fighter 100p - Karbon sp. z oo

advertisement
Pompa ciepła powietrze/woda
FIGHTER 100P
Pompa ciepła wykorzystująca powietrze
wentylacyjne wywiewane
ciepła woda użytkowa • wentylacja • odzysk energii
Informacje ogólne
FIGHTER 100P jest kompletnym systemem
łączącym w sobie wentylację mechaniczną, odzysk
ciepła z powietrza wywiewanego oraz podgrzewanie
ciepłej wody użytkowej.
W momencie bardzo dużego zapotrzebowania na
ciepłą wodę włączy się automatycznie wbudowana
elektryczna grzałka o mocy 1,5 kW.
Podgrzewanie jest realizowane w 225 litrowym
miedzianym zbiorniku, z umieszczoną wewnątrz
wężownicą skraplacza pompy ciepła. Zbiornik jest
zabezpieczony
izolacją
termiczną,
która
minimalizuje straty ciepła z podgrzewacza.
Obsługa pompy ciepła sprowadza się do
niezbędnego minimum. Jedyne co należy robić, to
sprawdzenie
zaworu
bezpieczeństwa
oraz
czyszczenie filtra i wywiewników.
Specjalny czujnik poinformuje nas, kiedy filtr jest
zapchany i wymaga przeczyszczenia. Samo
czyszczenie jest bardzo proste – ułatwia to
zastosowany system kasetowy.
Górna i dolna pokrywa są zabezpieczone przed
otwarciem magnetycznymi zamkami. Najważniejsze
elementy pompy są dostępne po otwarciu przedniej
pokrywy.
Pompa ciepła jest standardowo wyposażona w
zawór bezpieczeństwa z odwodnieniem, zawór
zwrotny, zawór napełniający oraz próżniowy.
Czynnikiem
chłodniczym
jest
bezfreonowy,
bezpieczny dla środowiska R290 (propan).
Pompę ciepła FIGHTER 100P podłącza się do
gniazdka pod napięcie 230 V.
FIGHTER 100P jest idealnym rozwiązaniem do
domów jedno- i dwurodzinnych oraz domów
użyteczności publicznej o powierzchni 60 – 200 m2.
Jedna jednostka wentyluje pomieszczenia i
zapewnia ciepłą wodę w kranie.
Powietrze
usuwane
Powietrze
wywiewane
Opis działania
Powietrze wywiewane przepływa przez parownik (1),
w którym odparowuje czynnik chłodniczy o niskim
punkcie wrzenia. W ten sposób ciepło zawarte w
powietrzu
jest
przekazywane
do
czynnika
chłodniczego.
Następnie czynnik jest sprężany w sprężarce (2), w
ten sposób jego temperatura i ciśnienie znacznie
wzrastają.
Ogrzany czynnik wpływa do skraplacza (3)
(wężownica w podgrzewaczu wody). W skraplaczu
oddaje ciepło do wody, temperatura czynnika
chłodniczego spada i czynnik zmienia swój stan
skupienia z gazowego w płynny.
Następnie czynnik przepływa przez filtr i zawór
rozprężny (4), gdzie obniżeniu ulegają temperatura i
ciśnienie.
W ten sposób czynnik kończy obieg i z powrotem
wpływa do parownika.
W momencie bardzo dużego zapotrzebowania na
ciepłą wodę automatycznie włączy się wbudowana
elektryczna grzałka (5) o mocy 1,5 kW.
1
4
5
3
2
FIGHTER 100P
Schemat działania
G
Okap kuchenny,
recyrkulacyjny z filtrem.
C
Powietrze wywiewane i
zewnętrzne, po oddaniu
ciepła w pompie ciepła, jest
wyrzucane na zewnątrz.
A
F
Ogrzane powietrze
wpływa do systemu
wywiewnego przez
wywiewniki.
Powietrze odbierając ciepło od
urządzeń, ludzi, nasłonecznienia
swobodnie przepływa do
pomieszczeń z zainstalowanymi
wywiewnikami.
E
Świeże powietrze
pobierane jest z
zewnątrz przez moduły
nawiewne z filtrem
B
D
Ogrzane powietrze dopływa do
FIGHTER 100P przez system
kanałów wywiewnych.
FIGHTER 100P zapewnia ciepłą
wodę użytkową.
Przykładowe opcje podłączenia
Powietrze
usuwane
FIGHTER 100P
Powietrze
wywiewane
Kocioł gazowy/olejowy
Zbiornik
akumulacyjny
ZW
CWU
FIGHTER 100P podłączony do zbiornika
akumulacyjnego/podgrzewacza wody.
Idealne rozwiązanie do budynków z większymi
rozbiorami ciepłej wody, pozwala na optymalne
wykorzystanie energii z powietrza wywiewanego.
FIGHTER 100P ze spiralą grzewczą zasilaną z
kotła gazowego bądź olejowego.
Dodatkowe podgrzanie wody realizowane będzie
nie grzałką elektryczną, ale spiralą wodną
zasilaną z kotła gazowego/olejowego,
zainstalowaną w miejscu grzałki.
BUDOWA FIGHTER 100P
1
3
6
8
9
10
27
28
36
37
41
46
47
48
49
54
57
61
62
63
65
73
74
78
83
84
90
91
92
95
96
97
98
99
Grzałka elektryczna 1,5 kW
Termostat, sprężarka
Termostat / ogranicznik temperatury, grzałka elektryczna
Włącznik, pozycje 0 - 1 – 2 – 3
Listwa przyłączeniowa, zasilanie
Kabel zasilający z wtyczką
Sprężarka
Kondensator startowy, sprężarka
Wentylator
Dioda świetlna, „Grzałka elektryczna”
Wyłącznik niskiego ciśnienia
Zawór zwrotny odcinający
Zawór bezpieczeństwa z odwodnieniem
Zawór rozprężny
Wyłącznik wysokiego ciśnienia
Regulator transformatorowy wydajności wentylatora
Kondensator, wentylator
Skraplacz
Parownik
Filtr powietrza
Filtr zanieczyszczeń ze zbiorniczkiem
Podłączenie zimnej wody, ∅ 22 mm
Wyjście ciepłej wody, ∅ 22 mm
Pokrywa filtra
Rura spustowa zaworu bezpieczeństwa
Przewód wentylacyjny(odprowadzenie np. pary wodnej)
Podłączenie kanału wentylacyjnego wywiewnego
Podłączenie kanału powietrza usuwanego
Elastyczny przewód skroplin
Taca na skropliny
Tabliczka znamionowa
Zabezpieczenie sprężarki
Otwór wypływu skroplin
Złączki przejściowe skraplacza
Panel sterowania
A – dioda świetlna
Wskazuje, kiedy jest włączona grzałka elektryczna.
B – włącznik
Uruchamia różne tryby pracy pompy ciepła w czterech pozycjach 0 – 1 – 2 – 3.
0 – pompa ciepła wyłączona
1 – tryb zwykły. Pracuje sprężarka i wentylator.
2 – pracuje pompa ciepła, wentylator i grzałka elektryczna. Ten tryb pracy należy ustawić, gdy
pompa ciepła nie może sama pokryć zapotrzebowania na ciepłą wodę.
3 – tryb DZDU\MQ\. Pracuje tylko grzałka elektryczna i wentylator.
Dane techniczne
Wysokość
mm
1930
Szerokość
mm
600
Głębokość
mm
615
kg
155
Waga
Pojemność wodna, podgrzewacz wody
l
225
Napięcie
V
230 (1 faza + N)
Czynnik chłodniczy
-
R290 (propan)
Moc sprężarki
W
350
Moc grzałki elektrycznej
kW
Temperatura wyłączenia sprężarki
O
C
około 51
Temperatura wyłączenia grzałki elektr.
O
C
około 60
kWh
1800 – 3 500
Roczne oszczędności energii*
1,5
* wartość ta jest zależna od przepływu i ilości energii zakumulowanej w powietrzu wywiewanym
″NIBE-BIAWAR″ sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57
15-703 BIAŁYSTOK
POLAND
tel: (48 85) 66 28 490
fax. (48 85) 66 28 409
www.biawar.com.pl
www.nibe.com
Download