Spostrze*enia dotycz*ce realizacji programu dydaktycznego w

advertisement
Marek Ziętek
Sukcesy i porażki polskiej stomatologii
Wrocław 23.07.2015 r.
Sukcesy
1. Prywatyzacja stomatologii
2. Bardzo dobre wyposażenie gabinetów
3. Wysokie kompetencje lekarzy
4. Dobry system kształcenia (w tym kształcenie
ogólnomedyczne)
5. Program profilaktyki fluorkowej
6. Bezpłatna opieka stomatologiczna do 18 roku
Porażki
1. Likwidacja gabinetów szkolnych
2. Zmiana systemu specjalizacji
3. Nigdy nie doprowadzone do końca programy
profilaktyczne
- fluorkowanie wody pitnej
- fluorkowanie soli kuchennej
- lakowanie zębów szóstych
- niski kontrakt z NFZ
%
Frekwencja próchnicy w populacji
polskiej (badania 2009-2012)
wiek(lata)
Frekwencja próchnicy u dzieci 6-letnich
1995-2012
Frekwencja próchnicy u dzieci 12-letnich
w latach 1987-2012
95
90
85
89,9% 90,5%
88,9%
87,9%
86,8% 87,1%
83,6%
80
80,7%
79,6
75
1987
1995
1999
2000
2002
2003
2005
2007
2012
Intensywność próchnicy zębów stałych
u dzieci 12-letnich (1987-2012)
DMF=3,53
•
4,5
4,4 4,3
3
3,8
3,5
1,6
3,9
3,53
3,3
2,5
1987
1995
2000
2003
2005
3,07
2007
2
1
2012
r.1987 PUW=4.4
r.2007 PUW=3.07
r.2012 PUW=3.53
0
0,03
1,9
F
M
D
DOSTĘPNOŚĆ
ŚWIADOMOŚĆ PROZDROWOTNA
Monitoring Stanu Jamy Ustnej 2011
Z ogólnopolskiego programu „Monitoring
zdrowia jamy ustnej”, wynika że:
• 56% dzieci w wieku 3 lat ma zęby zaatakowane
próchnicą
• 50% dzieci spożywa codziennie słodycze
• 61,5% dzieci w wieku 3 lat nigdy nie było u
stomatologa
• 37% dzieci w wieku 3 lat myje zęby 2 razy
dziennie
• 31% dzieci w wieku 3 lat myje zęby bez pomocy
rodziców
Dane Wrocławia – sukces Przebadano 18 319 uczniów:
- 83% ma próchnicę
- 14% ma zdrowe zęby w tym 9% zęby leczone
Przygotowano program profilaktyki próchnicy
realizowany od 2011 roku
Przykład Kudowy Zdroju
- badania epidemiologiczne prowadzone przez
studentów
- sfinansowanie remontu pomieszczeń
- zakup gabinetu
- uzyskanie finansowania usług w gabinecie
szkolnym z NFZ
- spadek aktywnej próchnicy o około 50%
Jak wyglądamy w konfrontacji
ze światem
Intensywność i frekwencja próchnicy
u 6 letnich dzieci w Polsce na tle wybranych krajów 2008 roku
(Wierzbicka M. i współ.)
Intensywność
Frekwencja
Dania
0.8
25%
Francja
1.06
22,5%
1.
2.
•
•
15. Bośnia i Hercegowina 4.9
16. Polska
5.1
17. Wietnam
6.15
86%
86,9%
83,7%
Częstość występowania choroby próchnicy u dzieci
do 5 roku życia w wybranych krajach na świecie
wg WHO Dane Ministerstwa Zdrowia 2009 rok
1. Szwecja
5%
2. Finlandia
8%
•
•
8. Australia
38%
9. Polska (2009 r.) 56,2%
10. Brazylia
56,4 %
11. Polska (2009 r.) 57,2 %
Dziękuję Państwu za uwagę.
Download