Badacze z Nenckiego zbadali tajemnice pamięci krótkotrwałej

advertisement
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Badacze z Nenckiego zbadali tajemnice pamięci krótkotrwałej
W Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego udało się doświadczalnie potwierdzić,
od czego zależy pojemność pamięci krótkotrwałej, kluczowej dla funkcjonowania naszej
świadomości.
Jak poinformował Instytut Nenckiego w przesłanym PAP komunikacie, człowiek potrafi świadomie operować od
pięciu do dziewięciu porcjami informacji jednocześnie. Podczas przetwarzania porcje te znajdują się w pamięci
krótkotrwałej. Polscy badacze udowodnili, że pojemność pamięci krótkotrwałej może zależeć od dwóch
specyficznych pasm aktywności elektrycznej mózgu - fal theta i gamma. Hipoteza ta znana był od kilkunastu lat
- sugerowali ją już w 1995 r. badacze z amerykańskiego Brandeis University - ale przed Polakami nikomu nie
udało się doświadczalnie tej hipotezy potwierdzić. Eksperymenty prowadzone były w grupie prof. Andrzeja
Wróbla przy współpracy z dr Anetą Brzezicką ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, a ich głównym
pomysłodawcą był psycholog Jan Kamiński, doktorant z Instytutu Nenckiego. Jak wyjaśniono w przesłanym PAP
komunikacie Instytutu Nenckiego, w sygnałach elektrycznych mózgu, np. rejestrowanych za pomocą
elektroencefalografu (EEG), można wyróżnić fale o różnych częstotliwościach, m.in. fale theta o
częstotliwościach 4-7 Hz i gamma o częstotliwościach 25-50 Hz. Od pewnego czasu wiadomo, że fale te mają
związek z kodowaniem informacji w mózgu. Zaobserwowano na przykład, że amplitudy fal theta i gamma
wzrastają u osób zmuszonych do przechowywania większej ilości informacji w pamięci krótkotrwałej. „Hipoteza
sformułowana (...) w 1995 roku zakładała, że jesteśmy w stanie zapamiętać tyle kęsów informacji, ile cyklów
gamma przypada na jeden cykl theta. Dotychczasowe badania wspierały tę tezę tylko pośrednio” - stwierdził Jan
Kamiński. Co to jest kęs informacji? To porcja informacji w pamięci. Kęsem może być cyfra, litera, pojęcie,
sytuacja, obraz czy zapach. „Projektując doświadczenia nad pojemnością pamięci trzeba być bardzo ostrożnym,
aby nie ułatwiać badanemu grupowania wielu kęsów w jeden” - podkreślił Kamiński i jako przykład podaje ciąg
liczb 2, 0, 1, 1. „Takie cztery kęsy łatwo zgrupować w liczbę odpowiadającą bieżącemu rokowi. Zamiast czterech
kęsów informacji mamy wtedy tylko jeden” - dodał. W komunikacie Instytutu Nenckiego zaznaczono, że
odczytanie długości fal theta i gamma z EEG również nie jest proste. Fale te nie są bezpośrednio widoczne na
wykresie encefalograficznym. Kamiński zaproponował nową metodę ich wyznaczania. U 17 ochotników
odpoczywających z zamkniętymi oczami przez pięć minut badacze rejestrowali aktywność elektryczną mózgu.
Następnie filtrowali sygnały i analizowali nie same cykle, lecz korelacje między nimi. Dopiero na tej podstawie
wyznaczono stosunek długości fal theta do gamma i określono prawdopodobną pojemność werbalnej pamięci
krótkotrwałej. Po fazie relaksu ochotnicy byli poddani klasycznemu testowi na pojemność pamięci krótkotrwałej.
Polegał on na wielokrotnym wyświetlaniu coraz dłuższych ciągów cyfr. Każda cyfra była prezentowana przez
sekundę. Ochotnik musiał następnie z pamięci odtworzyć obejrzaną sekwencję, na początku liczącą trzy, pod
koniec badania aż dziewięć cyfr. „Zaobserwowaliśmy, że im dłuższy cykl theta, tym badany pamiętał więcej
kęsów, im dłuższy cykl gamma, tym pamiętał mniej. Następnie wyznaczyliśmy korelację między wynikami
testów a szacunkami z pomiarów encefalograficznych. Zgodnie z przewidywaniami okazała się ona bardzo
wysoka i potwierdza hipotezę Lismana i Idiarta” - powiedział Kamiński. Pojemność pamięci krótkotrwałej wpływa
na wyniki w rozumowaniu – im jest większa, tym są one lepsze. W Instytucie Nenckiego w Warszawie trwają
obecnie eksperymenty, których celem jest opracowanie najskuteczniejszych metod treningu pamięci
krótkotrwałej. Badania nad pojemnością pamięci krótkotrwalej były finansowane z grantu Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. PAP - Nauka w Polsce
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download