Karta produktu

advertisement
Zasilacz iskrobezpieczny
ZSI-15/G
Karta produktu
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
Zasilacz iskrobezpieczny
ZSI-15/G
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Zasilacz iskrobezpieczny typu ZSI-15/G posiada wykonanie specjalne i jest przeznaczony do zasilania elektronicznych urządzeń w wykonaniu iskrobezpiecznym, pracujących w podziemiach kopalń węgla, w wyrobiskach i pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Napięcie zasilania zasilacza ZSI-15/G wynosi 42 V AC, a źródłem tego napięcia jest rozrusznik kopalniany lub inne dopuszczone urządzenia
górnicze, o wymaganej wartości napięcia przemiennego 42 V. Napięcie iskrobezpieczne wyjściowe zasilacza zasila iskrobezpieczne obwody urządzeń jak np. GTL, GTL/w. Na wyjściu zasilacza jest napięcie stabilizowane 15 V. Pobór prądu 450 mA.
BUDOWA
Zasilacz iskrobezpieczny ZSI-15/G zmontowany jest w metalowej obudowie o stopniu ochrony IP54, przystosowanej do
zamocowania na konstrukcjach wsporczych za pomocą specjalnie przyspawanych uszów z otworami Ø11mm. Napięcie
wejściowe zasilacza podawane jest odcinkiem kabla o długości 4 m integralnie związanym z zasilaczem. Na wyjściu zasilacz
posiada komorę przyłączową ze złączkami 4 x po 2,5 mm5 (+15 V 2 zaciski i 0 V 2 zaciski). Kabel napięć wyjściowych wprowadza się do komory przyłączowej przez metalowy wpust kablowy M25 x 1,5 lub dławnicę kablową z tworzywa 25 x 1,5
umieszczoną na jednej ze ścianek zasilacza. Wewnątrz obudowy zasilacza znajduje się układ elektroniczny, zabezpieczony
bezpiecznikiem termicznym, komora bezpiecznikowa w wykonaniu ognioszczelnym (04 ATEX 229U) oraz złączki (na obwodzie drukowanym) stanowiące komorę przyłączową. Wszystkie elementy wewnątrz obudowy są zalane zalewą ochronną, z
wyjątkiem pokrywki ognioszczelnego zespołu bezpiecznika i części złączek napięć wyjściowych. Obudowa zamykana jest
pokrywą, przykręcaną czterema śrubami specjalnymi, z gwintem M6. Napięcie zasilające (42 V, 50 Hz), podawane jest poprzez transformator sieciowy na układ elektroniczny stabilizacyjny.
DANE TECHNICZNE
Typ
ZSI-15/G
Napięcie zasilania
42V (+10%, -15%)
Częstotliwość napięcia zasilania
50Hz
Pobór mocy
≤ 26VA
Napięcia wyjściowe | prąd obciążenia
15V (+1V ÷ 3V%) | DC (450mA)
Zakres temperatur pracy
0÷40ºC
Maksymalna wilgotność względna
95%
Stopień ochrony obudowy
IP 54
Przewód zasilający
OnGcekżi G 0,6/1kV 2 x 2,5 +2,5
Długość przewodu zasilającego
4m
Liczba wpustów lub dławnic kablowych
1szt.
Liczba i przekrój zacisków wyjściowych
4 szt. po 2,5 mm5 (+15 V-2szt. i 0 V-2szt.)
Parametry przewodu łączącego zasilacz z odbiornikiem
Maksymalny stosunek zewnętrznych
indukcyjności do rezystancji
Lo = 0,4mH, Co = 10μF
Lo/Ro = 44μH/Ω
Wymiary zewnętrzne
365x192x115 mm ± 3 mm
Masa
9 kg ± 5%
CECHA BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ
I M2 Ex d [ib] mb I
Certyfikat badania typu WE: KDB 06 ATEX 068
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
Download