instrukcjaobs ł ugi

advertisement
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZASILACZ ZA REG
Producent: „DANTOM”S.C. ELEKTRONICZNE SYSTEMY ALARMOWE
01-673 Warszawa ul.Podleśna 38/26 /Siedziba/
01-501 Warszawa ul.Popiełuszki 6 /Zakład prod.i dział sprzedaży/
Czynne 8-16 (pon-piątek). TEL. (0-22) 869-42-70
www.dantom.com.pl
[email protected]
…..........................................................................................................................................
Zasilacz ZA REG przeznaczony jest do ciągłego lub cyklicznego zasilania
urządzeń stabilizowanym liniowym napięciem stałym. Stabilizowane napięcie
wyjściowe można regulować w przedziale 6,5 VDC do 27,5 VDC.
W przypadku używania zasilacza ZA REG jako zasilacza buforowego
napięcie wyjściowe z zasilacza musi być ustawione wg. tabelki :
Rodzaj akumulatora
6V
12V
24V
Napięcie wyjściowe
6,75V-7,00V
13,50V-14,00V
26,50V-27,50V
z zasilacza ( V )
(ustawienie fabryczne)
Nie wolno podłączać akumulatorów w przypadkach innych napięć wyjściowych
niż to opisano wyżej. Grozi zniszczeniem akumulatora.
…................................................................................................................................
WYBÓR NAPIĘĆ WYJŚCIOWYCH
Napięcie wyjściowe możemy regulować w dwóch przedziałach:
a/ 6,50 – 18,2V /ustawienie fabryczne/
Fabryczne napięcie wyjściowe powinno wynosić około 13,8V przy niewielkim
obciążeniu.
Zmiany tego napięcia dokonuje się pokręcając śrubokrętem rezystor PR. Wzrost
napięcia wyjściowego uzyskujemy przy ruchu zgodnym ze wskazówkami zegara.
Obniżenie napięcia wyjściowego przy ruchu przeciwnym.
Zależnie od wartości obciążeń/pobieranego prądu/ zmienia się max. napięcie
wyjściowe jakie możemy uzyskać z zasilacza.
Poniżej w TAB.1 przedstawiono max. prądy wyjściowe/prądy obciążenia/ dla
różnych napięć wyjściowych /6,5V – 18,2V/ i różnych warunków pracy.
Uwyjściowe
6,5 – 8V 8 – 10V
10 – 12V
≥ 12V
Imax
1,5 A
1,8 A
2,2 A
2,5 A
/ praca ciągła/
Imax
/ praca cykliczna częsta /
Imax
/ praca cykliczna rzadka /
2,5 A
2,7 A
2,8 A
3A
3A
3A
3A
3A
gdzie: „praca cykliczna częsta” oznacza – zasilacz z tym obciążeniem pracuje
max. 3 min., następnie przez minimum 3 min. jest nieobciążony.
„praca cykliczna rzadka” oznacza – zasilacz z tym obciążeniem pracuje
max. 2 min., następnie przez minimum 5 min. jest nieobciążony.
b/ 14,60V – 29,40V
Jeżeli potrzebujemy do zasilania układu napięć w przedziale 14,6V-27,5V to
przed podłączeniem należy dokonać następujących zmian :
1. zdjąć zworkę J i pozostawić ją tylko na jednym bolcu.
2. zamienić położenie kabla czerwonego z brązowym przychodzące z
transformatora do płytki i przykręcić wkrętami w złączce ARK.
kabel czarny – wejście 1 nie zmieniać
kabel czerwony – wyjąć z wejścia 2/środkowe/ i przełożyć do wejścia 3
kabel brązowy – wyjąć z wejścia 3 i przełożyć do wejścia 2/środkowe/
Regulacji napięcia wejściowego dokonuje się PR-kiem. Zależnie od wartości
obciążenia/pobieranego prądu/ zmienia się max. napięcie wyjściowe jakie
możemy uzyskać z zasilacza.
Poniżej w TAB.2 przedstawiono max. prądy wyjściowe/prądy obciążeń/ dla
różnych napięć wyjściowych i różnych warunków pracy.
Uwyjściowe
14,6-17V
17 – 20V
≥ 20V
Imax
1,5 A
1,8 A
2A
/ praca ciągła/
Imax
/ praca cykliczna częsta /
Imax
/ praca cykliczna rzadka /
2A
2,2 A
2,2 A
3A
2,5 A
2,2 A
UWAGA : Przekroczenie maksymalnych wartości prądów pobieranych z
zasilacza podanych w TAB. 1 i 2 może spowodować uszkodzenie zasilacza.
W przypadku pracy zasilacza w układzie zasilacza buforowego / z akumulatorem/
max. prądy obciążenia powinny być nieco niższe od podanych w tabelach, gdyż
należy uwzględnić konieczność doładowania akumulatora.
Przykładowo: Dla pracy z napięciem 13,8V i akumulatorem 12V 7Ah max. prąd
obciążenia ciągłego powinien być mniejszy od 2A. 0,5A należy zostawić jako
rezerwa do doładowania akumulatora.
....................................................................................................................................
UWAGA : Należy zachować szczególną ostrożność przy podłączaniu zasilania
230 V.
...................................................................................................................................
INSTALOTOR MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ
UŻYTKOWNIKA O SPOSOBIE ODŁĄCZENIA 230VAC
(WSKAZAĆ BEZPIECZNIK LUB INNE URZĄDZENIE
ODŁĄCZAJĄCE W STAŁEJ INSTALACJI PRZEWODOWEJ).
Download