Test z zakresu udzielenia pierwszej pomocy po realizacji

advertisement
Kohut-Sadza Iwona
Mława
2
Pierwsza pomoc
Test z zakresu udzielenia pierwszej pomocy po realizacji tematu w
ramach ścieżki między przedmiotowej dla klasy I gimnazjum.
Imię i nazwisko .............
Klasa ............
1.Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy?
a) Tak, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożenia można wykonać część działań
ratunkowych.
b) Nie, gdyż za ewentualne popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna.
c) Nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym.
2. Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy:
a) Natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie.
b) Udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie
metodą usta-usta.
c) Nie dotykać ofiary, wezwać pomoc.
3. Do oparzenia krwawiących ran należy zastosować:
a) Wyłącznie jałową gazę.
b) Opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża.
c) Jodynę i gencjanę.
4. Jak wygląda odpowiednia pozycja bezpieczna?
a) Pozycja na wznak z odchyloną głową do tyłu.
b) Pozycja na boku....
c) Pozycja kiedy głowa przyciśnięta jest do klatki piersiowej.
5. Najskuteczniejszą i najprostszą metodą udrażniania dróg oddechowych jest:
a) Wyciągnięcie i przytrzymanie języka.
b) Przygięcie głowy do mostka.
c) Usunięcie ciał obcych z jamy ustnej i odciągnięcie głowy do tyłu.
6. Opaskę uciskową należy stosować:
a) W każdym przypadku krwawiącej rany.
b) W przypadku obcięcia, oderwania lub zmiażdżenia koniczyny.
c) W przypadku oparzonej rany.
7. Masaż serca należy wykonywać przez uciskanie:
a) Górnej części mostka.
b) Lewej połowy klatki piersiowej.
c) 1/3 dolnej części mostka.
8. Jeden ratownik prowadzi masaż serca i sztuczne oddychanie w rytmie:
a) 2 wdechy na 15 uciśnięć mostka.
b) 3 wdechy na 15 uciśnięć mostka.
c) 1 wdechy na 20 uciśnięć mostka.
9. Przy tamowaniu krwotoków stosuje się:
a) Ucisk poniżej miejsca krwawienia.
b) Opatrunek uciskowy na ramię, uniesienie do góry zranionej kończyny.
c) Nie stosuje się żadnych opatrunków uciskowych.
10. Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny to należy unieruchomić:
a) Wyłącznie najbliższy złamaniu staw.
b) Jedynie samo miejsce złamania.
c) Miejsce złamania i najbliższe stawy.
11. Najwłaściwszym ułożeniem przytomnej ofiary z podejrzeniem urazu kręgosłupa
piersiowego jest:
a) Ułożenie na brzuchu.
b) Ułożenie płasko na wznak na twardym podłożu.
c) Ułożenie na boku.
12. Przy złamaniu nogi należy:
a) Jak najszybciej unieruchomić kończynę używając dostępnych przedmiotów (deska,
parasol, laska).
b) Unieść złamaną kończynę do góry.
c) Uspokoić ofiarę podając gorące płyny.
Za każdą dobrą odpowiedź 1 punkt.
Test z zakresu wychowania fizycznego i nawyków higieniczno
zdrowotnych dla klasy II gimnazjum
Imię i nazwisko ..................................
Klasa
..................................
1. Co nazywamy zasadami ,,fair play”
a) Grę na ograniczonym boisku.
b) Grę zgodną z obowiązującymi przepisami i kulturą zawodnika.
c) Grę na boisku i poza boiskiem.
2. Aktywność fizyczna to:
a) Praca umysłowa.
b) Wszelka aktywność ruchowa człowieka.
c) Aktywność związana tylko z ćwiczeniami ruchowymi.
3. Na czym polega zdrowe odżywianie?
a) Pobieranie składników odżywczych dostosowanych do masy ciała.
b) Odpowiednia dieta dostosowana do wieku i wykonywanej pracy.
c) Unikanie nadmiernego spożycia białka roślinnego i zwierzęcego.
4. Dbałość o zdrowie to między innymi:
a) Uleganie nałogom.
b) Aktywny wypoczynek.
c) Przebywanie w hałaśliwym pomieszczeniu.
5. Mięśnie posturalne to:
a) Mięśnie odpowiadające za prawidłowy skłon w przód.
b) Mięśnie odpowiadające za utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
c) Mięśnie odpowiadające za szybki bieg u sportowca.
6. Prawidłowa postawa ciała jest wtedy gdy:
a) Klatka piersiowa jest wysklepiona ku przodowi, przy zachowaniu swobodnego
oddychania.
b) Klatka piersiowa jest płaska, a barki wysunięte ku przodowi.
c) Klatka piersiowa jest płaska, a plecy zgarbione.
7. Promocja zdrowia ma na celu:
a) Wyłącznie zapobieganiu chorobom.
b) Popularyzacja zdrowego stylu życia.
c) Regularne wykonywanie ćwiczeń.
8. Aktywność ruchowa :
a) Ma wpływ na układ krążenia.
b) Nie ma wpływu na rozwój mięśni.
c) Nie ma wpływu na układ krążenia.
9. Ilu zawodników obrony znajduje się w jednej drużynie na boisku w piłce siatkowej?
a) 6
b) 2
c) 3
10. Narysuj lub opisz jak wygląda:
a) Leżenie przerzutne
b) Leżenie przewrotne
Za każdą dobrą odpowiedź 1 punkt.
Download