Topologie sieci. Zakresy sieci: LAN, MAN, WAN.

advertisement
Topologie sieci. Zakresy sieci:
LAN, MAN, WAN.
Topologia sieci lokalnej
- Sposób łączenia komputerów w sieci.
- Układ komputerów w sieci.
- Sposób kładzenia kabli.
Topologie sieci komputerowych
Topologia sieci to zbiór reguł fizycznego łączenia i reguł komunikacji poprzez dany nośnik
sieci. W zależności od topologii sieci istnieją specyfikacje dotyczące kabli, złączy i
standardów komunikacji komputerów ze sobą.
• Topologia szynowa - stosowana przy łączeniu
komputerów za pomocą przewodu koncentrycznego.
Hosty dołączane są do jednej wspólnej magistrali,
za pomocą „odczepów” w przebiegu przewodu.
• Topologia pierścieniowa - jest stosowana przy
łączeniu komputerów ze sobą za pomocą kabla
światłowodowego. Najczęściej stosuje się obwód
dublujący, ponieważ w przypadku przerwania
pierwszego pierścienia komputery tracą ze sobą
kontakt i zadania komunikacji przejmuje pierścień
dublujący.
Topologia ta jest stosowana w sieciach Token Ring.
Topologie sieci:
• Magistrala
Topologie sieci:
• Pierścień:
Topologia pierścienia- Ring
Topologia podwójnego pierścienia
Tego typu topologie stosowane są w budowie sieci szkieletowych lub
w sieciach kampusowych i metropolitalnych
Topologie sieci komputerowych
• Topologia gwiazdy - stosowana przy łączeniu
komputerów za pomocą kabla dwużyłowego
skręcanego. Hosty (komputery) podłączane są
najczęściej do koncentratora (rzadziej
przełącznika). Cechą odróżniającą od topologii
magistrali jest łączenie za pomocą jednego
przewodu tylko dwóch urządzeń sieciowych.
• Topologia drzewiasta - jest to topologia będąca
kombinacją gwiazdy, pierścienia i magistrali.
Do połączeń węzłów wykorzystywane są koncentratory.
Topologie sieci:
• Gwiazda
Koncentrator
Topologia gwiazdy
Topologia siatki
• łączy wszystkie urządzenia ze sobą.
Kiedy urządzenie jest podłączone do
jakiegokolwiek innego urządzenia, awaria
jakiegokolwiek przewodu nie będzie miała
wpływu na sieć. Topologia siatki jest używana
w sieciach WAN łącząc wzajemnie sieci LAN.
Topologia łańcucha
Topologia drzewa
Topologie sieci:
• Przełączana (sieć wielosegmentowa):
Przełącznik
(switch)
(wieloport)
(bridge/most
wieloportowy)
Topologia rozszerzonej gwiazdy
Topologia ta stosowana jest głównie w przypadku rozbudowanych sieci
lokalnych oraz sieci kampusowych.
Topologia hierarchiczna
Topologia hierarchiczna jest łudząco podobna do topologii rozszerzonej gwiazdy różni
się co do sposobu działania, urządzenia aktywne oprócz regeneracji sygnału pełnią rolę
urządzeń sterujących dostępem do sieci.
Główne typy topologii sieci
bezprzewodowych WLAN to:
• Gwiazda,
• Krata.
Topologia Gwiazdy
• Wykorzystuje jeden punkt dostępowy (ang.
Access Point).
Topologia Gwiazdy
• Punkt dostępowy zwiększa maksymalną odległość między
stacjami roboczymi oraz umożliwia dołączenie przewodowej
lokalnej sieci LAN do bezprzewodowej sieci WLAN.
Sieć w łatwy sposób można rozbudowywać przez dołączanie
kolejnych punktów dostępowych.
Krata
• Poszczególne punkty dostępowe nie komunikują się z innymi
węzłami za pośrednictwem centralnych punktów przełączania,
lecz dane wymieniają się bezpośrednio między nimi.
Topologie mieszane:
• Rozszerzanie lub łączenie różnych
(podstawowych) topologii
• (proste topologie podstawowe -„czyste” spotyka się tylko w małych sieciach
lokalnych ...)
Topologie mieszane:
20
Topologie logiczne
Dwie najpowszechniejsze topologie logiczne to
rozgłaszanie i przekazywanie tokenu.
Topologie logiczne
• W topologii rozgłoszeniowej, każdy komputer
adresuje dane do konkretnego komputera lub
do wszystkich innych komputerów
podłączonych do sieci. Nie ma w niej
kolejności z jaką komputery korzystają z sieci
– do transmisji stosowane jest podejście
pierwszy zgłasza, pierwszy obsługiwany.
Topologia rozgłoszeniowa
Topologie logiczne
• W topologii przekazywania tokenu dostęp do
sieci jest kontrolowany przez przekazywanie
elektronicznego tokenu kolejno do każdego
hosta. Gdy host odbierze token, może wysyłać
dane przez sieć. Jeśli nie ma danych do
wysłania, przekazuje token do następnego
hosta i proces się powtarza.
Topologia przekazywania tokenu
Sieci globalne i lokalne
• Sieć lokalna – LAN (Local Area Network) – ograniczona do niewielkiego zasięgu (np.
budynek), stosowana najczęściej dla poszczególnych instytucji, technologie:
– Ethernet,
– Token Ring,
– FDDI (Fiber Distributed Data Interface)1,
– sieci bezprzewodowe – może być stosowana w LAN oraz w WAN.
LAN
Sieci lokalne dotyczą instalacji zlokalizowanych na stosunkowo niewielkim obszarze.
Stosuje się krótkie łącza (do ok.. 100m) o wysokiej przepustowości lub rozwiązania
oparte na technice radiowej.
VLAN
W sieci takiej nie ma kolizji. W każdej stworzonej w ten sposób sieci poszczególne
stacje widzą się bez przeszkód. Między sieciami nie ma możliwości połączenia, nawet
jeśli porty leżą w tym samym przełączniku.
Poszczególne VLANY są całkowicie odseparowane. Aby połączyć logicznie VLANY
należy użyć urządzeń sieciowych zwanych routerami.
Połączenia między switch muszą być wykonywane w technologii przynajmniej Fast
Ethernet. Adresowanie musi być realizowane ręcznie przez administratora.
Sieci globalne i lokalne
• sieć globalna (rozległa) – WAN (Wide Area Network) - łączy urządzenia na dużym
obszarze, technologie:
– ATM (Asynchronous Transfer Mode),
– Frame Relay,
– SMDS (Switched Multimegabit Data Service),
– X.25.
WAN (Wide Area Network)
Sieci globalne i lokalne
• Sieć miejska – MAN (Metropolitan Area Networ) – kombinacja technologii lokalnej i
globalnej sieci komputerowej obejmująca swym zasięgiem teren miasta.
MAN
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (źródło Task)
Dziękuję za uwagę!
Download