INF-V.271.38.2017 - Zalacznik nr 4 do Ogloszenia

advertisement
Załącznik nr 4
do Ogłoszenia INF-V.271.38.2017
Lp.
1.
Rodzaj sprzętu
Zasilacz awaryjny
Ilość
55
1. Zasilacz awaryjny o parametrach minimum:
Moc (pozorna/rzeczywista) min. 600 VA / 360 W
Napięcie wyjściowe 230 V (5 %)
Maksymalny czas przełączania 4 ms
Gniazda wyjściowe: co najmniej 2 szt. typu IEC 320 C13 z podtrzymaniem zasilania
(2 kable zasilające typu IEC320 C13 / IEC320 do odbiorników w zestawie)
Typ gniazda wejściowego: IEC-320-C14
Ochrona linii danych RJ-45 Modem/Fax
Układ automatycznej regulacji napięcia AVR:
Funkcja BOOST - gdy napięcie wejściowe jest za niskie - AVR automatycznie
podnosi napięcie wyjściowe o 15%,
Funkcja BUCK - gdy napięcie wejściowe jest za wysokie - AVR automatycznie
obniża napięcie wyjściowe o 25%
Sygnalizacja dźwiękiem alarmów: niski poziom baterii, praca na baterii, przeładowanie
Port komunikacji: USB lub RS-232
Gwarancja: minimum 3 lata
Wymagane jest podanie nazwy modelu, symbolu oraz producenta zasilacza.
Zamawiający wymaga również, by Wykonawca podał dla każdego oferowanego
przedmiotu zamówienia dokładne parametry, które w zamówieniu Zamawiający
określa jako minimalne.
* Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zakończenia licytacji elektronicznej
i zamieszczenia informacji o jego wygranej przekaże Zamawiającemu wykaz
oferowanego sprzętu (załącznik nr 5 do Ogłoszenia) wraz z wszystkimi wymaganymi
dokumentami (tj. wydruki, deklaracje itp.), o których mowa w powyższym opisie
przedmiotu zamówienia.
str. 1
Download