Formularz kosztorysowy – LT EK 24V 100W, 150W (doc

advertisement
Data: 10.03.15
_____sztuk Schlüter®-LIPROTEC-EK (LT EK 24V 100W / LT EK 24V 150W Zasilacz, który służy do zasilania napięciem modułów LED. Zasilacze LED mogą być podłączane do napięcia sieciowego o parametrach 240 VAC, 50 Hz. Na wyjściu znajduje się galwanicznie rozdzielone napięcie stałe DC 24 V.
Zasilacz posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz ochronę przed podwyższoną temperaturą.
Do dyspozycji znajdują się dwie różne moce źródeł: 100 und 150 Watt. Zasilacz nie posiada funkcji
ściemniania.
Dostawa składa się z:
Zasilacza
 100 W, 24V, DC
 150 W, 24V, DC
Instrukcji montażu
1 szt.
Opakowanie kartonowe
... dostarczyć i podłączyć zgodnie z zaleceniami producenta.
Podłączenie zasilania elektrycznego/zasilacza sieciowego
 musi nastąpić przez wykwalifikowanego elektryka i zostanie doliczone do ceny jednostkowej,
 musi nastąpić przez wykwalifikowanego elektryka i zostanie specjalnie wynagrodzone.
Wymiary (dług. x szer. x wys.)
 100 W, 217 x 67 x 34 mm
 150 W, 217 x 67 x 42 mm
Nr art.:
________________________
Materiał: ________________________€/szt.
Wynagrodzenie: _________________€/szt.
Cena całkowita: ____________________€/ szt.
Dane techniczne zasilacza
Znamionowe napięcie na wejściu:
Temperatura otoczenia:
Długość przewodu elektrycznego na wyjściu:
Zaciski przyłączeniowe, zacisk śrubowy do podłączenia:
 100 W
Maks. prąd wyjścia:
Maks. moc:
Min. moc:
Współczynnik mocy:
100 do 240 VAC
-20 °C do +45 °C
maks. 2 m
DC Input (SEC) H05RN-F 2 x 1,00 mm2
DC Output (SEC) AWG16 (1,305 mm2)
4,2 A
100 W
10 W
≥ 0,9
Strona 1
Data: 10.03.15
 150 W
Maks. prąd wyjścia:
Maks. moc:
Min. moc:
Współczynnik mocy:
6,25 A
150 W
10 W
≥ 0,9
Produkty zostały sprawdzone i spełniają wymagania aktualnie obowiązujących wytycznych europejskich i krajowych, tzn. Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMV) i Dyrektywy
niskonapięciowej.
Pozostałe funkcje znajdują się w odpowiednich instrukcjach montażu.
Prosimy o stosowanie produktów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzeganie przepisów
prawnych i wskazówek producenta.
Strona 2
Download