Dostęp do informacji warunkiem postępu

advertisement
Dostęp do informacji
warunkiem postępu
dr hab. Roman Szwed
Prezes Zarządu ATM S.A.
Konferencja „Polskie Gminy w Nowoczesnej Europie”
Warszawa, 9 października 2000 r.
Polskie Gminy w Nowoczesnej Europie
Warszawa, 9 października 2000 r.
Plan





wizja przyszłości
wyrównajmy szanse naszych dzieci i wnuków
struktura powszechnej sieci teleinformatycznej
podział ról
korzyści dla Gmin
Polskie Gminy w Nowoczesnej Europie
Warszawa, 9 października 2000 r.
Wizja przyszłości
 e-:





handel
banki
gospodarka
praca
administracja
 postępujące uzależnienie gospodarki od
przepływu informacji
Czy można sobie wyobrazić nowoczesną firmę
bez Internetu?
Polskie Gminy w Nowoczesnej Europie
Warszawa, 9 października 2000 r.
Wyrównajmy szanse naszych
dzieci i wnuków





wirtualne szkolenia
dostęp do wiedzy na najwyższym poziomie
wyszukiwanie talentów
pobudzanie aktywności
rozszerzenie rynku pracy
Dla lepszego jutra potrzeba
pracy u podstaw dziś.
Polskie Gminy w Nowoczesnej Europie
Warszawa, 9 października 2000 r.
Struktura powszechnej sieci
teleinformatycznej
 struktura hierarchiczna – analogia do sieci dróg:

sieć autostrad i dróg
krajowych

ogólnopolska sieć
optyczna

droga lokalna

sieć regionalna

dojazd do budynku

łącze dostępowe
Polskie Gminy w Nowoczesnej Europie
Warszawa, 9 października 2000 r.
Podział ról
 sieć krajowa = interes ogólnonarodowy


fundusze centralne
program PIONIER
 sieci regionalne = zadanie społeczności lokalnych



samorząd
biznes
wsparcie Państwa
Polskie Gminy w Nowoczesnej Europie
Warszawa, 9 października 2000 r.
Korzyści dla Gmin
Sieć w Gminie to:
 szybsza i łatwiejsza obsługa administracyjna
 mniejsze koszty funkcjonowania
 wzrost konkurencyjności
 podniesienie prestiżu
 inwestycja w przyszłość
Przykład: Portugalia.
Polskie Gminy w Nowoczesnej Europie
Warszawa, 9 października 2000 r.
Download