MUT Flyer VIDAS AMH PL.indd - bioMérieux Polska Sp. z oo

advertisement
Anti-Müllerian Hormone
Nowość
Najlepszy wybór
dla jeszcze większego komfortu pacjenta
Czy wiesz, że...
1/6 par na całym świecie
Zespół policystycznych jajników
5-10%
może doświadczyć jakiejś
formy niepłodności (1)
(PCOS) dotyka
kobiet w wieku rozrodczym
(2)
W czasie 30 lat, prawdopodobieństwo
udanego zapłodnienia in vitro
(3)
wzrosło z 10% do pondad
30%
Badanie hormonu anty-Müllerowskiego (AMH) w celu
oceny funkcjonalności jajników u kobiet
Parametry AMH
Kliniczne zastosowanie
Poziom hormonu jest stabilny w trakcie cyklu
miesiączkowego
Jako wskaźnik rezerwy jajnikowej AMH ma wiele zastosowań
diagnostycznych u kobiet w okresie rozrodczym:
35
LH (mIU/mL)
FSH (mIU/mL)
AMH (ng/mL)
6
30
5
25
4
20
3
15
2
10
1
5
0
0
-14 -12 -10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
Dni
Wzorzec hormonów FSH, LH i AMH w trakcie cyklu miesiączkowego
u zdrowych młodych kobiet (4) Dzień 0 = szczyt LH
Wrażliwy na zmiany konformacyjne w próbkach (5)
Dokładniejszy niż badanie ultrasonograficzne
(AFC ocena liczby pęcherzyków antralnych)
l subiektywna zależna od operatora ocena wyników AFC
l AMH zapewnia obiektywne wyniki ilościowe (6)
Kluczowy test w badaniach diagnostycznych
Personalizacja leczenia niepłodności (IVF/ART):
Ocena rezerwy jajnikowej przy ustalaniu przyczyny
niedłodności
Pomoc w wyborze najskuteczniejszego procesu stymulacji
owulacji
➔ Dostosowanie leczenia
➔ Unikanie niepotrzebnej stymulacji
➔ Redukcja ryzyka wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników
Detekcja dysfunkcji jajników
(PCOS, Przedwczesna niewydolność jajników…):
Zastosowanie badania poziomu hormonu AMH zapewnia
bezpośrednie i dokładniejsze monitorowanie owulacji
niż badanie hormonów FSH i LH.
Monitorowanie uszkodzeń jajników
(chirurgia, leczenie gonadotoksyczne)
Marker pierwszego wyboru do określania spadku
rezerwy jajnikowej.
two
3)
ń
Anti-Müllerian Hormone
Łatwo dostępny test będący podstawą
wdrożenia właściwego działania
VIDAS® AMH wiarygodność i niezawodność
Większa niezawodność dzięki opatentowanym surowcom
➔ Wiarygodne wyniki w porównaniu z istniejącymi automatycznymi metodami *
➔ Minimalny wpływ etapu pre-analitycznego na wyniki badań:
≤ 8 godzin w temperaturze
+18/+25 °C w próbce
≤ 5 dni w temperaturze +2/+8 °C
dla próbki rozcieńczonej
≤ 5 dni
≤ 8 godzin
VIDAS®: Wiarygodne, proste i elastyczne
rozwiązanie dla testów immunologicznych
System “Load & Go”
Zoptymalizowana częstość kalibracji i kontroli
l Kompaktywy analiztor: odpowiedni dla każdego laboratorium
l
l
Szerokie menu testów VIDAS®
obejmuje tesy:
Oznaczenia
hormonów:
- AMH
- Estradiol
- FSH
- LH
- hCG
- Prolaktyna
- Progesteron
- Testosteron
- Hormony tarczycy
* Patrz: ulotka techniczna
Panel
serologiczny:
- zapalenie
wątroby
- HIV
- ToRC
≤ 3 cykle zamrażania i rozmrażania
≤ 3 cykle
❄ ❄ ❄
VIDAS® COMMUNITY:
Łączy ponad
30 000
użytkowników na świecie
Dostępność 24/7 dla jeszcze
większego komfortu pacjenta
Pełna elastyczność, 1 pacjent = 1 test
l
Możliwość otrzymania wyniku w czasie konsultacji
➔ Mniejszy stres dla pacjentek
➔ Natychmiastowe włączenie wyników badania AMH
do procesu leczenia niepłodności
➔ Optymalizacja terapii
➔ Uniknięcie niepotrzebnej stymulacji
08-16 / 9311886/008/PL/A / Dokument ten wraz z materiałami grafi cznymi nie jest prawnie obowiązujący. bioMérieux zastrzega sobie prawo do modyfi kacji bez powiadomienia / Logo BIOMÉRIEUX, logo VIDAS są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do bioMérieux, lub jednego z jej
przedstawicielstw lub spółek. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich podmiotów. Wzornictwo analizatorów VIDAS jest zastrzeżone przez bioMérieux lub jedno z jej przedstawicielstw lub spółkę. / bioMérieux S.A. RCS Lyon 673 620 399 / Wydrukowano w Polsce / THERA / RCS
Lyon B 398 160 242
Dostępny na analizatorach Vidas®:
VIDAS®, mniVIDAS, VIDAS 3®
VIDAS® AMH
Numer katalogowy
417 011
Zawartość zestawu
30 testów
Czas oczekiwania na wynik
35 minut
Rodzaj próbki
Objętość próbki
Surowica lub osocze
200µL
Jednostki
Ng/mL - pmol/L
Zakres pomiarowy
0,02-9.00 ng/mL
Częstotliwość kalibracji i kontroli
28 dni
VIDAS® AMH nie jest dostępny w następujących krajach i regionach, stanach: Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Kanada, Dania, Francja, Niemcy,
Hong-Kong, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Kazachstan, Kirgistan, Liechtenstein, Mołdawia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria Tadżykistan,
Holandia, Turcja, Turkmenistan, Wielka Brytania.
Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy bioMérieux, aby sprawdzić dostępność w danym kraju.
REFERENCJE
1. https://www.eshre.eu/Guidelines-and-legal/ART-fact-sheet
2. https://www.pcosfoundation.org/
3. https://www.sart.org/History_of_IVF/
4. La Marca et al Human Reproduction 2006
5. Rustamov O et al Human Reproduction 2012
6. Anderson RA et al Fertility and Sterility 2015
Dołącz do społeczności
VIDAS zarejestruj się na
www.myvidas.com
bioMérieux Polska Sp. z o. o.
ul. Gen. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Tel.: +48 22 569 85 00
Fax: +48 22 569 85 54
www.biomerieux.pl
www.biomerieux-diagnostics.com
Download