającą
się z 205 płytek na wschodniej ścianie
atrium, oraz portret Mikołaja Kopernika
wiszący w holu wykonał artysta plastyk
Stefan Knapp z Londynu.
W holu znajduje się malowidło ścienne Zygmunta Drońskiego przedstawiające Koński Łeb, ciemny obłok pyłowy
z gwiazdozbioru Oriona.
Obserwatorium Astronomiczne
w wieży ciśnień z XIX w.
Olsztyńskie Planetarium
Główną formą działalności Planetarium są programy astronomiczne.
Corocznie ogląda je kilkadziesiąt tysięcy widzów. Prezentowane w czasie projekcji rozgwieżdżone niebo oraz ciekawe zjawiska astronomiczne
na długo pozostają w pamięci widza. Młodzieży szkół podstawowych
i średnich Planetarium oferuje projekcje dydaktyczne. Plcówka prowadzi także szerszą działalność edukacyjną. Znajduje się tu specjalistyczna biblioteka, licząca kilka tysięcy woluminów oraz kilkadziesiąt tytułów
czasopism, głównie z zakresu astronomii, astronautyki i dyscyplin pokrewnych. Dla osób bardziej zainteresowanych astronomią organizowane są odczyty, które wygłaszają specjaliści z polskich ośrodków naukowych.
Obserwatorium Astronomiczne
Księżyc–Słońce, planety i planetoidy, gromady gwiazd, mgławice, galaktyki czy komety można zobaczyć w Olsztynie przy bezchmurnym niebie
w Obserwatorium Astronomicznym. Pobyt na tarasie Obserwatorium
jest okazją do obejrzenia panoramy miasta. W pogodny dzień atrakcją są oglądane przez lunety plamy na Słońcu. Bezchmurne wieczory
i noce odsłaniają liczne tajemnice rozgwieżdżonego nieba. Przez tele-
MIEJSCA PEŁNE KULTURY
19
Planetarium zaprasza na ciekawe
pokazy fizyczno-astronomiczne
skop można oglądać niezmierne bogactwo kraterów i gór na Księżycu,
sprawdzić czym się różnią planety od gwiazd, ujrzeć cztery najjaśniejsze
księżyce Jowisza i pierścienie Saturna. Z dalekich obiektów Wszechświata prezentowane są układy wielokrotne i gromady gwiazd, jasne mgławice oraz galaktyki. W kołach zainteresowań młodzież poszerza swoja wiedzę, poznaje instrumenty astronomiczne, wykonuje obserwacje
gwiazd zmiennych, rejestruje plamy słoneczne.
CZY WIESZ, ŻE:
Obserwatorium znajduje się w zaadaptowanej wieży ciśnień, zbudowanej
w 1897 r. na Wzgórzu Świętego Andrzeja. Jest to najwyższe (143 m n.
p.m.) wzniesienie dawnego Olsztyna.
Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II
Prelekcje okolicznościowe, spotkania cykliczne: cykle biblijne, cykl światopoglądowy, spotkania poświęcone dialogowi polsko-żydowskiemu, polsko-węgierskiemu, cykl dotyczący duchowości chrześcijańskiej i wiele innych – to
szeroka działalność religijno-kulturalna instytutu.
W Instytucie Kultury Chrześcijańskiej odbywają się konferencje naukowe
i popularnonaukowe, sympozja papieskie i ekumeniczne. Instytut jest
organizatorem Warmińskich Dni Duszpasterskich. Dotychczas wydano kilka pozycji książkowych, których treść stanowią materiały Warmińskich Dni Duszpasterskich. W ciągu roku ukazują się dwa numery periodyku naukowego „Zeszyty Teologiczne”.
Ważną formą działalności są wernisaże prac plastycznych i spotkania
autorskie z poetami i pisarzami. W pomieszczeniach instytutu, pełniących także funkcje galerii swoje prace wystawiają profesjonaliści oraz
artyści amatorzy z Olsztyna i regionu.
Instytut Kultury Chrześcijańskiej
im. Jana Pawła II
ul. Kopernika 47,
tel. 089 527 51 96,
www.ikch.olsztyn.pl
CZY WIESZ, ŻE:
Studium Teologii dla Świeckich
w Olsztynie powołał do życia biskup
warmiński dr Józef Glemp dekretem
z 20 IX 1979 r. Służy ewangelizacji
przez apostolat wiedzy i kultury
religijnej oraz życia wewnętrznego.
20
KULTURA
Kina
Zmieniają swoje oblicza, dawne kina odchodzą w przeszłość – ich brak budzi sprzeciw i wywołuje nostalgię za tym,
co minęło. Ale jak to w dyskusji – jedni są za utrzymaniem status quo, inni pragną nowości, tak było i w tym przypadku. Olsztyn nie oparł się tym tendencjom. Zwyciężyło nowe…
Helios
al. Piłsudskiego 16,
tel. 089 535 20 00,
www.heliosnet.pl
Centrum Kultury Filmowej
AWANGARDA 2
ul. Stare Miasto 23,
tel. 089 527 28 27.
„Helios”
Olsztyński multipleks mieści się w Centrum Handlowym „Alfa”. Należy do powstałej w 1993 r. polskiej sieci kin. Kino z rozmachem wpisuje się w najnowsze tendencje, zapewniając swoim widzom 1100 miejsc
w pięciu klimatyzowanych salach. Jest wyposażone w wysokiej klasy
sprzęt kinotechniczny, który umożliwia doskonały odbiór dźwięku i obrazu (ekrany perełkowe).
Centrum Kultury Filmowej AWANGARDA 2 – Sieć Kin Studyjnych
Nieco przewrotnie dzisiaj brzmi jego nazwa, bo takich kin już się raczej nie spotyka. Może bez specjalnych wygód, ale z prawdziwą duszą
kino „Awangarda” jest najstarszym kinem stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. Jego początki sięgają jeszcze czasów przedwojennych. Konkurencyjność „Awangardy” oparta jest na ambitnym repertuarze i zbliżeniu się do dawnego, artystycznego typu kina. Przybliża
widzom wartościowe, mniej komercyjne filmy z kraju i zagranicy, nie
pomija jednak produkcji masowych. Przed seansem do swojego stylizowanego wnętrza zapraszają widzów Filmowa Herbaciarnia oraz Filmowy Bar Kawowy MM.
Awangarda
Helios
21
MIEJSCA PEŁNE KULTURY
Kluby i dyskoteki
Tu późnym wieczorem zaczyna się życie nocne Olsztyna, kończące się wraz z nastaniem świtu. Szukając kameralnych klimatów z muzyką koniecznie trzeba odwiedzić kluby na Starym Mieście, a nagromadzoną w ciągu dnia energię rozładować w jednej z olsztyńskich dyskotek. Prym wiodą młodzi bywalcy, chociaż nie brakuje też dojrzałych
klientów. Z pewnością duży wpływ na życie klubowe Olsztyna ma kilkudziesięciotysięczne bractwo studenckie.
Wielbiciele jazzu mogą w Olsztynie posłuchać ulubionej muzyki w „Bohema Jazz Club” i w „Alchemia Music Pub”. W mieście działa wiele klubów studenckich, z których większość skupiona jest w Kortowie: „Rakor”, „Antałek”, „Agros”, „Luzak”, „Azymut”, „Summer”, „U Walerka”,
„Grawitacja”. Kluby typowo dyskotekowe, w których można tańczyć
do białego rana to „Pestka”, „Club Red Night”, „Flesz”, „Club 22” i rozlokowana na trzech piętrach „Euforia”. W klubach studenckich i dyskotekowych działają didżeje.
Miłośnicy ostrzejszych brzmień, aż po trash i black metal mogą udać
się do klubu „Andergrant” (koncerty w każdy piątek i sobotę) oraz do
„Molotov Cafe”. Wśród klubów kameralnych na uwagę zasługują
„Cafe Teatralna” oraz „U Artystów” – siedziba Klubu Środowisk Twórczych, gdzie poza dobrą kuchnią organizowane są wernisaże, koncerty,
wystawy, wieczory autorskie oraz promocje książek.
Folk irlandzki i rock – takie nastroje panują w „Irish Pub Carpenter”.
Zwolennicy szant odnajdą swoje klimaty w klubie „Pod Kotwicą”. Słuchając muzyki i kosztując trunków, można w gronie przyjaciół i znajomych pograć w bilard. Oferują to m.in. klub „Baszta” i „Beczka”. W wielu z wymienionych klubów można także wziąć udział w karaoke.
Luzak
22
KULTURA
Edukacja kulturalna
W Olsztynie jest wielu młodych, zdolnych ludzi. To właśnie z myślą o nich rozwija się szkolnictwo artystyczne, powstają nowe placówki, poprawiają się warunki w już istniejących. Zostać artystą malarzem, aktorem, muzykiem czy
tancerzem w Olsztynie nie jest trudno. Młodzież ma możliwości rozwijania swoich talentów pod okiem fachowców
w jednej z kilku szkół artystycznych. W Olsztynie znajdują się również instytucje, które poprzez swoją działalność
poszerzają wiedzę młodych pasjonatów z różnych dziedzin.
Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II st. im. Fryderyka Chopina
ul. Kościuszki 39,
tel. 089 527 26 91,
www.szkola-muz.olsztyn.pl
Państwowe Liceum Plastyczne
ul. Partyzantów 85,
tel. 089 541 21 90,
www.plp-olsztyn.neostrada.pl
CZY WIESZ, ŻE:
Szkoła Muzyczna powstała w Olsztynie już w 1945 r. Początkowo mieściła się w pięknej willi nieopodal zamku.
W 1972 r. oddano do użytku nowy budynek szkoły z salą koncertową z organami, salą rytmiki i salą kameralną.
Państwowe
Liceum Plastyczne
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina
W szkole realizowane są 2 cykle nauczania: 6-letni dla dzieci w wieku
powyżej lat 7 i 4-letni dla osób powyżej 10 lat. W cyklu 6-letnim dzieci
uczą się gry na instrumentach muzycznych takich jak: akordeon, fortepian, flet, klarnet, skrzypce, wiolonczela, gitara, trąbka i perkusja, natomiast nieco starsze grają głównie na instrumentach dętych: fagot, obój,
puzon, saksofon, waltornia. Oprócz nauki gry na instrumentach muzycznych, uczniowie zdobywają wiedzę o muzyce, tańczą, grają w zespołach i śpiewają w szkolnym chórze. Absolwenci szkoły I stopnia mogą
kontynuować naukę w szkole II stopnia na jednym z trzech wydziałów:
instrumentalnym, wokalnym lub wydziale rytmiki.
Państwowe Liceum Plastyczne
W tej szkole młodzież może kształcić się w takich dziedzinach, jak: ceramika artystyczna, reklama wizualna, rysunek i malarstwo, rzeźba,
podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu, historia sztuki.
Liceum Plastyczne we wszechstronnej edukacji artystycznej nie ogranicza się do sal i pracowni budynku, w którym się mieści. Stałe elementy
MIEJSCA PEŁNE KULTURY
edukacji realizowane są poprzez plenery malarskie i rzeźbiarskie, projekty międzynarodowe, współpracę regionalną ze szkołami plastycznymi,
projekty teatralno-plastyczne, praktyki zawodowe dla ceramików, stałą
współpracę z instytucjami kultury.
Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka
Przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie od 1991 r. istnieje 3-letnie Studium Aktorskie ze specjalnością: aktorstwo dramatyczne. Szkoła mieści
się w wyremontowanym i nowocześnie wyposażonym budynku obok
teatru. Dysponuje profesjonalnymi salami prób, salą baletową i zapleczem socjalnym. W lipcu 1998 r. Decyzją Ministra Kultury i Sztuki Studium Aktorskie uzyskało uprawnienia szkoły publicznej, prawo wydawania dyplomów państwowych w zawodzie aktora. Absolwentci Studium
pracują na scenach wielu teatów w Polsce.
23
Policealne Studium Aktorskie
im. Aleksandra Sewruka
ul. 1 Maja 4,
tel. 089 527 43 88.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
ul. Głowackiego 17,
tel. 089 527 66 73.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Na wydziale kształcą się muzycy i plastycy, którzy wciąż powiększają środowisko młodych twórców nie tylko z naszego regionu.
W skład Katedry Sztuk Pięknych wchodzą pracownie: malarstwa
i rysunku, grafiki warsztatowej, projektowania graficznego, rzeźby,
przedmiotów teoretyczno-metodycznych.
Katedra Muzyki, zgodnie z profilem kształcenia, do pierwszoplanowych zadań artystycznych pracowników i studentów zalicza przedsięwzięcia w zakresie chóralistyki. Jest to dominujący i zarazem najszerszy
obszar działalności.
W pracowniach Katedr: Sztuk
Pięknych i Muzyki uzdolnieni
studenci mogą rozwijać swój talent
pod okiem wykwalifikowanej kadry
24
KULTURA
ARTYSTYCZNA AKTYWNOŚĆ
Jak muzykują?
Olsztyn kocham, moją małą Amerykę – to refren, który słychać nie tylko na koncertach Zespołu „Czerwony Tulipan”.
Pod tą szczerą, patriotyczno-artystyczną deklaracją podpisałyby się zapewne także inne zespoły działające w Olsztynie. W mieście muzykują kapele bluesowe, popowe, zespoły jazzowe i kabaretowe. Od początku lat 80. w Olsztynie
bardzo dynamicznie rozwija się rockowa scena muzyczna. Pojawiło się wiele młodych grup, z których kilka gra do
dzisiaj. Oczywiście rock nie jest jedynym gatunkiem muzycznym, reprezentowanym przez naszych muzyków. Przyjeżdżając od razu można się natknąć na informacje o koncertach olsztyńskich zespołów. Plakaty grup pomogą wybrać najbardziej interesujące koncerty.
Muzyce niezmiernie często towarzyszy taniec. O jego popularności w Olsztynie świadczą znane w całym kraju szkoły oraz
działające przy większości ośrodków kultury kluby. W grodzie nad Łyną nie mogło też zabraknąć zespołów ludowych.
Zespoły folklorystyczne
„Warmia” kultywuje tradycję
regionalną
Zespół Pieśni i Tańca „Warmia”
Jego początki sięgają 1954 r. Zespół jest pomysłodawcą i współorganizatorem wielu imprez artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym i
międzynarodowym, m.in.: Międzynarodowych Dni Folkloru, Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych Miast Bliźniaczych czy Regionalnego Przeglądu Kapel Ludowych. Międzynarodowe Dni Folkloru to ciesząca się od lat wielkim powodzeniem barwna impreza, podczas której
ARTYSTYCZNA AKTYWNOŚĆ
zarówno mieszkańcy, jak i turyści mają okazję podziwiać zespoły z Białorusi, Słowacji, Egiptu, Grecji, Turcji, Serbii, Kurdystanu, Togo, Włoch, Korei, czy tak egzotycznych zakątków świata, jak Republika Buriacji. Z biegiem lat Warmia stała się zespołem wielopokoleniowym, a z uwagi na
swoją ponad 250-osobową społeczność – jest jednym z najliczniejszych
zespołów w kraju.
25
Występ zespołu „Kortowo” na
Starym Mieście w Olsztynie
Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo”
Reprezentacyjny zespół folklorystyczny Uniwersytetu. Historia powstania zespołu sięga lat 50., kiedy to grupa studentów postanowiła powołać grupę taneczną kultywującą polski folklor. Od lat „Kortowo” czerpie
inspiracje z tradycji ludowej. Poprzez taniec i muzykę wiernie odtwarza polskie tańce, pieśni i obrzędy. Tancerze występują w oryginalnych
strojach ludowych, wzbudzając zainteresowanie i fascynację ich pięknem i bogactwem.
Zespoły taneczne
Reprezentacyjny Zespół Dziecięcy „Radość”
Olsztyński dziecięcy zespół piosenki i ruchu „Radość” został założony
w 1976 r. przez Wojciecha Jeżewskiego. Program zespołu oparty jest na
stylizacji folkloru polskiego i innych narodów w połączeniu z klasyczną techniką taneczną, rewią i muzyką rozrywkową. Koncerty „Radości”
miały miejsce prawie w całej Europie.
Od ponad 30 lat nie brakuje dzieci
chętnych do tańca w zespole
„Radość”
26
KULTURA
Zespoły estradowe i kabaretowe
Big Day
Czerwony Tulipan
Czyści jak łza
Harlem
BIG DAY powstał w lipcu 1992 r. Gra muzykę, którą można określić
mianem przebojowego rocka nawiązującego do dobrych tradycji lat
60. oraz gitarowej muzyki angielskiej z początku lat 90. Filarami grupy są Ania Zalewska i Marcin Ciurapiński. Największym przebojem grupy, dzięki któremu stali się rozpoznawalni w całej Polsce, jest „Dzień gorącego lata”. (www.bigday.pl)
CZERWONY TULIPAN – w jego repertuarze szczególne miejsce zajmuje
poezja śpiewana, ogólnie twórczość zespołu jest określana jako liryczna i pełna głębokiego kontekstu kulturowego. Od początku istnienia
(1985) kształt artystyczny zespołu tworzyli: Ewa Cichocka (śpiew), Krystyna Świątecka (śpiew), Stefan Brzozowski (śpiew, gitara akustyczna,
kierownictwo artystyczne) oraz zmieniający się muzycy – od 1992 r. do
zespołu należy Andrzej Czamara (gitara akustyczna). Czerwony Tulipan
na trwałe wpisał się w poetycki i muzyczny klimat Olsztyna. Wielokrotnie koncertował na scenach ogólnopolskich, a Stefana Brzozowskiego
śmiało można uznać za najsłynniejszego olsztyńskiego barda.
(www.czerwonytulipan.olsztyn.pl)
CZYŚCI JAK ŁZA jest etatowym kabaretem Radia Olsztyn, od lat uprawiającym radiową twórczość satyryczną. Ich specjalność to piosenka literacka, zabarwiona nutką absurdu i czarnego humoru. Będąc zawodowymi
aktorami, „Czyści...”, oprócz piosenek, prezentują w programach także
autorskie skecze, monologi i poezję satyryczną. Zespół był wielokrotnie
nagradzany, m.in. na Festiwalu Kultury Studenckiej FAMA, Biesiadach Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmińskim, Przeglądach Piosenki Kabaretowej OSPA w Ostrołęce i PAKA w Krakowie. (www.czyscijaklza.pl)
HARLEM Jest jednym z najpopularniejszych zespołów rockowych w kraju. Jego początki sięgają 1993 r. i związane są z momentem rozwiązania
formacji Babsztyl. Na polskiej scenie muzycznej Harlem umiejscawiany
jest między Dżemem a Perfektem. Zespół wydał łącznie 5 płyt, z których
debiutancka „Lustra” została nagrana w studiu Radia Olsztyn. Utwory
z tego krążka stanowią żelazny repertuar. Dorobek grupy obrazuje niezliczona ilość koncertów, z których najbardziej prestiżowym był koncert
z legendą światowego rocka – zespołem Deep Purple. Ponadto zespół
zapraszany jest często na zloty motocyklowe. (www.harlem.pl)
27
ARTYSTYCZNA AKTYWNOŚĆ
HITANO powstał ponad 15 lat temu. Zespół propaguje kulturę i folklor cygański, jego członkami są olsztyńscy Romowie. Założycielem jest
Adam Lutek Fedorowicz, który pełni również funkcję prezesa Olsztyńskiego Stowarzyszenia Kultury Romskiej HITANO. Zespół HITANO bierze
czynny udział w życiu kulturalnym Olsztyna – to dzięki jego inicjatywie
organizowany jest Dzień Romski podczas Olsztyńskiego Lata Arystycznego. Zespół ma na koncie dwie nagrane płyty. (www.hitano.pl)
HORPYNA – grupa powstała w 1999 r. Muzyka, którą wykonuje to
ukraiński folk-rock okraszony własnymi kompozycjami. Utwory wykonywane przez zespół znalazły się na czterech płytach – „Tecze woda”
(2000), „Hoca-drała” (2002), płyta z kolędami i pastorałkami (2002)
i „Horpyna folk&roll” (2006). (www.horpyna.art.pl)
KACZKI Z NOWEJ PACZKI – wykonują autorską piosenkę satyryczną, piszą też parodie i pastisze znanych piosenek. Działają od 1982 r. Zdobyli główne nagrody na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i na Ogólnopolskich Spotkaniach Estradowych w Rzeszowie. Na koncie mają 3 płyty,
ich największe przeboje to „Gruba Luśka”, „Dziubdziub”, „Zapraszamy
na rowery”, „Piosenka o stoliczku”, „Autobus wycieczkowy”, „Tankuj do
pełna”. (www.kaczkiznowejpaczki.webpark.pl)
Hitano
Horpyna
KANGAROZ – rockowa grupa istniejąca od 1995 r. Muzyka KANGAROZ
to niezwykle energetyczna wiązanka z ostrymi gitarami i vokalem, czasem agresywnym, a czasem melodyjnym, stwarza niepowtarzalny klimat. W czerwcu 2007 r. ukazała się trzecia płyta zespołu zatytułowana
„Oddychaj”. (www.kangaroz.com)
Kaczki z Nowej Paczki
Kangaroz
28
KULTURA
KAPELA JAKUBOWA założona została w 1997 r., większość piosenek Kapeli utrzymana jest w klimacie warmińsko-mazurskiego folkloru. Członkowie zespołu, laureaci wielu wyróżnień, uważani są za bardów naszego regionu, nie powinna zatem nikogo dziwić nazwa zespołu, która
nawiązuje do patrona Olsztyna – św. Jakuba. Ekspresja wokalna i estradowa powoduje, że koncerty są zawsze wielkim przeżyciem, a płyty zespołu zasilają niejedną domową dyskografię.
Kapela Jakubowa
SCENA BABEL – powstała w 1999 r. Członkowie grupy są organizatorami życia artystycznego w Olsztynie, a także regularnie wystawiają swoje spektakle muzyczno-poetyckie. W programach artystycznych,
oprócz własnych kompozycji, twórcy często sięgają po klasykę polskiej
piosenki, m.in. z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, poezje Agnieszki Osieckiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Józefa Czechowicza,
Jonasza Kofty, Wojciecha Młynarskiego, Tadeusza Nowaka, Franciszka
Halasa. Każdy z koncertów SCENY BABEL jest odrębnym wydarzeniem
artystycznym. (www.scenababel.w.interia.pl)
SHANNON powstał (1994) z zainteresowań i fascynacji kulturą celtycką, która stała się inspiracją uprawianej przez nich muzyki. W drugiej
połowie lat 90. zespół wypracował sobie renomę wśród wielbicieli muzyki folkowej i tradycyjnej. Potwierdziła ją popularność dwóch pierwszych wydawnictw: „Loch Ness” i „Święto Duchów”, a także kolejnych:
„Shannon”, „Green Hypnosis”, „Tchort Vee Scoont Folk!”, „Psychofolk”.
Shannon zaczął koncertować na ogólnopolskich festiwalach – „Folk Fiesta” w Ząbkowicach Śląskich, „Eurofolk” we Włocławku, Festiwal Kultury Celtyckiej w Dowspudzie, a także pojawiać się za granicami kraju
– w Danii i we Francji. (www.shannon.art.pl)
Scena Babel
Shannon
29
ARTYSTYCZNA AKTYWNOŚĆ
SHANTAŻ jest zespołem zafascynowanym pięknem rejonu Wielkich Jezior Mazurskich oraz turystyczną piosenką wakacyjną. Na scenie od
1998 r. W swoim repertuarze, oprócz utworów autorskich, mają piosenki Krzysztofa Klenczona i Seweryna Krajewskiego, a także – w razie potrzeby – znane i lubiane szanty „masowego rażenia”. W 2002 r. wydali
dobrze przyjętą płytę „Szaleństwo Majki Skowron”, w lipcu 2007 r. drugą płytę „Wrócisz na jeziora”. (www.shantaz.art.pl)
Zespoły kameralne
„Pro Musica Antiqua”
Zespół kameralny został założony we wrześniu 1992 r. w Olsztynie przez
Leszka Szarzyńskiego, uznanego wirtuoza fletu, który skupił wokół siebie wybitnych artystów: solistów orkiestr symfonicznych i profesorów
akademii muzycznych. „Pro Musica Antiqua” dysponuje bogatym repertuarem obejmującym muzykę różnych epok. Najchętniej propaguje
dzieła mistrzów baroku i wczesnego klasycyzmu. Ważne miejsce w repertuarze zajmują utwory napisane specjalnie dla zespołu przez współczesnych kompozytorów polskich, m.in.: M. Błażewicza, M. Sawy, M.
Sewena, B. Chmielarza, M. Czerniewicza, T. Kassaka. Zespół działa pod
patronatem Muzem Warmii i Mazur w Olsztynie. Od początku swego
istnienia występuje z cyklem „Koncertów Letnich” w najbardziej znanych i turystycznie atrakcyjnych miejscowościach Warmii i Mazur. Od
1996 r. zespół prezentuje się w ramach comiesięcznych koncertów kameralnych „Cavata na olsztyńskim zamku”. Zespół prowadzi aktywną
działalność koncertową także za granicą (Austria, Niemcy, Węgry, Litwa,
Szwecja, Francja). Muzycy z zespołu dokonali wielu nagrań solowych
i zespołowych dla Polskiego Radia i Telewizji.
Shantaż
CZY WIESZ, ŻE:
Koncerty w zabytkowych budowlach
regionu zrodziły pomysł nagrań czterech płyt CD, dedykowanych miastom
regionu, w ramach projektu „Muzyka
europejska w zabytkach Warmii i Mazur”. Płyty zawierają sonaty barokowe
kompozytorów niemieckich, włoskich,
francuskich i angielskich oraz muzykę
polską dawną i współczesną. W 2005 r.
ukazała się kolejna płyta zatytułowana „Muzyka europejska w przyrodzie
Warmii i Mazur”, za którą w roku 2006
został wyróżniony nagrodą Ministra
Kultury m.in. „za promocję regionu
warmińsko-mazurskiego”.
Pro Musica Antiqua
30
KULTURA
Chóry
Chór „Bel Canto” podczas jednego
z licznych występów
CZY WIESZ, ŻE:
Chór „Bel Canto” bardzo często koncertuje zarówno w kraju, jak i za granicą.
Wystąpił w wielu konkursach chóralnych, zdobywając w nich tytuł laureata. Chór razem z olsztyńskim zespołem „Czerwony Tulipan” wydał płytę
pt. „Kolędy”. Nagrania chóru znalazły
się również na 4 płytach wydawanych
przez Fundację „Muzyka Cerkiewna”.
Przez ponad 50 lat działalności
artystycznej chór im. prof.
Wawrzyczka wykonał ok. 1600
koncertów
„Bel Canto”
Akademicki chór Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie powstał w 1996 r. Założycielem i dyrygentem zespołu jest Jan Połowianiuk. Repertuar zespołu stanowi typowa literatura chóralna od średniowiecznego chorału gregoriańskiego, przez renesansowe motety
i madrygały, pieśni wybitnych kompozytorów epoki baroku, klasycyzmu
i romantyzmu, aż po kompozycje współczesne. Jest to muzyka zarówno
religijna, jak i świecka. Większość repertuaru stanowią pieśni a cappella. W swym dorobku koncertowym chór ma także wielkie dzieła muzyki wokalno-instrumentalnej, w tym polskie prawykonanie „Liturgii św.
Jana Złotoustego op. 41” Piotra Czajkowskiego, w trakcie inauguracji
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2005.
Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka.
Założony w 1952 r. z inicjatywy prof. Wiktora Wawrzyczka przez ponad pół wieku nieprzerwanej działalności artystycznej wykonał około
1600 koncertów. Repertuar zespołu stanowią głównie: pieśni a cappella
polskich i obcych kompozytorów od muzyki dawnej do czasów współczesnych, utwory sakralne, standardy muzyki rozrywkowej, artystyczne
opracowania polskich i zagranicznych pieśni ludowych, a także kolędy
i pastorałki z różnych stron Polski i świata. Zespół, wraz ze znakomitymi
solistami i orkiestrami symfonicznymi na scenach koncertowych Polski
i świata, wykonuje również duże dzieła wokalno-instrumentalne. Chór
jest laureatem wielu prestiżowych nagród.
ARTYSTYCZNA AKTYWNOŚĆ
„Collegium Musicum”
Powstał i działa nieprzerwanie od grudnia 1977 r. przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. Chórem dyryguje od 1985 r. Janusz Wiliński. Zespół, zorganizowany na wzór XVII-wiecznych towarzystw muzycznych,
skupia zarówno amatorów, jak i muzyków z wykształcenia. Liczne prezentacje festiwalowe, nagrody w znaczących konkursach krajowych
i zagranicznych, nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe to efekt pracy i fascynacji śpiewem. Przygotował i wykonał kilkadziesiąt dzieł oratoryjno-kantatowych. Z powodzeniem koncertował w Finlandii, Szwecji, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Bułgarii, Rosji, na Węgrzech, w USA,
Wielkiej Brytanii i Francji, uzyskując bardzo dobre recenzje i opinie.
„Medici pro Musica”
Zespół wokalny lekarzy ma swój początek w 1992 r., kiedy to grupa
przyjaciół z miłości do muzyki zaczęła spotykać się, ćwiczyć i śpiewać
pod kierunkiem dyrygenta i opiekuna artystycznego Bogusława Palińskiego. Repertuar chóru obejmuje czasy od renesansu i baroku po
współczesne kompozycje. Oprócz systematycznie organizowanych koncertów kameralnych, chór brał udział m.in. w prawykonaniu oratorium
Feliksa Nowowiejskiego „Powrót syna marnotrawnego”, a z udziałem
Orkiestry Filharmonii Olsztyńskiej oraz chóru lekarzy ze Szczecina wykonał „Requiem d-mol” W.A. Mozarta i „Messa di Gloria” G. Pucciniego.
„Pro Forma”
Powstała w 2000 r. pod patronatem Muzeum Warmii i Mazur. Program koncertów zespołu kameralnego „Pro Forma” obejmuje dzieła renesansu i baroku oraz współczesne utwory inspirowane muzyką dawną, folklorem, a także nieco lżejsze formy: spirituals, standardy muzyki
31
U podstaw sukcesów chóru
„Collegium Mussicum” leży nie
tylko profesjonalne wykształcenie,
ale przede wszystkim miłość do
śpiewu
Olsztyński chór lekarzy „Medici pro
Musica” uświetnia wiele imprez
muzycznych w życiu miasta
W repertuarze „Pro Formy” znajdują
się m.in. stylizacje folkloru Warmii
32
Co grają?
KULTURA
rozrywkowej w opracowaniach a cappella, kolędy i pastorałki. Znakiem
rozpoznawczym zespołu, oprócz stylowego i wysmakowanego brzmienia, są interpretacje pełne ekspresji i radości wspólnego muzykowania.
16-osobowy zespół koncertuje z powodzeniem na festiwalach i konkursach w kraju i za granicą. Wielkim osiągnięciem w historii zespołu stało
się dwukrotne zdobycie Nagrody Głównej „Złotej Lutni im. Jerzego Libana” (2001 i 2002) podczas Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica
Cantat”. Poziom zespołu doceniono przyznaniem nagród za najlepsze
walory brzmieniowe, za najlepiej wykonany utwór o tematyce religijnej,
a także dla najlepszego dyrygenta Turnieju – Marcina Wawruka.
Teatr to nie zawsze instytucja, to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą, wyrażają siebie, swoje pragnienia, dla
których gra jest najlepszym, a czasami jedynym środkiem wyrazu. Takie grupy teatralne tworzą się w różnych środowiskach. Dla jednych jest to sposób na życie, dla innych – wstęp do dalszej nauki i studiowania sztuki teatralnej.
CZY WIESZ, ŻE:
W 1957 r. Tadeusz Ostakiewicz, człowiek niesłyszący, z wielką pasją twórczą i ambicjami artystycznymi założył
teatr dla takich, jak on niesłyszących
artystów – teatr głuchych. Pierwsze
przedstawienia tworzył z wykorzystaniem języka migowego. Bohdan Głuszczak, prowadzący zespół w latach
1959–1989, zastosował pantomimę
jako główną formę wyrazu artystycznego. Pantomima Olsztyńska ma za sobą
lata chwały – wystawiała spektakle
na scenach całego świata. Muzykę do
nich komponowali m.in. Krzysztof Penderecki, Henryk Michał Górecki i Czesław Niemen. W dorobku Pantomimy
jest 20 premier (kilka z nich to wielkie
widowiska teatralne), nakręcono o niej
8 filmów baletowych i dokumentalnych. Przewinęło się przez nią 250 głuchych. Podczas 15 tournée występowała w 21 krajach świata.
Pantomimę Olsztyńską od 40 lat
tworzą ludzie niesłyszący
Pantomima Olsztyńska
To teatr czynnie włączający osoby niepełnosprawne w działania kultury
i umożliwiający im realizowanie własnych zamierzeń twórczych. Impresariat i opiekę artystyczną nad Pantomimą Olsztyńską sprawuje Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Gest” przy współpracy CEiIK w Olsztynie.
Stanowi ono swego rodzaju integracyjny ośrodek teatralny skupiający
kilka grup artystycznych, w tym dziecięcy teatr „Eurytmia”. Realizowany przez stowarzyszenie program ma pomóc zaadoptować się w świecie
zdrowych niepełnosprawnym z teatru Pantomima Olsztyńska, dzieciom
z rodzin patologicznych i ze środowska romskiego. Opiekę artystyczną
nad Pantomimą Olsztyńską sprawuje obecnie Wiesław Piesak.
33
ARTYSTYCZNA AKTYWNOŚĆ
Niezależny Teatr Animacji Korzunowicz
Ten zawodowy, prywatny Teatr istnieje od 1996 r. Tworzy go trzyosobowy zespół rodzinny. Od początku jego praca jest związana z Olsztynem
i regionem. W swoim dorobku ma wiele premier, programów edukacyjnych oraz warsztatów. Zdobył wiele nagród za działalność artystyczną.
Teatr za Dwa Grosze
Rozpoczął działalność w 1994 r., wystawiając bajki dla dzieci w szkołach
i przedszkolach. W 1998 r. przedstawił pierwsze programy estradowe
dla dorosłych. Oprócz działalności artystycznej, może się poszczycić także aktywnością na polu edukacyjnym i w profilaktyce uzależnień.
Niezależny Teatr Animacji
Korzunowicz
Biały Teatr
Istnieje od 2003 r., wyłonił się z Olsztyńskiego Teatru Rapsodycznego.
Członkowie teatru starają się podtrzymać ideę głoszącą, że słowo jest
najważniejszym elementem pracy teatralnej, któremu wszystko w teatrze powinno być podporządkowane.
Teatr Studencki CEZAR
Powstał w październiku 1997 r. przy Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Olsztynie. Zadebiutował widowiskiem kameralnym „Każdy z nas”.
Obecnie funkcjonuje przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, ale swymi działaniami obejmuje obszar całego miasta. CEZAR poprzez sztukę teatralną szuka różnych form wyrażania uczuć. Teatr jest organizatorem
Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Theatrum Orbis
Terrarum”.
Teatr za Dwa Grosze
Biały Teatr
Teatr Studencki
CEZAR
34
KULTURA
Co piszą?
Kultura wymaga szczególnej dbałości o przekaz informacji. Dobrze czy źle, ale należy o niej pisać. Nie byłoby wydarzeń kulturalnych w przestrzeni medialnej, gdyby nie recenzje, nie byłoby recenzji, gdyby nie czasopisma i gazety – jedne bardziej profesjonalne, inne zdawkowe, służące raczej codziennej informacji, ale zawsze dające obraz tworzących się zjawisk i wydarzeń kulturalnych. Olsztyn ma dobre tradycje w tej dziedzinie i z powodzeniem
je kontynuuje.
Pisma kulturalno-literackie
Borussia.
Kultura–Historia–Literatura
ul. Kopernika 45,
tel. 089 534 00 26,
www.borussia.pl
CZY WIESZ, ŻE:
Pierwszy numer „Borussii” ukazał
się w 1991 r. Otrzymał nagrodę
paryskiej „Kultury” za rok 1996,
przyznawanej pismom i redakcjom
zajmującym się regionami
pogranicza. W latach 1991–1997
redaktorem naczelnym był Kazimierz
Brakoniecki. Od 1997 r. redakcją
kieruje Robert Traba. W 1998 r.
powołano Radę Redakcyjną.
Półrocznik regionalny poświęcony
kulturze i historii Warmii i Mazur,
wyrosły z idei regionalizmu
otwartego i ruchu inicjatyw
lokalnych, tendencji szczególnie
żywotnych na początku lat 90.
Każdy numer „Portretu” stanowi
oddzielny projekt
Borussia. Kultura–Historia–Literatura
Półrocznik regionalny poświęcony kulturze i historii Warmii i Mazur, wyrosły z idei regionalizmu otwartego i ruchu inicjatyw lokalnych, tendencji szczególnie żywotnych na początku lat 90.
Pismo publikuje artykuły poświęcone przeszłości, dzisiejszej specyfice
i perspektywom regionu – miejsca przenikania się i koegzystencji kultur,
religii i tradycji. Poza podstawowym, historyczno-społecznym i kulturoznawczym kręgiem tematów, „Borussia” sporo uwagi poświęca sprawom
literackim. Jest pismem, w którym publikują pisarze o uznanej, ogólnopolskiej pozycji. W dziale recenzji omawiane są nowości wydawnicze
z zakresu literatury pięknej oraz problematyki, którą zajmuje się pismo.
Borussia wydaje zeszyty monograficzne, niejednokrotnie jako pokłosie
współorganizowanych przez redakcję sesji i konferencji. W ciągu 15 lat
istnienia na łamach pisma gościło około 900 autorów i tłumaczy.
Pismo literacko-kulturalne „Portret”
Istnieje od 1995 r. Od samego początku redakcja przywiązuje ogromną wagę do szaty graficznej. Obecnie „Portret” często zaliczany jest do
tzw. pism liberackich, gdzie forma łączy się z treścią. Kolejne nume-
ARTYSTYCZNA AKTYWNOŚĆ
ry mają charakter monograficzny i są oddzielnym projektem graficznym. W piśmie znajdziemy rozbudowany dział krytyki literackiej, a także
prozę, szkice, poezję, artykuły dotyczące filozofii, teatru, filmu i muzyki. Często prezentowane są obszerne tłumaczenia literatury obcej (np.
słoweńskiej, czeskiej). Pismo jest otwarte na debiutantów. Organizuje
spotkania autorskie. Co miesiąc pojawia się także wydanie internetowe
pisma jako tzw. Portret on line. „Portret”to również wydawnictwo książkowe, które publikuje twórczość autorów krajowych i zagranicznych.
O kulturze donoszą
„Gazeta Olsztyńska”
Jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gazet w Polsce. Pierwszy powojenny numer gazety pod nazwą „Głos Olsztyński” ukazał się
w 1951 r. W nawiązaniu do tradycji Liszewskiego i Pieniężnych od 1970 r.
nosi tytuł „Gazeta Olsztyńska”. Obecnie wchodzi w skład dużej korporacji „Edytor”, która posiada własną drukarnię na ul.Trackiej 5. Ukazuje się
na terenie całego województwa. Ma kilka własnych dodatków: „Gazeta
Uniwersytecka”, „Nasze zdrowie”, „Gazeta Sportowa”, „Nasza Praca”,
„Dom i my”, „Automania”, „Gospodarcza Gazeta”, „Reporter”, „Telemagazyn”, „Extra” oraz lokalne, codzienne wydania: „Olsztyn Dzień po
Dniu”, „Dziennik Elbląski”, „Dziennik Mazurski”. W swojej ofercie dla
czytelników w regionie ma dwadzieścia lokalnych tygodników.
„Kulturka”
Bezpłatny miesięcznik, który można znaleźć we wszystkich ważniejszych
punktach miasta. Poświęcony jest młodym, którzy robią coś fajnego.
„Kulturka” prowadzi regularną kronikę tej czułej sfery życia miasta. Redaktor naczelny zapowiadał, że w miesięczniku znajdą swoje miejsce
ludzie, którzy w Olsztynie „robią kulturę przez małe i duże Q”, ale nie
mają siły przebicia – i słowa dotrzymał. Można w niej znaleźć informacje
o imprezach, zapowiedzi ciekawych wydarzeń kulturalnych, recenzje filmowe i teatralne, a także kalendarium „być czy nie być”, czyli co gdzie,
kiedy i za ile będzie się działo w mieście. „Kulturka” jest także animatorem życia kulturalnego Olsztyna. Do ciekawszych projektów należy organizacja slamów poetyckich, czyli pojedynków na wiersze.
35
Pismo literacko-kulturalne
„Portret”
ul. Kołobrzeska 25/14,
tel. 089 534 52 74,
www.portret.org.pl
CZY WIESZ, ŻE:
Pierwszy numer „Gazety Olsztyńskiej”
ukazał się 16 kwietnia 1886
r. Wydawana była do 1939 r.,
początkowo przez Warmiaka Jana
Liszewskiego, poetę i nauczyciela,
a od 1891 r. przez rodzinę Pieniężnych.
Redakcja mieściła się w Olsztynie przy
ul. Prostej 76. „Gazeta Olsztyńska”
służyła budzeniu świadomości
narodowej wśród ludności polskiej
na Warmii. Od 1 stycznia 1921 r.
„Gazeta Olsztyńska” wychodziła sześć
razy w tygodniu. Szczególną pozycję
zajmowały w niej felietony w gwarze
warmińskiej „Kuba spod Wartemborka
gada” pisane przez Seweryna
Pieniężnego.
36
KULTURA
Gdzie mówią?
„Tu mówi Olsztyn” – usłyszeli 2 października 1952 r. mieszkańcy stolicy Warmii i Mazur podczas pierwszej audycji
nadawanej w lokalnym Radiu Olsztyn. Tak się zaczęło, później przyszedł czas na rozwój radia i telewizji, które nie
tylko odgrywają ogromną rolę jako źródło informacji kulturalnych, ale również tworzą kulturę. To tutaj bardzo często powstają wydarzenia kulturalne, które następnie żyją własnym życiem.
RADIO OLSZTYN
ul. Radiowa 24,
tel. 089 526 75 86,
www.serwis.ro.com.pl
Olsztyn 103,2 MHz
Elbląg 103,4 MHz
Giżycko 99,6 MHz
RADIO OLSZTYN
Radio Olsztyn S.A. jest największą rozgłośnią na Warmii i Mazurach.
Swoje audycje nadaje na trzech częstotliwościach. Jego programu można słuchać całą dobę od Pomorza po Podlasie i od Obwodu Kaliningradzkiego po Mazowsze, a także odwiedzić w Internecie. Każdego
dnia ma około 2 mln słuchaczy. W sezonie letnim, gdy na Warmię i Mazury zjeżdża ponad milion turystów, ich liczba zdecydowanie wzrasta.
Rozgłośnia jest najpopularniejszą stacją radiową w regionie. W swojej
ofercie ma audycje o charakterze edukacyjnym, społecznym, kulturalnym, ekonomicznym. Program konstruowany jest tak, aby każdy słuchacz znalazł coś dla siebie. Radio nadaje audycje dla mniejszości narodowyc m.in. ukraińskiej i niemieckiej.
Radio Warmia-Mazury „Wa-Ma” S.A.
Powstało w maju 1994 r. Początkowo było lokalną, komercyjną stacją, nadającą program muzyczno-informacyjny. Od 2002 r. Wa-Ma zdecydowała
się na sprawdzony na całym świecie komercyjny format – „Złote Przebo-
Radio Warmia-Mazury
„Wa-Ma” S.A.
ul. Dąbrowszczaków 39,
tel. 089 534 90 11.
Olsztyn 90,5 MHz
Mrągowo 104,9 MHz
Iława 90,2 MHz
Radio Olsztyn jest jedną
z najchętniej słuchanych rozgłośni
w regionie
ARTYSTYCZNA AKTYWNOŚĆ
37
je” („goldies”) i wyraźnie określiła rodzaj nadawanej muzyki, która wypełniła większość programowego czasu – przeboje z lat 60., 70., 80. i połowy lat 90. W 2006 r. „goldies” został zastąpiony bardziej uniwersalnym
formatem, a słuchacze Olsztyna i regionu warmińsko-mazurskiego coraz
chętniej wybierają tę stację. „Wa-Ma” posiada swój klub, w którym można zjeść dobry obiad, wypić kawę czy herbatę, a wieczorami posłuchać
muzyki – klasyki rocka, dobrego popu, jazzu czy bluesa.
Radio UWM FM
Istnieje od 2000 r. Audycje dla studentów (i nie tylko) nadaje przez
24 godziny na dobę, grając głównie muzykę rockową, hip hop oraz reggae. W serwisach podawane są informacje o Uniwersytecie WarmińskoMazurskim i wydarzeniach kulturalnych w mieście.
Radio UWM FM 95,9
Kortowo, ul. Kanafojskiego 1/14,
tel. 089 523 38 88.
TVP OLSZTYN
Jest regionalnym oddziałem TVP S.A., działa od 1 stycznia 2005 r. Główna siedziba znajduje się w Olsztynie, a w Ełku i Elblągu redakcje terenowe. Olsztyńska telewizja emituje programy informacyjne, przedstawiające najważniejsze wydarzenia dnia w regionie, oraz publicystyczne,
poruszające problemy społeczne dotyczące życia mieszkańców Warmii
i Mazur („Opinie”), a także programy związane z rolnictwem i rolnikami
(„Raport Rolniczy”). Dużo uwagi poświęca środowisku, turystyce i ekologii („Mazury na każdą kieszeń”, „L jak las”, „Puls ziemi”) oraz tematyce dotyczącej mniejszości narodowych („Ukraińskie Wieści”).Interesuje
się też historią regionu i kultywowaniem tradycji („Warnijo”).
Od 1 stycznia 2005 r. rozpoczął
pracę samodzielny Oddział
Telewizji Polskiej SA w Olsztynie
38
KULTURA
IMPREZY czyli KULTURALNE ZAMIESZANIE
Obrazy, słowa, dźwięki i ruch to podstawy artystycznego melanżu, z którego powstają barwne, interesujące wydarzenia kulturalne, urozmaicające życie mieszkańcom miasta i turystom. Kulturalne zamieszanie najbardziej widoczne jest latem, ale to nie jedyna pora roku, kiedy możemy uczestniczyć w atrakcyjnych wydarzeniach artystycznych.
„Spotkania” dają olsztyńskiej
publiczności szansę poznania
spektakli krajowych scen
Olsztyńskie „Spotkania Teatralne”
– marzec (Teatr im. Stefana Jaracza)
„Spotkania” to przegląd najciekawszych zjawisk teatralnych scen krajowych i wybranych teatrów naszych najbliższych sąsiadów zagranicznych.
Żeby przeżyć wyjątkową przygodą teatralną, warto wybrać się na organizowane przez Teatr im. S. Jaracza i Towarzystwo Kultury Teatralnej „Spotkania Teatralne”. Bogata oferta repertuarowa uwzględnia różnorodność
gatunkową i estetyczną przedstawień. To jedno z najciekawszych wydarzeń kulturalnych w mieście, podczas którego tradycyjny teatr mierzy się z
teatrem awangardowym. Można tu obejrzeć teatr tańca, czy pantomimę.
Do tej pory w „Spotkaniach” uczestniczyły m.in. stołeczny Teatr Studio,
„Ateneum”, Teatr „Stara Prochoffnia” i Teatr „Montownia”, Teatr „Wierszalin” z Supraśla, Teatr Ósmego Dnia, Wrocławski Teatr Pantomimy, Teatr
im. T. Szewczenki z Tarnopola, Petera Rose z USA, śpiewał André Ochodlo,
grał Boris Kovac&LaDaABa Orchestr z Serbii.
IMPREZY
Międzynarodowy Festiwal Tetralny DEMOLUDY
– lipiec (Teatr im. Stefana Jaracza)
Od niedawna odbywa się w nowej formule, której naczelną ideą jest
prezentacja dorobku teatralnego i dramaturgicznego teatrów Środkowej i Wschodniej Europy. To ambitne i atrakcyjne przedsięwzięcie,
w którym dochodzi do spotkania różnych wizji teatralnych i tradycji,
tworzących i wzbogacających obraz współczesnej kultury. Spektaklom
towarzyszą imprezy okołoteatralne – warsztaty, koncerty, dyskusje krytyczno-teatralne, spotkania twórców z publicznością.
Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych ANIMA
(Olsztyński Teatr Lalek)
Niezmiernie inspirujący, organizowany cyklicznie od 1997 r. przegląd
ciekawych i różnorodnych pod względem formalnym i estetycznym
przedstawień krajowych i zagranicznych. W ramach spotkań teatralnych prezentowano także widowiska plenerowe. W 2006 r. odbyła się
X jubileuszowa edycja Olsztyńskiego Tygodnia Teatrów Lalkowych ANIMA 2006. Spotkania teatralne zainaugurowała premiera „Igraszek z diabłem” Jana Drdy w reżyserii Petra Nosalka. Wystąpiły teatry lalek z Grodna, Łucka, Koszyc, Binic oraz z Białegostoku i Rzeszowa.
Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”
– lipiec (Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych)
U schyłku lat 50. powstał specyficzny nurt piosenki artystycznej, jakim
jest poezja śpiewana. Odkryto wówczas poezję jako źródło muzycznych
inspiracji, a piosenka poetycka stała się – podobnie jak piosenka stu-
39
Najciekawszy twórca lub grupa
teatralna otrzymuje specjalna
nagrodę „Czarnego Demoluda”
OTTL ANIMA na stałe wpisał się
do kalendarza imprez kulturalnych
Olsztyna
„Śpiewajmy Poezję” to jeden
z najpopularniejszych tego typu
festiwali w Polsce
40
KULTURA
dencka – rodzajem sprzeciwu wobec komercyjnej muzyki estradowej.
W 1974 r. odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”. To była odpowiedź ówczesnych organizatorów na potrzebę stworzenia imprezy, wykorzystującej piękno i niepowtarzalny klimat dziedzińców zamkowych Warmii i Mazur. Impreza ma charakter konkursowy,
a towarzyszą jej koncerty znanych w kraju artystów. Co roku na dziedzińcu olsztyńskiego zamku spotykają się najlepsi młodzi artyści – miłośnicy
poetyckich strof i harmonijnych dźwięków, wyznawcy wartości, o których
w codziennym, pospiesznym życiu często zapominamy. Wielu laureatów
„Spotkań” to dziś wspaniali, uznani artyści, powracający wciąż jako goście, twórcy koncertów, jurorzy czy przyjaciele imprezy.
Wyjątkowa sceneria koncertów sprawia, że magiczny nastrój lipcowych
nocy udziela się licznej publiczności, która nawet w strugach deszczu
zasłuchana jest w liryczne, zabawne lub zaskakujące teksty Osieckiej,
Kofty, Gałczyńskiego, Cave’a, Waitsa… Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” to przede wszystkim chwila twórczego zbliżenia Przyjaciół Poezji, a sukces tych wyjątkowych „Spotkań” sprawił, że
impreza jest wizytówką Olsztyna i regionu.
Olsztyńskie Lato Artystyczne
– czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień (Miejski Ośrodek Kultury)
Przepełnione muzyką, śpiewem, tańcem, atmosferą zabawy Olsztyńskie
Lato Artystyczne jest ucztą dla miłośników muzyki -– od rocka i folku,
przez jazz i blues, po muzykę klasyczną. Wśród letnich atrakcji nie bra-
Podczas festiwalu można trafić na
występ tancerek prezentujących
żywiołową sambę, rodem z Brazylii
IMPREZY
41
CZY WIESZ, ŻE:
Olsztyńska Trzydniówka Teatralna oferuje wiele ciekawych imprez artystycznokulturalnych w plenerze
Głównymi, znanymi także w kraju wydarzeniami Olsztyńskiego Lata Artystycznego są:
• Międzynarodowy Festiwal Olsztyńskie Noce Bluesowe (odbywa się tradycyjnie w drugi weekend lipca),
• Olsztyńskie Koncerty Organowe
(w niedzielne wieczory w olsztyńskiej
katedrze),
• Staromiejskie Spotkania z Szantą,
• Olsztyński Festiwal Jazzowy,
• Międzynarodowe Dni Folkloru,
• Dni Jakubowe z kolorową „Paradą
Jakubową”,
• Olsztyńska Trzydniówka Teatralna,
• „Letnie Sesje Śmiechoterapii”.
kuje także widowisk teatralnych i kabaretowych, festynów, imprez dla
dzieci, plenerowych projekcji filmowych, a nawet spektakli operowych.
Organizowane w trakcie trwania festiwalu imprezy wyznaczają rytm
lata zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym Olsztyn.
OLA rozpoczyna się w połowie czerwca i trwa do połowy września każdego roku. Odbywa się na jednej z najbardziej malowniczych scen Olsztyna, jaką jest położony u stóp gotyckiego zamku amfiteatr, a także na
uliczkach i placach Starego Miasta. Po raz pierwszy Olsztyńskie Lato Artystyczne zostało zorganizowane w 1996 r. Od tego czasu każda kolejna edycja była wzbogacana o coraz ciekawsze propozycje programowe,
które wypełniają niemal każdy letni dzień.
W 2005 r. OLA zostało uznane przez Polską Organizację Turystyczną za
Produkt Turystyczny Roku.
Bieg z fajerką podczas Festiwalu
Sportów Podwórkowych
w ramach OLA
„Cavata na olsztyńskim zamku” (Muzeum Warmii i Mazur)
Cykliczna impreza odbywająca się na olsztyńskim zamku w Muzeum
Warmii i Mazur, organizowana od 1996 r. W ciągu roku ma miejsce kilkanaście spotkań, na które składa się wykład poświęcony jakiemuś konkretnemu dziełu sztuki z kolekcji Muzeum, koncert zespołu „Pro Musica
Antiqua” oraz spotkanie przy kawie. Nazwa imprezy nawiązuje do „Cavaty” Ekierta – wychodzenie na powierzchnię myśli twórczej oraz spotkania przy kawie.
Cavata na olsztyńskim zamku
42
Podczas Nocy Muzeów można
z bliska zobaczyć eksponaty,
zwiedzić miejsca i obiekty
niedostępne w ciągu roku
Wakacyjne czwartki to ciekawa
propozycja na spędzenie czasu
w sposób przyjemny i pożyteczny
KULTURA
Noc w Muzeum (Muzeum Warmii i Mazur)
Ta wyjątkowa w swoim rodzaju impreza organizowana jest wokół jednego tematu i motywu przewodniego. Rozpoczyna się o godz. 20.00. Organizatorzy przygotowują odczyty, koncerty, pokazy walk rycerskich czy inne
atrakcje, np. możliwość zrobienia fotografii w historycznych strojach.
Wakacyjne czwartki z Mikołajem Kopernikiem
(Muzeum Warmii i Mazur)
Bohaterem czwartków jest sam Mikołaj Kopernik. Adresaci tych spotkań
to przede wszystkim dzieci i młodzież, ale również dorośli mają szansę
w nich aktywnie uczestniczyć. Wszystkim zainteresowanym proponujemy zwiedzanie muzeum z odegranym przez aktora Mikołajem Kopernikiem, a także odwiedziny w zamkowych zakamarkach. Młodsi uczestnicy mogą wziąć udział w grach edukacyjnych i pod okiem instruktorów
pogłębić swoją wiedzę o historii obiektu i jego mieszkańcach. Artystycznej rozrywki dostarczają rycerze prezentujący średniowieczne obyczaje,
a także spektakle teatralne z „zamkiem w tle”.
Olsztyn Tańczy
Olsztyn jest powszechnie określany mianem stolicy tańca i nic w tym
dziwnego, bowiem właśnie z Olsztyna wywodzą się najlepsi tancerze,
autorytety w tej dziedzinie, a w olsztyńskich szkołach tańca można poznać tajniki tej widowiskowej sztuki.
„Olsztyn Tańczy” to impreza dla wszystkich od 2 lat, organizowana
w listopadzie w Hali „Urania” przez Centrum Tańca CREA DANCE Wasilewski Felska. Centrum prowadzi naukę tańca w międzynarodowym
IMPREZY
systemie Crea Dance, opartym na światowym programie tanecznym.
Na świecie istnieje ponad 2500 takich szkół. Szkoła realizuje kilka kursów tanecznych: tańca towarzyskiego (walc, cha-cha-cha, samba, rock’n’roll), latino solo, zajęcia VIDEO CLIP DANCING – choreografie z elementami hip hop, electric boogie, funky jazz oraz street crumping style
również do aktualnych hitów z MTV i VIVA. Specjalna propozycja skierowana jest do nowożeńców. „Tańczyć może każdy” to nie tylko hasło,
ale także idea, która realizowana jest w Centrum.
43
Centrum Tańca CREA DANCE
Wasilewski-Felska
al. Piłsudskiego 54 A,
tel. 089 534 94 04,
www.crea-dance.com.pl
Szkoła Mistrzów Tańca Pavlović
ul. Berlinga 2a,
tel. 089 543 83 83,
www.pavlovic.pl
Supadance Polish Open Championships Olsztyn
Niezapomniane widowisko zbudowane na poezji ruchu będącej atrybutem prezentacji tańca na poziomie mistrzowskim, rywalizacji sportowej
wyłaniającej zwycięzców i wspaniałej oprawie. Organizowane już od kilkunastu lat w Hali „Urania” mistrzostwa ściągają fanów tańca. Polskie Towarzystwo Taneczne przyznało prawa organizacji Otwartych Mistrzostw
Polski Klubowi Tańca „Estela” z Olsztyna. Współorganizatorem jest m.in.
Szkoła Mistrzów Tańca Pavlović. Pavlović Szkoła Mistrzów Tańca oraz Pavlović Fitness Dynamic Line służy wszystkim chętnym do zgłębiania tajników różnych form tanecznych oraz zaprasza tych, którzy cenią sobie fachowość oraz zajęcia fitness prowadzone w komfortowych warunkach.
W szkole zatrudniona jest życzliwa, doświadczona i kompetentna kadra
instruktorów, systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje. Ta nowoczesna szkoła posiada klimatyzowaną salę, do dyspozycji gości jest kawiarenka. Realizowany program zakłada umożliwienie nauki tańca każdemu,
bez względu na wiek, płeć czy rodzaj wykonywanego zawodu.
Olsztyn od lat uznawany jest za
stolicę tańca
44
KULTURA
ZNANI I SŁAWNI
MIKOŁAJ KOPERNIK (1473–1543)
Sławny astronom, autor przełomowego dzieła „O obrotach sfer niebieskich”, w którym opisał heliocentryczną wizję świata, w 1516 r. został
wybrany administratorem dóbr kapitulnych i zamieszkał w olsztyńskim
zamku. Była to wówczas siedziba urzędowa administratorów. Zajmował
się zasiedlaniem opuszczonych gospodarstw chłopskich, ustalaniem
wielkości chłopskich czynszów („Lokacje łanów opuszczonych”). Podczas wojny polsko-krzyżackiej 1519–1521, kiedy większość członków
kapituły opuściła Warmię, zajął się przygotowaniem zamków warmińskich do obrony. Wzmocnił wówczas m.in. fortyfikacje zamku olsztyńskiego, co było przyczyną rezygnacji wojsk krzyżackich z jego oblężenia.
W 1520 r. członkowie kapituły wydelegowali Mikołaja Kopernika do negocjacji z wielkim mistrzem zakonu Albrechtem Hohenzollernem, dotyczących zwrotu zagarniętego przez Krzyżaków Braniewa. W dowód
uznania kapituła przyznała Kopernikowi tytuł komisarza Warmii.
W Olsztynie powstał słynny „Traktat o monecie” który stał się podstawą
monetaryzmu. Do dzisiaj w olsztyńskim zamku pozostał jedyny autentyczny przyrząd skonstruowany przez wielkiego astronoma. Służył on
Kopernikowi do badań nad mierzeniem równonocy.
ZNANI I SŁAWNI
FELIKS NOWOWIEJSKI (1877–1946)
Kompozytor, muzyk-wirtuoz, dyrygent i pedagog, jedna z wybitnych
postaci w dziejach kultury polskiej. Urodził się w podolsztyńskim miasteczku Wartenburg – dziś Barczewo. W latach 1893–1900, na początku
swojej kariery, zamieszkiwał w Olsztynie. Kształcił się jeszcze w Ratyzbonie i w Berlinie. Jego berlińskie studia muzyczne trwały do 1907 r. Przybył do Olsztyna ponownie 2 czerwca 1920 r. jako sławny muzyk i kompozytor – autor słynnego oratorium „Quo vadis” oraz „Roty” do słów
Marii Konopnickiej. Przyjechał tu specjalnie po to, by w największym lokalu publicznym w mieście – w ogrodach zamkowych – dać koncert dla
tutejszych rodaków. To właśnie wtedy, z okazji kampanii plebiscytowej,
gdy ważyć się miał powrót Warmii do Polski, nastąpiło prawykonanie
„Hymnu Warmińskiego”.
Od 1968 r. pamięć kompozytora przywołują tu w każde południe ratuszowe kuranty, odtwarzając skomponowaną przez Nowowiejskiego
melodię „Hymnu warmińskiego” („O, Warmio moja miła…”). Jego imieniem nazwano szkołę muzyczną i filharmonię, jest też patronem jednej
z olsztyńskich ulic.
ERICH MENDELSOHN (1887–1953)
O Mendelsohnie pisano, że był to drugi olsztynianin po Koperniku. Urodził się w domu przy ul. Staromiejskiej 10. W 1997 r. zawieszono tam
uroczyście tablicę pamiątkową z jego wizerunkiem. W 1911 r. zwróciła się doń olsztyńska gmina żydowska, by zaprojektował dla niej „dom
oczyszczenia”, czyli kaplicę przy miejscowym kirkucie, wraz z budyneczkiem mieszkalnym. Studencki projekt Ericha, pod jego nadzorem, został
zrealizowany w 1913 r. Jest to jedyne dzieło tego twórcy w jego mieście
rodzinnym – i, niestety, ostatnia zachowana pamiątka po ludności żydowskiej w Olsztynie. W 1998 r. na elewacji tego domu, przy dzisiejszej
ul. Zyndrama z Maszkowic, odsłonięto tablicę pamiątkową.
Światowej sławy architekt, twórca i realizator tzw. konstruktywizmu –
tendencji zmierzającej do tego, by wartość realizacji architektonicznej
wyrażała się w logicznie przeprowadzonej konstrukcji budowli. Szczególne możliwości realizacyjne dostrzegał Mendelsohn w osiągnięciach
współczesnej technologii. Pierwszą zaprojektowaną przezeń większą
budowlą była słynna wieża Einsteina w Poczdamie, zbudowana w latach 1920–1924. Potem były niepowtarzalne w swym wyrazie dzieła ar-
45
46
KULTURA
chitekta-artysty, zrealizowane m.in. w Berlinie, Gliwicach, Głuszycy pod
Wałbrzychem, w Tylży; słynne domy towarowe w Norymberdze, Chemnitz, Stuttgarcie, Wrocławiu i Ostrawie; dom młodzieży żydowskiej
w Essen, fabryka pończoch w Sankt Petersburgu, sanatorium w Anglii,
szpitale w Jerozolimie i Hajfie, pięć synagog w Stanach Zjednoczonych.
Jednakże na początku tego wszystkiego był Olsztyn.
HIERONIM SKURPSKI (1914–2006)
Hieronim Skurpski urodził się 17 października 1914 r. we wsi Skurpie
koło Działdowa. W 1936 r. ukończył Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przerwała wojna. Ukończył je w pracowni Aleksandra Rafałowskiego w 1950 r.
W marcu 1945 r. przyjechał do Olsztyna. W latach powojennych angażował się w organizowanie instytucji, związków i stowarzyszeń z dziedziny życia kulturalnego, m.in. zorganizował i współtworzył Muzeum
Warmii i Mazur, którego przez dwadzieścia lat był dyrektorem, powołał
Biuro Wystaw Artystycznych i kierował nim przez dziewięć lat, był również współzałożycielem i wieloletnim prezesem SSK „Pojezierze”.
Hieronim Skurpski był autorem licznych artykułów, rozpraw, książek
(m.in. o sztuce ludowej Warmii i Mazur), jednak przede wszystkim był
on artystą malarzem i rysownikiem. Z bardzo wielu wystaw organizowanych w kraju i za granicą wymienić należy największe ekspozycje:
1980 r. - w „Zachęcie” (retrospektywa 1939–1979), 1994 r. – w Muzeum
Warmii i Mazur (z okazji osiemdziesiątych urodzin), 1997 r. – w Galerii
Sztuki w Kaliningradzie (retrospektywa 1939–1997).
47
MIASTO WSPÓŁCZESNYM
Miasto współczesnym
Znani i sławni ludzie kultury, chociaż odeszli wciąż żyją wśród nas dzięki swym dziełom, które zostawili przyszłym pokoleniom. Natomiast
współcześnie żyjący artyści i twórcy, pisarze i poeci, muzycy i tancerze, plastycy i fotograficy, młodzi i starsi, często potrzebują wsparcia
w swej pracy twórczej, by w pełni rozwinąć swój talent. Dlatego miasto stara się wspierać inicjatywy osób działających w sferze kultury i nagradzać najlepszych.
Najważniejsze formy to:
– stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczna, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury (do 35 roku życia);
– dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez podmioty niepubliczne;
– nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury;
– nagroda Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych;
– nagroda Prezydenta Miasta – Statuetka św. Jakuba – jedną z pięciu nagradzanych dziedzin jest kultura.
Wszystkie nagrody, stypendia i dotacje przyznawane są raz w roku. Stanowią materialny wkład samorządu Olsztyna w rozwój kultury. A resztę
zostawmy Pegazowi. Niech uskrzydla najlepszych i rozwija ich talenty, a nam zostawia efekty pracy twórczej!
Nagroda Prezydenta Miasta im.
Hieronima Surpskiego
Statuetka św. Jakuba
Laureaci Statuetki
św. Jakuba
48
KULTURA
STOWARZYSZENIA
r „Bohema Jazz Club”,
ul. Lelewela 4a, Olsztyn
r Fundacja „Młodzi Przeciw Uzależnieniom”, al. Piłsudskiego 54a,
Olsztyn
r Fundacja Środowisk Twórczych,
ul. Nowowiejskiego 5a, Olsztyn
r Klub Tańca Sportowego Estella,
ul. Berlinga 2a, Olsztyn
r Mazurskie Towarzystwo
Ewangelickie, ul. Stare Miasto 1,
Olsztyn
r Olsztyńskie Stowarzyszenie
Mniejszości Niemieckiej, ul. Partyzantów 3, Olsztyn
r Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne, ul. 1 Maja 5, Olsztyn
r Olsztyńskie Towarzystwo Śpiewacze, ul. Narcyzowa 15, Olsztyn
r Polskie Towarzystwo Czytelnicze
ul. 1 Maja 5, Olsztyn
r Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Olsztynie, ul. Obitza 1,
p. 340, Olsztyn
r Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn”, ul. Grunwaldzka 23
a, Olsztyn
r Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”, ul. Barczewskiego
22/70, Olsztyn
r Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ul. Oczapowskiego 4, Olsztyn
r Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie, ul. Nowowiejskiego 5, Olsztyn
r Stowarzyszenie Kulturalne
„MEM”, ul. Parkowa 1, Olsztyn
r Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca „Warmia”,
ul. Parkowa 1, Olsztyn
r Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Kierunek Olsztyn”, ul. Pana
Tadeusza 7/19, Olsztyn
r Stowarzyszenie Kultury Romskiej
„Hitano”, ul. Dąbrowszczaków 7/9,
Olsztyn
r Stowarzyszenie Miłośników
Tradycji „Mazurka Dąbrowskiego”,
ul. Żołnierska 15a, Olsztyn
r Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Zarząd Oddziału w Olsztynie,
ul. Dworcowa 71/37, Olsztyn
r Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, ul. Kościuszki 39,
Olsztyn
r Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Gest”, ul. Parkowa 1, Olsztyn
r Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, ul. Okopowa 15,
Olsztyn
r Stowarzyszenie „Sztuka i Środowisko”, ul. Partyzantów 85, Olsztyn
r Stowarzyszenie Warmińsko-Kurpiowsko-Mazurski Zespół Pieśni i
Tańca im. Henryka Syski, ul. Orłowicza 17/91, Olsztyn
r Stowarzyszenie Wolna Grupa
Twórcza, ul. Bałtycka 29/2, Olsztyn
r Stowarzyszenie Wspierające
Amatorski Ruch Taneczny,
ul. Żołnierska 45, Olsztyn
r Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej „Okno”, ul. Towarowa 20b, Olsztyn
r Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział Warmińsko-Mazurski,
ul. Kopernika 45/16, Olsztyn
r Towarzystwo Kultury Teatralnej,
ul. Parkowa 1, Olsztyn
r Towarzystwo Miłośników Olsztyna, pl. Konsulatu Polskiego 5,
Olsztyn
r Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia, ul. Mickiewicza 10,
Olsztyn
r Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
Warmii i Mazur, ul. Zamkowa 2,
Olsztyn
r Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego,
ul. Żołnierska 4, Olsztyn
r Warmińsko-Mazurski Oddział
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, ul. Parkowa 1, Olsztyn
r Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
ul. Zamkowa 2, Olsztyn
r Wspólnota Kulturowa „Borussia”, ul. Kopernika 45, Olsztyn
r Związek Literatów Polskich,
ul. Kołłątaja 20, Olsztyn
r Związek Plastyków Warmii i Mazur, ul. Prosta 39/6, Olsztyn
r Związek Polskich Artystów Plastyków, ul. Zamkowa 2a, Olsztyn
r Związek Ukraińców w Polsce,
ul. Wyzwolenia 2/8, Olsztyn
tekst na podstawie opracowania Iwony Łazickiej-Pawlak
rysunki: Mira Jadanowska
zdjecia z archiwów: Urzędu Miasta, MOK, Teatru im. S. Jaracza,
Pracowni ElSet, prezentowanych instytucji oraz zespołów muzycznych, teatralnych
i tanecznych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OLsztynie
ZAPRASZAMY do OLSZTYNA !
Wydział Kultury, Promocji i Turystyki
Urząd Miasta Olsztyn
www.um.olsztyn.pl
e-mail: [email protected]
Jeżeli zainteresowało Państwa życie kulturalne Olsztyna,
zapraszamy do poważniejszej lektury. Liczne monografie,
albumy, kroniki, kalendarze i opracowania
w sposób szczegółowy przedstawiają ludzi i wydarzenia,
opinie i recenzje wszystko to, co w Olsztynie zdarzyło
się w ciągu ostatnich lat, ale również w czasie
jego kilkusetletniej historii. Bez kultury nie ma bowiem
ani historii miasta, ani historii regionu, ani historii kraju.
Pracownia Wydawnicza ElSet
ISBN 978-83-89151-59-9
Download