Prezentacja

advertisement
CHARAKTERYSTYKA
ROZWOJOWA DZIECKA
3 – 4 LETNIEGO
Dzieci trzyletnie znajdują się w pierwszej fazie okresu przedszkolnego, w którym
dokonują się dynamiczne i intensywne przemiany rozwojowe.
W wieku 4 lat rozpoczyna się okres średniego dzieciństwa, który trwa do 6 roku życia.
Wśród różnych sfer rozwoju dzieci 3 i 4 letnich można wyróżnić:
• rozwój fizyczny i motoryczny
• procesy poznawcze
• rozwój sprawności językowej i komunikacyjnej
• rozwój emocjonalny
• rozwój społeczny
• rozwój osobowości
• rozwój moralny 4- latka
U DZIECKA 3 LETNIEGO:
- następuje wyraźnie szybszy przyrost wysokości ciała niż jego ciężaru,
- wydłuża się tułów i kończyny, natomiast głowa rośnie minimalnie,
- mięśnie i układ kostny są słabe,
- intensywnie zwiększa się masa
mózgu, jego wielkość,
- jest to wiek najbardziej intensywnego
rozwoju motorycznego (sprawnie
chodzi, biega, skacze, wspina się,
pokonuje przeszkody),
Dziecko:
- nie jest wytrzymałe na wysiłek fizyczny,
- opanowuje czynności samoobsługowe: mycie, jedzenie, ubieranie,
sprzątanie,
- potrafi rysować i malować
stosując zamaszyste i szerokie
ruchy ręki oraz ugniatać elastyczny
materiał plastyczny,
- w tym wieku może: uprawiać
gimnastykę, uczyć się jazdy na
nartach, łyżwach, rowerze,
zapoznawać się z pływaniem
DZIECKO 4 LETNIE:
- ma wszystkie zęby mleczne,
- swobodnie porusza się chodząc i biegając,
- jest samodzielne w zakresie samoobsługi,
- następuje wydłużenie ciała pod wpływem
szybszego rośnięcia kończyn,
- jest coraz sprawniejsze, szybsze, ruchy
jego są coraz bardziej skoordynowane,
- ma dużą potrzebę ruchu,
-nie potrafi długo skupić się na wykonywanej
czynności
Dziecko 4 letnie:
- rysuje to co wie, tak jak wie i na ile pozwalają mu jego umiejętności,
- ma pewniejszy chwyt (kredki, pędzla, ołówka),
- ma właściwe napięcie mięśni dłoni oraz nacisk kredki na papier,
- rysuje koła, trójkąty i czworoboki, krzyżyki, iksy, szyny,
- coraz dokładniej koloruje swoje rysunki i kolorowanki,
- potrafi poprawnie trzymać nożyczki i wycinać po
narysowane linii prostej,
- toczy kulki, wałeczki, łączy je i nadaje im kształty,
- maluje na temat i przedstawia bardzo konkretne
obiekty
Dziecko 3 letnie:
- myśli sensoryczno – motorycznie,
- poznaje otaczający świat wielozmysłowo – polisensorycznie,
- odróżnia kolory, choć nie potrafi ich nazwać,
- lepiej zapamiętuje te treści, które są ze sobą
połączone w logiczną całość,
- potrafi zaśpiewać piosenkę,
- uwaga i pamięć mają charakter mimowolny,
- tworzy swój świat na niby, zaczyna
fantazjować
Dziecko 4 letnie:
- uczy się cały czas poprzez działanie (manipuluje, konstruuje, ogląda, obserwuje),
- odróżnia pismo od tego, co nim nie jest,
- rozróżnia barwy i ich odcienie,
- poprawnie podaje kolejność zdarzeń,
-utrzymuje w umyśle coraz większą
liczbę liter, słów, cyfr,
-ma pamięć bardziej pojemną, dokładniejszą
i dłuższą,
- pojawiają się pierwsze strategie zapamiętywania,
- ma uwagę dowolną,
- może się skoncentrować na 10 – 20 minut
Dziecko 3 letnie:
- zna około 1000 słów (przede wszystkim rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki),
- wykazuje tendencje do
tworzenia neologizmów,
- potrafi budować proste pod
względem gramatycznym zdania
rozwinięte,
- mowa egocentryczna
Dziecko 4 letnie:
- zna ok. 1500 słów i zadaje wiele pytań,
- buduje zdania złożone,
-używa większej liczby rzeczowników i przyimków,
- dzieli wyrazy na sylaby, tworzy rymowanki,
- może pisać pierwsze litery i np.: swoje imię,
- chętnie słucha długich historii, bajek,
- potrafi śledzić przebieg akcji,
- dostrzega związki przyczynowo – skutkowe i chronologiczne,
- jest bardzo rozmowne i aktywne na zajęciach,
- rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej,
- nabywa umiejętności do wyrażania rozkazów, poleceń i pragnień („ja chcę…,
ja wolę…”),
- ma bogatą wyobraźnię
DZIECKO 3 LETNIE:
- nie umie tłumić swych przeżyć emocjonalnych,
- uczucia dzieci cechuje afektywność i impulsywność,
- emocje są silne, gwałtowne lecz krótkotrwałe,
- dziecko jest nietrwałe i zmienne w swych uczuciach (labilność uczuciowa),
- z byle powodu wpada w złość, płacze i obraża się,
-zaczynają się pojawiać przejawy uczuć wyższych,
np. uczucia estetyczne,
- pojawiają się przejawy własnej woli,
-ważną sprawą jest odróżnienie przejawów
woli od uporu!
DZIECKO 4 LETNIE:
- rozumie emocje własne i innych osób,
- jest nie do opanowania emocjonalnie,
- mówi brzydkie słowa, powraca do nich z upodobaniem,
- przeżywa różne lęki (słuchowe, przed ciemnością, przed wyjściem mamy),
- rozładowuje napięcie emocjonalne poprzez:
• ssanie palca podczas snu,
• pobudzenie motoryczne np.:
ucieka, kopie, pluje, robi miny,
• pobudzenie werbalne np.:
przechwalanie się, celowe
koślawienie języka,
DZIECKO 3 LETNIE:
- jest egocentryczne, czyli za centrum zainteresowania uważa siebie,
- kontakty społeczne nawiązuje przede wszystkim z rodzicami, rodzeństwem,
- nie bawi się z kolegą, lecz obok niego,
- chętnie naśladuje dorosłych,
-nie jest w stanie dłużej współdziałać
z innymi dziećmi, uzgadniać planów
wspólnej zabawy,
-powoli zaczyna rozgraniczać między:
ja – moje, ty – twoje
DZIECKO 4 LETNIE:
- uczy się poprzez zabawę,
- nie potrafi długo skupić się na wykonywanej czynności,
- przechodzi od jednej aktywności do drugiej,
- jest w stanie poświęcić dużo czasu, energii na organizowaniu miejsca zabawy,
- potrafi swoje pragnienia, oczekiwania
wyrazić słownie,
- bawi się w grupie,
- pojawiają się pierwsze oznaki przyjaźni,
- jest zdolne do refleksji nad własnym
zachowaniem i potrafi je ocenić
U DZIECKA 3 LETNIEGO:
- zaczynają się kształtować podstawowe zręby osobowości,
- dziecko nie zna swoich możliwości w nowych sytuacjach,
-zaczyna się rozwijać obraz własnej osoby,
na który składają się:
• imię,
• posiadane rzeczy,
• codzienne zachowania
DZIECKO 4 LETNIE:
- usiłuje upodobnić się do modela (matka – dziewczynki, ojciec – chłopcy),
- rozwija zdolność samokontroli,
- zaczyna planować swoje działania,
-odróżnianie siebie od innych,
co wyraża się m. in. w używaniu
zaimków osobowych "mój" i "twój",
- rozwija swoją samoocenę
DZIECKO 4 LETNIE:
- chce poznawać normy obowiązujące w społeczeństwie, a najlepiej zapamiętuje to,
co zaobserwowało w zachowaniach swoich najbliższych dorosłych,
- jeśli dorosły mówi jedno, a robi drugie - uczy się od niego tego drugiego,
- potrafi rozpoznać dobro i zło,
-wskazuje właściwe i niewłaściwe
zachowanie bohaterów,
- zaczyna odczuwać wstyd i winę,
-lubi łamać zasady i przeciwstawiać się
poleceniom
- Trzylatek myje ręce i twarz, nie mocząc ubrania i wyciera je ręcznikiem,
- Potrafi samodzielnie jeść, doskonali te umiejętność w zabawie lalkami,
- Stara się wyręczać dorosłych w prostych czynnościach, np. podaje różne
przedmioty
Drodzy Rodzice!
Pamiętaj, że każde dziecko rozwija się inaczej, więc wiadomości tu zawarte
mają charakter wyłącznie informacyjny. Jeśli coś cię niepokoi skontaktuj się
z lekarzem, bądź porozmawiaj z wychowawcą w grupie.
- Był przy dziecku i podtrzymywał w osiągnięciu celu: ma zachęcać,
przypominać i podpowiadać, to co dziecko ma robić.
- Okazywać radość, gdy dziecko osiągnie cel, gdyż w ten sposób dziecko
uczy się odczuwać zadowolenie z wykonywania czynności.
- Należy być cierpliwym i systematycznym, bo dziecko musi wiele razy
wykonywać czynność nim ją opanuje a potem ćwiczyć, aby przybrała postać
nawyku.
Co potrafi czterolatek:
- samodzielnie załatwia potrzeby fizjologiczne,
- potrafi posługiwać się widelcem i łyżką,
- ubiera się i rozbiera samodzielnie,
- potrafi myć zęby,
- sprząta po sobie zabawki,
- podejmuje próbę zapinania guzików
Rodzicu!
Pamiętaj, iż to tylko orientacyjne normy. Twoje dziecko jest indywidualnością
i rozwija się zgodnie z własnym rytmem. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości,
nie bój się pytać lekarza lub wychowawcy.
Jak możesz pomóc swojemu dziecku?
- Pozwól dziecku na pewną samodzielność, np: daj mu możliwość oddalenia się od siebie na
placu zabaw (oczywiście w zasięgu wzroku), pozwól nakryć do stołu, nalać soku do szklanki.
- Jeśli używa brzydkich wyrazów powiedz, że w waszym domu takie słowa są nie do przyjęcia
i tłumacz, że są ogólnie przyjęte normy, których ludzie powinni się trzymać. W razie
nieposłuszeństwa zagroź karą i bądź konsekwentna/y.
- Czytaj dziecku i zachęcaj do samodzielnego poznawania liter. Próbujcie czytać napisy na
pudełkach po żywności, tytuły w gazetach, itp.
- Naucz dziecko waszego numeru telefonu i adresu.
- Ponieważ czterolatek uwielbia „sprawdzać się” i ma przy tym niespożytą energię, wymyślaj
zabawy ruchowe pełne skakania, biegania, wspinania, odnajdywania rzeczy i różnych
niespodzianek.
- Bawcie się w zabawy tematyczne, np.: sklep, teatr. Dzięki nim możesz uczyć dziecko
pożądanych zachowań.
Download