Sieci wstęp prezentacja ppt

advertisement
Wiadomości wstępne
o sieciach komputerowych
• Podstawowe urządzenia LAN
• Podstawy przepływu danych przez LAN
oprac. Jan Chróścicki
Podstawowe urządzenia LAN
Czy jesteś w stanie opisać ten plan?
Topologia fizyczna i logiczna
• Topologia fizyczna
– Określa bieżący układ okablowania
(mediów).
• Topologia logiczna
– Określa w jaki sposób hosty mają dostęp
do ośrodka transmisji
Topologie fizyczne
Magistrala
Rozszerzona
gwiazda
Pierścień
Hierarchiczna
Gwiazda
Pełna
Topologia fizyczna: Magistrala
• Pojedyncza
magistrala
• Wszystkie hosty
bezpośrednio
podłączone
Topologia fizyczna: Magistrala
• Każdy koniec magistrali
musi być prawidłowo
zakończony terminatorem
(rezystor o oporze 75Ω)
Topologia fizyczna: Pierścień
• Nie ma magistrali
• Host jest
bezpośrednio
podłączony do
każdego ze swych
sąsiadów
Topologia fizyczna: Gwiazda
• Wszystkie
urządzenia
podłączone są do
centralnego punktu
Topologia fizyczna: Gwiazda
• W środku
gwiazdy jest
zwykle hub lub
switch
Topologia fizyczna: Gwiazda
• Gwiazda w
praktyce
(dużo przewodów)
Topologia fizyczna: Gwiazda
rozszerzona
• Łączy razem
pojedyncze topologie
gwiazdy.
• W środku gwiazdy
jest hub lub switch.
• Zwiększa długość i
rozmiar sieci.
Topologia fizyczna: Hierarchiczna
• Podobne do
rozszerzonej gwiazdy,
z wyjątkiem: centralny
komputer steruje
ruchem (a nie hub lub
switch).
Topologia fizyczna: Pełna
• Każdy host ma swoje
własne połączenie z
innym hostem.
• Używana w sytuacjach
gdzie transmisja nie
może być przerwana.
Logical Topologies
Broadcast
Token Passing
Topologia logiczna: Rozgłaszanie
• Każdy host w LAN wysyła swoje dane
(rozgłasza) do wszystkich pozostałych
hostów.
• First-come, first-serve (FCFS).
Topologia logiczna: Przekazywanie
znacznika
• Dostęp do medium jest sterowany przez
elektroniczny znacznik.
• Posiadanie znacznika daje hostowi prawo do
wysyłania danych do ich przeznaczenia.
Technologie
Najpierw topologie, później technologie !
Ethernet
FDDI
Token Ring
Technologia: Token Ring
Token Ring
Przekazywanie znacznika
Technologia: FDDI
FDDI
Przekazywanie znacznika
Technologia: Ethernet
Ethernet
Rozgłaszanie
Hosty (urządzenia posiadają kartę sieciową)
(NIC-ang.Network Interface Connection)
Komputer
NIC
Drukarka
Serwer
Symbole mediów LAN
Linia Ethernet
Token
Ring
Linia
szeregowa
FDDI
Ring
Przegląd OSI: Warstwa 1
• Odpowiedzialność:
– Transmisja strumienia bitów bez struktury przez
fizyczne łącze pomiędzy systemami końcowymi.
• Zajmuje się:
– Bity.
– Specyfikacja elektryczna.
– Fizyczna szybkość danych.
– Odległości.
– Fizyczne połączenia.
Urządzenie LAN: Transceiver
UTP
AUI
BNC
• Łączy różne technologie mediów.
• Urządzenie 1 warstwy.
Urządzenie LAN: Repeater
• Regeneruje i powtarza sygnał.
• Urządzenie warstwy 1.
Urządzenie LAN: Repeater
• Urządzenie warstwy 1.
Urządzenie LAN: Hub
• Wieloportowy repeater.
• Urządzenie warstwy 1.
Przegląd OSI: Warstwa 2
• Odpowiedzialność:
– Wspiera niezawodny transfer danych przez
łącze fizyczne.
• Zajmuje się:
– Ramki.
– Adres fizyczny (HW lub MAC)
– Dyscyplina linii.
– Błędy i sterowanie przepływem.
– “Segment”.
Urządzenie LAN: NIC (karta sieciowa)
• Interfejs sieciowy hostów.
• Wbudowany adres fizyczny.
• Urządzenie warstwy 2.
Urządzenie LAN: NIC
• Karta sieciowa nadaje i odbiera dane w
sieci, CPU wykonuje inne funkcje
Urządzenie LAN: NIC
• Ethernet NIC; kabel AUI dołącza się do
niebieskiego złącza
Urządzenie LAN: Most
• Utrzymuje ruch lokalnie poprzez filtrowanie
ruchu oparte na adresach fizycznych.
• Urządzenie 2 warstwy.
Urządzenie LAN: Most
• Utrzymuje ruch lokalnie poprzez filtrowanie
ruchu oparte na adresach fizycznych.
• Urządzenie 2 warstwy.
Urządzenie LAN: Przełącznik
• Wieloportowy most.
• Urządzenie 2 warstwy.
Urządzenie LAN: Przełącznik
• 2 x 3Com 24 port Ethernet switch
 Przegląd OSI: Warstwa 3
• Odpowiedzialność:
– Połączenie i wybór ścieżki dwoma końcowymi
systemami w sieci.
• Zajmuje się:
– Pakietami.
– Adresami logicznymi : Hierarchiczne.
• Adresowanie sieci i hostów.
– Trasą, tablicą trasowania, protokołami trasowania.
– “Sieć”.
Urządzenie LAN: Ruter
• Podejmuje decyzje oparte na adresach
sieciowych (adresy logiczne IP).
• Urządzenie warstwy 3.
Urządzenie LAN: Funkcje rutera
• Wybór ścieżki:
– Proces obróbki adresu IP miejsca
przeznaczenia pakietu - router może
określić, do którego portu wysłać pakiet.
• Przełączanie pakietów:
– Router „przekapsułkowuje” pakiet w
protokół niezbędny dla określonego portu i
przesyła pakiet przez ten port.
Urządzenie LAN: Chmura
• Inna sieć
• Urządzenie warstw 1-7
Funkcje urządzeń w warstwach
Topologia szkolna
Historia sieci
Praca domowa
Kapsułkowanie
Kapsułkowanie: Przykład
Komunikacja host do hosta
Przepływ pakietu: Urządz. warstwy 1
Przepływ pakietu: Urządz. Warstwy 2
Przepływ pakietu: Urządz. warstwy 3
Przepływ pakietu: Urządz. warstw 1-7
Zadanie domowe:
Budowanie prostej sieci w domu.
Narysuj schemat przykładowej sieci
domowej z łączem Neostrady
Download