PLAN ZAJĘĆ W KLINICE DIABETOLOGII I CHORÓB

advertisement
PLAN ZAJĘĆ W KLINICE DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH PUM DLA STUDENTÓW IV ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Przedmiot: „CHOROBY WEWNĘTRZNE" – obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016
Data
Godzina
/Grupa
0800
27.04.2016
środa
–
1100
Grupa B
(3,4)
0800 – 1100
28.04.2016
czwartek
Grupa B
(3,4)
0800 – 1100
29.04.2016
piątek
Grupa B
(3,4)
080 – 1100
04.05.2016
środa
Grupa B
(3,4)
080 – 1100
05.05.2016
czwartek
Grupa B
(3,4)
Temat
Prowadzący
Seminarium 1
Klasyfikacja, diagnostyka i kryteria wyrównania cukrzycy.
Prof. L. Majkowska
Ćwiczenie 1
Definicja cukrzycy oraz aktualne obowiązujący podział cukrzycy i zaburzeń gospodarki węglowodanowej wg WHO.
Epidemiologia i patogeneza różnych typów cukrzycy. Kryteria rozpoznania cukrzycy, objawy kliniczne. Doustny test
tolerancji glukozy: sposoby wykonania, interpretacja, wskazania, przeciwskazania. Aktualne kryteria wyrównania cukrzycy:
glikemia, ciśnienie tętnicze, lipidy.
Prof. L. Majkowska
Dr E. Waliłko
Seminarium 2
Leczenie cukrzycy: dieta, wysiłek fizyczny, leki przeciwcukrzycowe, insulinoterapia. Samokontrola cukrzycy.
Ćwiczenie 2
Przesłanki patogenetyczne leczenia cukrzycy. Modyfikacja trybu życia (dieta, wysiłek fizyczny). Leki przeciwcukrzycowe
(pochodne sulfonylomocznika, biguanidy, glinidy, inhibitory alfa-glukozydazy, tiazolidinediony, analogi GLP-1, inhibitory
DPP-4, inhibitory SGLT-2) – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania do stosowania. Zasady insulinoterapii w
cukrzycy typu 1 i typu 2.
Seminarium 3
Odległe powikłania cukrzycy.
Ćwiczenie 3
Odległe powikłania cukrzycy o typie mikroangiopatii i makroangiopatii – patogeneza, podział, objawy kliniczne,
zapobieganie, diagnostyka i leczenie. Zespół stopy cukrzycowej.
Dr E. Waliłko
Prof. L. Majkowska
Dr E. Waliłko
Dr P. Molęda
Prof. L. Majkowska
Dr E. Waliłko
Seminarium 4
Ostre powikłania cukrzycy.
Dr A. Fronczyk
Ćwiczenie 4
Hipoglikemia – najczęstsze przyczyny, objawy kliniczne, zapobieganie, postępowanie. Śpiączka ketonowa i hiperosmolarna
– przyczyny, objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie, z uwzględnieniem odmienności przebiegu klinicznego śpiączki u
osób w podeszłym wieku. Różnicowanie śpiączki ketonowej i hiperosmolarnej. Śpiączka mleczanowa – przyczyny, objawy
kliniczne, diagnostyka i leczenie.
Prof. L. Majkowska
Dr E. Waliłko
Ćwiczenie 5
Samodzielna prezentacja przypadku klinicznego.
Zaliczenie ćwiczeń.
Prof. L. Majkowska
Seminaria odbywają się w sali seminaryjnej SPSK-1 w Policach
Ćwiczenia odbywają się w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Police, ul. Siedlecka 2
Download