Generuj PDF z tej strony - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

advertisement
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło:
http://www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/pytania-i-odpowiedzi/pytania-i-odpowiedzi-z/1691,12-W-jakich-terminachpracodawca-powinien-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-do-wyn.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 23:33
12. W jakich terminach pracodawca powinien złożyć wniosek o
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?
Co dzieje się w przypadku, gdy ostatni dzień na złożenie wniosku
przypada na sobotę lub niedzielę?
Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w
sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 951)
pracodawca składa wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P (oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR) w terminie do 25 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.
UWAGA!!! Od 1 lipca 2016 r. - w związku z dodaniem art. 26a ust. 1a1 pkt 1a ustawy o rehabilitacji - dofinansowanie nie
przysługuje do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania. Pracodawca może złożyć
wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego dopiero po wypłacie wynagrodzenia tego
pracownika z zachowaniem wszystkich terminów określonych w ustawie i aktach wykonawczych.
Kwestia terminów do składania dokumentacji w sprawie miesięcznego dofinansowania regulowana jest przepisami art. 57
kpa, ze szczególnym uwzględnieniem § 4, w którym mowa jest, iż „Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny
od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni”. Zgodnie z Uchwałą NSA z dnia
15.06.2011 r. (nr I OPS 1/11), sobota została uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w
rozumieniu ww. art. 57 § 4 k. p. a., w związku z tym w przypadku, gdy ostatni dzień terminu na dokonanie czynności
przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.
Data publikacji 28.02.2013
17.08.2016
Wstecz nas poprzednią stronę
Drukuj tą stronę
Generuj PDF z tej strony
Powiadom znajomego o tej stronie
Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Autor: Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Statystyka strony: 12131 wizyt
Download