Log bazy danych

advertisement
Log bazy danych
LOG BAZY DANYCH
Tylko użytkownik z uprawnieniami Montera lub wyższymi ma uprawnienia do przeglądania logu.
Tylko użytkownik z uprawnieniami Pełna kontrola ma uprawnienia do kasowania logu.
1) Wybierz Pomoc => Log bazy danych:
PC|SCHEMATIC Tele 3
Strona 1
Log bazy danych
2) Otwiera się okno Log bazy danych:
W sekcji Pokaż typ rejestracji wybierz, jaki typ zarejestrowanych zdarzeń chcesz oglądać.
W sekcji Filtr ustaw filtr, za pomocą jakiego chcesz wyświetlać dane.
W sekcji Pokaż dane wybierz, które dane chcesz wyświetlić.
PC|SCHEMATIC Tele 3
Strona 2
Log bazy danych
Aby usunąć wpisy, należy zaznaczyć wybrane wpisy i nacisnąć przycisk Usuń wybrane rejestracje.
Aby wyeksportować rejestr do Excela naciśnij przycisk EXCEL.
PC|SCHEMATIC Tele 3
Strona 3
Download