Instrukcja sprawdzenia wersji zainstalowanego środowiska Java

advertisement
Dom Maklerski Banku BPS S.A.
[email protected] – Instrukcja sprawdzenia wersji zainstalowanego
środowiska Java
Zanim przystąpimy do pracy z aplikacją [email protected] naleŜy upewnić się czy posiadamy zainstalowane
odpowiednią wersją środowiska uruchomieniowego aplikacji w postaci wirtualnej maszyny Javy.
Aplikacja [email protected] wymaga środowiska Java w wersji minimum 1.5.x., zalecana wersja to: 1.6.
Aby sprawdzić czy posiadamy zainstalowany wymagany komponent naleŜy w przypadku:
1. Przeglądarki Microsoft Explorer 6.0
Z menu górnego wybieramy: Narzędzia->Opcje internetowe a następnie wybieramy zakładkę
„Zaawansowane”. Tutaj powinna znaleźć się informacja czy i jaką wersję Javy posiadamy
zainstalowana na komputerze.
Instrukcja sprawdzenia wersji zainstalowanego środowiska Java
1
Dom Maklerski Banku BPS S.A.
2. Mozilla Firefox
Z menu górnego wybieramy: Narzędzia->Opcje następnie wybieramy zakładkę „Treść” i
sprawdzamy czy mamy zaznaczoną opcję „Włącz obsługę języka Java”.
Instrukcja sprawdzenia wersji zainstalowanego środowiska Java
2
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards