Astrofizyka gwiazd - biofizyka.p.lodz.pl

advertisement
r. akad. 2006/2007
Astrofizyka
wykład VII
Fizyka
Astrofizyka
prof. Bogdan Walkowiak
dr inż. Marta Kamińska
Zakład Biofizyki
Instytut Inżynierii Materiałowej
Politechnika Łódzka
Zakład Biofizyki
1
Astrofizyka
Od zarania dziejów Wszechświata, kiedy składający się prawie
wyłącznie z wodoru i helu gaz chłodził się tworząc galaktyki,
miało miejsce powstanie pierwszej generacji gwiazd...
Zakład Biofizyki
2
Astrofizyka
Gwiazda
Słowo gwiazda jest pochodzenia
litewsko-słowiańskiego i pierwotnie
oznaczało światło (w języku pruskim).
W jezyku greckim gwiazda to αστρον
(astron).
Gwiazda to ciało niebieski będące
skupiskiem związanej grawitacyjnie
materii, w której zachodzą reakcje
syntezy jądrowej
Gwiazdy w kierunku centrum naszej Galaktyki
Zakład Biofizyki
Wiek wielu gwiazd jest między
miliardem a 10 miliardami lat. Wiek
wielu gwiazd może być bliski wiekowi
Wszechswiata -13.7 miliarda lat
3
Astrofizyka
Słońce - najbliższa gwiazda
masa Słońca to Ms = 1.9889 * 1030kg,
jego promień (równikowy) Rs = 6.959 * 108m,
średnia gęstość Słońca jest niewielka i wynosi
około 1 g/cm3 czyli tyle ile wynosi gęstość wody,
produkowana jasność Słońca LS = 3.826 * 1026Js-1,
temperatura we wnętrzu Słońca sięga Tc = (13.7 −
16.0) * 106K , a ciśnienie: Pc = 1.65 * 1016 Pa,
Gwiazdy podobnego typu jak Słońce można
uważać za idelany zjonizowany gaz wodorowy
(71%) i helowy (27%).
Słońce okrąża naszą galaktykę w odległości od 25,000 od 28,000 lat
świetlnych od centrum galaktyki z średnią prędkością 217 km/s.
Zakład Biofizyki
4
Astrofizyka
Wiele gwiazd jest związanych grawitacyjnie z innymi gwiazdami, tworząc
układy podwójne lub gromady gwiazd. Gwiazdy nie są jednorodnie
rozrzucone we Wszechświecie ale na ogól zgrupowane w galaktyki liczące
setki miliardów gwiazd. Wokół niektórych gwiazd krążą planety.
Gromada trapezowa - zalicza się do gromad
otwartych. Są to zwykle młode gwiazdy,
rzadko kiedy osiągające 100 mln lat
Zakład Biofizyki
Olbrzymia gromada kulista omega Centauri (NGC 5139)
znajdująca się 16,5 tysiąca lat świetlnych od Słońca. Średnica o
rozmiarach 620 lat świetlnych czyni omegę Centauri największą
gromadą kulistą z poznanych w naszej Galaktyce. Powstała
miliardy lat temu i zawiera setki tysięcy gwiazd. Z południowej
półkuli jest wyraźnie widoczna gołym okiem
5
Astrofizyka
Powstawanie gwiazd
• gwiazda powstaje z obłoku pyłu i gazu, gdy w pewnym obszarze przestrzeni
powstanie zagęszczenie obłoku pyłowo-gazowego. Ewolucja gwiazdy zaczyna
się od gigantycznego obłoku molekularnego
• obłoki pyłowo-gazowe wypełniające galaktyki mogą zagęszczać się w wyniku
lokalnej fluktuacji gęstości ale częściej dochodzi do zagęszczenia w wyniku
"zderzenia" dwóch obłoków. Inicjatorem zagęszczania się materii obłoku może
być silne promieniowanie elektromagnetyczne będące wynikiem wybuchu innej
gwiazdy, powoduje ono ruch cząsteczek obłoku od jednej strony tworząc linowy
wzrost zagęszczenia. Stopniowo obłok ten zaczyna się zapadać pod wpływem
grawitacji – tworzy się protogwiazda
Proces tworzenia się gwiazdy. Wewnątrz
obłoku molekularnego powstaje wyraźne
zagęszczenie wodoru i pyłu (1). W środku
zagęszczenia tworzy się protogwiazda (2).
Materia wypływa na zewnątrz z dwu
biegunów protogwiazdy, a napływa na
okolice równikowe (3). Nowo narodzona
gwiazda jest otoczona gazowo-pyłowym
dyskiem, z którego może ewentualnie
powstać układ planetarny (4).
Zakład Biofizyki
6
Astrofizyka
Powstawanie gwiazd
Procesy formowania się gwiazd można obserwować w różnych
galaktykach. Dość często zachodzą one w ramionach galaktyk
spiralnych, ale czasami - jak w pokazanej tu galaktyce NGC4314 mogą zachodzić w pierścieniu wokół jądra galaktyki.
Zakład Biofizyki
7
Astrofizyka
Powstawanie gwiazd
Jeśli dojdzie do zderzenia dwóch bliskich galaktyk, procesy
gwiazdotwórcze stają się bardzo gwałtowne - to prawdziwe gwiezdne
fajerwerki! Zderzające się galaktyki NGC 4038 i 4039. Fioletowoniebieskie obszary to miejsca, gdzie tworzą się nowe gwiazdy.
Zakład Biofizyki
8
Astrofizyka
Astrofizyka gwiazd
• w wyniku zapadania grawitacyjnego obłoku rośnie
i temperatura – rozpoczynają się reakcje termojądrowe
gęstość
Synteza pierwiastków
(do. żelaza)
Temperatura v
miliony °K
gęstość
(kg/cm3)
Czas trwania syntezy
H
40
0,006
10 milionów lat
He
190
1,1
1 milion lat
C
740
240
12.000 lat
N
1.600
7.400
12 lat
O
2.100
16.000
4 lata
S/Si
3.400
50.000
1 tydzień
żelazne jądro
10.000
10.000.000
-
Zakład Biofizyki
9
Astrofizyka
Ewolucja gwiazd
Masa gwiazdy jest najważniejszym
czynnikiem decydującym o szybkości
reakcji termojądrowej i tym samym
historii gwiazdy.
Plejady - młode gwiazdy
Istnieje minimalna masa, którą składające się z wodoru ciało niebieskie
musi mieć by osiągnąć w swoim środku temperatury potrzebne do
zaistnienia reakcji termojądrowych. Jest to około 0,08 masy Słońca.
Obiekty o masie mniejszej niż ta są nazywane brązowymi karłami i nie są
uważane za gwiazdy.
Zakład Biofizyki
10
Astrofizyka
Ewolucja gwiazd
Gwiazdy o masie większej niż podane minimum, po osiągnięciu wystarczającej
gęstości, zaczynają spalać swój wodór, przekształcając go w hel w wyniku reakcji
termojądrowych. Tempo tego procesu zależy przede wszystkim od masy gwiazdy.
W zależności od masy początkowej protogwiazdy ewolucja gwiazdy
może przebiegać kilkoma szlakami:
1) protogwiazda -> czerwony karzeł
2) protogwiazda -> gwiazda ciągu głównego typu naszego Słonca->
czerwony olbrzym -> mgławica planetarna -> biały karzeł
3) protogwiazda ->błękitny nadolbrzym ->czerwony olbrzym -> supernowa ->
gwiazda neutronowa
4) protogwiazda ->błękitny nadolbrzym -> supernowa -> czarna dziura
5) protogwiazda ->błękitny nadolbrzym ->czarna dziura
Zakład Biofizyki
11
Astrofizyka
Ewolucja gwiazd
W dużym uproszczeniu ewolucję pojedynczej gwiazdy można
podzielić na pięć etapów:
• kurczenie się fragmentu obłoku materii (stadium protogwiazdy),
• faza "spalania" wodoru w jądrze (gwiazda znajduje się na tzw. ciągu
głównym) - to najdłuższy etap jej życia,
• faza olbrzyma lub nadolbrzyma (dla większości gwiazd jest to czerwony
olbrzym albo nadolbrzym),
• odrzucenie otoczki lub wybuch supernowej,
• faza gwiazdy zdegenerowanej (biały karzeł, gwiazda neutronowa lub
czarna dziura).
Zakład Biofizyki
12
Astrofizyka
Podział cząstek elementarnych
Ewolucja gwiazd
Czas przebywania gwiazdy na ciągu głównym, kiedy w jej jądrze
wodór zamienia się w hel, zależy przede wszystkim od jej masy.
Generalnie, im gwiazda masywniejsza, tym szybciej ewoluuje.
Masy gwiazd zawierają się w przedziale od 0,1 do około 100 mas
Słońca. Natomiast czas życia gwiazd o różnych masach na ciągu
głównym wynosi:
0,1 masy Słońca ----------- 20 bln lat
1 masa Słońca ----------- 9 mld lat
10 mas Słońca ----------- 13 mln lat
Zakład Biofizyki
13
Astrofizyka
Ewolucja gwiazd
Koleje życia dwóch różnych
gwiazd. U góry przedstawiono etapy
życia od narodzin do śmierci gwiazd tak
masywnych,
że
wybuchają
jako
gwiazdy supernowe i kończą życie jako
gwiazdy neutronowe, a być może jako
czarne dziury.
U dołu pokazano cykl życia
gwiazdy o masie podobnej do
słonecznej. Materia odrzucona przez
gwiazdy w czasie ich ewolucji powraca
do mgławicy, wzbogacając ją o
pierwiastki cięższe od helu. Ten proces
przedstawiają schematycznie szerokie
niebieskie
strzałki.
Powstające
w
mgławicy nowe pokolenie gwiazd
będzie miało już troszkę inny skład
chemiczny.
Zakład Biofizyki
14
Astrofizyka
Rozmiary gwiazd
Porównywanie rozmiarów Słońca z rozmiarami
czerwonego i białego karła (po lewej) oraz olbrzymów
(po prawej). Rozmiary kątowe udaje się zmierzyć tylko
blisko położonym olbrzymom i nadolbrzymom. Jeli
dodatkowo znana jest odległoć do gwiazdy można
policzyć jej rzeczywiste rozmiary. Zwykle astronomowie
okrelają wielkoci bardziej odległych gwiazd,
porównując temperaturę powierzchniową gwiazdy z
jej jasnocią: większa promieniuje odpowiednio więcej
energii (w tym samym czasie), a mniejsza o tej samej
temperaturze powierzchniowej mniej. Białe karły mają
rozmiary porównywalne do naszej Ziemi, ale są od niej
milion razy gęstsze. Czerwone olbrzymy są większe od
okołosłonecznej orbity ziemskiej.
1. Biały karzeł
2. Czerwony karzeł
3. Słońce
4. Czerwony olbrzym
5. Niebieski olbrzym
Zakład Biofizyki
15
Astrofizyka
Nadolbrzymy
Nadolbrzymy są gwiazdami mającymi masę od około 10 do 50 mas
Słońca a promień może przekroczyć 100 promieni Słońca.
Powszechnie uważa się, że gwiazdy
zanim się zapadną w wybuchu
supernowej do gwiazdy neutronowej
lub czarnej dziury przechodzą przez
stadium czerwonego nadolbrzyma. W
jego wnętrzu zachodzi synteza atomów
helu w węgiel. Synteza ta uwalnia
energię
i
gwiazda
ma
"chwilę
oddechu". Jednakże, w gwieździe
wielkości Słońca proces ten może zająć
tylko parę minut! Struktura atomowa
węgla jest zbyt mocna, by być dalej
ściskana przez otaczającą go materię.
Jądro staje się stabilne i koniec gwiazdy
jest blisko.
Zakład Biofizyki
16
Astrofizyka
Mgławice planetarne
Po stadium czerwonego nadolbrzyma
gwiazda zaczyna odrzucać swoje
zewnętrzne warstwy, które utworzą
rozmytą chmurę nazywaną mgławicą
planetarną.
Mgławica planetarna Pierścień (M 57)
Mgławica „Kocie oko”
Pod koniec pozostanie już tylko 20% początkowej
masy gwiazdy, a gwiazda spędzi resztę swoich dni
na stopniowym ochładzaniu się i kurczeniu, aż
osiągnie średnicę zaledwie kilku tysięcy mil. Stanie
się białym karłem.
Zakład Biofizyki
17
Astrofizyka
Mgławica planetarna NGC 7027
Mgławice planetarne
Mgławica planetarna bipolarna MyCn18
Jeśli centralna
gwiazda
mgławicy
planetarnej jest
podwójna, sama
mgławica ma
najczęściej
strukturę
bipolarną.
Mgławica
planetarna
bipolarna M2-9
Zakład Biofizyki
18
Astrofizyka
Białe karły
Biały karzeł jest to obiekt astronomiczny powstały po "śmierci" mało lub
średnio masywnej gwiazdy (poniżej 1,4 masy Słońca), której jądro nie
osiągnęło temperatury wystarczającej do zapłonu węgla w reakcjach
syntezy termojądrowej
Jądro
to,
pozbawione
źródła energii, stopniowo
ochładza
się,
emitując
zgromadzone
wcześniej
ciepło a następnie zapada
się ono pod własnym
ciężarem osiągając tak
ogromną gęstość, że jego
materia wielkości kostki
cukru, ważyłaby na Ziemi
tonę (1 t/cm3), masa: od
0,2 do 1,5 mas Słońca,
promień gwiazdy: od 5000
do
10000
km
(około
rozmiaru Ziemi)
Zakład Biofizyki
19
Astrofizyka
Supernowa
Terminem supernowa określa się kilka rodzajów kosmicznych eksplozji,
które powodują powstanie na niebie niezwykle jasnego obiektu
Istnieją
dwie
możliwe
drogi
prowadzące do takiego wybuchu: w
jądrze masywnej gwiazdy przestały
zachodzić reakcje termojądrowe i
pozbawiona ciśnienia promieniowania
zaczyna zapadać się pod własnym
ciężarem, lub też biały karzeł tak
długo pobierał masę z sąsiedniej
gwiazdy,
aż
przekroczył
masę
krytyczną, co spowodowało eksplozję
termojądrową.
W
obydwu
przypadkach, następująca eksplozja
supernowej z ogromną siłą wyrzuca w
przestrzeń większość lub całą materię
gwiazdy.
Zakład Biofizyki
Pozostałość po "Gwieździe Keplera", SN 1604
20
Astrofizyka
Supernowa
Supernowa 1987A w 2 tygodnie po odkryciu.
Zakład Biofizyki
Po 10 latach od chwili wybuchu wokół supernowej
1987A widoczne są pierścienie świecącego gazu.
Choć wydają się wzajemnie przecinać, jest to tylko
złudzenie. W rzeczywistości każdy z nich leży w innej
płaszczyźnie (zobacz film)
21
Astrofizyka
Gwiazdy neutronowe
Gwiazda neutronowa jest ostatnim
szczeblem ewolucji gwiazd. Jest
swego rodzaju ogromnym jądrem
"atomowym". Jej rozmiar jest rzędu 1015 km, masa 1 - 3 mas Słońca a
średnia gęstość ρ ~ 1014 g/cm3.
Gwiazda istnieje tak długo jak
ciśnienie zdegenerowanego gazu
nukleonów (przeważnie neutronów)
jest w stanie przeciwstawić się
zapadaniu grawitacyjnemu. Jeżeli
pozostała po wybuchu supernowej
gwiazda neutronowa ma masę
większą od 3–5 mas Słońca, proces
kurczenia się gwiazdy pod wpływem
grawitacji
postępuje
dalej,
aż
gwiazda zapada się tworząc czarną
dziurę.
Zakład Biofizyki
22
Astrofizyka
Gwiazdy neutronowe
Widoczna na zdjęciu
Mgławica Krab (M1)
jest pozostałością po
supernowej,
która
wybuchła w roku 1054.
Pozostała
jedynie
niewielka,
szybko
rotująca (30 obr/sek)
gwiazda neutronowa,
zwana pulsarem. Na
zdjęciu
po
prawej
pulsar, to jedna z dwu
gwiazd
widocznych
nieco powyżej środka.
Zakład Biofizyki
23
Astrofizyka
Czarna dziura
czarna dziura - powstaje w wyniku zapadnięcia się w sobie gwiazdy
neutronowej, masa: powyżej 3 mas Słońca, promień gwiazdy: kilka km,
średnia gęstość: nieokreślona do nieskończoności.
Obraz przedstawia: po lewej
stronie zdjęcie galaktyki
NGC 7052 wykonane z
teleskopu naziemnego. Po
prawej wykonano
powiększenie centrum
galaktyki za pomocą
teleskopu Hubble'a. Widoczny
jest dysk akrecyjny otaczający
prawdopodobnie
supermasywną czarną dziurę.
Zakład Biofizyki
24
Astrofizyka
Czarna dziura
Dla przykładu, gdyby gwiazda o masie 10 mas Słońca miała być czarną dziurą, to
miałaby promień 15 km (średnicę 30 km). Natomiast czarna dziura o masie Słońca
miałaby promień równy 1,5 km (średnicę 3 km). A z naszej Ziemi byłaby czarna
dziura o średnicy 3 cm.
Czarna dziura wraz z dyskiem akrecyjnym - wizja artysty.
Zakład Biofizyki
Dosyć trudno jest uwolnić się z więzów
ziemskiego przyciągania. Do tego jest
potrzebna siła ogromnej rakiety, która
rozpędza ją do prędkości 11,2 km/s,
umożliwiającej pokonanie przyciągania
Ziemi. Gdybyśmy wylądowali na Słońcu i
chcieli stamtąd uciec, musielibyśmy
porządnie się rozpędzić (ponad 650 km/s).
Powiedzmy, że mamy zamiar opuścić czarną
dziurę, wtedy musielibyśmy pomknąć z
prędkością równą prędkości światła lub
większą (co fizycznie nie jest oczywiście
możliwe).
25
Download