zagadnienia do egzaminu z chemii nieorganicznej

advertisement
zagadnienia do egzaminu z chemii nieorganicznej.doc
(35 KB) Pobierz
Zagadnienia do egzaminu z chemii nieorganicznej (chemii I)
dla studentów specjalizacji: Żywienie Człowieka
oraz kierunków: Dietetyka,
Jakość i Bezpieczeństwo Żywności i Towaroznawstwo Żywności
Wymagana jest umiejętność objaśnienia poszczególnych zagadnień na
konkretnych przykładach i wskazanie praktycznych aspektów
omawianych praw chemicznych oraz właściwości substancji.
Wymagana jest znajomość wzorów, nazw i charakteru chemicznego
tlenków, wodorotlenków (jeśli tworzą) lub kwasów (jeśli tworzą) następujących
pierwiastków:
litu potasu sodu magnezu wapnia glinu cynku srebra
kadmu
ołowiu (II, IV)
rtęci (I, II)
żelaza(II, III) cyny (II, IV) kobaltu (II, III)
chromu (III, VI) miedzi (I, II)
manganu (II, III, IV, VII) fosforu (III, V) siarki (II, IV, VI) krzemu węgla (II, IV)
azotu (-III, I, II, III, IV, V)
bromu (-I, I , III, V, VII) chloru (-I, I, III,V,VIII)
oraz wzorów związków amonowych.
1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne: Liczba atomowa, liczba masowa,
izotopy, prawo zachowania masy, prawo stałości składu, prawo Avogadra, mol,
objętość molowa gazów.
2. Elektronowa budowa atomu: konfiguracja elektronowa atomów, elektrony
walencyjne – ich znaczenie.
3. Układ okresowy pierwiastków: zależność budowy atomów pierwiastków i ich
właściwości od położenia w układzie okresowym.
4. Elektroujemność pierwiastków: właściwości kwasowe, zasadowe i amfoteryczne
pierwiastków i ich tlenków.
5. Wiązania chemiczne: charakterystyka właściwości związków chemicznych o
różnych wiązaniach w cząsteczkach.
6. Oddziaływania międzycząsteczkowe – wpływ na właściwości związków
chemicznych.
7. Rodzaje reakcji chemicznych – pisanie równań reakcji różnych typów i dobór
współczynników stechiometrycznych.
8. Reakcje redoks - stopień utlenienia, utleniacze i reduktory.
9. Stan równowagi chemicznej, stała równowagi reakcji, zmiana stanu równowagi,
reguła „przekory” Le Chateliera-Brauna.
10. Systematyka związków nieorganicznych: rodzaje związków, budowa,
nazewnictwo, właściwości chemiczne.
11. Roztwory jako mieszaniny substancji, rozpuszczalność, rozpuszczanie ciał
stałych i gazów, sposoby wyrażania stężenia roztworu.
12. Roztwór nasycony, iloczyn rozpuszczalności i jego wykorzystanie przy
wytrącaniu osadów.
13. Właściwości roztworów (dyfuzja, osmoza) i przykłady ich
praktycznego wykorzystania.
16. Wrzenie i krzepnięcie roztworów, praktyczne wykorzystanie zmiany
temperatury wrzenia i krzepnięcia roztworów w stosunku do czystego
rozpuszczalnika.
17. Reakcje zachodzące w roztworach wodnych:
a. dysocjacja elektrolityczna – stała i stopień dysocjacji,
elektrolity mocne i słabe, nieelektrolity;
b. iloczyn jonowy wody, pH i pOH roztworów;
c. hydroliza soli – określanie i uzasadnianie odczynu roztworów soli
hydrolizujących;
d. bufory – objaśnienie działania na przykładzie buforu octanowego,
amonowego, fosforanowego i węglanowego.
18. Układy koloidalne – podział, właściwości, przykłady.
19. Biopierwiastki – występowanie, przemiany i znaczenie głównych pierwiastków
biogennych.
Plik z chomika:
mucha142
Inne pliki z tego folderu:





1-10.doc (46 KB)
10-20.doc (42 KB)
30-39.doc (49 KB)
40-49.doc (44 KB)
21-29.doc (54 KB)
Inne foldery tego chomika:

alkohole
bppr
bppz
chemia żywności
 fizjologia



Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download