Watomierz, kalkulator energii

advertisement
Instrukcja obsługi watomierza OR-WAT-408
Watomierz, kalkulator energii
Model: OR-WAT-408
Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją
obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze
sprzedawcą urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego
montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą
gwarancji.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, cech, funkcji i parametrów technicznych urządzenia w
celu poprawy jakości produktu.
1. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
2. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
3. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
4. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
6. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w środowisku suchym.
7. Produkt przeznaczony jest do użytku w ramach maksymalnych wartości obciążenia.
UWAGA
Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!
Instrukcja obsługi watomierza OR-WAT-408
CHARAKTERYSTYKA:
Watomierz OR-WAT-408 umożliwia sprawdzenie zużycia prądu elektrycznego i obliczenie kosztów zużytej energii
elektrycznej urządzenia.
- duży wyświetlacz LCD
- dwie oddzielne taryfy (TARIFF1, DUAL TARIFF)
- alarm przeciążeniowy
- wyświetlanie ilości i kosztów pobranej energii
- 4 rodzaje waluty
Urządzenie mierzy koszt zużytej energii (2 indywidualne ustawienia taryfy). W dobie ochrony środowiska naturalnego
ma to istotne znaczenie dla dbałości o naszą planetę oraz pozwala zapobiec marnotrawieniu energii elektrycznej.
Urządzenie posiada wbudowany akumulator, który podtrzymuje ustawiania, gdy zabraknie prądu.
OBSŁUGA:
Wyjmij plastikową blokadę z pokrywy zabezpieczającej baterie a następnie
podłącz urządzenie do zasilania.
rys. 1
USTAWIENIA
1. TRYB WYŚWIETLANIA:
rys. 2
rys. 3
Po włączeniu urządzenia do sieci na czas około 3 sekund zapalą się wszystkie pola ekranu LCD (jak na rys.2).
2. WYŚWIETLACZ I USTAWIENIA:
2.1 Wyświetlacz zegara:
Pierwszy wiersz wyświetla czas „TIME”
. Na wyświetlaczu pojawi się 0:00. Przed upływem 60 minut pierwsza cyfra
to minuty, po przekroczeniu 10 minut pojawią się 2 cyfry wyświetlają się dwie cyfry), dwie kolejne liczby to sekundy. Po
60 minutach wyświetlacz pokaże 0:00, gdzie pierwsza liczba to godziny (od 10 godziny wyświetlają się dwie cyfry), a
następne dwie cyfry to minuty.
2.2 Ustawienia zegara:
Przytrzymaj przycisk “CLOCK” przez ponad 3 sekundy, aby przełączyć urządzenie w tryb ustawień.
Bieżącą migoczącą wartość można zatwierdzić poprzez wciśnięcie przycisku „SET”, a następnie „UP” w celu jej
ustawienia. W celu zatwierdzenia wciśnij przycisk OK. System zachowa Twoje ustawienie i wyświetli czas zegarowy.
2.3 Wyświetlacz czasu łącznego:
W razie wykrycia przez watomierz obciążenia 2W, rozpoczyna on zliczanie czasu łącznego; wskazanie wyświetlacza
LCD 0:00. Przed upływem 60 minut pierwsza liczba to minuty (po 10 minutach wyświetlają się dwie cyfry), dwie
kolejne liczby to sekundy. Po 60 minutach pierwsza liczba to godziny (od 10 godziny wyświetlają się dwie cyfry), a
następne dwie cyfry to minuty. W chwili przekroczenia 24 godzin czas łączny ulegnie zresetowaniu.
Instrukcja obsługi watomierza OR-WAT-408
2.4 Przełączanie pomiędzy czasem zegarowym a łącznym:
Zakres czasu zapisu: 0 sek. – 9999 dni
Przycisk „CLOCK” służy do przełączania pomiędzy czasem zegarowym a czasem łącznym. Na przykład, jeśli
wciśniesz przycisk „CLOCK” w czasie wyświetlania czasu zegarowego, wyświetlacz pokaże czas łączny. Pierwszy
wiersz pokazuje godzinę, a drugi pokazuje dzień (zakres 0.000-9999 DAY).
Kiedy LCD wyświetla czas łączny,
znika.
2.5 Wyświetlacz kosztów:
Drugi wiersz pokazuje dane sieci. Wciśnięcie przycisku “COST” spowoduje naprzemienne wyświetlanie:
→łącznej wartości opłat za energię (zakres: 0.000~9999 COST)
→łącznej wartości zużycia energii elektrycznej (zakres: 0.000~9999 KWh)
→Ilości emisji CO2 w kg (zakres: 0.000~9999 KgCO2, 1kWh przelicza się na 0.998 KgCO2)
→wskaźnik opłat za energię elektryczną (zakres: 0.000~9999 COST/KWh, domyślna wartość systemu to 1.00
COST/KWh).
Uwaga:
Gdy ekran LCD pokazuje opłatę i cenę za energię elektryczną, obok pojawia się zawsze symbol waluty uznawany
przez system za walutę początkową
.
2.6 Ustawienia kosztów:
Przyciśnij przycisk „COST” na ponad 3 sekundy. Urządzenie przejdzie w tryb ustawiania opłaty za energię
elektryczną.
Ustaw je następująco:
A. Urządzenie posiada cztery rodzaje symbolu waluty, takie jak:
(symbol waluty);£(funt);$(dolar);€ (euro).
Wciśnij przycisk “UP”, aby wybrać pożądany symbol i zatwierdź “OK”.
B. Po ukończeniu ustawień waluty wciśnij “UP”, aby wybrać taryfę.
Taryfa prosta to “TARIFF 1”, a taryfa podwójna to “DUAL TARIFF”. Wciśnij przycisk “UP”, aby wybrać pożądaną opcję,
a następnie zatwierdź “OK”.
C. Jeśli wybierzesz opcję “DUAL TARIFF”, wciśnij przycisk “SET” w celu wybrania migoczącego numeru (drugi wiersz
wyświetlacza LCD), a następnie wciśnij przycisk “UP” w celu ustawienia wartości (zakres: 0.000~9999COST/KWh).
Po zakończeniu wciśnij przycisk „OK”.
D. Na wyświetlaczu pojawi się “czas start”; wciśnij przycisk “SET” w celu wybrania migoczącego numeru (pierwszy
wiersz LCD), a następnie wciśnij przycisk “UP” w celu ustawienia (zakres dwóch pierwszych cyfr 0-23; zakres dwóch
ostatnich cyfr: 0-59). Gdy skończysz, zatwierdź przyciskiem “OK”.
Gdy zakończysz wszystkie ustawienia, wciśnij przycisk “COST” w celu zachowania wszystkich parametrów, po czym
urządzenie przejdzie w widok standardowy.
Uwaga:
A、Jeśli wybierzesz taryfę prostą “TARIFF 1”, musisz ustawić jedynie wartość “TARIFF 1”. Wciśnij przycisk “COST” w
celu ustawienia wszystkich parametrów, po czym urządzenie przejdzie do widoku standardowego.
B、Przy ustawianiu parametru ceny, musi być wyświetlany symbol waluty.
C、Jeśli system działa w trybie taryfy podwójnej “DUAL TARIFF” zakończenie taryfy 2 oznacza włączenie taryfy 1;
zakończenie taryfy 1 oznacza włączenie taryfy 2.
2.7 Wyświetlacz parametrów energetycznych i ustawienia:
A、Wciśnij przycisk ”ENERGY”; wiersz trzeci będzie pokazywał naprzemiennie:
→bieżące zużycie (zakres: 0.000~9999W)
→bieżące napięcie (zakres: 0.000~9999V)
→bieżącą częstotliwość(zakres: 0.000~9999Hz)
→bieżące natężenie(zakres: 0.000~9999A)
→bieżący czynnik mocy(0.000~1.000 POWER FACTOR)
→maksymalną wartość przeciążenia (zakres: 0.000-9999 W)
→ minimalną wartość przeciążenia (zakres: 0.0W-9999 W)
→ustawienie wartości alarmu przeciążenia w watach (zakres: 0.000-9999 W) – domyślna wartość to 3680W
B、Przyciśnij przycisk “ENERGY” na ponad trzy sekundy, po czym urządzenie przejdzie w tryb ustawiania wartości
przeciążenia „OVERLOAD” w watach. Na wyświetlaczu zacznie migać “OVERLOAD”. Wciśnij przycisk “SET” w celu
dokonania wyboru, a następnie “UP” w celu zatwierdzenia. Na koniec wciśnij przycisk „ENERGY”.
Uwaga:
A、Jeśli wciśniesz przycisk ENERGY, ale nie podejmiesz dalszych czynności, urządzenie samoczynnie opuści tryb
OVERLOAD.
Instrukcja obsługi watomierza OR-WAT-408
B、Z chwilą przekroczenia ustawionej maksymalnej wartości na ekranie będzie migał napis “OVERLOAD”. Komunikat
ten oznacza zagrożenie i stanowi zabezpieczenie. Domyślna wartość systemu to 3680W.
● Uwaga:
1. Znak “COST” w lewym górnym rogu drugiego wiersza oraz “ENERGY” w lewym górnym rogu trzeciego wiersza są
zawsze widoczne na ekranie LCD.
2. W trybie ustawiania przytrzymaj przycisk „UP”, co pozwala na szybsze zwiększenie wartości i jej zatrzymanie wraz
ze zwolnieniem przycisku.
3. Czas podlega zliczaniu po sprawdzeniu mocy obciążenia, która powinna wynosić co najmniej 2W.
4. W razie nietypowych wskazań ekranu lub braku reakcji na przyciskanie klawiszy wciśnij przycisk „RESET” w celu
przywrócenia działania urządzenia.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Parametry techniczne
Zasilanie:
230VAC
Częstotliwość:
50 Hz
Maksymalny prąd
16A
Maksymalna moc
3680W
Dokładność:
±2%
Zakres pomiarowy:
1~3680W
Temperatura pracy:
0~500C
Wewnętrzny akumulator:
2x1,5V LR44
Wymiary:
75 x 147 x 75 mm (szer./wys./gł.)
Waga netto:
0,2 kg
Warunki pracy
Napięcie robocze:
175VAC~276VAC
Częstotliwość napięcia:
45-65 Hz
Prąd roboczy:
≤16A
Temperatura robocza:
0~500C
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione
jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu
oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc
pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do
oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.
PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel. +48 32 43 43 110
www.orno.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards