Cennik publikacji 2014 (2)

advertisement
Wydawnictwa AM
L.p. Autor, tytuł
Rok
wyd.
Cena
1.
ZESZYT NAUKOWY nr 1
Z badań nad muzyką i życiem muzycznym
Pomorza i Kujaw (1)
1992
2,10
2.
ZESZYT NAUKOWY nr 2
Olivier Messiaen (1908–1992)
1992
2,10
3.
ZESZYT NAUKOWY nr 4
Muzyki i filozofia. Muzyka i mit
1993
2,10
4.
ZESZYT NAUKOWY nr 6
Maurycy Ravel
1994
2,10
5.
ZESZYT NAUKOWY nr 7
Franciszek Liszt
1994
2,10
6.
ZESZYT NAUKOWY nr 8
Język-System-Styl-Forma cz. I
1995
2,10
7.
ZESZYT NAUKOWY nr 9
Z badań nad muzyką i życiem muzycznym
Pomorza i Kujaw (2)
1996
4,20
8.
ZESZYT NAUKOWY nr 10
Język-System-Styl-Forma cz. II i III
1998
4,20
9.
ZESZYT NAUKOWY nr 11
Z badań nad muzyką i życiem muzycznym
Pomorza i Kujaw (3)
1998
4,20
10.
ZESZYT NAUKOWY nr 12
Język-System-Styl-Forma cz. IV
1999
8,40
11.
ZESZYT NAUKOWY nr 13
Język-System-Styl-Forma cz. V
2000
6,30
1
Uwagi
Rok
wyd.
Cena
2002
10,50
2002
15,75
2004
17,85
2005
26,25
16.
PRACA ZBIOROWA nr 22
Dzieło muzyczne i jego archetyp (2)
The musical work and its archetype (2)
2006
31,50
17.
PRACA ZBIOROWA nr 23
Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i
Kujawach
z serii: Z badań nad muzyką i życiem
muzycznym Pomorza i Kujaw (9)
2006
21
18.
PRACA ZBIOROWA nr 24
Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy
(3)
2007
31,50
19.
PRACA ZBIOROWA nr 25
Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach
z serii: Z badań nad muzyką i życiem
muzycznym Pomorza i Kujaw (10)
2007
27,30
20.
PRACA ZBIOROWA nr 26
Dzieło muzyczne i jego rezonans (4)
2008
36,75
21.
PRACA ZBIOROWA nr 27
Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach
z serii: Z badań nad muzyką i życiem
muzycznym Pomorza i Kujaw (11)
2008
36,75
22.
PRACA ZBIOROWA nr 28
Musica ecclesiastica
z serii: Z badań nad muzyką i życiem
muzycznym Pomorza i Kujaw (12)
2009
29,40
23.
PRACA ZBIOROWA nr 29
Dzieło muzyczne i jego konteksty (5)
2009
31,50
L.p. Autor, tytuł
12.
13.
14.
15.
ZESZYT NAUKOWY nr 15
Tradycje muzyki instrumentalnej na Pomorzu
i Kujawach
z serii: Z badań nad muzyką i życiem
muzycznym Pomorza i Kujaw (5)
PRACA ZBIOROWA nr 17
Muzyka i media na Pomorzu i Kujawach
z serii: Z badań nad muzyką i życiem
muzycznym Pomorza i Kujaw (7)
PRACA ZBIOROWA nr 20
Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na
Pomorzu i Kujawach [17 ]
z serii: Z badań nad muzyką i życiem
muzycznym Pomorza i Kujaw (8)
PRACA ZBIOROWA nr 21
Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i
recepcja (1)
The musical work, its aesthetics, structure and
reception (1)
2
Uwagi
L.p. Autor, tytuł
Rok
wyd.
Cena
24.
PRACA ZBIOROWA nr 30
Dzieło muzyczne i jego funkcje (6)
2010
36,75
25.
PRACA ZBIOROWA nr 31
Muzyka i polityka na Pomorzu i Kujawach
2011
25,00
26.
PRACA ZBIOROWA nr 32
Traces and Echoes of Chopin's Work (7)
2011
40,00
27.
PRACA ZBIOROWA nr 33
Materialne ślady kultury muzycznej na
Pomorzu i Kujawach
2012
27,00
28.
PRACA ZBIOROWA nr 34
Dzieło muzyczne jako znak (8)
2012
30,00
29.
PRACA ZBIOROWA nr 35
Świadkowie kultury muzycznej na Pomorzu i
Kujawach
2013
30,00
30.
Musica Varia
2008
21,00
31.
Anna Nowak
Pomorska Orkiestra Symfoniczna 1946-1952
1994
32.
Alicja Weber
Z dziejów opery w Bydgoszczy
1996
33.
Andrzej Łęgowski
Wprowadzenie do gry na instrumentach
dętych
1997
34.
Violetta Przech
Polska twórczość na fortepian solo 19561985. Nowatorskie techniki i kierunki
2004
35.
Barbara Gogol-Drożniakiewicz
Życie muzyczne Bydgoszczy w latach 19201939
2005
3
1,05
1,05
8,40
26,25
26,25
Uwagi
L.p. Autor, tytuł
Rok
wyd.
Cena
25,20
36.
Michał Zieliński
Twórczość orkiestrowa Tadeusza Bairda w
kontekście techniki instrumentacji
2005
37.
Violetta Przech
Katalog tematyczny dzieł Ryszarda
Kwiatkowskiego
2005
38.
Aleksandra Kłaput-Wiśniewska
Wielka filharmonia. Filharmonia Pomorska w
latach 1953-1990
2006
39.
Karol Szymanowski
Sześciopałkowa technika gry na wibrafonie.
Metoda Karola Szymanowskiego
2007
40.
Beata Jasik
Katalog tematyczny utworów Franciszka
Woźniaka
2007
41.
42.
Urszula Jankowiak
Bel canto i ekspresja we włoskiej operze I
połowy XIX wieku na przykładzie partii
Adalgisy w operze "Norma" Vincenzo
Belliniego
Profesor Jerzy Godziszewski.
Pierwszy Doktor Honoris Causa Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy
publikacja okolicznościowa
2008
2007
43.
Dang Thai Son.
Doktor Honoris Causa Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy
publikacja okolicznościowa
2010
44.
Profesor Mieczysław Tomaszewski.
Doktor Honoris Causa Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy
publikacja okolicznościowa
2010
45.
Elżbieta Szczurko
Twórczość Antoniego Szałowskiego
w kontekście muzyki XX wieku
2008
46.
Piotr Biskupski
Hi-Hat. Spojrzenie od kulis
2009
47.
Monika Wilkiewicz
Repertuar chóralny i jego zastosowanie w
procesie nauczania przedmiotu
"dyrygowanie"
2009
4
15,75
18,90
21,00
23,10
21,00
21,00
Cena
15,75
15,75
36,75
31,50
21,00
Uwagi
Rok
wyd.
L.p. Autor, tytuł
Cena
36,75
48.
Michał Zieliński
Model mozartowskiej orkiestry symfonicznej
49.
Joanna Krempeć-Kaczor
2010
Adolf Misek "Sonaty na kontrabas i fortepian"
50.
Marek Moździerz
"Sześć monologów Jedermanna"
Franka Martin. Musica de morte
2011
51.
Karol Szymanowski
Struktury akordowe w grze wibrafonisty
jazzowego – czterodźwięki
2011
52.
Piotr Biskupski
Aspekty linearnej interpretacji przebiegów
rytmicznych
2011
53.
Katarzyna Rajs
Chopinowski idiom mazurkowy w
fortepianowych mazurkach Romana
Maciejewskiego. Wybrane aspekty poetyki
muzycznej
2011
54.
Karol Szymanowski
Wibrafon jako instrument harmoniczny w
zespole jazzowym
2012
44,00
55.
Danuta Dobrowolska-Marucha
Jak słuchać aby słyszeć? (cz. I i II)
2012
70,00
56.
Agnieszka Ledzińska, Violetta Przech
Zbigniew Bargielski. Katalog tematyczny
utworów
2012
30,00
57.
Witold Szulc
Aktor a partytura
2013
35,00
58.
Franciszek Woźniak
12 Etiud na fortepian
1995
59.
Marek Jasiński
Carl Loewe in memoriam na organy
1999
2010
5
21,00
20,00
40,00
20,00
20,00
8,40
5,25
Uwagi
Rok
wyd.
L.p. Autor, tytuł
60.
red. Urszuli Bartkiewicz
Polska muzyka klawiszowa z Wydawnictw
Józefa Elsnera (1803–1805) na klawesyn lub
fortepian
2008
61.
Zbigniew Bargielski
Egad na akordeon i wibrafon
2009
62.
Zbigniew Bargielski
Kalejdoskop na akordeon
2009
63.
Zbigniew Bargielski
Czarne lustro na gitarę i akordeon
2009
6
Cena
47,25
21,00
21,00
21,00
Uwagi
Download